Wprowadzenie

Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak uzyskać i zainstalować aktualizację zbiorczą 9 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3, a także o problemach, które są rozwiązywane przez aktualizację zbiorczą.

Numer kompilacji dla pakietu podstawowego aktualizacji jest 6.3.2000.326. Pakiet ten użyje do instalowania poprawek indywidualnych w środowisku systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Aby zainstalować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, firma Microsoft zaleca, należy uważnie przeczytać ten artykuł.

Numer kompilacji jądra i pakiet aktualizacji slipstreamable jest 6.3.2000.326. Aby zainstalować poprawkę w ramach nowej instalacji systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 użyje tego pakietu.

Informacje dotyczące instalacji

Wymagania wstępne

Musi mieć Microsoft Dynamics AX 2012 R3 lub być instalowanie systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zastosowanie tej aktualizacji zbiorczej.

Ważne Zdecydowanie zaleca się, że masz projektu Microsoft Dynamics Lifecycle Services skonfigurowane dla danego środowiska, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zbiorczej. Pakiet instalacyjny dla Ta zbiorcza aktualizacja jest dostępna z usług cyklu eksploatacji, a także przy użyciu łącza pobierania poprawek w górnej części tego artykułu.

Instrukcje dotyczące instalacji

Pobierz Podręcznik instalacji dla aktualizacji zbiorczej 9 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 dla informacji dotyczących sposobu instalowania tej aktualizacji zbiorczej.

Podręcznik instalacji opisano następujące metody instalowania CU9:

  • W istniejącej instalacji programu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 zastosowanie CU9 jako aktualizację.

  • W przypadku nowych instalacji systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 użyć zintegrowaną do zainstalowania CU9 wraz z resztą produktu.

Informacje o plikach aktualizacji zbiorczej 9

Wersja globalna tej aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Axupdate.exe

Nie dotyczy

62,120

04-Nov-2014

03:28

x86

Ie9-windows7-x64-enu.exe

9.0.8112.16421

36,380,976

22-Sep-2015

03:12

x64

Axsetupsp.exe

6.3.2000.3055

2,005,680

08-Jun-2015

10:37

x86

Axsetupsplib.dll

6.3.1000.2189

93,880

15-Apr-2015

21:46

x86

Axsetupui.exe

6.3.1000.2189

363,696

15-Apr-2015

21:46

x86

Axutillib.dll

6.3.164.564

978,608

08-Jul-2014

04:41

x86

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.3546

40,184

14-Oct-2014

06:03

x86

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.164.2384

45,800

12-Aug-2014

10:55

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

12-Aug-2014

10:55

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

510,648

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

539,320

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

567,992

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

486,072

04-Nov-2014

03:28

x86

Informacje o wersji dla aktualizacji zbiorczej 9 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Informacje zawarte w tym dokumencie, w tym adresy URL i inne odwołania do stron internetowych mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli nie podano inaczej, firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy e-mail, logo, osoby, miejsca i zdarzenia przedstawione w przykładach są fikcyjne. Żadne skojarzenia z wszelkie podobieństwa do rzeczywistych firm, organizacji, produktu, nazwy domeny, adres e-mail, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest zamierzone ani nie należy się go doszukiwać. Jest do przestrzegania wszystkich stosownych praw autorskich odpowiada użytkownik. Bez ograniczania praw objętych prawem autorskim, żadna część tego dokumentu może być powielana, przechowywane w lub wprowadzać do systemu pobierania lub przekazywać w żadnej formie za pomocą wszelkich środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Microsoft Corporation.

Firma Microsoft może mieć patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej obejmujące treść tego dokumentu. W pisemnych umowach licencyjnych firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa związane z własnością intelektualną, z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków.

© 2015 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, Excel, InfoPath, programu Internet Explorer, Microsoft Dynamics, MS-DOS, SharePoint, SQL Server, języka Visual Basic, Visual Studio, Windows, środowiska Windows PowerShell, Windows Server i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli.

Znane problemy w aktualizacji zbiorczej 9

Znane problemy w aktualizacji zbiorczej 9 można znaleźć za pomocą wyszukiwania problemów w cyklu życia usługi. Należy się zalogować celu LCS przy użyciu konta PartnerSource lub CustomerSource. W polu wyszukiwania problemów wprowadź "CU9 znany problem" jako kwerendy dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Uwaga: Aby uzyskać wyniki dla tylko AX 2012 R3, wykonaj następujące kroki:

  1. Uruchom wyszukiwanie.

  2. Na liście filtrów należy wyczyścić wszystkie pola wyboru produktu z wyjątkiem AX 2012 R3.

  3. Uruchom wyszukiwanie ponownie.

Ulepszenia dotyczące modułów lub obszarów funkcji, które są zawarte w aktualizacji zbiorczej 9

Rozszerzeń, które są uwzględnione w tej aktualizacji zbiorczej są opisane w temacie TechNet, co jest nowego w Microsoft Dynamics AX 2012 R3 zbiorczej 9 aktualizacji.

Aktualizacje i poprawki, które są zawarte w aktualizacji zbiorczej 9

Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń 9 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 zawiera następujące aktualizacje specyficzne dla kraju.

Numer w Bazie Wiedzy

Tytuł

Zastosowanie kraj lub region

3041953

Europa/UE: Udoskonalenia w fakturze zgłaszania treści

Wszystkie

3013882

Austria/AUT: Zasady Konwencji pół roku nabycia, dodatkowych nabyciem i rozdysponowaniem są dostępne dla Austrii

Austria

3018604

Belgia/BEL: Nowy plik sformatować w deklaracji Intrastat 2015 od 2015-01-01

Belgia

3014456

(BRA) SPED Fiscal – wersja układu 009 1,08 - AX2012 R3

Brazylia

3016972

Brazylia/BRA: SVC gotowości systemu, który zastępuje kontyngentowych skanowania NF-e

Brazylia

3024617

Brazylia/BRA: Alternatywne konto księgowe dla sprzedaży Anuluj i powróć operacji

Brazylia

3061484

Brazylia/BRA: SPED ECD - nowy układ (3.0) jest dostępna dla roku obrachunkowego 2014 r.

Brazylia

3034468

Faktura zaliczkowa polskiego dla przedpłat z punktu sprzedaży

Republika Czeska; Węgry; Polska

2988763

Niemcy/DEU: Aktualizacja jest dostępna dla całego roku amortyzacja dla dodatkowych nabyć

Niemcy

3033659

Europa/UE: Własną firmę numer VAT w wydanych dokumentów

Niemcy

3021658

Indie/IND: Nowy typ wymiany cena importu usługi dla podatku od usług i potrąconej zaliczki na podatek

Indie

3024006

Indie/IND: Indie FVU 4.5 obsługę TDS i SKT

Indie

3042627

Indie/IND: Stałym elementem amortyzacji jako na firmy akt 2013

Indie

3049655

Indie/IND: Odwołanie w fakturach sprzedaży faktury zapotrzebowania zakupu, przywóz lub przesunięcia magazynowego

Indie

3034034

Włochy ITA: Nowy termin przedłożenia i nowy próg dla raportu czarnej listy

Włochy

3040528

Włochy ITA: Nowa wersja 1.1 dla elektronicznych faktur format (FatturaPA)

Włochy

3059932

Włochy ITA: Raport Waga Mastro dla transakcji towarowych dla AX2012 R3 zapasów

Włochy

3059932

Raport dla włoskiego sprawniejszych zapasów. Wiersze nie są sortowane prawidłowo w zależności od numeru sekwencji załączniku fizycznym.

Włochy

3026915

Litwa/LTU: Nowy plik sformatować w deklaracji Intrastat 2015 od 2015-01-01

Litwa

3017102

Malezja/MYS: Zwykła funkcja do Malezji towarów i usług podatek

Malezja

3015102

Meksyk: Raport rachunku księgi elektronicznej

Meksyk

3015102

Meksyk: Raport rachunku księgi elektronicznej

Meksyk

3035400

Meksyk/MEX: Rachunkowości księgi elektronicznej raportu funkcji regulacyjnych w wersji 1.1

Meksyk

3028595

Dostępna jest aktualizacja specyficzne dla Holandii do obsługi nowej wersji taksonomii NL9.0 dla deklaracji ICP i podatku VAT w dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2009, AX 2012, AX 2012 R2 i AX 2012 R3

Holandia

2919610

Rosja/RUS: Zmiana w odbiorze odliczenia podatku VAT

Rosja

3016847

Rosja/RUS: Anulowane są rozbieżności kwot w ramach księgowania podatku od 1.1.2015 r.

Rosja

3009535

Rosja/RUS: Określonej aktualizacji kraju jest dostępna dla nowego formularza Arkusz sprzedaży alkoholu w sprzedaży detalicznej dla Rosji w Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Rosja

3026511

Rosja/RUS: Zmiany w rejestracji i przy użyciu wymagań instytucji kredytowych pracowników

Rosja

3027773

Rosja/RUS: Dochodów osobistych podatek do zapłacenia z góry (patenty dla cudzoziemców)

Rosja

3025328

Rosja/RUS: Deklaracja podatkowa transportu zmienia za zgłoszenie 2014

Rosja

3042242

Rosja/RUS: Nowym, elektronicznym formacie deklaracji VAT.

Rosja

3047451

Rosja/RUS: Nowy format wydruku raportu 4 FSS

Rosja

3048989

Rosja/RUS: Dostępny jest nowy format sprawozdanie statystyczne "Formularza № 1"

Rosja

3049398

Rosja/RUS: Dokument faktury agenta podatkowego ma ten sam numer w sprzedaży i zakupów książek

Rosja

3055848

Rosja/RUS: Ulepszenia interfejsu użytkownika dla raportu dla podmiotu

Rosja

3065098

Rosja/RUS: Problemy z wydajnością z raportów rosyjskich OXML

Rosja

2980045

Hiszpania ESP: Wystawiania faktur elektronicznych do instytucji rządowych, lokalnych, regionalnych lub krajowych

Hiszpania

3029056

Raport formularz 347 — aktualizacja dla 2014 r. (nieopublikowana ze zgodności)

Hiszpania

3040527

Hiszpania ESP: FacturaE w wersji 3.2 i 3.2.1 są dostępne dla funkcji e faktura

Hiszpania

3007738

Wielka Brytania/GBR: Uwagi dotyczące rabatów rozliczenia kredytu

Wielka Brytania

3025525

Podatek od wynagrodzeń 2009 zaktualizować 2015-R01 dla Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone

3031635

Podatek od wynagrodzeń 2009 zaktualizować 2015-R02 dla Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone

3031994

Stany Zjednoczone/USA: Dostępna jest obsługa do śledzenia informacji w części mandatu pracodawca z przystępnej opieki Act (ACA)

Stany Zjednoczone

3039059

Stany Zjednoczone/USA: Wsparcie dla nowych Vietnam Era Veterans nowy podział pomocy Act (VEVRAA) zgłoszenie rozporządzeń

Stany Zjednoczone


Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń 9 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 zawiera następujące poprawki.

Numer w Bazie Wiedzy

Tytuł

Obszar

3040466

Etykiety z jednego modelu w programie TFS utworzy w nieodpowiednim modelu po synchronizacji wymuszone

[VCS] Etykiety

3018231

Transakcje na załączniku nieoczekiwany w proces zamówienia zakupu

O rachunkowości

3045201

Brak nazwy dostawcy w raporcie "transakcji faktur od dostawcy"

Rozrachunki z dostawcami

3051929

Nie można zaksięgować arkusza zatwierdzania faktur po zakończeniu procesu zatwierdzania długie

Rozrachunki z dostawcami

3017097

Data projektu nie jest uważany za podczas korygowania transakcji wydatkowych w poprzednim okresie zamkniętym i włączeniu funkcji POST do zamkniętych okresów

Korekty

3046042

Codzienne tekstu stałego tekstu nie istnieje błąd podczas korygowania transakcji projektu, które powstały z zamówienia zakupu

Korekty

3016001

Projekt dopasować ułamków groszy ogłoszeń procesu transakcji do LIMITSPENT w tabeli PROJFUNDINGLIMIT

Korekty

3034049

Data projektu nie jest uważany za podczas korygowania transakcji karty czasu pracy w poprzednim okresie zamkniętym

Korekty

3064085

Nie można ponownie zmienić już skorygowanych transakcji w module projektów

Korekty

3037541

Zmiana "Data ważności" pola w wierszu umowy zakupu zatwierdzonych powoduje błąd

Umowy

3019476

Realizacja kwoty nie są aktualizowane na umów zakupu

Umowy

3061144

Metoda EventNotificationWorkflow.create jest brak sprawdzania poprawności w porównaniu do metody EventNotification.create

Alerty

3063628

Metoda EventNotificationWorkflow.create jest brak sprawdzania poprawności w porównaniu do metody EventNotification.create

Alerty

3034651

Nie ma żadnego powiadomienia przepływ pracy w elemencie ręcznej decyzji

Alerty

3057438

Obiekt źródła danych konstruktora zapytań nie zainicjowany Błąd śledzenia stosu podczas tworzenia reguły alertu dla umowy zakupu

Alerty

3022408

Japonia/JPN: Transfer nie można zmienić daty podczas korzystania z transferu do funkcji lokalizacji

Lokalizacje Azja i PACYFIK

3023944

Japonia/JPN: Wybór dropdownlist "harmonogramy saldo Nieodpisanych" i "Lat przekazany harmonogramy" formularze zwraca wartość ślepej próby w języku japońskim

Lokalizacje Azja i PACYFIK

3065856

Tajlandia/THA: Informacje podatkowe gałąź nie jest aktualizowany w raporcie płatności z poprawką KB3016705 zainstalowane (włącznie z KB2988730 i KB2998383)

Lokalizacje Azja i PACYFIK

3022831

Indie/IND: Zlecenie przesunięcia zapasów nie obsługuje zmiany jednostki przy użyciu opcji odbioru przesyłki i wybierając Załącznik wysyłki

Lokalizacje Azja i PACYFIK

3065852

Tajlandia/THA: Raport potrąconej zaliczki na podatek dla odbiorcy faktury korygującej, który Brak transakcje ujemne podpisania po zainstalowaniu poprawki KB2877596

Lokalizacje Azja i PACYFIK

3026282

Indie/IND: "niewystarczający poziom transakcji magazynowych ze stanem na zamówienie, fizyczne zarezerwowane, Zamówione zarezerwowane i pobrane" błąd podczas zmiany jednostki miary dla zapasu zamówienia przeniesienia.

