Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich aktualizacjach zbiorczych.Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje uprzednio wydane zbiorcze aktualizacje. Należy zawsze zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą.Może być konieczne zaktualizowanie licencji po zastosowaniu tej poprawki, aby uzyskać dostęp do nowych obiektów uwzględnionych w tej lub poprzedniej aktualizacji zbiorczej (dotyczy to tylko licencji klienta). Aby uzyskać listę aktualizacji zbiorczych opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, zobacz wydane zbiorcze aktualizacje dla systemu Microsoft Dynamics nav 2013. Aby uzyskać pełną listę wszystkich poprawek opublikowanych w zbiorczych aktualizacjach dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, zobacz następujące strony CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aktualizacje zbiorcze są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2013.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tej aktualizacji zbiorczej

W tej aktualizacji zbiorczej Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

Uwaga Po zastosowaniu tej poprawki może być konieczne skompilowanie obiektów w bazie danych.

IDENTYFIKACJI

Tytuł

372264

Nie można znaleźć identyfikatora Zmiennejname.

374869

Zmiana położenia na stronie listy powoduje wygenerowanie niepotrzebnych odczytów.

374922

Pola opcji eksportowania dodatku w programie Excel są nieprawidłowe po upływie 24.

374952

Komunikat o błędzie "Kompilacja jednostki (CodeUnit) XXX nie powiodła się z powodu błędu we/wy na poniższym komputerze" podczas próby uruchomienia procesu kolejki zadań.

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

375015

Notatka wysłana na fakturze zakupu od innego użytkownika zostanie ogłoszona, a następnie w obszarze Moje powiadomienia są tworzone zduplikowane notatki.

Klient

DORSZ 447 CHZT 5063 CHZT 5407 CHZT 5704 DORSZ 5705 CHZT 5923 CHZT 5988 CHZT 80 CHZT 86 CHZT 87 CHZT 90 CHZT 900 COD 96, KARTA 97

374802

W zadaniach wsadowych Księguj koszt zapasów w k/g nie są księgowane wszystkie pozostałe zapisy wartości.

Stan

PRZEDSTAWICIEL 1002

374861

Księgowanie przychodzącego zapisu księgi zapasów zastosowanego do poprzedniego zapisu księgi zapasu wychodzącego nie jest kosztem skorygowanym, gdy wpis wychodzący jest powiązany z zadaniem.

Stan

DORSZ 22

Poprawki lokalne aplikacji

TO-Belgia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

374935

Podczas drukowania raportu księgi finansowej na pierwszej stronie jest ustawiona wartość 0, a w wersji belgijskiej brakuje tytułu.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 11300 PRZEDSTAWICIEL 11302 REP. 11304

374936

Podczas drukowania raportu faktura zakupu lub faktury korygującej zakupu sekcja podatku VAT w raportach jest niepoprawna w wersji belgijskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

KARTA DORSZ 90 39

ES — Hiszpania

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

374792

W przypadku zmiany kursu wymiany w dokumencie początkowym jest uwzględniana kwota zamówienia płatności, ale nie w zaksięgowanych zapisach k/g, w których kurs wymiany jest pobierany bezpośrednio z waluty w wersji hiszpańskiej.

Finanse

CHZT 7000000 PRZEDSTAWICIEL 7000080 REP 7000099

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

374870

Po uruchomieniu raportu Sugeruj weksel nabywcy na stronie Customer Bill Card (konto bankowe nabywcy) pole konta w wersji włoskiej jest puste.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 12176

374818

"Nie można odnaleźć typu kalkulacji VAT" "Identyfikator". komunikat o błędzie podczas próby utworzenia nowego wiersza w oknie dialogowym Konfiguracja księgowania podatku VAT w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PAG 473

374915

Po uruchomieniu pola Oblicz. i Księguj raport rozliczania podatku VAT dla okresu VAT bez żadnych zapisów, wprowadzone lub wyprodukowane kwoty VAT w następnym okresie nie są wyświetlane w raporcie w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

KARTA PRZEDSTAWICIEL 20 12135

374916

Po uruchomieniu pola Oblicz. i Księguj raport rozliczania podatku VAT dla okresu VAT, a w związku z tym jest wydrukowany podatek VAT, system ciągle wstawia kwotę do podatku VAT w następnym okresie, nawet jeśli podatek VAT jest większy w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

KARTA PRZEDSTAWICIEL 20 12135

Ameryka Północna

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

375095

"Kwota musi być dodatnia w gł. szablon arkusza wierszy arkusza =" ", nazwa partii arkusza =" ", nr wiersza (=" 0 ") w przypadku księgowania częściowego wydania lub faktury z przedpłatą przy użyciu podatku Kanada, przedpłata, w tym podatku, oraz 100% przedpłat w wersji dla Ameryki Północnej.

Przedpłaty

CHZT 80 DORSZ 90

NIE — Norwegia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

374753

Raport Sprzedaż-faktura korygująca 2 nadal zawiera informacje w nieprawidłowy sposób w układzie po wprowadzeniu poprawek w wersji norweskiej.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 10604 PRZEDSTAWICIEL 10605

Lokalne funkcje regulacyjne

ES — Hiszpania

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

134466

Raport 347 obejmuje faktury międzynarodowe — Microsoft Dynamics NAV 2013 R2-Hiszpania

TABELI

REP10707

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

133962

Deklaracja zamierzenia na wydruku — Microsoft Dynamics NAV 2013 R2-Włochy

Podatków

REP12194, PAG12161, COD12134

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Zbiorcza aktualizacja CU 28 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Który pakiet poprawek do pobrania

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju w bazie danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2013:

Kraj

Pakiet poprawek

O godzinie Austria

Pobierz pakiet ATKB3075723

AU — Australia

Pobierz pakiet AUKB3075723

TO-Belgia

Pobierz pakiet BEKB3075723

CH — Szwajcaria

Pobierz pakiet CHKB3075723

DE-Niemcy

Pobierz pakiet DEKB3075723

Dania — dania

Pobierz pakiet DKKB3075723

ES — Hiszpania

Pobierz pakiet ESKB3075723

FI — Finlandia

Pobierz pakiet FIKB3075723

FR — Francja

Pobierz pakiet FRKB3075723

TO-Islandia

Pobierz pakiet ISKB3075723

Włochy

Pobierz pakiet ITKB3075723

Ameryka Północna

Pobierz pakiet NAKB3075723

NL — Niderlandy

Pobierz pakiet NLKB3075723

NIE — Norwegia

Pobierz pakiet NOKB3075723

NZ — Nowa Zelandia

Pobierz pakiet NZKB3075723

SE — Szwecja

Pobierz pakiet SEKB3075723

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet GBKB3075723

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet W1KB3075723

Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Zobacz , jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2013.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2013.

Więcej informacji

Zobacz więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania i systemu Microsoft Dynamics NAV 2013.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×