Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Streszczenie

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu Microsoft BizTalk Server 2016 zawiera poprawki dotyczące problemów programu BizTalk Server 2016, które zostały rozwiązane po wydaniu BizTalk Server 2016.

Zaleca się test poprawki, przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ są zbiorcze, każde nowe wydanie aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i wydania aktualizacji wszystkich aktualizacji zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w poprzednim BizTalk Server 2016. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji aktualizacji programu BizTalk Server 2016.

Ważne informacje dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

  • Każdy pakiet zbiorczy poprawek obejmuje wszystkich pakietów składowych. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszego dodatku service pack lub pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2555976dodatek Service Pack i listy Aktualizacja zbiorcza dla programu BizTalk Server

Uwaga: Jeśli używasz karty MQSeries, MQSAgent.dll muszą być aktualizowane na serwerze IBM WebSphere MQ na tym samym poziomie aktualizacji zbiorczej, która znajduje się na serwerze BizTalk. Aby to zrobić, upewnij się, uruchomić tej samej konfiguracji aktualizacji zbiorczej na serwerze IBM WebSphere MQ. Jeśli uruchomisz niezgodnej wersji, mogą wystąpić problemy z wydajnością.

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej jest pakiecie zbiorczym aktualizacji, który zawiera następujące elementy:

  • Wszystkie nowe poprawki, które zostały wydane dla programu BizTalk Server 2016

  • Poprawki, które poprawiają produktu

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji produktów firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania oprogramowania firmy Microsoft

Pakiet poprawek uwzględnionych w zbiorczej aktualizacji 3 dla programu BizTalk Server 2016

Artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które omówiono te poprawki są publikowane jako poprawki stają się dostępne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów BizTalk Server kliknij następujące numery artykułów w celu przejdź do artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Adapter BizTalk Server

Numer artykułu KB

Opis

4020013

Poprawka: Brak hierarchii segment iDOC otrzymanych w SAP i zawiera komunikat o błędzie podczas wysyłania przez NCo z serwera BizTalk

4039612

Poprawka: Karta SFTP odbierania kończy się niepowodzeniem lub ma nieprawidłowe pliki użyto znaków specjalnych w nazwach plików na serwerze BizTalk

Akceleratory programu BizTalk Server

Numer artykułu KB

Opis

4038887

Poprawka: Konfiguracja MLLP Receive nie powiedzie się do nasłuchu na wszystkie interfejsy lokalne na serwerze BizTalk

BizTalk Server EDI

Numer artykułu KB

Opis

4038886

Poprawka: Przetwarzania z pliku XML do pliku prostego wiadomości EDI nie powiedzie się, gdy nie zawiera on pusty węzła w pętli podrzędne na serwerze BizTalk

Jak uzyskać zbiorczego pakietu aktualizacji 3 dla programu BizTalk Server 2016

BizTalk Server korzysta z modelu aktualizacji zbiorczej (CU) za dostarczanie poprawek i aktualizacji. Każdy Zbiorcza aktualizacja zawiera nowe aktualizacje, oprócz wszystkich aktualizacji, które zostały uwzględnione w poprzednich aktualizacji zbiorczych. Firma Microsoft zaleca testowanie i następnie zastosowanie najnowszej CU do wszystkich środowisk systemu BizTalk.

Wszystkie nowe poprawki są publicznie dostępne w nadchodzących aktualizacji zbiorczej. Autonomiczne poprawki mogą być udzielane przed Następna aktualizacja zbiorcza, jeśli zgłoszonego problemu jest bardzo ważne, ma wpływ znaczącą działalność i nie ma obejścia tego problemu. Jeśli autonomiczny poprawki są dostarczane, wymagają one najnowszych wydanej aktualizacji zbiorczej jako warunek wstępny.

Centrum Pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:

alternate text

Pobierz teraz zbiorczej aktualizacji 3 dla programu BizTalk Server 2016.Data wydania:, 01 września 2017

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania firmy Microsoft obsługuje pliki, zobacz jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online.

Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów za pomocą aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, który był dostępny w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w nim.

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępneAby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, musi mieć zainstalowany program BizTalk Server 2016.

