Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2015 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2015, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich aktualizacjach zbiorczych. Uwaga Jeśli aktualizacja zbiorcza jest uaktualniana wcześniej niż aktualizacja zbiorcza 9 (kompilacja 41779), należy przekonwertować bazę danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz konwertowanie bazy danych w pomocy dla systemu Microsoft Dynamics NAV.Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje uprzednio wydane zbiorcze aktualizacje. Należy zawsze zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą.Może być konieczne zaktualizowanie licencji po zastosowaniu tej poprawki, aby uzyskać dostęp do nowych obiektów uwzględnionych w tej lub poprzedniej aktualizacji zbiorczej (dotyczy to tylko licencji klienta). Aby uzyskać listę aktualizacji zbiorczych opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2015, zobacz wydane zbiorcze aktualizacje dla systemu Microsoft Dynamics nav 2015. Aktualizacje zbiorcze są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2015.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tej aktualizacji zbiorczej

W tej aktualizacji zbiorczej Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

380421

Lokalizacja nie działa przez cały czas w przypadku podpisów.

380068

Zmiana widoczności podstrony powoduje przywrócenie domyślnego ustawienia.

379916

Parametr UseFilters funkcji GETURL nie jest dostępny.

380431

Wartość właściwości wymiaru 9999 powoduje awarię debugera po wybraniu przycisku zmienne na Wstążce.

380576

Poprawka błędu 380082 w KB3182130 jest przywracana.

380639

W pewnym kodzie C/AL, dzwonienie do NASTĘPNYch wyników przy dużych odczytach i asynch io_waits podczas ładowania (karty).

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380439

Obliczanie PWT zlecenia jest niepoprawne, gdy w celu pełnego wycofania kosztu jest rejestrowany sposób użycia zlecenia i wycofanego użycia zlecenia. Obliczanie PWT polega na obliczeniu kosztu PWT nawet wtedy, gdy obciążenie pracą netto jest zerowane.

KONIECZN

DORSZ 1000

380452

Księgowanie cyklicznego dziennika głównego za pomocą kursora w pustym wierszu powoduje zablokowanie klienta.

Finanse

DORSZ 13 PAG 283

380298

W przypadku użycia arkusza uzgadniania konta bankowego do księgowania na koncie k/g z ustawieniami podatku VAT nie jest tworzony żaden zapis VAT.

Zarządzanie gotówką

DORSZ 370

380397

W polu zaplanowane przychody na stronie dostępność zapasu jest wyświetlana ilość z wydań zamówienia planowanego, gdy jest to wiersz zapotrzebowania.

Stan

CHZT 5790 PRZEDSTAWICIEL 705

380462

Koszt jednostkowy w kartotece zapasu zmienia się na wysoką wartość dla elementu z metodą wyceny FIFO.

Stan

DORSZ 5804

380542

Nieprawidłowy numer budżetu po przełączeniu do widoku Dodaj. Waluta raportowania (łuk) w polu ACC. Okno dialogowe planowanie planowania, w którym nie jest obsługiwany budżet kont kosztów, ale dla wpisów kosztów.

Finanse

DORSZ 8

380569

Problem z przywozem usług RapidStart w tabeli cena sprzedaży.

Administr

DORSZ 8611

380466

Komunikat o błędzie "żaden z elementów w filtrze" nie zawiera komunikatu o błędzie podczas filtrowania według produktów na stronie Udostępnianie kosztu BOM.

Stan

PAG 5872

380354

Raport Sprzedaż dla odbiorcy/towaru nie przedstawia zamówień sprzedaży zgodnie z datą księgowania faktury określoną w zamówieniu.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 113

380418

Po utworzeniu wiersza w dzienniku z kolekcji polecenia zapłaty wystąpił problem z numerami.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 1201

380481

Raport Koryguj kursy wymiany nie kończy się w rozsądnym przedziale czasu.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 595

380533

"Kompresuj zapisy VAT nie powoduje zwiększenia transakcji, podczas próby zastosowania otwartej faktury, w poniższym komunikacie o błędzie niespójny".

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 95

380557

Niska wydajność zadania wsadowego Koryguj pozycje kosztu dla towarów średniej kosztów z wieloma przelewami.

Stan

KARTA 339

380592

Jeśli dodasz kontrakt do zlecenia serwisowego lub oferty serwisu, priorytety wymiarów domyślnych nie zostaną zachowane.

Służby

KARTA 5900

380534

Funkcja numeracja numerów dokumentów na stronie dziennika głównego nie działa poprawnie, gdy tylko pierwszy wiersz ma poprawny numer dokumentu.