Lokalizacje Azja i PACYFIK

3056069

Japonia/JPN: Amortyzacja środka trwałego rozprzestrzenianiu się równomiernie mimo, że metoda amortyzacji jest "równo"

Lokalizacje Azja i PACYFIK

3043660

Japonia/JPN: "Poprzednia kwota wypłacona", "Kwota pozostała" i "Łączna kwota faktury" pola są obliczane niepoprawnie na faktury skonsolidowanej

Lokalizacje Azja i PACYFIK

3025430

Indie/IND: "nie można wykonać jako transakcje przychodu nie można ich całkowicie zidentyfikować. Otrzymywać aktualizacji zlecenia transferu z wybranych linii rozstrzelenia parametr "błąd podczas odbierania zamówienia przeniesienia

Lokalizacje Azja i PACYFIK

3065853

Tajlandia/THA: Wartości dat nie są dziedziczone z błąd rejestru i księgowania faktury Jeśli dodając je ponownie

Lokalizacje Azja i PACYFIK

3043660

Japonia/JPN: "Poprzednia kwota wypłacona", "Kwota pozostała" i "Łączna kwota faktury" pola są obliczane niepoprawnie na faktury skonsolidowanej

Lokalizacje Azja i PACYFIK

3057716

Indie/IND: Transakcje nie są wymienione w zadanie okresowe odroczenie podatku VAT z danych demonstracyjnych INMF

Lokalizacje Azja i PACYFIK

3020969

Jeśli istnieje termin dla obciążenia z "zaewidencjonowanie kierowcy wymagane", obciążenia potwierdzone statek nie może być

Planowanie terminu

3061546

Zarządzanie dokumentami w Enterprise Portal (EP) używa konta użytkownika serwera Proxy BC do odczytu lokalizacji udziału

Uwierzytelnianie

3054714

Pełną funkcjonalność wywołania Centrum statku nie ma zastosowania do przesyłek WMS

AX sieci sprzedaży

3066717

Zmodyfikowane przez dodatek Excel atrybutów katalogu nie są wyświetlane jako aktualizowany podczas publikowania katalogu

AX sieci sprzedaży

3036893

Nieoczekiwany rekordy są wybierane podczas rutynowych nawigacji podczas modyfikowania mix i dopasować rabatu z więcej niż 50 elementów lub kategorii

AX sieci sprzedaży

3061025

Zmiana początku o LotID pochodzenia z LotID nie jest dozwolone błąd podczas próby księgowania zestawienia sieci sprzedaży

Zaplecze

3020399

Podziel oświadczenie shift nie działa poprawnie, po uruchomieniu zadania wsadowego Oblicz zestawienie

Zaplecze

2901476

Domyślne ustawienia kategorii sieci sprzedaży nie są przenoszone, gdy produkt jest wydany do firmy i dopasowania lub arkusza przeniesienia jest tworzony

Zaplecze

3041112

Puste instrukcje sprzedaży detalicznej, które nie zawierają żadnych transakcji są nadal obliczane

Zaplecze

3058229

Sprawdź poprawność wykazu nie pokazuje poprawnie nazwy produktu

Zaplecze

3064360

Nie może mieć pustego pola po ustawieniu go w hierarchii produktów sieci sprzedaży

Zaplecze

3026102

Różne zamówienia sprzedaży są tworzone według pracowników i terminali Identyfikatora podczas księgowania zestawień sieci sprzedaży

Zaplecze

3033972

Niektóre atrybuty produktu są duplikowane, gdy produkt jest przypisany do więcej niż jednej hierarchii z samym atrybutów

Zaplecze

3044121

Witryny magazynu sklepu i magazynu nie są używane, gdy produkty są wprowadzane przy użyciu "Dodaj produkty" w arkuszu inwentaryzacji

Zaplecze

3018005

Zaksięgowanego zestawienia nie wyświetla nazwę typu metody płatności Karta

Zaplecze

3066716

Różnych InventDimId pojawia się w InventItemBarcode podczas tworzenia ręcznie porównaniu sekwencji numerów

Zaplecze

3066426

Załącznik niezbilansowanie błąd podczas próby księgowania zestawienia sieci sprzedaży z transakcjami dochodów

Zaplecze

3060516

Oczekiwany typ str, ale wystąpił typ było prawdziwy błąd podczas wysyłania powiadomienia e-mail sieci sprzedaży dla zamówień, które zawierają ilości z miejscami dziesiętnymi

Zaplecze

3063699

Nie masz uprawnień dostępu do tabeli 'metadane atrybutu"(RetailAttributeMetadata). Skontaktuj się Twój administrator systemu błąd podczas próby uzyskania dostępu do atrybutów z licencji detalicznej wyłączone

Zaplecze

3060669

Materiałów opakowania nie są zawarte w zamówieniu sprzedaży utworzone na podstawie zestawienia sieci sprzedaży

Zaplecze

3030695

Zmień hasło i demontaż Kit mają taką samą wartość enum, których skutki uaktualnienia z wersji R2 R3

Zaplecze

3018139

Rezerwacje zapasów osieroconych wystąpić, gdy "Księguj magazyn" i "Oblicz zestawienie" zostało zakończone w tym samym czasie

Zaplecze

3064033

Okno schematu kanału sprzedaży detalicznej nie pozwoli w tworzeniu nowych schematów

Zaplecze

3044485

Grupy wariantów we wzorcu niepublikowane produktu nie mogą być aktualizowane z różnymi grupami wariantu po zmianie kategorii

Zaplecze

3048898

Wymiary finansowe nie są poprawnie zaktualizowane podczas księgowania zamówienia zestaw do montażu i demontażu

Zaplecze

3029472

Pełny kod kreskowy muszą być wprowadzane z lub bez błędu cyfra sprawdzania podczas generowania kody kreskowe z sekwencji numerów dla produktów o "Produkt" podtypu

Zaplecze

3027541

Produktów głównych dla każdego wariantu w kategorii uzupełniającej również są różne po dołączeniu kategorii uzupełniającej asortymentu sieci sprzedaży

Zaplecze

3032107

Inwentaryzacji ręcznej inicjowane w programie Retail POS nie nie domyślny połączonego wymiaru finansowego jako normalne spisu inwentaryzacyjnego zainicjowane

Zaplecze

3023544

Domyślna hierarchia rezerwacji i identyfikator sekwencji jednostki nie można wprowadzić w hierarchii produktów sieci sprzedaży

Zaplecze

3064014

Nie można zachować dane specyficzne dla hierarchii nawigacji kanału sprzedaży przy tej samej hierarchii jest określony jako hierarchia produktów sieci sprzedaży i hierarchii nawigacji kanału sprzedaży

Zaplecze

3027983

Anulowanie wyboru dokumentu wpłaty odwraca całego depozytu dokumentu dostawy zamiast kwoty pojedynczej kontroli

Bank

3066755

Importowane bank, którego nie można sprawdzić poprawności instrukcji na zero grupowania transakcji

Uzgodnienia konta bankowego

3066754

Nowo opublikowany bank, którego nie można zaktualizować dokumenty przy użyciu przycisku Odśwież na arkusza uzgadniania konta bankowego

Uzgodnienia konta bankowego

3037798

Ilość efektywna ilość jest aktualizowana automatycznie po oszacowaniu szarży produkcyjnej

Szarże produkcyjne

3035325

Nie można zaktualizować ilości 10,00 z odwołaniem zapasów zlecenia Prod. zgłaszany jako błąd arkusza zgłoszonych wyrobów gotowych, podczas księgowania "Zgłoszenie wyrobów gotowych" proces przyjęć częściowych

Szarże produkcyjne

3037841

Przeróbki szarże produkcyjne dla wariantów produktu nie uważają, że surowiec pobrania pracy (kalkulacji zużycia jest ustawiony na "Start")

Szarże produkcyjne

3029183

Nie można wysłać powiadomienia e-mail ukończenia partii ze względu na nowej architekturze e-mail (System.Net.Mail)

Funkcje analizy Biznesowej i raportowania

3048625

Nie można edytować formułę, która jest już w stanie zatwierdzone po włączeniu edycji bloku i podpisów elektronicznych

BOM

3038308

Brazylia/BRA: Błędy sprawdzania poprawności podczas tworzenia zamówienia zwrotu dla przeniesienia wcześniej zaksięgowanych zamówień (wraz z elementu, który jest skonfigurowany z "grupy wymiarów produktu")

Brazylia

3044484

Brazylia/BRA: Stan faktury jest "anulowane", ale RPS statusu podatkowego jest "ISS płatne" po wykonaniu procesu "Anuluj dokument fiskalny" dla faktury serwisu

Brazylia

3021998

Brazylia/BRA: Wydajność wystawiać podczas przetwarzania zwrotów plików z elektronicznych płatności za pomocą kwerendy

Brazylia

3058303

Brazylia/BRA: "Potrąconej zaliczki na podatek tekst dla dokumentu fiskalnego problemu" nie jest drukowane w raporcie RPS dla zamówienia sprzedaży, który jest generowany z modułu projektów

Brazylia

3034643

Brazylia/BRA: "Już jest używana dla dostawcy numer CNPJ/CPF" błąd podczas edycji pola numer CNPJ/CPF po wyczyszczeniu pola

Brazylia

3016294

Brazylia/BRA: "Została już zaksięgowana transakcja" błąd podczas próby anulowania "transakcja akonto —" fakturowania, który jest generowany na podstawie modułu projektów

Brazylia

3034547

Brazylia/BRA: Raportu analitycznego księgi jest zaawansowane do następnej liczby książki po osiągnięciu 251 stron

Brazylia

3043989

Brazylia/BRA: Nieoczekiwanie może usuwać rekordy dokumentu fiskalnego w formie "status e-mail NF e"

Brazylia

3020447

Brazylia/BRA: Podprojektu transakcje nie mogą być wykonywane podczas procesu anulowania faktury

Brazylia

3014978

Brazylia/BRA: Oferty sprzedaży niepoprawnie tworzy transakcja magazynowa przy użyciu typ operacja wraz z "Tworzenie przesunięć magazynowych" jest zaznaczona

Brazylia

3018913

Brazylia/BRA: Zobowiązanie "PRZYSPIESZYĆ fiskalne" tworzy 2 wiersze dla rekordu C190

Brazylia

3057727

Brazylia/BRA: "Zgłoszono wyjątek przez obiekt docelowy wywołania" błąd podczas próby odrzucić wcześniej zaksięgowanych NF e faktury (funkcja "Anuluj dokument fiskalny") SEFAZ BA

Brazylia

3014297

Brazylia/BRA: "konto dostawcy pole musi być wypełnione" błąd podczas modyfikowania domyślnego kwota potrąconej zaliczki na podatek w formularzu Arkusz płatności

Brazylia

3048841

Brazylii/BRA: Należy zwrócić uwagę na "Określ typ dokumentu podatkowego" błąd podczas próby odwrócenia zainteresowanie

Brazylia

3062238

Brazylia/BRA: "Modelu książki oceny 51 podatku ISS" raport zawiera Niepoprawna kwota faktury za usługi ze stanem "Anulowane"

Brazylia

3058428

Nie jest możliwe, aby znaleźć węzła /x:retEnvEvento / x: retEvento / x: infEvento / x: cStat w komunikat o błędzie podczas próby utworzenia nowego "Anuluj dokumentu fiskalnego" dla zakupu poprzednio zaksięgowane zamówienie (bezpośredni przywóz NF-e)

Brazylia

3052451

Poprawka proaktywne rezerwacji budżetu ogólnego dla sektora publicznego

Budżet

3014110

Rabat gotówkowy w fakturze od dostawcy nie może zaktualizować rzeczywiste rozchody w formularzu Statystyki kontroli budżetu

Budżet

3047235

Funkcja rezerwacji ogólnego budżetu dla organizacji sektora publicznego

Budżet

3017152

Koszt popełnione z zapotrzebowania na towar jest niepoprawna w przypadku powiązane zamówienie zakupu zostało anulowane.