Uwaga Aby zastosować odpowiednie poprawki dla następujących komponentów, musi mieć zainstalowane następujące składniki:

  • Karty Microsoft BizTalk dla aplikacji dla przedsiębiorstw (znane również jako BizTalk obiektów typu LOB karty)

  • Akcelerator Microsoft BizTalk 2016

Jeśli plik Readme.txt jest uwzględniony w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej, zobacz plik Readme.txt, aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej aktualizacji.

Ważne: Pakiet aktualizacji zbiorczej jest jednolity pakiet, który zawiera zarówno 32-(x86), jak i 64-bitowe pliki (amd64/x64). Aby prawidłowo zainstalować tę aktualizację, należy uruchomić plik Setup.exe. Nigdy nie bezpośrednio uruchamiać inne pliki, takie jak pliki msp.

Uwaga: Instalator poprawek ulepszone jest używany w pakiecie aktualizacji zbiorczej. Po zainstalowaniu pakietu aktualizacji zbiorczej, Instalator wyświetla listę zainstalowanych funkcji, które są aktualizowane i liczba poprawek dla każdej funkcji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaPo zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej, należy ponownie uruchomić komputer.

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje programu BizTalk Server 2016 x86

Nazwa pliku

Wersja

Data

Rozmiar

Platforma

BAMConfigWizExt.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:18:06 PM

363032

x86

BTS_Tracking_Logic.sql

8-11-2017 3:23:14: 00

335528

x86

BTSCache.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:18:06 PM

90648

x86

BTSMessageAgent.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:18:07 PM

720408

x86

BTSMIMEComps.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:18:06 PM

172568

x86

BTSMsgCore.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:18:07 PM

1259544

x86

HubSummary2.exe

1.1.0.0

8-11-2017 3:12:56: 00

18968

x86

HubSummary4.exe

1.1.0.0

8-11-2017 3:12:56: 00

18968

x86

Interop.XceedFtpLib.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

53784

x86

Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

4867096

x86

Microsoft.BizTalk.SnapIn.Framework.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

599576

x86

Microsoft.BizTalk.SchemaEditor.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

205336

x86

MQSAgent.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:18:06 PM

202776

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

128536

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

128536

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

18968

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

18968

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

86040

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Runtime.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

75800

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

422424

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

422424

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

215576

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

215576

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

112664

x86

Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

112664

x86

Microsoft.BizTalk.Bam.EventBus.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

98328

x86

Microsoft.BizTalk.Bam.EventBus.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

98328

x86

Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

96792

x86

Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

96792

x86

Microsoft.BizTalk.CoreAdapter.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

116248

x86

Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

395800

x86

Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

395800

x86

Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

134680

x86

Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

134680

x86

Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

576536

x86

Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

576536

x86

Microsoft.BizTalk.HttpTransport.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

68120

x86

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Runtime.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

208408

x86

Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

310808

x86

Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

310808

x86

Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

330776

x86

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.48.6144.36211

8-11-2017 3:12:58: 00

1135152

x86

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.48.6144.36211

8-11-2017 3:12:58: 00

1135152

x86

PSSDiag.exe

1.1.0.0

8-11-2017 3:12:58: 00

31768

x86

pssdiagx.ini

8-11-2017 3:12:58: 00

13801

x86

pssdiagy.ini

8-11-2017 3:12:58: 00

13274

x86

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

426000

x86

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

426000

x86

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

54808

x86

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

54808

x86

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

257552

x86

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

257552

x86

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

330768

x86

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

330768

x86

Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Pipelines.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

279576

x86

Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Services.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

23576

x86

Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Pipelines.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

279576

x86

Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Services.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

23576

x86

Microsoft.Practices.ESB.PipelineComponents.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

50200

x86

Microsoft.Practices.ESB.PipelineComponents.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

50200

x86

Microsoft.Practices.ESB.PipelineComponents.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

50200

x86

Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

89112

x86

Microsoft.Solutions.BTAHL7.AuditingLogging.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

43032

x86

Microsoft.Solutions.BTAHL7.AuditingLogging.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

43032

x86

Microsoft.Solutions.BTAHL7.MLLP.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

134168

x86

Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

89112

x86

Microsoft.Solutions.BTARN.PipelineComponents.dll

3.12.92.2

1/20/2017 1:43:45 PM

123888

x86

Microsoft.Solutions.BTARN.PipelineComponents.dll

3.12.92.2

1/20/2017 1:43:45 PM

123888

x86

Web.config

1/20/2017 9:18:04 AM

4573

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji programu BizTalk Server 2016 x64

