Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich aktualizacjach zbiorczych.Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje uprzednio wydane zbiorcze aktualizacje. Należy zawsze zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą.Może być konieczne zaktualizowanie licencji po zastosowaniu tej poprawki, aby uzyskać dostęp do nowych obiektów uwzględnionych w tej lub poprzedniej aktualizacji zbiorczej (dotyczy to tylko licencji klienta). Aby uzyskać listę aktualizacji zbiorczych opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2842257 Wydane aktualizacje skumulowane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aby uzyskać pełną listę wszystkich poprawek opublikowanych w zbiorczych aktualizacjach dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, zobacz następujące strony CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aktualizacje zbiorcze są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2013.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tej aktualizacji zbiorczej

W tej aktualizacji zbiorczej Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

361360

Klient systemu Windows ulega awarii wraz z ArgumentOutOfRangeException.

361894

Po dodaniu notatek za pośrednictwem programu OneNote klient systemu Windows ulega awarii.

Uwaga Po zastosowaniu tej poprawki może być konieczne skompilowanie obiektów w bazie danych.

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

361548

Jeśli zostanie użyta Konfiguracja konta z opcją pełna VAT, podczas księgowania faktury końcowej zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Finanse

DORSZ 441 CHZT 442 CHZT 444 CHZT 80 DORSZ 90 KARTA 37 KARTA 39

361720

Po zdefiniowaniu domyślnego konta k/g partnera międzyfirmowego w kartotece konta k/g jest wyświetlany komunikat o błędzie podczas próby zaksięgowania faktury zakupu na koncie.

Finanse

TAB81

362331

Na stronie Analiza wielowymiarowa macierzowa jest używana niepoprawna metoda zaokrąglania.

Finanse

DORSZ 8

361653

Sumy grupowe są niepoprawne w raporcie środek trwały — przewidywany, gdy składnik aktywów jest w pełni zamortyzowany.

Środki trwałe

PRZEDSTAWICIEL 5607

361704

Gdy zapas w zleceniu przeniesienia zostanie wysłany, na stronie dostępność zapasu według osi czasu nie są wyświetlane przewidywane zapasy na paragonie przeniesienia.

Stan

KARTA 5741

361939

Zażądaj stron zawierających zlecenia prod. Nr zamówienia Filtrowanie jako odnośnik nie działa.

Twarz

KARTA 5405

361915

Wysłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem kodu codeunit 400 może spowodować przekroczenie limitu czasu.

2005/2006

N/A

361810

"Nie można zaksięgować tych wierszy, ponieważ komunikat o błędzie nie został wprowadzony w jednym lub kilku wierszach" podczas księgowania potwierdzenia zakupu.

Bycie

KARTA 37 TAB 39

361952

Nr dostawcy pole z pola informacji statystycznych dostawcy nie jest właściwe, jeśli nr dostawcy pole jest różne od formularza nr odbiorcy płatności. polach.

Bycie

PAG 49 PAG 50 PAG 509 PAG 51 PAG 52 PAG 6640

361631

Pole odbiorca faktury zawiera niewłaściwy numer nabywcy w obszarze informacji o historii sprzedaży i w ramach usługi Customer-to-to-the Customer.

Sprzedaż

PAG 9081 PAG 9086 TAB 18

361855

W przypadku wybrania opcji Rejestruj interakcje są drukowane niepotrzebne informacje.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 117

361868

"Nie można ukończyć transakcji, ponieważ spowoduje to powstanie niespójności w tabeli Zapis k/g." podczas księgowania faktury końcowej na podstawie zamówienia sprzedaży przedpłaty w walucie obcej.

Sprzedaż

DORSZ 80

361668

Kolejka zadań uruchomiona na serwerze NAS oblicza nieprawidłową wartość pola Data/godzina rozpoczęcia dla wpisu kolejki zadań.

Serwer

KARTA DORSZ 448 472

361643

Pole kod lokalizacji w zleceniu serwisowym nie jest wypełnione poprawnie, gdy zlecenie serwisowe jest tworzone na podstawie oferty serwisu.