Budżet i Prognoza

3050627

Tak obliczona kwota podczas edycji i wprowadzanie zmian w koszt lub kwota ceny sprzedaży

Budżet i Prognoza

3042976

Zduplikowane wiersze podatku w formularzu Stan budżetu projektu

Budżet i Prognoza

3061937

Raport z wydatków utworzone na podstawie rekordu podróży związana z projektem z wielu źródeł finansowania nie jest wyczyszczenie kwota przyszłych zobowiązań wiążących, podczas korzystania z kontroli budżetu

Budżet i Prognoza

3043775

Pozycja prognozowania aktualizacje

Planowanie budżetu

3026769

Identyfikator kontaktu pole musi być wypełnione błąd podczas tworzenia kampanii dla relacji biznesowych.

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3014571

Problem z wydajnością podczas tworzenia międzyfirmowego wiersz zamówienia zakupu

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3016404

Zastępuje cenę Call Center, formularz override inicjuje nową wartość i wyświetla oryginalnego pola wartość tylko dla niektórych pól w zamówieniu sprzedaży

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3045348

Biuro obsługi zamówień sprzedaży należy używać ceny katalogowe

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3035140

Błąd wykazu Validate niepoprawnie pokazuje nazwę produktu dla pierwszego elementu w hierarchii produktów

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3061139

Mieszać i dopasowywać rabatu (rozliczana) problemów z zamówień sprzedaży do Centrum obsługi

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3049988

Serwer AOS ulega awarii w SysExtensionSerializerFormRunHelper, gdy jest wywoływana z MCRDisplayPriceOverride

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3064055

Silnika cena Commerce Runtime jest wywoływana dwa razy, gdy zmiany ilości towaru w wierszu zamówienia sprzedaży Call Center

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3019609

Raport "Ważność karty kredytowe dla otwartych zamówień" nie są wyświetlane wszystkie pola i rekordy wyświetlane są niepoprawne

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3066429

Zamówienia sprzedaży Centrum wywołanie wybierze cenę niepoprawne po wybraniu innej walucie

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3019665

Nie mogą zastąpić elementy na ciągłość programów, gdy zapasy substytucyjne mają różnych wymiarów magazynowych

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3039806

Rabat wiersza pojawia się jako procent zamiast w kwocie po ponownych obliczeniach w zamówieniu sprzedaży Centrum wywołanie

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3027519

AX nie działa podczas usuwania zaimportowanych relacji biznesowej.

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3053904

Problemy z wydajnością podczas Dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie wiersza sprzedaży w Call Center

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3024769

Nie można utworzyć zamówienia zwrotu w Centrum wywołanie, gdy wymagany jest kod źródłowy

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3065816

Usuwanie wiersza sprzedaży na przyczyny zamówienia sprzedaży Call Center, wszystkie wiersze w zamówieniu sprzedaży są aktualizowane

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3066425

Kliknięcie przycisku "Informacje kontaktowe" na ekranie obsługi klienta otwiera tylko pierwszy kontakt nabywcy

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3019654

Ciągłość Aktualizacja filtru zgodnie z określonym harmonogramem ID nie działa.

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3061028

Biuro obsługi zamówień sprzedaży należy używać ceny katalogowe, jeśli element jest zaznaczony przed źródła

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3066433

Flagi "Nie Przetwarzaj" zamówienia sprzedaży jest aktualizowany niepoprawnie, gdy nie można złożyć zamówienie

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3027262

Wyszukiwanie relacji biznesowej nie są wyświetlane relacje biznesowe w dzienniku usługi klienta w Centrum

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3027255

Adresy dodatkowe klientów nie są zwracane, gdy za pomocą funkcji wyszukiwania słów kluczowych

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3026775

Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży w Centrum, ostrzeżenie nie będzie widoczna podczas trybu dostarczania i wprowadzona kombinacja wykluczeń adresów

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3026114

Elementy niemagazynowe (service) nie są obsługiwane jako elementy sprzedaży i sprzedaży

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3037364

W biurze obsługi formularz zamówienia zwrotu, który jest otwierany przez funkcję generowania autoryzacji zwrotu nie jest wstępnie wypełnionych informacji o wybranym zamówieniu sprzedaży

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3058852

Zatrzymywanie zegar SLA sprawy i o różnym czasie sesji datę i czas i bieżącą datę i czas (w różnych strefach czasowych) zapobiega Aby móc zatrzymać zegar SLA sprawy po utworzeniu.

Zarządzanie sprawami

3060365

Przepływ pracy sprawy pozwala wielu wniosków w tej samej sprawie

Zarządzanie sprawami

3065323

Kwota podatku jest dodawany do zaliczki gotówkowej, gdy zaliczki jest korygowane raportu z wydatków

Zaliczki gotówkowe

3057721

Transakcje na załączniku nie bilansują jak błąd podczas akceptowania wszystkich szczegółów domyślny formularz Księgowanie zaliczki gotówkowej

Zaliczki gotówkowe

3043950

Transakcje na załączniku nie bilansują się jak na błąd podczas przetwarzania Cofnięcie czeku po zainstalowaniu AX 2012 R3 CU8

Zarządzanie środkami pieniężnymi

3049851

Debug Assertion Failed błąd podczas próby Usuń zaznaczenie transakcji w formie "Oznacz wiersze faktury"

Zarządzanie środkami pieniężnymi

3037199

Opcje "Domyślne konto przeciwstawne" i "domyślny typ konta przeciwstawnego" nie domyślne w wierszach o płatności skojarzony z kontem przeciwstawnym

Zarządzanie środkami pieniężnymi

3046065

Do kombinacji - wprowadzono zmiany od czasu ostatniego użycia. Połączenie musi być ponownie sprawdzane w używanych błędu podczas dodawania strukturę zaliczki i próby anulowania Postdated sprawdza, czy płatności (PDC)

Zarządzanie środkami pieniężnymi

3037199

Konto bankowe, zdefiniowana w formularzu "Propozycji płatności dostawcy" nie można wyświetlić w kolumnie konto przeciwstawne po przesłaniu propozycji płatności

Zarządzanie środkami pieniężnymi

3022182

Konto dostawcy nie jest poprawnie aktualizowany w formularzu rozliczenia po zmianie go w formularzu Transakcje dostawcy

Zarządzanie środkami pieniężnymi

3017771

Nie można zmienić pola Waluta w formularzu sumy sprzedaży

Zmień kolejność

3035586

Jeśli masz więcej niż jedno przedsiębiorstwo, kończy się z listy produktów, które nigdy nie zostały zaktualizowane

Kanały

3046477

Nowoczesne POS (MPOS) aktualizacji stycznia 2015 (aktualizacje UX i odbiorcy)

Kanały

3055227

[Aktywacja urządzenia DCR] Poprawić błędy aktywacji urządzenia/śledzenie dla lepiej debugowania

Kanały

3047957

"Aktywny do daty" pole nie jest poprawnie aktualizowany po konta głównego została ustawiona z "Data zakończenia aktywności" i "Wybierz poziom konta głównego, aby wyświetlić" jest ustawiony jako "Plan kont"

Plan kont

3054351

Klienta systemu AX blokuje pliki dll w folderze Client\Bin powodujące funkcji SysFileDeployment w zastępowanie plików

Klient

3026002

Koszty ustalone w zamówieniu zakupu nie będą aktualizowane dla projektu, kategorii zaopatrzenia

Koszty niewprowadzone

3067174

Koszt zatwierdzone zamówienia zakupu nie jest rozpoznawana na fakturze zamówienia zakupu

Koszty niewprowadzone

3016007

Wnioski wyjazdowe pchania Niepoprawna kwota przekazana Kwota

Koszty niewprowadzone

3051436

Wystąpił błąd podczas procesu konsolidacji. Wszystkie konsolidacje spełniające kryteria tego zdarzenia konsolidacji zostały usunięte. Należy przetworzyć konsolidację ponownie błąd podczas uruchamiania konsolidacji z przeniesienia budżetu w partii

Konsolidacje

3060362

Wybierając osobę kontaktową otwiera inny rekord

Kontakt

3046907

Nie można ustawić adresy podstawowego dla osoby kontaktowej odbiorcy

Kontakt

3030408

Wszystkie informacje kontaktowe nie jest wyświetlany w postaci adresu edytować konta odbiorcy

Kontakt

3055196

Zamówienia zakupu zafakturowanych zwracane dodaje rozbieżność cen zakupu, gdy arkusz wyceny jest używany w oryginalnym zamówieniu zakupu

Arkusz kosztów

3026356

Śledzenie zmian AIF nie działa na złączu CRM

KOPII/MIN

3057003

"Analiza potencjalnych klientów" raport zawiera "Nie ma żadnych danych dostępnych", mimo że wszystkie parametry dostępne są zaznaczone i ma danych w moduł sprzedaży i marketingu

CRM

3056072

Pole Nazwa nie jest automatycznie wypełnione w postaci nowych potencjalnych klientów lub szanse sprzedaży w Jeśli nie potencjalnych klientów lub szanse sprzedaży istniała wcześniej dla odbiorcy lub relacji biznesowej.

CRM

3060364

Nie można utworzyć nowego potencjalnego klienta na stronie Lista klienta po zainstalowaniu poprawki KB3056072

CRM

3054274

smmProcessTreeView otwiera działalności jako nowych okien

CRM

3051117

Poprawka usterki systemu dodaje domyślny atrybut modelu modułu projektu prognozy

Moduł

3037697

Niewłaściwy ExchangeAdjustment podczas ustawiania wymiarów jako "Księgowanie" - CU8 znany problem

Przeszacowanie w walucie

3030410

Wystąpił błąd dla zakresu kwerendy: błąd składni w pobliżu 0 Błąd podczas tworzenia nowego nabywcy z "("nawias i tylko wtedy, gdy są wyświetlane pola fakt

Odbiorcy

3033056

Commerce Runtime wymaga informacji o stanie w adres wysyłkowy

Zamówienia odbiorcy

3046429

Ceny nie są obliczane poprawnie podczas odbioru zamówień klienta programu Retail POS po umowa handlowa obejmuje jednostka cenowa innej niż 1

Zamówienia odbiorcy

3035135

Ceny umowy handlowe nie są obliczane poprawnie w programie Retail POS gdy umowa handlowa ma jednostka cenowa innej niż 1

Zamówienia odbiorcy

3020859

Nie można ukończyć częściowego zwrotu dla zamówienia zafakturowany odbiorca

Zamówienia odbiorcy

3029824

Filtr numeru zapasu Wyświetla numer zduplikowany element po użyciu koszyk portalu samoobsługowego klienta

Nabywcy, do którego Self Service

3048829

Ustawienia książki adresu dla pracownika jest zastępowana pracownik jest dodawany jako nabywcy dla transakcji w programie Retail POS

Klienci

3056794

Ustawienia książki adresu dla pracownika jest zastępowana pracownik jest dodawany jako nabywcy dla transakcji w programie Retail POS

Klienci

3051698

Republika Czeska CZE: Krajowej rabatu gotówkowego jest przenoszona do listy sprzedaży do UE

Czechy

3036297

Republika Czeska CZE: Pole "Data rejestru VAT" nie można eksportować listy sprzedaży do UE i znacznika k_storno są wywożone do regularnych raportu listy sprzedaży do UE

Czechy

3026503

Błąd SQL podczas uruchamiania żądanie prognozowania, jeśli klucze licencji dla wymiarów produktu są wyłączone

Planowanie popytu

3038819

Nieprawidłowe rzutowanie z 'DateTime' "Podwójnego" błąd podczas importowania żądanie prognozy, jeśli klucze licencji dla wymiarów produktu są wyłączone

Planowanie popytu

3049959

Niespójne ceny są odzwierciedlane w Call Center i program Retail POS, nawet jeśli ceny danych pochodzi z tego samego zestawu umów handlowych

Rabaty i ceny

3027957

Nie można zaimportować wiele wierszy faktury od dostawcy dla nagłówka faktury dostawcy

DIXF

3053071

Nieprawidłowy koszt Kwota jest importowany do arkusza przesunięć za pośrednictwem struktura eksportu importu danych (DIXF)

DIXF

3061595

Funkcja "Automatycznie generowanej" nie działa poprawnie na rekordy podrzędne jednostki podczas uruchamiania zadania wsadowego na podmiot złożony

DIXF

3050013

Importowanie do DMFProductEntity z "Sprawdzanie poprawności biznesowych" włączona skutkuje ostrzeżenie, a nie można wstawić rekordu do EcoResProduct

DIXF

3067605

Metoda validateWrite nie działa, ale DIXF nadal wskazuje import zakończony

DIXF

3036597

Nie można zwolnić elementy, które zostały przywiezione przez DIXF

DIXF

3014969

Assignment pole nie jest dostępne do wyboru podczas uruchamiania DIXF (dla encji = adres dostawcy lub adres odbiorcy)

DIXF

3047371

Nie można edytować zamówienia domyślne ustawienia po zaimportowaniu danych produktów za pomocą importu danych eksportu framework (DIXF)

DIXF

3053024

Aktualizacja zbiorcza brakuje rekordów przy użyciu danych importu/eksportu framework Podręcznik użytkownika (DIXF, DMF), aby zaimportować odbiorców i dostawców

DIXF

3021110

Dane zapisywane w obiekt docelowy błąd (utworzony, '0' rekordów aktualizowanych rekordów '0') "Pracownik", podczas gdy kopiowanie rekordów pracowników do obiektu docelowego w partii danych importować struktura eksportu (DIXF)

DIXF

3062798

Jednostki kodu sekwencji numerów (DMFNumberSequenceTableEntity) wytwarza błędów podczas procesu importowania

DIXF

3066360

Struktury kont dla dwóch pierwszych wymienionych w księdze znajdują się, ale struktur trzeciej i kolejnych kont są ignorowane podczas importowania danych dla encji salda otwarcia

