Symptomy

Przykładowy scenariusz: Użytkownik podłącza do komputera mysz lub klawiaturę Bluetooth firmy Microsoft. Mysz lub klawiatura korzysta z technologii First connect. Następnie zostaje zainstalowane oprogramowanie IntelliPoint lub IntelliType Pro.

Podczas instalacji pojawia się okno dialogowe Podłączanie myszy i klawiatury. Użytkownik wykonuje kroki podane w oknie dialogowym, aby nawiązać połączenie z myszą lub klawiaturą, a następnie klika przycisk Dalej. Oprogramowanie do konfigurowania urządzenia próbuje przełączyć urządzenie nadawczo-odbiorcze Bluetooth w tryb zarządzania technologią Bluetooth przy użyciu oprogramowania, a następnie próbuje połączyć się z myszą lub klawiaturą przy użyciu połączenia Bluetooth.

W tym scenariuszu nie udaje się nawiązać połączenia i ponownie pojawia się okno dialogowe Podłączanie myszy i klawiatury. Ponowna próba podłączenia myszy lub klawiatury również kończy się niepowodzeniem.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić ustawienia urządzenia nadawczo-odbiorczego w taki sposób, aby korzystało z trybu sprzętowego zarządzania technologią Bluetooth. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Podłączanie myszy i klawiatury.

 2. Kliknij przycisk Tak.

 3. Otwórz element Mysz lub Klawiatura w Panelu sterowania. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  • W przypadku elementu Mysz:

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

   2. W polu Otwórz wpisz ciąg Control Mouse, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • W przypadku elementu Klawiatura:

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

   2. W polu Otwórz wpisz ciąg Control Keyboard, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Kliknij kartę Bezprzewodowa, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.

 5. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Tryb zarządzania sprzętowego technologią Bluetooth.

 6. Kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Aby ta zmiana została wprowadzona, należy odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie nadawczo-odbiorcze Microsoft Bluetooth.


  Aby powrócić do trybu zarządzania przez oprogramowanie, powróć do tego okna dialogowego lub naciskaj przez pięć sekund przycisk znajdujący się na urządzeniu nadawczo-odbiorczym Microsoft Bluetooth.

 7. Odłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze Bluetooth, a następnie ponownie podłącz je do komputera. Urządzenie nadawczo-odbiorcze jest teraz w trybie zarządzania sprzętowego technologią Bluetooth.

 8. W obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth, a następnie kliknij polecenie Otwórz ustawienia Bluetooth.

 9. Kliknij kartę Urządzenia, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 10. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Connect (Połącz) na spodzie myszy lub klawiatury Bluetooth.

  Uwaga Przycisk Connect (Połącz) może być oznaczony znajdującym się obok niego symbolem Bluetooth.

 11. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Moje urządzenie jest ustawione i gotowe do znalezienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 12. Jeśli urządzenia nie ma na liście, powtórz kroki od 9 do 11.

  Jeśli urządzenie jest na liście, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wykonaj następujące czynności dla urządzenia, które próbujesz dodać:

  • W przypadku myszy Bluetooth:

   1. Kliknij pozycję Nie używaj klucza dostępu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   2. Kliknij przycisk Zakończ.

  • W przypadku klawiatury Bluetooth:

   1. Kliknij pozycję Wybierz dla mnie klucz dostępu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   2. Zostanie wyświetlony ciąg liczb będący kluczem dostępu. W polu Klucz dostępu wpisz te liczby, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   3. Kliknij przycisk Zakończ.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×