Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich aktualizacjach zbiorczych.Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje uprzednio wydane zbiorcze aktualizacje. Należy zawsze zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą.Może być konieczne zaktualizowanie licencji po zastosowaniu tej poprawki, aby uzyskać dostęp do nowych obiektów uwzględnionych w tej lub poprzedniej aktualizacji zbiorczej (dotyczy to tylko licencji klienta). Aby uzyskać listę aktualizacji zbiorczych opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2842257 Wydane aktualizacje skumulowane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aby uzyskać pełną listę wszystkich poprawek opublikowanych w zbiorczych aktualizacjach dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, zobacz następujące strony CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aktualizacje zbiorcze są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2013.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tej aktualizacji zbiorczej

W tej aktualizacji zbiorczej Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

361265

Klient systemu Windows ulega awarii sporadycznie.

361275

Usługa NAV korzysta ze wszystkich dostępnych procesorów.

361396

Klient systemu Windows nie czyści elementów filtru, jeśli są używane w filtrach krzyżowych za pośrednictwem właściwości TableRelation.

Uwaga Po zastosowaniu tej poprawki może być konieczne skompilowanie obiektów w bazie danych.

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

361180

Nie można wysłać faksu za pośrednictwem kodu codeunit 397

Administr

N/A

361340

Załączniki wysyłane w przypadku segmentów wiadomości e-mail lub rejestracji z nazwami tymczasowymi.

Administr

DORSZ 419COD 5052TAB 5062COD 139016

361137

Księgowanie międzyfirmowe powoduje pobranie numeru odsyłacza przez numer dostawcy. i Nr zapasu pola, ale ignorują pola kod wariantu i jednostka miary.

Finanse

KARTA DORSZ 427 TAB 39 37

361138

Pola referencyjne partnera międzyfirmowego i typ referencyjny partnera międzyfirmowego nie są spójne w poszczególnych jednostkach.

Finanse

KARTA DORSZ 427 TAB 39 37

361141

Pole referencyjne partnera międzyfirmowego nie jest potwierdzone na numer odsyłacza pole po sprawdzeniu poprawności pola kod wariantu.

Finanse

KARTA DORSZ 427 TAB 39 37

361335

Księgowanie międzyfirmowe powoduje pobranie numeru odsyłacza przez numer dostawcy. i Nr zapasu pola, ale ignorują pola kod wariantu i jednostka miary.

Finanse

KARTA 37 TAB 39

361336

Rozmiar pola Opis w raporcie szczegółowy bilans próbny jest zbyt mały, aby wyświetlić cały opis konta.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 4

361357

Pole Kwota do rozliczenia na stronach zapis księgi nabywcy i zapis księgi dostawcy jest wypełniane w różnych scenariuszach, w których powinna być pusta.

Finanse

KARTA 81

361427

"Komunikat o błędzie" musisz anulować istniejące zatwierdzenie tego dokumentu, aby można było zmienić pole ", jeśli zaksięgujesz zamówienie sprzedaży lub zakupu przedpłaty i korzystasz z konta k/g, które zostało skonfigurowane do pełnego podatku VAT.

Finanse

KARTA 37 TAB 39

361566

Płat. Kwota wiersza bez. Po zmniejszeniu ilości na częściowo wysłanym zamówieniu sprzedaży za pomocą przedpłaty jest wyświetlany komunikat o błędzie "xxx. XX".

Finanse

CHZT 442 DORSZ 444

361539

W przypadku tworzenia jednostki SKU na podstawie towaru z metodą ceny ewidencyjnej pole koszt jednostkowy na karcie SKU nie jest odpowiednio aktualizowane o bieżące ceny ewidencyjne.

Stan

KARTA 5700

361637

"Nr elementu komunikat o błędzie "nie istnieje" podczas uruchamiania zadania wsadowego Koryguj koszt — zapisy zapasów.

Stan

DORSZ 361

361293

Gdy jest księgowana faktura zakupu, która jest połączona z zadaniem, w którym jest zaznaczona opcja ceny z podatkiem VAT, pola koszt całkowity i koszt całkowity (PLN) na stronie zapisy księgi zlecenia są niepoprawne.

KONIECZN

DORSZ 1004

361237

Aparat planowania wykonuje pętlę do tych samych następujących po sobie akcji, nawet w przypadku wykonywania sugerowanych komunikatów akcji.

Twarz

DORSZ 99000854

361432

Zapis wartości i zapis księgi zapasów są niepoprawne w przypadku zamówienia zakupu połączonego z zadaniem za pomocą funkcji cofnięcie przyjęcia.

