Zachowanie PostSnapshot modułu zapisującego usługi NTDS w systemie Windows Server 2008 różni się od odpowiednich zachowanie w systemie Windows Server 2003

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • VSS migawka przewoźnych utworzyć na komputerze z systemem Windows Server 2008, który ma zainstalowane role związane z usługi Active Directory.

  • Flaga VSS_VOLSNAP_ATTR_AUTORECOVER nie jest włączone.

W tym scenariuszu tworzenia migawki usługi VSS mogą nie działać. Ponadto operacje wykonywania kopii zapasowych, które używają VSS migawka się niepowodzeniem z powodu tego problemu.

Przyczyna

Zachowanie w systemie Windows Server 2008, moduł zapisujący VSS NTDS różni się od zachowania NTDS modułu zapisującego usługi VSS w systemie Windows Server 2003. Na przykład moduł zapisujący VSS NTDS próbuje wykonać Autoodzyskiwania podczas PostSnapshot w systemie Windows Server 2008.

Moduł zapisujący VSS NTDS ustawiono spróbuj Autoodzyskiwania, jeśli jest włączony bit AUTOODZYSKIWANIA. Ten bit jest zawsze ustawiona podczas VSS przekazuje flagi do pisarzy, nawet jeśli obiekt zgłaszający żądanie określa, że migawka przewoźnych oraz jeśli sprzęt nie może wykonać Autoodzyskiwania. Ta powoduje, że moduł zapisujący NTDS, aby spróbować naprawić jego składnika (czyli replay dzienniki, przenoszenia do przodu i transakcje tylnej rolki), podczas gdy migawki jest niedostępny.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące poprawek dla systemu Windows Server 2008

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny systemu Windows Server 2008 Service Pack zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o pomocy technicznej odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty za połączenie z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista firmy Microsoft zdecyduje że określona aktualizacja, może rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 Service Pack 2 można zainstalować.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows Server 2008, x86 wersji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×