DIXF

2977665

DIXF budżetu zarejestrować obiekt ustawiony niepoprawnie BudgetTransactionHeader.BudgetModelDataAreaID

DIXF

3021981

Struktura konta złożony jest ignorowany podczas przesyłania wpisów do rejestru budżetu za pomocą importu danych eksportowania framework (DIXF) Narzędzie

DIXF

3034657

Obiekt kategorii produktu nie aktualizuje kategorii Hierarchia kategorii produktów sieci sprzedaży

DIXF

3044476

Wymiar finansowy 0 nie istnieje. Wystąpił błąd podczas sprawdzania poprawności rekordu. Dane zapisywane w docelowe "Saldo otwarcia" błędy (utworzony, '0' rekordów aktualizowanych rekordów '0'), podczas importowania sald otwarcia do obiektu docelowego przy użyciu DIXF

DIXF

3051008

Istnieje już obiekt o nazwie "FN_FMT_NUMBERSEQUENCE" w błąd bazy danych podczas importowania wielu plików z katalogu procesu w trybie wsadowym w DIXF z sekwencji numerów "AutoGenerate"

DIXF

3019584

Nie można zaimportować danych produktów w scenariuszu WHS poprzez DIXF

DIXF

3045703

Nie można otworzyć dokumentu w programie SharePoint online Jeśli nazwa pliku zawiera znaki

Obsługa doc

3051719

Wiele firm w tej samej bibliotece dokumentów programu SharePoint za pomocą modułu Enterprise Portal może skutkować Zastępowanie danych i straty

Obsługa doc

3045536

Włochy ITA: Włoski raport podatku sprzedaży płatności zawiera nieprawidłowe kwoty dla transakcji o kodach podatku VAT z "Pct. zwolniona z podatku od sprzedaży" wypełnione i "podatek nienaliczony"

EMEA

3065053

Norwegia / NOR: "Nie można odnaleźć konta firmy" stosu Śledź błędy podczas importowania pliku eGiro

EMEA

3016824

Belgia/BEL: Raport VAT belgijski nie są wyświetlane odpowiednie kwoty w polach 85 podczas księgowania UE zakupu faktury korygującej za pomocą podatek, który zawiera zwolnione procentową

EMEA

3043658

Belgia/BEL: Zły kwot w polach VAT deklaracji VAT belgijski z niepotrącalny podatek VAT i faktur korygujących po jej wdrożeniu poprawki KB3016824

EMEA

3058298

Polska/POL: "Data dokumentu", "Numer identyfikacji podatkowej", "Odbiorca/dostawca" nie wypełniono pola faktury projektu

EMEA

3066119

Norwegia / NOR: faktur korygujących z identyfikatorem płatności nie są poprawnie importowane za pomocą import płatności eGiro

EMEA

3034546

Żądanie poprawki dla sprawy 1739890. -SEPA

EMEA

3021144

Niemcy/DEU: RecId nie można wybrać w ustawieniach tabel eksportu GDPDU niemiecki

EMEA

3051518

Belgia/BEL: Belgijskie raporty arkuszy przedstawić dane z kilku firm Jeżeli księgowanie dziennika ma taką samą nazwę

EMEA

3061880

Włochy ITA: NumeroCivico jest nieprawidłowy w PA E-faktura

EMEA

3015769

Norwegia / NOR: numer rejestracyjny firmy ma nieoczekiwany prefiks i PaymentMeans znaczniki nie są tworzone poprawnie

EMEA

3065854

Austria/AUT: "Numer VAT nieprawidłowy (MOD 97)" błąd podczas sprawdzania poprawności Wielkiej Brytanii kodu podatku dla prawidłowy numer identyfikacji podatkowej Wielka Brytania

EMEA

3067590

Norwegia / NOR: Nazwa Hostowaną deklaracje przestrzeni powinny być wyświetlane w początku pliku

EMEA

3053642

Hiszpania ESP: Księgowanie faktury dostawcy zależy od zlecenie kody podatków w grupie podatków

EMEA

3022466

Niemcy/DEU: Identyfikator Recid nie mogą być eksportowane do eksportowanego pliku danych GDPDU

EMEA

3037561

Norwegia / NOR: pliki Hostowaną należy przekazywać nowe reguły sprawdzania poprawności

EMEA

3064772

Wielka Brytania/GBR: "odmowa dostępu: CustVendPaymentGenerationController" błąd podczas próby wykonania płatności dostawcy SEPA, jeśli nie jesteś administratorem

EMEA

3053482

Francja/FRA: Nie można wygenerować pliku płatności przy użyciu funkcji płatności scentralizowane

EMEA

3046548

Szwecja/SWE: Utworzony plik SEPA zapłaty jest odrzucana przez bank ze względu na zmianę opcjonalne informacje wypełniane na pliku

EMEA

3027935

Włochy ITA: Brak transakcji w raporcie Arkusz podatkowy utworzone na podstawie zamówienia zakupu

EMEA

3049822

Szwecja/SWE: Nowe zasady (nowe kody podatków 60, 61, 62) do raportu VAT

EMEA

3048903

Wielka Brytania/GBR: Niewyważenia załącznika błąd podczas księgowania faktury w arkuszu finansowym, jeśli podatki zwolnienia i normalnego są używane w tej samej transakcji

EMEA

3053601

Austria/AUT: Żadna transakcja księgi jest generowany dla cło od zakupu obliczona po zakończeniu płatności podatku z polem "Aktualizacja" jest ustawiona na wartość true

EMEA

3060505

Austria AUT, Dania/DNK i Norwegii / NOR: "Zapotrzebowanie odbiorcy" i "Odwołanie odbiorcy" pola są niedostępne podczas księgowania faktury niezależnej

EMEA

3067589

Finlandia/FIN: Nie można dodać norweskim rachunku bankowego IBAN Jeśli kod kraju podstawowy adres nie jest NOR

EMEA

3061879

Włochy ITA: Pole IstitutoFinanziario jest obowiązkowe w PA E-faktura

EMEA

3048902

Norwegia / NOR: Hostowaną nieoczekiwany puste przestrzenie w identyfikatorze dostosowywania

EMEA

3058338

FRA/we Francji i Niemczech/DEU: problem z wydajnością GDPdU niemieckiej i francuskiej danych finansowych wyeksportować procesów

EMEA

3061878

Włochy ITA: Plik XML faktury elektronicznej PA pokazuje niewłaściwe IdPaese

EMEA

3064032

Wielka Brytania/GBR: Niewyważenia załącznika błąd podczas księgowania faktury na dziennik główny, jeśli podatków zwolnione i normalnym są używane w tej samej transakcji i podatek od sprzedaży został zaktualizowany ręcznie

EMEA

3015768

Włochy ITA: Tag < SvcLvl > nie można wyświetlić w pliku płatności, który jest tworzony przy użyciu formatu eksportu SEPA transferu dla Włoch

EMEA

3041054

Znaczniki strony Enterprise Portal (EP) powinno dostarczyć układ semantyczne ułatwień dostępu

Moduł Enterprise Portal

3047359

Wybór daty Enterprise Portal (EP) powinien mieć tekst alt, co oznacza, że fokus na formant wyboru daty

Moduł Enterprise Portal

3018871

Kliknięcie przycisku Zamknij i Zapisz nie aktualizuje naruszeń zasad dla raportów z wydatków w module enterprise portal (EP)

Moduł Enterprise Portal

3031059

Numer konta nie istnieje dla typu konta naliczonej przychód — Wartość sprzedaży dla projektu błąd podczas księgowania eliminacji szacowania projektu

Szacunki

3025448

Ujmowanie przychodów projektu linii prostej nie konwertuje poprawnie waluty transakcji

Szacunki

3042846

Hiszpania ESP: Raport 347 nie zgłasza dobrze częściowej płatności po zainstalowaniu poprawki KB3029056

Lokalizacje Europy

3032147

BP błąd wprowadzony w DAX63HF przez RegF - BE - RegF - zmiany w deklaracji Intrastat 2015 od 2015-01-01 - nowy format pliku (AX 2012 R3)

Lokalizacje Europy

3046329

Hiszpania ESP: Transakcje z podatkiem dodatnie i ujemne są traktowane jako opłatę zwrotną dla raportu 347

Lokalizacje Europy

3018909

Belgia/BEL: Nazwa arkusza belgijskiego w załączniku jest niepoprawna

Lokalizacje Europy

3044426

Hiszpania ESP: Hiszpański intrastat jest zbyt Powiat pochodzenia/docelowy kod od Identyfikatora zamiast z kodu podczas księgowania zamówienia sprzedaży

Lokalizacje Europy

3065821

Na dzień nie oblicza poprawnie w raporcie wydatków po skonfigurowaniu kalendarza dzień w podróży i wydatków parametry

Wpis wydatków

3065785

Raporty z wydatków mogą być tworzone, przesłane, zatwierdzone i zaksięgowane z kodem waluty, który nie istnieje

Zarządzanie wydatkami

3046064

Uzasadnienie pracownika: pole jest obowiązkowe błąd podczas zapisywania i zamykania raportu z wydatków po zmianie kwoty lub inne pola

Zasad dotyczących wydatków

3052201

Niepoprawna data jest używany podczas sprawdzania poprawności zasad dotyczących wydatków w zależności od strefy czasowej

Zasad dotyczących wydatków

3023391

Możliwość instalacji to zasady nagłówka wydatków dla każdego wiersza wydatków z datą transakcji, która jest wcześniejsza niż zdefiniowana wartość

Zasad dotyczących wydatków

3061521

Nieprawidłowe znaki kwoty są wyświetlane w widoku pochodzenia transakcji projektu

FIM integracji

3034406

Faktury zamówienia sprzedaży projektów, które zawierają automatyczne opłaty dodatkowe nie może zostać zaksięgowany, gdy parametr "Wymóg kierunek podatku" k/g jest aktywna

FIM integracji

3063833

Transakcje środków trwałych pochodnych modeli ewidencji ma niepoprawne wymiary

Środki trwałe

3027969

Wartości wymiarów można zmieniać nieoczekiwanie podczas księgi dziennika została przesłana do zatwierdzenia

Środki trwałe

3065376

Obliczanie amortyzacji nieodpowiednim po wiele dostosowań z "Tworzenie korekt amortyzacji z regulacją podstawy" włączony i Konwencji pół roku

Środki trwałe

3023901

Inny obiekt 'MiningModel' ma błąd nazwy "Model prognozy" podczas uruchamiania Prognoza popytu

Prognoza

3047286

Nie można wybrać formuły dla innych produktów w sekcji "Kopiowanie z" przy użyciu opcji "Kopiuj formułę"

Formuły

3061067

Nie można zaksięgować faktury niezależnej z przepływu pracy faktury niezależnej, który jest tworzony w innych firmach

Faktura niezależna

3035271

Pole Waluta musi być wypełnione błąd podczas odrzucania niedopasowanych frachtu w zarządzanie transportem (TMS)

Uzgodnienie frachtu

3037058

Data faktury nie jest podczas wypełniania na arkuszu faktur z faktury TMS

Uzgodnienie frachtu

3040169

Nie można zaksięgować faktury frachtu, gdy kod przyczyny Uzgodnienie jest ustawiona na "Płatności dostawcy Fracht"

Uzgodnienie frachtu

3065076

Wyliczenie o zlecenia kwarantanny jest nieznany. Wykres Gantta nie został poprawnie zainicjowany i może nie działać prawidłowo błędu podczas reqTrans z kwarantanny refType

Wykres Gantta

3041423

Francja/FRA: Rabat końcowy nie jest traktowany jako listy sprzedaży do UE z faktur sprzedaży projektu uważa się dla tego samego klienta z faktury sprzedaży AP

WKL SYS

3034554

Obliczanie podatku na każdy wiersz ponownie oblicza podatek dla każdego z poprzednich wierszy

Księga główna

3065334

Przeszacowanie w walucie obcej dla kont zysków i strat jest wykonywana na niepoprawnej daty

Księga główna

3028153

Numer reguły ciągłej sekwencji nie jest umieszczana po usunięciu dziennika głównego, który zawiera wiersze arkusza niezaksięgowanych

Księga główna

3056075

Kod waluty nie ma kursu wymiany błędu po dzienniku k/g jest odwrotna za pośrednictwem transakcji księgi obciążenia dla waluty obcej, dla którego zdefiniowano kursu wymiany

Księga główna

3023853

Nie można wyświetlić karty projektu w formularzu Arkusz faktur dostawcy

Księga główna

3050926

Tekst dla wierszy podatku nie występuje po zainstalowaniu poprawki KB3045154

Księga główna

3047156

Dzienniki transakcji międzyfirmowych nie pobieraj wymiary określone w arkuszach płatności

Księga główna

3024254

Problem z wydajnością otwierania formularza księgi zaksięgowanych transakcji według konta głównego

Księga główna

3015008

Wpis dla działu nie jest zrównoważony. Zapisów debetowych musi być równa zapisów kredytowych dla tego błędu wymiaru podczas konfigurowania konta wraz z warunków alokacji

Księga główna

3051385

System usunie losowo nagłówki arkusza zamiast nagłówki arkusza, które są oznaczone

Księga główna

3045154

Opis ostatniej linii na załącznik arkusza jest kopiowany do niepowiązanych wierszach załącznika arkusza

Księga główna

3030004

Nie wszystkie okresy są widoczne w formularzu salda okresowe, jeśli Tworzenie okresu zamknięcia

Księga główna

3058806

Nowy zapis księgi zaawansowane nie można edytować, gdy zapis księgi zaawansowane jest kopiowany

K/G

3018388

Przycisk "kwoty dystrybucji" jest wyłączony po utworzeniu nowego rekordu zapis księgi zaawansowane

K/G

3015216

Estonia/EST: Nadmiernej ilości danych dziennika tworzy dziennik zabezpieczeń estoński

GLS EE

3022409

Rosja/RUS: Niepoprawna kwota jest wyświetlany w polu "Kwota w walucie raportowania" w transakcji kasowej

GLS EE

3036896

Nie można ponownie zatrudnić pracownika ostatnich z procesu rekrutacji

GODZ.

