Szablon: CPR — szablon Fiacx kodu systemu Navision

Nr błędu: 207225 (Obsługa zawartości)

Zaksięgowane zapisy są nieprawidłowe w tabeli Zapis wycofania (179) podczas cofania nierozliczonych płatności We włoskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2009. Ten problem nadal występuje po jej wdrożeniu poprawkę 2802054. Wykonaj kroki opisane w sekcji zmiany kodu , aby rozwiązać ten problem. Ten problem występuje w następujących produktach:

 • W wersji włoskiej dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Wersja włoska z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 lub następną wersję systemu Microsoft Dynamics NAV, zawierający tę poprawkę.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Jeśli ta poprawka nie została ogłoszona do publicznego pobierania (tzn. publiczny adres URL tej poprawki nie jest podany w treści artykułu), dystrybucja wymaga akceptacji kierownika technicznego, starszego członka zespołu lub menedżera i stosuje się następujące informacje:

 • Aby otrzymać poprawkę, klient musi napotkać błąd, który jest wymieniony w sekcji "Symptomy".

 • Należy śledzić klientom wysyła się poprawkę i przesłać im następny dodatek service pack, kiedy będzie dostępny (Jeśli zostanie wydany dodatek service pack).

Ta poprawka nie jest uwzględniona zostanie uwzględniona w dodatku Microsoft Dynamics NAV Service Pack.

Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać funkcjonalności i konstruować procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika.

Uwaga Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zweryfikować, że wszyscy użytkownicy klienta systemu Microsoft Dynamics NAV są wylogowani systemu. Obejmuje to usług systemu Microsoft Dynamics NAV aplikacji serwera (NAS). Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę.

Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.

Firma Microsoft zaleca, aby do konta użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być przypisany identyfikator roli "SUPER". Jeśli konto użytkownika nie można przypisać Identyfikatora roli "SUPER", należy sprawdzić, czy konto użytkownika ma następujące uprawnienia:

 • Uprawnienie Modyfikacja dla obiektu, który będzie zmieniany.

 • Uprawnienie Execute obiektu 5210 identyfikator obiektu systemu i 9015 identyfikator obiektu systemu

  obiekt.

Uwaga Nie trzeba mieć prawa do magazynów danych, chyba że konieczne jest przeprowadzenie naprawy danych.

Zmiany kodu

Uwaga Zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Zmień kod w zmiennych globalnych w tabeli Zapis wycofania (179) w następujący sposób:
  Istniejący kod

  ...PostApplied@1029 : Boolean;
  Text012@1028 : TextConst 'ENU=You cannot reverse register No. %1 because it contains customer or vendor ledger entries that have been posted and applied in the same transaction.\\You must reverse each transaction in register No. %1 separately.;ITA=Impossibile stornare il registro Nr. %1 perch‚ contiene movimenti contabili clienti o fornitori che sono stati registrati e collegati nella stessa transazione.\\Ô necessario stornare separatamente ogni transazione nel registro Nr. %1.';

  PROCEDURE ReverseTransaction@8(TransactionNo@1000 : Integer);
  ...

  Kod zastępczy

  ...PostApplied@1029 : Boolean;
  Text012@1028 : TextConst 'ENU=You cannot reverse register No. %1 because it contains customer or vendor ledger entries that have been posted and applied in the same transaction.\\You must reverse each transaction in register No. %1 separately.;ITA=Impossibile stornare il registro Nr. %1 perch‚ contiene movimenti contabili clienti o fornitori che sono stati registrati e collegati nella stessa transazione.\\Ô necessario stornare separatamente ogni transazione nel registro Nr. %1.';

  // Add the following line.
  Text013@1039 : TextConst 'ENU=You cannot reverse %1 No. %2 because the entry has an associated Realized Gain/Loss entry.';

  PROCEDURE ReverseTransaction@8(TransactionNo@1000 : Integer);
  ...
 2. Zmień kod w funkcji InsertReversalEntry w tabeli Zapis wycofania (179) w następujący sposób:
  Istniejący kod 1

  ...DtldCustLedgEntry.SETFILTER(
  DtldCustLedgEntry."Entry Type",'<>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");

  // Delete the following lines.
  IF DtldCustLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN
  IF RevType = RevType::Register THEN
  ERROR(Text012,Number);
  CLEAR(DtldCustLedgEntry);
  DtldCustLedgEntry.SETCURRENTKEY("Cust. Ledger Entry No.");
  DtldCustLedgEntry.SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",CustLedgEntry."Entry No.");
  DtldCustLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,TRUE);
  IF DtldCustLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN
  REPEAT
  TempRevertTransactionNo.Number := DtldCustLedgEntry."Transaction No.";
  IF TempRevertTransactionNo.INSERT THEN;
  UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
  END;
  END;
  // End of the deleted lines.

  UNTIL CustLedgEntry.NEXT = 0;
  ...

  Kod zastępczy 1

  ...DtldCustLedgEntry.SETFILTER(
  DtldCustLedgEntry."Entry Type",'<>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");

  // Add the following lines.
  IF NOT DtldCustLedgEntry.ISEMPTY THEN
  IF RevType = RevType::Register THEN
  ERROR(Text012,Number);
  CheckDtldCustLedgEntry(CustLedgEntry);
  // End of the added lines.