Finanse

KARTA 81

Poprawki lokalne aplikacji

APAC

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380602

Wiersze specyfikacji kwoty GST nie są drukowane podczas drukowania raportu faktura z podatkiem od sprzedaży w wersji APAC.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 28072

DACH

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380600

W przypadku wielu wierszy w dzienniku wiadomość zaimplementowana przy użyciu programu HFR 374858/376831 nie podlega akcji w wersji DACH.

Finanse

DORSZ 13

380388

W raporcie wartość zapasów są wyświetlane nieoczekiwane wyniki w kolumnie Kwota kosztu (oczekiwana) w wersji DACH.

Wycena

PRZEDSTAWICIEL 11517

ES — Hiszpania

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380386

W przypadku zastosowania metody Apply-do najstarszej system nie ogranicza automatycznego stosowania rachunku lub faktury do nieobecności (cartera), która jest już uwzględniona w zamówieniu płatności w wersji hiszpańskiej.

Bycie

DORSZ 12

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380412

Nie można zaksięgować wysyłki zlecenia przeniesienia podwykonawstwa, gdy zasady produkcji są ustawione na tworzenie zamówienia w wersji włoskiej.

Twarz

DORSZ 12152

380451

Jeśli zaksięguje się listę rozliczeń z dostawcą, na liście rozliczanie dostawcy i polu Nr paragonu dostawcy. brakuje pól tabeli Zapis księgi dostawcy i żadne dane nie są wyświetlane na stronie listy faktur od dostawców w wersji włoskiej.

Zarządzanie gotówką

PAG 29

Ameryka Północna

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380266

Podczas drukowania raportu czeku i dołączanej faktury korygującej zastosowane dokumenty nie są wyświetlane poprawnie w ramach procedury wejścia w firmie kanadyjskiej w wersji dla Ameryki Północnej.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 1401

Zjednoczone Królestwo

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380297

Jeśli zostanie uruchomiony raport zawiadomienia o przekazie dla wiersza płatności wstawionego dla dostawcy, a zastosowane dokumenty obejmują operacje w innych walutach, w wersji brytyjskiej w raporcie są wyświetlane błędne dane.

Bycie

PRZEDSTAWICIEL 10531

Lokalne funkcje regulacyjne

NIE — Norwegia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

174098

Pomocnicza obsługa ISO20022 doładowania konta (SEPA przelewu) z walutą transakcji EUR

Zarządzanie finansami

COD1221, TAB1226, XML1000

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Zbiorcza aktualizacja zakumulowana 23 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2015

Który pakiet poprawek do pobrania

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju w bazie danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2015:

Kraj

Pakiet poprawek

O godzinie Austria

Pobierz pakiet ATKB3188239

AU — Australia

Pobierz pakiet AUKB3188239

TO-Belgia

Pobierz pakiet BEKB3188239

CH — Szwajcaria

Pobierz pakiet CHKB3188239

CZ-czeski

Pobierz pakiet CZKB3188239

DE-Niemcy

Pobierz pakiet DEKB3188239

Dania — dania

Pobierz pakiet DKKB3188239

ES — Hiszpania

Pobierz pakiet ESKB3188239

FI — Finlandia

Pobierz pakiet FIKB3188239

FR — Francja

Pobierz pakiet FRKB3188239

TO-Islandia

Pobierz pakiet ISKB3188239

Włochy

Pobierz pakiet ITKB3188239

Ameryka Północna

Pobierz pakiet NAKB3188239

NL — Holandia

Pobierz pakiet NLKB3188239

NIE — Norwegia

Pobierz pakiet NOKB3188239

NZ — Nowa Zelandia

Pobierz pakiet NZKB3188239

RU — Rosja

Pobierz pakiet RUKB3188239

SE — Szwecja

Pobierz pakiet SEKB3188239

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet GBKB3188239

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet W1KB3188239

Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2015

Zobacz , jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2015.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2015.

Więcej informacji

Zobacz więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania i systemu Microsoft Dynamics NAV 2015.

Pakiet Upgrade Toolkit umożliwiający uaktualnienie danych z systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 lub SP1 do systemu Microsoft Dynamics NAV 2015

Zbiorcza aktualizacja zawiera zestaw narzędzi uaktualniających do uaktualniania bazy danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 lub Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem SP1 do systemu Microsoft Dynamics NAV 2015. Zestaw narzędzi do uaktualniania obejmuje kilka obiektów aplikacji w plikach FOB, które upraszczają proces uaktualniania tych, które pochodzą z systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 lub Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem SP1. 

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×