3044338

Nie można ponownie zatrudnić pracownika zakończone z rekrutacji

GODZ.

3037516

Stany Zjednoczone/USA: FORMUŁ do przodu 12 miesięcy kalendarzowych wykorzystano pierwszym przypadku FORMUŁ w systemie zamiast pierwszego pracownika

Zasoby ludzkie

3055548

Nie można wykonać stronicowania opartego na wartości — struktura tabeli odnośników nie pasuje z błędem struktury tabeli kwerendy podczas próby przejdź do formularza szczegółów dla pracownika, który zawiera rekord urazu lub choroby

Zasoby ludzkie

3056065

Indie/IND: System obciąża konto tranzytowe tymczasowych zamiast konta zakupu zapasów czy zdefiniować koszt ceny towaru w

Indie

3065413

Indie/IND: Można ocenić wartość jest niepoprawna, podczas wybierania określonego numeru GRN w formularzu Faktura dostawcy

Indie

3051012

Indie/IND: Rejestr DSA nie jest aktualizowana przez księgowanie faktury projektu z typem projektu jako T & M

Indie

3038764

Indie/IND: Obliczanie podatku jest niepoprawna w przypadku jednostki miary (JM) jest inny dla jednostek magazynowych i sprzedaży

Indie

3028438

Okresy w zakresie już istnieje błąd przy przenoszeniu rejestracji nieobecności

Działania pośrednie

3031450

CATCH wagi (CW) przedmiotach w międzyfirmowego zamówienia sprzedaży nie zostać poprawnie zaktualizowany powiązane transakcje międzyfirmowe zamówienie zakupu

Międzyfirmowe

3049322

Numer partii nie jest zsynchronizowana w z międzyfirmowego zamówienia sprzedaży do międzyfirmowego zamówienia zakupu podczas obu magazynów Użyj modułu Zarządzanie Magazynem

Międzyfirmowe

3061238

"Dostawa bezpośrednia" parametr jest nie wstawiany automatycznie podczas tworzenia zamówienia zakupu międzyfirmowego

Międzyfirmowe

3014779

Nie można utworzyć zamówień międzyfirmowych z bezpośrednią dostawę z powodu konfiguracji modułu Zarządzanie Magazynem dla grupy wymiarów towaru o błędzie, jeśli element, który jest skonfigurowany do WMS jest używany w procesie sposób międzyfirmowego 3

Międzyfirmowe

3066285

Międzyfirmowe, WIĘC nie jest aktualizowany po anulowaniu związanym z międzyfirmowego zamówienia zakupu

Międzyfirmowe

3042766

Formularz Arkusz faktur pokazuje transakcji Opłata odsetkowa

Odsetki

3014470

Pole WMSPickingList_OrderPickTMP.MCRCompanyAddress nie istnieje błąd podczas drukowania zamówień z listy pobrania

Zapasy

3031540

Niewłaściwy wymiar finansowy jest ustawiony dla pola Dział podczas tworzenia arkusza ProfitLoss za pomocą integracji aplikacji (AIF)

Zapasy

3028959

Pole Kolor jest utracone, należy podać dwa razy funkcjonalność łączenia kiedy i dodawanie partii źródła dla produktu, który ma wymiar produkt lub grupa wymiarów produktu przy użyciu partii

Zapasy

3048214

Nie można utworzyć magazynu arkuszy zliczania po określeniu pola "Ilość"

Zapasy

3047954

Funkcja InventCostProdIndirectData::inventTrans2ProdTransRefType została wywołana niepoprawnie błąd podczas uruchamiania blisko inwentaryzacji

Zamknięcia magazynu

3039913

Modyfikowanie raportu WMSPickingList_OrderPick powoduje, że parametry InventDimView

Kontrola zapasów

3062924

Niepoprawna wartość skrótu wartości znajdują się w tabeli InventDIM po zmianie nazwy tablic rejestracyjnych

Kontrola zapasów

3021961

Dodaj tłumaczenia etykiet do modułów za pomocą Kreatora projektu usług SQL Server Analysis Services nie wszystkie elementy są tłumaczone.

Zapasy i koszty

3023131

Brak księgowania jest na opłaty zwracają uwagę na zamówienie zakupu (zamówienia zakupu) i problemów podczas księgowania zamówienia zakupu

Zapasy i koszty

3053138

Kontrola numeru seryjnego nie działa, gdy unpicking przedmioty

Zarządzanie zapasami

3066804

Błąd śledzenia stosu SQL podczas tworzenia bilans próbny dla wymiaru finansowego, łącznie z towaru w magazynie i zmiana języka

Zarządzanie zapasami

3031476

Nie można usunąć oznakowanie z wiersza zamówienia sprzedaży z wierszem zamówienia zakupu, gdy wyłączono opcję "Rezerwy zamówionych towarów" w parametrach modułu Zarządzanie zapasami i magazynem

Zarządzanie zapasami

3035600

Kody kreskowe UPC-E są 6 znaków, a nie 8 i obliczenie cyfry kontrolne jest niepoprawny

Zarządzanie zapasami

3056007

Sprawdź zduplikowane numery faktur, niepoprawne

Arkusze faktur

3040356

Podział załącznika arkusza faktur niepoprawnie przypisuje do kwoty ujemne Jeśli inne kolumny jest równa ponad 100% oryginalnej kwoty

Arkusze faktur

3040724

Brak załącznika transakcji po zmianie numeru załącznika w arkuszu zatwierdzania i przycisku "Powiązane załączniki" jest wyłączona.

Arkusze faktur

3053841

Korekta podatku faktury dostawcy nie jest uwzględniona na fakturze

Fakturowanie

3029154

Formularz MarkupTrans traci nowego wiersza, jeżeli nie zapiszesz poprzedniego wiersza, w których odbywała się praca

Fakturowanie

3027989

Dwóch użytkowników można otworzyć faktura oczekująca nieoczekiwanie bez linii w tym samym czasie

Fakturowanie

3051417

Wybieranie konta dostawcy w otwartych faktur dostawcy okienko podglądu, prowadzi do formularza Arkusz skryptów dłużnych zamiast formularza konta dostawcy

Fakturowanie

3020990

Powoduje utratę połączenia między fakturę od dostawcy i oryginalny przepływ pracy faktury od dostawcy

Fakturowanie

3058304

Problem z wydajnością podczas otwierania "Oczekujące faktury od dostawcy", "Wyświetlanie dystrybucji" i "Arkusza księgi podrzędnej" formularzy

Fakturowanie

3055333

Kwota netto z zapotrzebowania na towar (zaczerpnięte z oferty w ramach projektu) nie jest przenoszona do propozycji faktury ani faktury projektu

Fakturowanie

3052365

Załącznik niezbilansowanie błąd podczas przetwarzania projektu faktury korygującej z podatku od sprzedaży

Fakturowanie

3031075

Nie aktualizacji finansowych są wykonane w błąd jednostki transakcji podczas księgowania propozycji faktury projektu, jeśli jeden z elementów zawartych w dokumencie dostawy nie ma dostępnych zapasów

Fakturowanie

3047111

Kwota rabatu gotówkowego ujemne nie mogą być przechowywane po księgowania faktury projektu, która ma ujemną

Fakturowanie

3067062

Działania obowiązkowe projektu nie są wymuszane podczas wprowadzania wiersza faktury od dostawcy i kodowania jej do projektu w innej firmy niż ten je wprowadzasz do

Fakturowanie

3051469

Nieprawidłowe transakcje są dodawane do propozycji faktury dla faktur korygujących

Fakturowanie

3047804

Wielopoziomowe kalkulacji kosztu nie są obliczane na podstawie ilości zużytych w koszt, który jest niezgodny z jednego poziomu obliczania wyniku obciążenie zestawu sub

Element konfiguracji lub ceny wersji wyceny

3032754

Nieoczekiwanie można ustawić model ceny zakupu, dla kosztów standardowych wersji wyceny do "Umowy o handlu" podczas uruchamiania obliczania kosztu własnego w formularzu zwolnionych produktów

Element konfiguracji lub ceny wersji wyceny

3031231

Wielopoziomowe kalkulacji kosztu nie są obliczane na podstawie ilości zużytych w koszt, który jest niezgodny z jednego poziomu obliczania wyniku obciążenie zestawu sub

Element konfiguracji lub ceny wersji wyceny

3066882

Karta zadań tworzy tylko dla pracownika, który wykonuje zadanie nie dla innych pracowników w pracy w module sterowania produkcją

Rejestracja zadania

3062872

Pole "Płatne nadgodziny" jest nieprawidłowe w rejestracji zadania

Rejestracja zadania

3056263

Międzyfirmowe środków trwałych nie mają odpowiedni tekst lub opis podczas księgowania dziennika transakcji międzyfirmowych ogólne

Arkusze

3019490

Propozycja korekty wartości początkowej proponuje już zaksięgowanych korekt

Arkusze

3023658

Pole JournalCategory w tabeli GeneralJournalEntry ma nieprawidłowe wartości 0 lub 255

Arkusze

3024396

Funkcja AccDistProcessorProjectExtension.createForProjectRevenueLine została wywołana niepoprawnie podczas przesyłania ujemne grafików z błędem grupy projektu sprzedaży PWT podczas księgowania ujemnych grafiku

Arkusze

3067121

Opcja "Przenoszenie wszystkich błędów księgowania do nowego arkusza" nie można utworzyć nowego projektu arkusza godzin na błędy

Arkusze

3061438

Nie można utworzyć rekordu w nagłówek przychodu projektu (ProjectRevenueHeader). Odniesienie: Rekord już istnieje błąd podczas księgowania poszczególnych wierszy w raporcie wydatków projektu, jeśli grupa projektów jest ustawiona do naliczania przychodu

Arkusze

3030407

Koszt własny od początku saldo arkusza wydatków wpisy nie są odzwierciedlone w zaksięgowanych transakcji projektu

Arkusze

3024334

Zakończone pracownika, którego grafików są księgowane bez kodu firmy

Arkusze

3066413

Międzyfirmowego odbiorcy faktury nie zawierają PST (NIP) podczas ładowania firmy finansowania zewnętrznego

Arkusze

3016033

Można utworzyć wiele przepływów pracy nieoczekiwanie klikając przycisk Zatwierdź w oknie propozycji faktur projektu

Arkusze

3040018

Wystąpił błąd dla zakresu kwerendy: oczekiwany w pobliżu punktu sprzedaży 62 błąd podczas wykonywania obliczeń na kart Kanban w Lean manufacturing wyceny wstecznej nawias zamykający

Kanban

3061634

Dokumenty podwykonawstwa są generowane bez spełniających podane kryteria

Kanban

3047725

Reguły Kanban zdarzenia uzupełniania zapasów nie działa, jeśli jest to związane z rodziny produktów

Reguły Kanban

3039848

Wskaźnik produktywności z grupy harmonogramu produkcji oszczędnej nieprawidłowo stosuje się zaplanowanych kart Kanban

Tablica harmonogramu Kanban

3047294

AX 2012 MEXICO_Electronic rachunkowości

Lokalizacje LATAM

3056849

Łotwa/LVA: Amortyzacja środka trwałego dla Łotwy wyświetla nieprawidłowe transakcje

Łotwa

3064737

Nie można utworzyć materiały bezpośrednie komentarze, gdy kalkulacja wyceny wstecznej jest wykonywane przed ukończeniem zadania przeniesienia w Lean Manufacturing

Kosztów produkcji oszczędnej

3066223

Ustalanie planowanych kart Kanban do utworzenia zadania kanban spadnie oznaczania transakcji przed oryginalnym zapotrzebowanie sprzedaży

Planowanie produkcji oszczędnej

3033828

Magazyn menedżera ról nie jest dostępny jako CAL zadania

Licencjonowania

3062351

Zamówienie przeniesienia nad lub pod dostawy wartości nie są kopiowane do linii ładunkowych

Zarządzanie obciążeniem

3046360

Filtr daty planowania workbench obciążenia ignoruje potwierdzonych dat

Zarządzanie obciążeniem

3017134

Sprawdzanie limitu kredytu nie są domyślnie z parametrów rozrachunków z odbiorcami (AR) dla formularzy szczegółów obciążenia

Zarządzanie obciążeniem

3063420

Problem obciążenia dla ilości objętości i wagi

Zarządzanie obciążeniem

3042277

Pole "Podsumowanie aktualizacji dla" nie zaległości w formularzu Księgowanie dokumentu dostawy opakowań z parametry rozrachunków z Odbiorcami, w formularzu wszystkie obciążenia

Zarządzanie obciążeniem

3064810

PickedQty w tabeli WHSLoadLine nie jest ograniczona, gdy cofania utworu na obciążenia ze stanem "Loaded"