Nazwa pliku

Wersja

Data

Rozmiar

Platforma

BAMConfigWizExt.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:18:06 PM

363032

x64

BTS_Tracking_Logic.sql

8-11-2017 3:23:14: 00

335528

x64

BTSCache.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:18:06 PM

90648

x64

BTSCache.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:26:44 PM

112152

x64

BTSMessageAgent.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:18:07 PM

720408

x64

BTSMessageAgent.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:26:44 PM

1146392

x64

BTSMIMEComps.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:18:06 PM

172568

x64

BTSMsgCore.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:18:07 PM

1259544

x64

BTSMsgCore.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:26:44 PM

1723416

x64

HubSummary2.exe

1.1.0.0

8-11-2017 3:12:56: 00

18968

x64

HubSummary4.exe

1.1.0.0

8-11-2017 3:12:56: 00

18968

x64

Interop.XceedFtpLib.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

53784

x64

Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

4867096

x64

Microsoft.BizTalk.SnapIn.Framework.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

599576

x64

Microsoft.BizTalk.SchemaEditor.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

205336

x64

MQSAgent.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:18:06 PM

202776

x64

MQSAgent.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:26:44 PM

91672

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

128536

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

128536

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

18968

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.12.815.2

8-24-2017 17:31:33

18456

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

18968

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

86040

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Runtime.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

75800

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

422424

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Common.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

422424

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

215576

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

215576

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

112664

x64

Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

112664

x64

Microsoft.BizTalk.Bam.EventBus.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

98328

x64

Microsoft.BizTalk.Bam.EventBus.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

98328

x64

Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

96792

x64

Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

96792

x64

Microsoft.BizTalk.CoreAdapter.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

116248

x64

Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

395800

x64

Microsoft.BizTalk.Edi.MessageCore.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

395800

x64

Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

134680

x64

Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

134680

x64

Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

576536

x64

Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

576536

x64

Microsoft.BizTalk.HttpTransport.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

68120

x64

Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Runtime.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

208408

x64

Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

310808

x64

Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

310808

x64

Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

330776

x64

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.48.6144.36211

8-11-2017 3:12:58: 00

1135152

x64

MYHCQueries_MBVQueries.dll

13.48.6144.36211

8-11-2017 3:12:58: 00

1135152

x64

PSSDiag.exe

1.1.0.0

8-11-2017 3:12:58: 00

31768

x64

pssdiagx.ini

8-11-2017 3:12:58: 00

13801

x64

pssdiagy.ini

8-11-2017 3:12:58: 00

13274

x64

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

426000

x64

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

426000

x64

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

54808

x64

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

54808

x64

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

257552

x64

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

257552

x64

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

330768

x64

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:03:26: 00

330768

x64

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:10:01: 00

425488

x64

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:10:01: 00

425488

x64

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:10:01: 00

54808

x64

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:10:01: 00

54808

x64

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:10:01: 00

257040

x64

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:10:01: 00

257040

x64

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:10:01: 00

330264

x64

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.9720.2

8-22-2017 12:10:01: 00

330264

x64

Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Pipelines.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

279576

x64

Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Services.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

23576

x64

Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Pipelines.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

279576

x64

Microsoft.Practices.ESB.Itinerary.Services.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

23576

x64

Microsoft.Practices.ESB.PipelineComponents.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

50200

x64

Microsoft.Practices.ESB.PipelineComponents.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

50200

x64

Microsoft.Practices.ESB.PipelineComponents.dll

2.4.302.0

8-30-2017 10:55:16: 00

50200

x64

Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

89112

x64

Microsoft.Solutions.BTAHL7.AuditingLogging.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

43032

x64

Microsoft.Solutions.BTAHL7.AuditingLogging.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

43032

x64

Microsoft.Solutions.BTAHL7.MLLP.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

134168

x64

Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll

3.12.815.2

8-24-2017 1:13:08 PM

89112

x64

Microsoft.Solutions.BTARN.PipelineComponents.dll

3.12.92.2

1/20/2017 1:43:45 PM

123888

x64

Microsoft.Solutions.BTARN.PipelineComponents.dll

3.12.92.2

1/20/2017 1:43:45 PM

123888

x64

Web.config

1/20/2017 9:18:04 AM

4573

x64

Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki BizTalk Server zobacz informacje dotyczące poprawek programu BizTalk Server.

Informacje dotyczące standardowej terminologii, który służy do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×