You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Symptomy

Załóżmy, że na komputerze jest instalowany pakiet Microsoft Lync 2010 SDK i program Microsoft Lync 2010 Runtime SDK. Następnie program Microsoft Lync 2010 SDK Runtime jest widoczny w elemencie Dodaj lub usuń programy w panelu sterowania. Nie jest on jednak widoczny dla innego użytkownika, który jest zalogowany.

Rozwiązanie

Aktualizowanie informacji o pakiecie

Centrum pobierania Microsoft

Następujący plik jest dostępny do pobrania w centrum pobierania Microsoft:Download Download the LyncSdkSetup.exe package now.Pobierz pakiet LyncSdkSetup. exe teraz. Data wydania: marzec 2011 Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najbardziej aktualnego oprogramowania antywirusowego, które było dostępne w dniu, w którym plik został opublikowany. Plik jest przechowywany na serwerach z podwyższonym zabezpieczeniami, które ułatwiają zapobieganie wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych związanych z instalowaniem tego pakietu aktualizacji.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tego pakietu aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta aktualizacja kompilacji 4.0.7577.124 jest kompilacją aktualizacji, która zastąpiła uprzednio opublikowaną 4.0.7577.5 kompilacji w grudniu 2010.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć jednego z pakietów aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zbiorczą, użyj apletu Dodaj lub usuń programy w panelu sterowania. Czasami podczas próby odinstalowania pakietu aktualizacji zostanie wyświetlony monit o włożenie źródłowego dysku CD. Jeśli zostanie wyświetlony monit o źródłowy dysk CD, Wstaw go. Możesz też podać ścieżkę, w której można znaleźć pliki źródłowe. 

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×