Zarządzanie obciążeniem

3065962

InventTrans dla określonych wymiarów nie można odnaleźć błędu podczas próby zmniejszyć ilość pobrana z zamówieniami przeniesienia w WMS, jeśli nie została jeszcze potwierdzona obciążenia

Zarządzanie obciążeniem

3039819

Linia ładunkowa nie jest aktualizowany po podzieleniu harmonogram dostaw w zamówieniu zakupu

Zarządzanie obciążeniem

3051069

Problem z wydajnością otwierania formularza Workbench Planowanie obciążenia

Zarządzanie obciążeniem

3062188

Przyrost wydajności w warsztacie Planowanie obciążenia

Zarządzanie obciążeniem

3053807

Informacje kodu kreskowego jest puste, podczas ustalania zamówienia planowanego zakupu

Planowanie główne

3035684

WMS wierszy dziennika, które odpowiadają sobie wzajemnie pojawiają się w zapotrzebowania netto, ale nie ustalić ze sobą i powodować niepoprawne działanie wiadomości

Planowanie główne

3030827

Akcja elementu menu urządzenia przenośnego do rozpoczęcia zleceń produkcyjnych ponownie sprawdza ostatnio określona kolejność uruchomionego w wzbogacony klient

Telefon komórkowy lub dotyku

3019585

Stany Zjednoczone/USA: aktualizuje 1099 dla 2014

Ameryka Północna

3054236

Nieprawidłowy pracownik jest wyświetlana po kliknięciu przycisku "Wyświetl szczegóły" na możliwości źródła

Szansy sprzedaży

3055758

Przycisk kontakt ze strony listy konkurenta lub formularz nie zawiera skojarzone kontakty

Szansy sprzedaży

3040545

Ikona błędu wyświetlany bez żadnych szczegółów o błędzie podczas próby wygenerowania dokument dostawy w module Enterprise Portal

Dokument przewozowy

3024431

Niepoprawne konto w załączniku płatności, gdy rabat gotówkowy jest ustawiona mają być stosowane do kont w wierszach faktury

Płatności

3059262

Niewłaściwy dziennika informacyjnego podczas rozliczania transakcji otwartych za pomocą parametru "Cash discount administration"

Płatności i rozliczeń

3041993

Niepoprawne rozliczenia transakcji są tworzone podczas rozliczania faktury i płatności z trzeciej płatnika

Płatności i rozliczeń

3053070

Warunki płatności dla trzech miesięcy 30 kwietnia, maja, czerwca nie są poprawnie obliczane

Płatności i rozliczeń

3049658

Rozliczenie tworzy dodatkowy zapis ewidencjonowania aktywności, gdy arkusz zawiera więcej niż jednego odbiorcy lub dostawcy

Płatności i rozliczeń

3055661

Księgowanie wielu arkuszy płatności w wielu instancji powoduje blokowanie na usuwanie rekordów w tabeli CustTransMarkedOpenLine, prowadzące do problemu z wydajnością

Płatności i rozliczeń

3055462

Miejsca dziesiętne kwoty nie mogą być drukowane i tekst pisany jest niepoprawna, gdy tworzenie i drukowanie BOE z ciągnione dziennika BOE

Płatności i rozliczeń

3025124

Duplikowanie rekordów w formularzu Lista "Arkusze płatności przypisane do mnie", gdy przepływ pracy zatwierdzenia akcji jest przypisany do kilku użytkowników

Płatności i rozliczeń

3027072

Błąd struktury konta podczas próby księgowanie propozycji płatności, którą opłaca fakturę od dostawcy z firmą z inną strukturę konta

Płatności i rozliczeń

3020323

Błąd automatyzacji podczas testowania w DAX63HFStab: PublicSectorSLx\TestCases\PublicSector\AccountsReceivable\Payments\COM\ARSettlement

Płatności i rozliczeń

3032389

Nie może być sumowane załączników rozliczeń po definicji księgowania w celu rozliczenia

Płatności i rozliczeń

2986909

Płatność kartą kredytową dla zamówienia danego klienta w sprzedaży detalicznej nie powiedzie się, gdy księgowanie jest zdefiniowany dla ustawienia karty

Płatności i przetargów

3053791

Raport przygotowania równych SZANS-1 nie pokazuje wszystkich grup etnicznych, że masz w swoim pracownikom

Listy płac

3047621

Brutto w górę zarabiać kod nie zawiera wymiarów finansowych, określona w formie pozycji lub brutto kod

Listy płac

3032246

2012 R2 W2 łata nie była uwzględniana do 2012 R3

Listy płac

3024687

Raport płacą instrukcja wyświetla zduplikowane wpisy i oblicza źle, gdy masz opisy w wielu firmach

Listy płac

3037486

CAL SDI nie jest obliczana poprawnie, gdy masz grupy termin ubezpieczenia na życie przypisany do pracownika

Listy płac

3017633

Stany Zjednoczone/USA: SDI California (stan niepełnosprawności ubezpieczeń) nie jest obliczana na płace uzupełniające

Listy płac

3056939

Zaokrąglanie błąd na liście płac wyboru podczas używania kwota zaokrąglania.02 i Praca z zajęcia wierzytelności dłużnika

Listy płac

3025345

Stany Zjednoczone/USA: Dodano wsparcie umożliwiające dzięki uprzejmości wstrzymanie podatki lokalne (Kansas City, MO) dla mieszkańców pracy poza miastem

Listy płac

3046556

Numer identyfikacyjny musi być określony dla ten błąd lokalizacji podczas pobierania z tablic rejestracyjnych kontrolowanej lokalizacji przy użyciu krótkich pobrania

Pobrania i wglądu

3018685

Nie można odebrać element obciążenia z kombinacją numeru seryjnego i numeru partii na zamówieniu zakupu

Pobrania i wglądu

3053124

Lokalizacji nie zezwala stany mieszanego błąd podczas procesu przepływu zapasów WHS nawet po zmianie stanu zapasów od blokowanie na dostępne

Pobrania i wglądu

3034838

Dzielenie pracy podczas procesu wglądu traci oryginalny identyfikator numer identyfikacyjny obiektu docelowego

Pobrania i wglądu

3026112

Po kliknięciu przycisku kartę, kolejność tabulatorów jest przenoszony do następnego pola i dalej dane wejściowe nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Pobrania i wglądu

3019048

Wymiar magazynowy "Konfiguracja" musi być spójny z serią, więc nie można zmienić. Aktualizacja zostało anulowane błąd podczas próby odebrania elementów, które zawierają wariantów i elementy menu są domyślne wartości

Pobrania i wglądu

3040539

Nieoczekiwanie można wprowadzić ilości z miejscami dziesiętnymi, gdy jest tworzony przy użyciu w pełni funkcjonalny i uszkodzonych lub których nie można przetwarzać dane

Pobrania i wglądu

3030515

Wartość numer identyfikacyjny jest wygaszone na wiersza przyjęcia przesunięcia po zmniejszeniu ilości zamówienia przeniesienia, podczas księgowania przyjęcia do miejsca docelowego

Pobrania i wglądu

3015626

Nie można anulować pracę, jeśli ostatni wiersz zamknięcia jest typu wydruku

Pobrania i wglądu

3047812

Nie można utworzyć rekordu w historii transakcji Temp pracy (WHSTmpWorkLineHistory). Błąd podczas tworzenia gniazda uzupełnienia z parametrem "Przechowuj pracy tymczasowej tabeli" jest włączone.

Pobrania i wglądu

3021383

Numer seryjny jest niewidoczny i nawet można edytować po ukończeniu tablic rejestracyjnych (LP) dla zamówienia zakupu z urządzenia przenośnego użytkownika w systemie zarządzania magazynem (WMS)

Pobrania i wglądu

3025261

Prace wykonane jest wyświetlany na urządzeniu przenośnym, ale żadna praca jest tworzony w wierszu zamówienia zakupu i stan przychodu nie ulega zmianie po zainstalowaniu KB3018685

Pobrania i wglądu

3062862

Nie można zarezerwować, ponieważ tylko są dostępne w błąd magazynu podczas próby przetworzenia przyjęcia zlecenia przesunięcia za pomocą urządzenia mobilnego

Pobrania i wglądu

3052710

Data dostawy zamówienia zakupu jest automatycznie zmieniony na niepoprawnej daty ze względu na zapas czasu dla przyjęcia i zamknięte dni w kalendarzu zapotrzebowania

Zamówienia planowane

3061146

Daty zapotrzebowania netto są niepoprawne

Zamówienia planowane

3030839

Nie można ustalić planowanego zlecenia produkcyjnego, jeśli pojemność timefense jest ustawiona na zero

Planowanie

3063712

Wymiar zapotrzebowania netto, który formularz nie działa zgodnie z oczekiwaniami w konfiguracji, gdy jest wywoływana z na formularzu dostępne zapasy

Planowanie

3066424

Dodatek programu Excel z katalogu sieci sprzedaży zawiera nazwę wyszukiwania zamiast nazwy produktu

Dodatki typu plug-in

3030987

Polska/POL: Kwota wartości księgowej netto nie jest domyslnie w arkuszu środków trwałych

Polska

3039056

Polska/POL: jest księgowana różnica podatku, nawet jeśli kurs wymiany jest taka sama dla daty VAT i zafakturować Data (Data księgowania)

Polska

3014984

Polska/POL: Nie może zrekompensować transakcji od dostawcy witryny i wymiary nie można skopiować do wierszy arkusza

Polska

3018426

Polska/POL: Niepoprawna kwota "napisać korekty (ten rok)" jest tworzony w czasie promocji sprzedaży/likwidacji

Polska

3048840

Polska/POL: Stały kurs wymiany nie jest ignorowana dla transakcji podatkowych opłat dodatkowych

Polska

3020852

Polski/POL: Funkcja transferu środków trwałych nie tworzy odpowiednie załącznika Jeśli księgowania rozcięcia Saldo transakcji amortyzacji

Polska

3021997

Polska/POL: Przelewanej kwoty z poprzedniej strony jest nieprawidłowa na raportu wyciągu z konta

Polska

3065851

Niepoprawna data wyświetlana w raporcie Statystyki Dostawca zapasu

Zamówień

3017387

Konto płatnika dostawcy jest puste, podczas przenoszenia z zapytania ofertowego do umowy zakupu

Zamówień

3058881

Konwersja jednostek dla towarów w ilości efektywnej nie działa w przypadku zamówień międzyfirmowych

Zamówień

3028913

Zmieniony tekst nie jest zachowywane, gdy pole tekstowe jest edytowane na zamówieniu sprzedaży a następnie przenoszony do bezpośredniej dostawy zamówienia zakupu

Zamówień

3056565

Ustawienia dla hierarchii rezerwacji nie są zgodne z ustawieniem dla grup wymiarów, które są przypisane do tego błędu elementu podczas zmiany wymiarów śledzenia i rezerwacji hierarchii na nowy element, nawet wtedy, gdy kombinacja jest prawidłowa

Zarządzanie danymi produktu

3036622

Wartości pól wymiaru nie są przekształcane w raporcie "Dostawy dla zamówienia sprzedaży"

Zarządzanie danymi produktu głównego

3003159

Ładowanie kosztu zapasów w momencie dostawy towarów zakupionych

Dokumenty przyjęcia produktów

3006787

Opłaty księgowania zamówień jako koszty produktu na podstawie dokumentów przyjęcia produktów

Dokumenty przyjęcia produktów

3055203

Błąd nie zainicjowano obiektu JmgJobBundleProdFeedbackForm podczas zmiany opinii w module Uruchomienie produkcji

Produkcji i produkcją

3026163

Nie można otworzyć dołączonego dokumentu na podstawie zlecenia produkcyjnego za pomocą formularza rejestracji zadania

Produkcji i produkcją

3063481

Nie można zgłosić jako gotowe częściowo z produktów ubocznych

Produkcji i produkcją

3061626

Pilota i asysty czas jest obliczany nieprawidłowo podczas korzystania z typu wiązkę "oszacowanie" w rejestracji MES zadania z Asystentem

Integracja produkcji

3022335

Generowanie raportu cofania arkusz zgłoszenia wyrobów gotowych (RAF) za pośrednictwem arkusza karty marszruty ujemne nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Arkusze produkcji

3066527

Zużycie zasobów współzależności funkcjonalnych po podanego wzorca BOM WHS włączone witryny

Zlecenia produkcyjne

3032190

Nie można dodać magazyn do zlecenia produkcyjnego, jeśli brakuje pola Magazyn tego zlecenia produkcyjnego, z zamówienia planowanego

Zlecenia produkcyjne

3023327

Zakończenia zlecenia produkcyjnego, która jest przypisana do pracy otwarte nie działa i jest zwracany żaden komunikat o błędzie

Zlecenia produkcyjne

3053709

Podpis elektroniczny w raporcie jako zakończone nie tworzy rekord dziennika bazy danych

Zlecenia produkcyjne

3004281

Błąd: "Zmiany w dokumencie są dozwolone tylko w stanie Wersja robocza, ponieważ włączono zarządzanie zmianami." podczas próby zwolnienia zlecenia produkcyjnego, z zamówienia zakupu, gdy włączone jest zarządzanie zmianami.

