Zapisywanie kopii notesu zajęć lub notesu personelu

W przypadku notesów EDU w programie Microsoft OneNote możesz zapisać kopię notesu w usłudze OneDrive, aby zachować kopię zapasową lub udostępnić ją innym osobom.

Zapisywanie na koncie Microsoft

 1. Przejdź do OneNote.com i wprowadź prawidłowe poświadczenia logowania.

  Logowanie się do programu OneNote dla sieci Web

 2. Kliknij odpowiednią kartę notesy EDU.

  Karta notesy zajęć

 3. Przejdź do notesu, który chcesz zapisać, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Zapisz kopię .

  Kliknij prawym przyciskiem myszy Notes zajęć, a następnie kliknij polecenie "Zapisz kopię".

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zezwolić programowi OneNote na uzyskiwanie dostępu do informacji, kliknij przycisk tak , aby kontynuować.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie kopii . Wybierz pozycję Zapisz na koncie Microsoft.

  Zapisywanie na koncie Microsoft

 5. Pojawi się ekran logowania Microsoft. Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft/Outlook.

 6. Po pomyślnym zalogowaniu się zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru kontynuowania. Kliknij pozycję Kopiuj Notes.

  Kopiuj Notes

 7. Po potwierdzeniu zostanie wyświetlony następujący komunikat.

  Okno dialogowe Potwierdzanie "otrzymane!"
 8. Aby sprawdzić, czy Notes został poprawnie skopiowany do konta, przejdź do usługi OneDrive i zaloguj się przy użyciu konta, na które ZAPISANO Notes edu.

  Logowanie w usłudze OneDrive
 9. Otwórz folder notesy , aby sprawdzić, czy Notes edu jest tam dostępny.

  Folder dokumenty usługi OneDrive dla konta Microsoft

Zapisz na koncie służbowym lub edukacyjnym

 1. Przejdź do OneNote.com i wprowadź prawidłowe poświadczenia logowania.

  Logowanie się do programu OneNote dla sieci Web

 2. Kliknij odpowiednią kartę notesy EDU.

  Karta notesy zajęć

 3. Przejdź do notesu, który chcesz zapisać, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Zapisz kopię .

  Kliknij prawym przyciskiem myszy Notes zajęć, a następnie kliknij polecenie "Zapisz kopię".

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zezwolić programowi OneNote na uzyskiwanie dostępu do informacji, kliknij przycisk tak , aby kontynuować.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie kopii . Wybierz pozycję Zapisz na koncie służbowym lub wykształcenia.

  Zapisz na koncie służbowym

 5. Zobaczysz następujący komunikat o powodzeniu.

  Okno dialogowe potwierdzenia
 6. Przejdź do usługi OneDrive i zaloguj się przy użyciu konta, na którym właśnie ZAPISANO Notes edu.

  Logowanie w usłudze OneDrive
 7. Otwórz folder notesy , aby sprawdzić, czy Notes edu jest tam dostępny.


WAŻNE

 • Zapisywanie kopii działa tylko wtedy, gdy rozmiar sekcji jest mniejszy niż 250 MB.

 • Zapisywanie kopii na "koncie służbowym" działa tylko w przypadku plików o rozmiarze mniejszym niż 2 GB.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×