  UNTIL CustLedgEntry.NEXT = 0;
  ...

  Istniejący kod 2

  ...DtldVendLedgEntry.SETFILTER(
  DtldVendLedgEntry."Entry Type",'<>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");

  // Delete the following lines.
  IF DtldVendLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN
  IF RevType = RevType::Register THEN
  ERROR(Text012,Number);
  CLEAR(DtldVendLedgEntry);
  DtldVendLedgEntry.SETCURRENTKEY("Vendor Ledger Entry No.");
  DtldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",VendLedgEntry."Entry No.");
  DtldVendLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,TRUE);
  IF DtldVendLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN
  REPEAT
  TempRevertTransactionNo.Number := DtldVendLedgEntry."Transaction No.";
  IF TempRevertTransactionNo.INSERT THEN;
  UNTIL DtldVendLedgEntry.NEXT = 0;
  END;
  END;
  // End of the deleted lines.

  UNTIL VendLedgEntry.NEXT = 0;
  ...

  Kod zastępczy 2

  ...DtldVendLedgEntry.SETFILTER(
  DtldVendLedgEntry."Entry Type",'<>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");

  // Add the following lines.
  IF NOT DtldVendLedgEntry.ISEMPTY THEN
  IF RevType = RevType::Register THEN
  ERROR(Text012,Number);
  CheckDtldVendLedgEntry(VendLedgEntry);
  // End of the added lines.

  UNTIL VendLedgEntry.NEXT = 0;
  ...
 3. Zmień kod w funkcji CheckDtldCustLedgEntry w tabeli Zapis wycofania (179) w następujący sposób:
  Istniejący kod

  ...DtldCustLedgEntry@1001 : Record 379;
  BEGIN

  // Delete the following lines.
  DtldCustLedgEntry.SETCURRENTKEY("Cust. Ledger Entry No.");
  DtldCustLedgEntry.SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",CustLedgEntry."Entry No.");
  IF DtldCustLedgEntry.FIND('-') THEN
  REPEAT
  IF (DtldCustLedgEntry."Entry Type" <> DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry") AND
  (NOT DtldCustLedgEntry.Unapplied)
  THEN
  ERROR(
  Text000,CustLedgEntry.TABLECAPTION,CustLedgEntry."Entry No.");
  UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
  // End of the deleted lines.

  END;
  ...

  Kod zastępczy

  ...DtldCustLedgEntry@1001 : Record 379;
  BEGIN

  // Add the following lines.
  DtldCustLedgEntry.SETCURRENTKEY("Cust. Ledger Entry No.","Entry Type");
  DtldCustLedgEntry.SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",CustLedgEntry."Entry No.");
  DtldCustLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'<>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
  DtldCustLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,FALSE);
  IF NOT DtldCustLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text000,CustLedgEntry.TABLECAPTION,CustLedgEntry."Entry No.");

  DtldCustLedgEntry.SETRANGE(Unapplied);
  DtldCustLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'%1|%2',
  DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Realized Gain",DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Realized Loss");
  IF NOT DtldCustLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text013,CustLedgEntry.TABLECAPTION,CustLedgEntry."Entry No.");
  // End of the added lines.

  END;
  ...
 4. Zmień kod w funkcji CheckDtldVendLedgEntry w tabeli Zapis wycofania (179) w następujący sposób:
  Istniejący kod

  ...DtldVendLedgEntry@1001 : Record 380;
  BEGIN

  // Delete the following lines.
  DtldVendLedgEntry.SETCURRENTKEY("Vendor Ledger Entry No.");
  DtldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",VendLedgEntry."Entry No.");
  IF DtldVendLedgEntry.FIND('-') THEN
  REPEAT
  IF (DtldVendLedgEntry."Entry Type" <> DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry") AND
  (NOT DtldVendLedgEntry.Unapplied)
  THEN
  ERROR(
  Text000,VendLedgEntry.TABLECAPTION,VendLedgEntry."Entry No.");
  UNTIL DtldVendLedgEntry.NEXT = 0;
  // End of the deleted lines.

  END;
  ...

  Kod zastępczy

  ...DtldVendLedgEntry@1001 : Record 380;
  BEGIN

  // Add the following lines.
  DtldVendLedgEntry.SETCURRENTKEY("Vendor Ledger Entry No.","Entry Type");
  DtldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",VendLedgEntry."Entry No.");
  DtldVendLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'<>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
  DtldVendLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,FALSE);
  IF NOT DtldVendLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text000,VendLedgEntry.TABLECAPTION,VendLedgEntry."Entry No.");

  DtldVendLedgEntry.SETRANGE(Unapplied);
  DtldVendLedgEntry.SETFILTER("Entry Type",'%1|%2',
  DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Realized Gain",DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Realized Loss");
  IF NOT DtldVendLedgEntry.ISEMPTY THEN
  ERROR(Text013,VendLedgEntry.TABLECAPTION,VendLedgEntry."Entry No.");
  // End of the added lines.

  END;
  ...


Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

 • W wersji włoskiej dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Włoska wersja dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2009

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

VSFT DynamicsNAVSE: 355467

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowaniadla innych względów.

Autor: avannini
Writer: v-six
Weryfikacja tech.: avannini
Editor:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×