Zlecenia produkcyjne

3027416

Lokalizacja nie jest drukowany na produkcji, lista pobrania, mimo że wybrano lokalizację do przeglądania w opcji drukowania

Zlecenia produkcyjne

2979789

Wiersze BOM z ilością zero nie są dołączone do BOM-u produkcyjnego już od AX 2012 R2 CU8

Zlecenia produkcyjne

3037096

Formularz Arkusz karty marszruty nie aktualizuje pola godziny kategorii, aby dopasować typ zadania "Ustawienia" po zmianie pola "typ zadania"

Zlecenia produkcyjne

3055200

Pole "Ilość wadliwych" nieoczekiwanie można edytować zadania typ instalacji

Zlecenia produkcyjne

3047104

Błąd śledzenia stosu podczas księgowania faktura oczekująca wraz z parametrem "Default values for summary update" jest ustawiona na "Konto płatnika"

Rozliczanie projektu

3063599

Pola "Cena jednostkowa" i "Waluta" zostaną utracone na fakturze dostawcy, która używa międzyfirmowego projektu

Rozliczanie projektu

3049515

Data faktury ProjForecastTransferFromWbs transferu jest przed błąd Data projektu, przy wyborze "Spp transferu oszacowania prognoz"

Rozliczanie projektu

2994338

Niepoprawne rezerwacji źródła finansowania dla umowy dotyczącej projektu podczas tworzenia Zmień kolejność lub wariancji na fakturze od dostawcy

Umowy dotyczące projektu

3038660

Nie można utworzyć rekordu w adresów (LogisticsPostalAddress) błąd przy zmianie identyfikator umowy dotyczącej projektu na projekt po dokonaniu zapotrzebowania na towary

Umowy dotyczące projektu i rozliczenia

3052980

Nieoczekiwanie można zaksięgować faktury niezależnej do projektu "Created"

Umowy dotyczące projektu i rozliczenia

3053945

Prognozowane kwoty są zdublowane w polu fakt "Prognoz projektu"

Kontrola projektu

3046020

Priorytetu reguły alokacji finansowania nie działa w przypadku opłat subskrypcji

Integracja z programem Project

3030059

Nieprawidłowe kwoty są wyświetlane w raportach wydatków międzyfirmowych przy użyciu kursów wymiany

Zarządzanie projektami

3035213

Zapytanie ofertowe (ZO) z zapotrzebowania na towar tworzy nieprawidłowy element zapotrzebowania i przyczyny kłopotów na obsługę zapasów

Projekty

3021983

Nie można usunąć, ponieważ ma aktywne relacje błąd podczas usuwania zaimportowanych relacji biznesowej.

Relacje biznesowe

3047381

Domyślna grupa podatków i wymiary nie są ustawione z grupy odbiorców (Grupa dostawców) podczas konwersji relacji biznesowej odbiorcy (lub dostawcy)

Relacje biznesowe

3066309

Sam numer załącznika dla dwóch faktur zamówień zakupu innego modułu środków trwałych

Zamówienie zakupu

3052677

Ceny zamówienia zakupu (zamówienia zakupu) nie mogą być wypełniane automatycznie podczas wybranie magazynu po raz pierwszy w zamówieniu zakupu, mimo że zdefiniowano umowy handlowej dla towaru i miejsca

Zamówienia zakupu

3019042

Grupa podatków nie domyślnych, gdy domyślnie wyłączone witryny zapasów i wprowadź witrynę w formularzu Tworzenie zamówienia zakupu, a nie w siatce wiersze zamówienia zakupu

Zamówienia zakupu

3053156

Wymiar magazynowy musi być magazynu: błąd podczas próby utworzenia faktury korygującej dla towarów zarejestrowanych w magazynie innym

Zamówienia zakupu

3035560

Pozostała ilość w jednostkach x musi być różna od zera błąd podczas księgowania przyjęcia zamówień zakupu z nadwyżki w dostawie

Zamówienia zakupu

3048308

Sumy dla zamówienia zakupu nie są aktualizowane po usunięciu rabatu gotówkowego w nagłówku zamówienia

Zamówienia zakupu

3021663

Puste pole Ilość zakupu obecnie podczas dodawania elementów, które zawierają elementu kombinacje za pomocą funkcji dodawania wierszy

Zamówienia zakupu

3064867

Brakuje pola "Numer wariantu" umowy zakupu

Zamówienia zakupu

3046995

Parametr "Czas realizacji nie mogą naruszać" jest włączany automatycznie podczas kopiowania wiersza w umowie handlowej za pomocą przycisku "Kopiuj wiersz"

Ceny zakupu

3023305

Rejestracja na zamówieniu zakupu zapewnia fałszywej wiadomości dotyczące atrybutów partii powiązana produktu w wierszu

Zarządzanie jakością

3020768

Przyjęć zamówień zakupu częściowe utworzyć dwa zlecenia kontroli jakości, zamiast jednego

Zarządzanie jakością

3022035

Umowy handlowe zasiłek utratę informacji po upływu daty zamówienia do

Rabaty

3016237

Program rabatów handlowo-Merchandisingowych nie aktualizuje poprawnie, po przetworzeniu fakturę korygującą dla odbiorcy

Rabaty

3034757

Formularz otwartych transakcji jest otwierany przy wyborze wyświetlanie szczegółów przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy numer konta w formularzu rabaty

Rabaty

3023328

Obliczenie kwoty roszczenia billback lub rabatu na podstawie ilości bierze pod uwagę brutto lub netto ilość z wiersza zamówienia sprzedaży

Rabaty

3063200

Nie można utworzyć wiele instrukcji, które TMA rabaty, jeśli Identyfikatora programu rabatowego nosi TMA

Rabaty

3023075

Bill powrót Workbench brakuje kwoty rabatu

Rabaty

3032134

Działania dodatku handlu są niewidoczne dla faktury zamówienia sprzedaży (tak)

Rabaty

3016634

Potrącenie Workbench pozwala na edycję pól w stanie utworzony

Rabaty

3021288

Wykorzystana kwota rabatu musi być mniejsza niż błąd wartość kwoty rabatu, podczas próby przetworzenia częściowy zwrot zamówienia zwrotu

Rabaty

3026913

Nie można dodać elementów do umów rabatowych (z elementem ustawieniu kodu do zaznaczenia) chyba że kategorii produktu jest skojarzony element

Rabaty

3029903

Rabaty (w tym rabaty Handlowo-merchandisingowe) nie są widoczne, gdy saldo odbiorcy nie jest większa od zera w formularzu rabaty off rozliczania otwartych transakcji

Rabaty

3056165

Kwota rabatu w kolumnie szacowania margines nie jest równa kwotę rabatu, który znajduje się na skróconej karcie rabatów

Rabaty

3038117

Nieoczekiwanie można tworzyć faktur korygujących od statusu-wolny rabatów

Rabaty

3047083

Definicja filtru jest ignorowany podczas tworzenia faktury cykliczne

Cykliczne

3016940

Wprowadzono raportu listy sald dostawców czy daty nie są zgodne co do parametrów ustawienie strefy czasowej na EST

Raporty

3052137

Raport uzgodnienia dostawcy zawiera nieprawidłowe wyniki dla rejestru faktur anulowane

Raporty

3030912

Lista sald odbiorców z limitem kredytu nie są sortowane wg nazwy rosnąco jako Instalatora

Raporty

3023826

Dodatkowe wiersze są tworzone bez danych podczas drukowania raportu otwartych transakcji odbiorcy

Raporty

3034987

"Stałe Porównanie księgi środków trwałych" raportu nie można pokazać szczegółów transakcji, jeśli nazwa środka trwałego jest pusta.

Raporty

3030006

Raport LedgerJournal nigdy nie wypełnia pole "Zatwierdzony przez" tak jak na AX2009

Raporty

3044643

Nazwa banku nie mogą być drukowane podczas uruchamiania raportu dziennika z dziennika głównego z międzyfirmowego banku jako przesunięcie

Raporty

3066618

Nie można wydrukować raportu "Specyfikacja podatku wg transakcji księgi" kwot rabatu gotówkowego (i innych problemów)

Raporty

3041684

Nie można wyświetlić kwoty rabatu gotówkowego w raporcie "Specyfikacja podatku wg transakcji księgi"

Raporty

3047236

Raport "płatności podatku według kodu" nie pokazuje wszystkich zaksięgowanych transakcji

Raporty

3030024

Nie można wyświetlić kwoty debetu lub kredytu w kolumnach waluty księgowania raportu "Zamknij rok transakcji"

Raporty

3065293

"Projekt — Alokacja płac" raport zawiera kwotę błędnych ilości

Raporty

3044493

Nie można utworzyć rekordu w błąd zysków i strat (ProjListProjProfitLossTmp), gdy mają te same źródła finansowania w wielu projektach i uruchom raport "projektu zysków i strat"

Raporty

3041063

Zapytanie ofertowe z wieloma dostawcami i różnych zarządzania drukowaniem ustawienie dla każdego dostawcy są zawsze wysyłane do podanego miejsca przeznaczenia dla pierwszego dostawcy w siatce

Zapytanie ofertowe

3055147

Pole Data wejścia w życie musi być wypełnione błąd podczas próby złożyć ofertę w portalu dostawców modułu EP

Zapytanie ofertowe

3021405

Funkcja automatycznego dodawania nie wypełnia numer poczty e-mail i telefonu dostawcy na zapytanie ofertowe (ZO)

Zapotrzebowania

3063483

Wiersze w zapotrzebowaniach na zakup z cel zapotrzebowania "Uzupełnienie" są automatycznie ustawiane na "Zatwierdzone" podczas uruchamiania przepływu pracy "Przegląd wiersza zapotrzebowania na zakup"

Zapotrzebowania

3066834

Firmy dokonującej zakupu i identyfikator projektu nie są kopiowane podczas kopiowania zapotrzebowania na zakup

Zapotrzebowania

3017469

Opis zmodyfikowanego elementu nie może być obsługiwany podczas edycji tekstu elementu na zapytanie ofertowe (ZO), który jest następnie przenoszony do zamówienia zakupu

Zapotrzebowania

3017469

Opis zmodyfikowanego elementu nie może być obsługiwany podczas edycji tekstu elementu na zapytanie ofertowe (ZO), który jest następnie przenoszony do zamówienia zakupu

Zapotrzebowania

3045123

Niezgodność oddziałów. Oddział w sub-BOM i wersji BOM musi być ten sam błąd, korzystając z formularza "BOM", ale nie na samym wyrobie

Zasobu i działania

3029232

Zasób marszruty można zmienić nawet Edycja pola jest ustawiona na "Marked" i trasa jest aktywna i zatwierdzona

Zarządzanie zasobami

3060360

Pracownik nie mają zastosowania podczas okresu kalendarza jest otwarty na osobę prawną pochodzenia, ale okres kalendarza osoby prawnej projekt jest zamknięty.

Planowanie zasobów

3033201

Zasoby, które wygasły certyfikat mogą być planowane w projektach

Planowanie zasobów

3049083

Kwoty podatku są obliczane niepoprawnie, gdy cena zawiera podatek i transakcji zwrotu odbywa się w innym sklepie

Zwraca i wolnych przestrzeni

3028303

Konfiguracja lokalizacji zwrotu nie działa, jeśli zwróconego towaru jest związany z kodem informacje o produkcie

Zwraca i wolnych przestrzeni

3058937

Program Retail POS pozwala tego samego towaru mają być zwrócone więcej niż jeden raz, jeśli sprzedaż i zwrot początkowe są uwzględniane w różnych pakietach w trakcie jednego zadania P

Zwraca i wolnych przestrzeni

3060292

Pole "Rzeczywista przesyłki Data i godzina" na trasie jest pusta, po potwierdzeniu wysyłki

Zarządzanie i planowanie trasy

3037747

Czas tranzytu nie jest dodawany multi segmentu trasy na obliczanie daty dostawy w zarządzanie transportem routingu

Zarządzanie i planowanie trasy

3026448

Nie można potwierdzić wysyłkę, gdy zamówienie zakupu, który zawiera warunki dostawy jest ocenione i kierowane przez formularz sklep firma TMS stawki

Planowanej trasy i prowadnice

3044867

Trasa przewodnik konfiguracji zawiera konkretne przewoźnika nie może wyświetlić przypisane do przewodnik w formie stawki trasy Workbench firmy przewozowej

Planowanej trasy i prowadnice

3040136

Rosja/RUS: Stos śledzenia błędów podczas drukowania zapytanie dotyczące zakupu

Federacja Rosyjska

3025063

Rosja/RUS: "Wystąpił błąd podczas wykonywania kodu: obiekt xRecord nie ma metody" isInventProfileTypeMapped_RU "podczas księgowania propozycji faktury

Federacja Rosyjska

3016825

Rosja/RUS: Niepoprawne podatku kierunku podczas księgowania faktury dla posiadacza zaliczki

Federacja Rosyjska

3023820

Rosja/RUS: Niewłaściwy prezent czasu aktywacji karty jest wyświetlany przed wydaniem karty upominkowej - CU8 znany problem w zamówieniu sprzedaży

Federacja Rosyjska

3064030

Rosja/RUS: podatek obliczany dla dwóch wierszy faktury nie jest równa podatku przedpłaty (obliczana dla całej kwoty)

Federacja Rosyjska

3063229

Zwraca towar w zamówieniu sprzedaży, gdy odbiorca ma rabat końcowy w miejscu zwraca oryginalna cena towaru plus rabat, zamiast pierwotnie obniżonej cenie

Sprzedaż

3066486

Nie widzi karty wymiaru finansowego w nagłówku lub wierszu widoku umowy sprzedaży, chyba że jesteś w roli administratora systemu