Służby

KARTA 5900

Poprawki lokalne aplikacji

ES — Hiszpania

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

361586

Funkcja Generuj plik TXT nie eksportuje ostatniego znaku w raporcie elektroniczna deklaracja PODATKOWa w wersji hiszpańskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP10715

361607

Faktury obce, które zawierają VAT bez opodatkowania, nie są eksportowane z raportu tworzenie deklaracji 349 w wersji hiszpańskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 10710

361683

Funkcja Generuj plik TXT zawsze eksportuje wartość zerową z raportu deklaracja VAT dla wpisów zaksięgowanych z pełnym podatkiem VAT w wersji hiszpańskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 10715

362173

Pole Kwota do odliczenia jest obliczane niepoprawnie w raporcie deklaracji 340, gdy jest używany Niezrealizowany podatek VAT i ustawiono funkcje identyfikatora rozliczenia dla kilku faktur w tej samej płatności w wersji hiszpańskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 10743

FR — Francja

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

361685

Argument rata. Tolerancja rabatu i rata. Pola tolerancji na stronie dokumentu płatności nie działają prawidłowo w wersji francuskiej.

Zarządzanie gotówką

DORSZ 426

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

361755

Pole konto bankowe w zamówieniu zakupu jest powiązane z pozycją nr dostawcy. zamiast pola Nr odbiorcy płatności. pole w wersji włoskiej.

Zarządzanie gotówką

KARTA 38

361741

Zapisy Intrastat nie są wyświetlane, jeśli użyto funkcji cofania przyjęcia dla zamówienia zakupu z wieloma wierszami o takich samych elementach w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 594

Ameryka Północna

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

361862

Raport skonsolidowany bilans próbny umożliwia drukowanie nieprawidłowych wartości całkowitych w wersji dla Ameryki Północnej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10007

NIE — Norwegia

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

361630

Raport rozliczenia z uwzględnieniem handlu daje złe wyniki w wersji norweskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10602

Funkcje regulacyjne

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

109238

Opłata za opóźnienie płatności w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013

Podatków

TAB5, TAB92, TAB292, TAB293, TAB295, TAB296, TAB297, TAB298, TAB303, TAB329, TAB1050, TAB1051, TAB1052, TAB1053, REP117, REP122, REP187, REP188, REP189, REP206, REP5911, COD12, COD392, COD393, PAG6, PAG110, PAG431, PAG432, PAG435, PAG437, PAG439, PAG441, PAG478, PAG494, PAG1050, PAG1051, PAG1052

Ameryka Północna

IDENTYFIKACJI

Tytuł bazy wiedzy

Obszar funkcjonalny bazy wiedzy

Zmienione obiekty

120967

[NA] 1099 aktualizacja formularzy podatku za rok raportowania 2014 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Podatków

COD10085, COD2, REP10111, REP10112, REP10115

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Zbiorcza aktualizacja zakumulowana 21 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Który pakiet poprawek do pobrania

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju w bazie danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2013:

Kraj

Pakiet poprawek

O godzinie Austria

Pobierz pakiet ATKB3020883

AU — Australia

Pobierz pakiet AUKB3020883

TO-Belgia

Pobierz pakiet BEKB3020883

CH — Szwajcaria

Pobierz pakiet CHKB3020883

DE-Niemcy

Pobierz pakiet DEKB3020883

Dania — dania

Pobierz pakiet DKKB3020883

ES — Hiszpania

Pobierz pakiet ESKB3020883

FI — Finlandia

Pobierz pakiet FIKB3020883

FR — Francja

Pobierz pakiet FRKB3020883

TO-Islandia

Pobierz pakiet ISKB3020883

Włochy

Pobierz pakiet ITKB3020883

Ameryka Północna

Pobierz pakiet NAKB3020883

NL — Niderlandy

Pobierz pakiet NLKB3020883

NIE — Norwegia

Pobierz pakiet NOKB3020883

NZ — Nowa Zelandia

Pobierz pakiet NZKB3020883

SE — Szwecja

Pobierz pakiet SEKB3020883

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet GBKB3020883

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet W1KB3020883

Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu instalowania aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2834770 Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2013.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji na temat systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×