Bycie

CHZT 5813 DORSZ 5814 CHZT 5817

361150

"Długość ciągu jest równa NN, ale musi być mniejsza lub równa 40 znaków. Wartość: XXXXXXXXX "powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie podczas wyświetlania podglądu zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaży zastosowanej do zaksięgowanej faktury sprzedaży, w której nie ma. pole zawiera 20 znaków lub mniej.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 207 PRZEDSTAWICIEL 407 REP. 5912

361225

"Nie można dodać nowego wiersza przedmiotu serwisu, ponieważ umowa serwisowa straciła ważność. Komunikat o błędzie odnowienia daty wygaśnięcia umowy serwisowej, gdy pole Data wygaśnięcia w kontrakcie usługi jest puste.

Służby

KARTA 5964

Poprawki lokalne aplikacji

ES — Hiszpania

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

361290

Wartości bazowe i kwotowe są grupowane w sposób nieprawidłowy dla tego samego procentu i okresu podatku VAT w raporcie deklaracji 340 w przypadku użycia ustawienia GOTÓWKa VAT w wersji hiszpańskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 10743

361321

Faktury narodowe zawierające nieopodatkowany podatek VAT są eksportowane z raportu tworzenie deklaracji 349 w wersji hiszpańskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 10710

FI — Finlandia

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

361527

Seria numeracji księgowania nie jest aktualizowana na stronie dziennik blankietów kasowych po zaimportowaniu pliku referencyjnego w wersji fińskiej.

Zarządzanie gotówką

DORSZ 32000000

FR — Francja

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

361328

Podczas drukowania raportu w dzienniku i wybrania okresu dłuższego niż miesiąc, w wersji francuskiej jest drukowany tylko pierwszy miesiąc.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10801

361408

Po uruchomieniu raportu saldo próbne w raporcie k/g z opcją miesiąc drukowane informacje są niepoprawne w wersji francuskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10804

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

361343

Pole kwota amortyzacji jest obliczane niewłaściwie, gdy w wersji włoskiej jest używana przyspieszona/zmniejszona wartość procentowa amortyzacji.

Środki trwałe

DORSZ 5616

361093

Raport lista weksli konta dostawcy zawiera błędne informacje po zastosowaniu płatności na fakturze w wersji włoskiej.

Bycie

PRZEDSTAWICIEL 12116

361353

W raporcie Lista rachunki z nabywcą są wyświetlane błędne informacje po zastosowaniu płatności na fakturze w wersji włoskiej.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 12117

361533

Po dodaniu transakcji VAT w wierszu sprzedaży, który nie jest skonfigurowany w konfiguracji księgowania VAT, podczas próby zaksięgowania faktury sprzedaży w włoskiej wersji jest wyświetlany komunikat o błędzie przepełnienia.

VAT/Sales Tax/Intrastat

DORSZ 12174

Ameryka Północna

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

361114

"Nie można ukończyć transakcji, ponieważ spowoduje to powstanie niespójności w tabeli zapisu k/g..." komunikat o błędzie podczas księgowania faktury zakupu z wartością protestową w polu numeru kierunkowego obszaru podatkowego w wersji dla Ameryki Północnej.

Bycie

DORSZ 90

NL — Niderlandy

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

361529

Po przetworzeniu propozycji płatności za pomocą funkcji telebankowych zaksięgowane wymiary klienta zostaną zastąpione przez Wymiary konta bankowego w wersji niderlandzkiej.

Administr

KARTA 11000000

Funkcje regulacyjne

TO-Belgia

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

120547

UZNAJE Nowa procedura przesyłania zwrotów Intrastat

Systemu

REP593, PAG311, COD6224

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Zbiorcza aktualizacja 2013 dla systemu Microsoft Dynamics NAV

Który pakiet poprawek do pobrania

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju w bazie danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2013:

Kraj

Pakiet poprawek

O godzinie Austria

Pobierz pakiet ATKB3013213

AU — Australia

Pobierz pakiet AUKB3013213

TO-Belgia

Pobierz pakiet BEKB3013213

CH — Szwajcaria

Pobierz pakiet CHKB3013213

DE-Niemcy

Pobierz pakiet DEKB3013213

Dania — dania

Pobierz pakiet DKKB3013213

ES — Hiszpania

Pobierz pakiet ESKB3013213

FI — Finlandia

Pobierz pakiet FIKB3013213

FR — Francja

Pobierz pakiet FRKB3013213

TO-Islandia

Pobierz pakiet ISKB3013213

Włochy

Pobierz pakiet ITKB3013213

Ameryka Północna

Pobierz pakiet NAKB3013213

NL — Niderlandy

Pobierz pakiet NLKB3013213

NIE — Norwegia

Pobierz pakiet NOKB3013213

NZ — Nowa Zelandia

Pobierz pakiet NZKB3013213

SE — Szwecja

Pobierz pakiet SEKB3013213

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet GBKB3013213

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet W1KB3013213

Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu instalowania aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2834770 Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2013.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji na temat systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×