Sprzedaż

3040162

Brak akcji usuwania w tabeli CustTable dla MCRItemListTable

Sprzedaż

3051864

Wartość opłat Komisji Broker ulega podwojeniu po potwierdzeniu zamówienia sprzedaży

Sprzedaż

3039339

Brak akcji usuwania w tabeli InventTable dla MCRItemListLine

Sprzedaż

3013967

Pierwszego uruchomienia międzyfirmowego zamówienia sprzedaży nie będzie obliczał CTP dostępne daty, chyba że jest MRP

Sprzedaż

3055849

Błąd śledzenia stosu podczas dodawania hierarchii klienta, który ma więcej niż 400 klientów do Funduszu

Sprzedaż

3063193

Finansowe kartę Wymiary od roszczenia broker nie jest edytowalny lub można oglądać, chyba że zostajesz administratorem systemu

Sprzedaż

3066498

Wartość opłat Komisji Broker ulega podwojeniu po zafakturowaniu zamówienia sprzedaży

Sprzedaż

3014774

Obiekt MCRFullTextSearchRefresh nie ma metody "new" błąd podczas uruchamiania w trybie wsadowym dla funkcji "Odśwież Przeszukiwanie pełnego tekstu"

Sprzedaż

3061766

Aktualizacja nagłówka oferty sprzedaży nie aktualizuje poprawnie cena sprzedaży z umowy handlowej

Umów sprzedaży

3063961

Nie można wstawić wielu rekordów w ceny/rabatu umowy arkusza wiersze (PriceDiscAdmTransfer) błąd po kliknięciu przycisku "Edytuj w programie Excel" po wybraniu "Grupa/wszystko" w "Kod konta" lub "Kod towaru" pola na wiersze arkusza umów handlowych

Umów sprzedaży

3023821

Tylko zamówienia wierszy z powrót stan zarejestrowane lub otrzymane można zafakturować zaktualizowany o błędzie podczas próby zaksięgowania drugiego faktury dla zamówienia zwrotu zwrotu

Fakturowanie zamówienia sprzedaży

3051530

Niezgodny numer wariantu w wierszach sprzedaży

Zamówienia sprzedaży

3015791

Pole "Wartość całkowita znak" nie może wyświetlić poprawną kwotę, chyba że w formie rabatu jest odświeżany

Zamówienia sprzedaży

3063162

Wartość "Wymuszono maks" umów sprzedaży jest ignorowane, gdy za pomocą przycisku "Dodaj linie" na podstawie zamówienia sprzedaży

Zamówienia sprzedaży

3014773

Wartość kolumny Stan domyślny formularz rabaty powoduje problemy podczas korzystania z filtr siatki

Zamówienia sprzedaży

3063740

Wnioski o wprowadzenie zmian daty dostawy po "Kontrola daty dostawy" jest ustawiony na "Brak" po zmianie typu zamówienia sprzedaży z "Dziennika" na "Zamówienie sprzedaży"

Zamówienia sprzedaży

3014771

Grupa rabatowa dla towarów nie można wyświetlić w formularzu Szczegóły ceny

Zamówienia sprzedaży

3030513

Dodawanie wierszy do zamówienia sprzedaży nie kopiuje informacje wariantu

Zamówienia sprzedaży

3038795

Pole grupy rabatowej należy tylko wtedy, gdy jest to istotne w formularzu Szczegóły ceny

Zamówienia sprzedaży

3040206

Obliczenia marginesu nieprawidłowego wiersza w zamówieniu sprzedaży

Zamówienia sprzedaży

3035331

RetailVariantID i nazwy nie są zastępowane przez za pomocą kopii ze wszystkich funkcji na podstawie zamówienia sprzedaży

Zamówienia sprzedaży

3051939

Obliczenia marginesu niepoprawny w wierszu zamówienia sprzedaży, podczas gdy ceny sprzedaży zawiera podatek

Zamówienia sprzedaży

3047467

Wymagany wymiar finansowy nie może zostać przesunięta do arkusza BOM z zamówienia sprzedaży, gdy pole wyboru "automatycznie zgłoszony jako gotowy" jest oznaczony dla produktu

Zamówienia sprzedaży

3064435

Wiersz zamówienia sprzedaży jest nieoczekiwanie skreśla się po anulowaniu dokumentu dostawy na zamówienie zwrotu po zainstalowaniu poprawki KB3011621

Zamówienia sprzedaży

3029919

Formularz elementu listy nie są wyświetlane wszystkie elementy zamówienia sprzedaży (tylko pierwszy wiersz)

Zamówienia sprzedaży

3058295

Obsługa opłat wartość jest usuwana po potwierdzeniu zamówienia sprzedaży i robi dostarczają kwota pozostała podczas korzystania z umowy brokera

Zamówienia sprzedaży

3039084

Nie można edytować rekordu w Sales orders (SalesTable). Rekord nigdy nie było zaznaczonego błędu po anulowaniu zamówienia sprzedaży, która jest aktualizowana z umowy sprzedaży

Zamówienia sprzedaży

3018057

Obliczenia broker są oparte na konwersji jednostek i nie sprzedane jednostki miary (JM)

Zamówienia sprzedaży

3029307

Nie wszystkie filtry są pozostawiane podczas korzystania z pola znacznik wyboru jednego z filtrowanych rekordów w formie rabatu

Zamówienia sprzedaży

3061725

Sprzedaż czas realizacji nie ma opcji "Dni robocze"

Zamówienia sprzedaży

3035733

Niespójne i nieprzewidywalny grupy podatku adresu selekcji prowadzącej do niewłaściwego Fakturowanie dla podatku

Zamówienia sprzedaży

3019369

Pola odnośników relacji Relacja towaru i konta są niewidoczne w formularza Kopiuj i popraw z cen/rabatów wierszy umowy

Cen sprzedaży

3024040

Waluta ogólna nie można ustawić dla sprzedaży rabatów umów handlowych

Cen sprzedaży

3036279

Pole "Kod kreskowy" nie jest kopiowana do oferty sprzedaży, gdy produkt ma warianty

Oferty sprzedaży

3064072

Informacje nagłówka znika po nagłówku oferty sprzedaży jest aktualizowane informacje i fokus przechodzi do wiersza

Oferty sprzedaży

3014778

Za pomocą widoku Szczegóły na oferty w ramach projektu na stronie obszaru oferty nie uaktywnia prawo oferty

Oferty sprzedaży

3058299

Wartość nie zostanie znaleziony w błąd mapy podczas procesu planowania zadania

Planowanie

3040333

Nie można usunąć rekordu w tymczasowy bufor harmonogramu (PMFSeqTmpBuffer). Usuwanie musi być wykonywane wewnątrz błąd transakcji podczas uruchamiania MRP z sekwencjonowania

Planowanie

3052708

Przetwarzanie stawkę procentową dla marszruty produkcji nie są aktualizowane po pracy spożywane i zmienić czas jednostkowy

Planowanie

3029065

Do przodu od planowanej daty kierunek planowania ignoruje odwołanie zleceń produkcyjnych podczas planowania

Planowanie

3049467

Nie można pobrać 1,00, ponieważ tylko 0,00 jest/są dostępne po błędzie zapasów podczas częściowo fakturowania projektu zamówienia zakupu i przy użyciu parametru "zużycie towarów"

Integracja SCM

3051680

Kwerendy nie honoruje sortowanie domyślne w SysQueryForm

Serwer

3028277

Do pola "Konto dostawcy" powoduje mylące kwerendy InventTable podwójne relacje tabel

Serwer

3062099

Fala atrybuty są niedostępne lub nie można wybrać w kwerendzie szablon pracy, lista rozwijana kryteriów

Serwer

3034185

Nieprawidłowy identyfikator URI: Format identyfikatora URI nie może być określony błąd podczas próby użycia protokołu https, aby utworzyć folder raportów

Instalator

3057729

Wymiar finansowy z projektami nadrzędnymi (nagłówek) nie są przypisane do elementu sub projektów

Instalator

3063072

Zamknięcie zmiany projektu "Struktury podziału pracy" formularza projektu, w którym jest wyświetlany formularz "Projekty"

Instalator

3029443

Numer seryjny śledzenia brakuje dla przedmiotów serwisu

Instalator

3021441

Pobranie urządzenia przenośnego zamówienia sprzedaży przed numerem partii nie należy wziąć pod uwagę wariantów produktu

Udostępnione składu

3014776

Koncentrator konsolidacji obciążeń zamówienia sprzedaży nie tworzy wydania dla nowego obciążenia

Zarządzanie wydania

3055205

Błąd śledzenia stosu podczas uruchamiania zadania wsadowego "Aktualizacja dokumentów przyjęcia produktów" po otrzymaniu produktów w module Magazyn

Zarządzanie wydania

3066482

Nieoczekiwanie można potwierdzić przesyłek z otwarte pojemniki

Zarządzanie wydania

3056762

Nie można zwolnić zamówień sprzedaży do magazynu po zmianie adresu odbiorcy (wygasł oryginalny adres)

Zarządzanie wydania

3067341

Nie można zwolnić pozostała ilość na zamówieniu do magazynu po korygowanie ilości dostarczone do stacji pakowania poprzez zmniejszenie ilości pobrane w wydaniu

Zarządzanie wydania

3051600

Konsolidowanie wysyłki nie działa dla procesu "automatyczne zwalnianie do magazynu"

Zarządzanie wydania

3058320

Pole "Pozostałe ilości" na wiersze wydania zawiera niepoprawne ilość

Przesyłek i rezerwacji

3052443

Nie można przetworzyć rezerwacji i wydania standard zamówienia sprzedaży podczas WMS jest włączona dla towaru i magazynu

Przesyłek i rezerwacji

3051156

Pole licytuje Sealed jest niepoprawna na żądanie oferty (ZO), jeśli parametr jest ustawiony na domyślny typ oferty do Sealed

Sourcing

3025963

Zrealizowany koszt własny na pomocniczy operacji nie jest taki sam, jak szacowany koszt

Koszt standardowy

3027314

Filtruj według siatki w formularzu Zapotrzebowanie na towar jest resetowany po zmianie pola w jednym z rekordów

Polityki zaopatrzenia

3037934

Struct obiekt nie zainicjowany błąd podczas próby użycia programu task recorder do tworzenia kampanii

Rejestrator zadań

3032955

Jeśli nie można zaimportować pliku programu Excel do programu Task Recorder ramy nie istnieje.

Rejestrator zadań

3061430

Błąd blokowania próbuje dopasować faktury z zamówienia zakupu, faktury [Link do DAXSE 3366529]

Podatek

3054677

Nie można zaksięgować arkuszy faktur, gdy jest zaznaczone pole wyboru "Kwota zawiera podatek od sprzedaży" i używany jest zwolnione harmonogram

Podatek

3046471

Kwerenda "Transakcje na załączniku bez podatku od sprzedaży" nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Podatek

3048119

Włochy ITA: załącznik płatności podatku nie może powstać po ustawieniu 100 w polu Kod podatku "Pct. zwolnienia z podatku od sprzedaży" i księgowany podatek nienaliczony

Podatek

3031452

Kwota transakcji dziennika niepoprawne po użyciu znaku minus kwot w wierszu dziennika

Obliczanie podatku

3024981

Różnicy w groszach pomiędzy księgowe i podatkowe księgi podrzędnej.

Obliczanie podatku

3019697

Płatność podatku jest obliczany nieprawidłowo wraz z podatku warunkowego

Obliczanie podatku

3038967

Problem z wydajnością podczas aktualizowania potwierdzonych międzyfirmowe zamówienie z wieloma wierszami zakupu

Obliczanie podatku

3051839

Parametr "Check Sales tax group" nie działa, jeśli istnieje tylko grupa podatku towaru lub grupa podatków, po zainstalowaniu poprawki KB2849676

Obliczanie podatku

3045264

Automatycznie wygenerowany załącznika księgowania dla kwoty podatku jest księgowana w niewłaściwej strony ze znakiem ujemnym

Obliczanie podatku

3047545

Obliczanie podatku nieodpowiednim na arkusza księgi głównej (GL) w przypadku zerowej stawki podatku w walucie obcej

Obliczanie podatku

3052149

Wymiary domyślne dla zaokrąglania księgowania płatności podatku

Obliczanie podatku

3018718

Nie można anulować przyszłych przerwę podczas konfigurowania działania

Czas i frekwencja

3027599

Wpisy w przyszłości nie są dozwolone, ostrzeżenie podczas zapisywania wiersza karty czasu pracy w bieżącym stanie w Enterprise Portal (EP)

Karty czasu pracy

3033571

Niepoprawna kwota sprzedaży po grafiku jest tworzony za pomocą funkcji "Kopiuj z karty czasu pracy" i następnie zaksięgowany

Karty czasu pracy

3031637

Międzyfirmowych kart czasu pracy, który jest tworzony dla zadania zawiera dodatkowe niewłaściwego działania

Karty czasu pracy

3029216

Faktura międzyfirmowego odbiorcy poprawione i następnie usunąć pozwala oryginalnej faktury do zafakturowania ponownie

Karty czasu pracy

3016015

Pole "Podsumowanie tygodnia do daty" informacji w grafiku w Enterprise Portal (EP) nie wypełnia dane, jeśli grafiku jest tworzony przy użyciu Ulubione

Karty czasu pracy

3021958

Usługi dla aplikacji zatwierdzeń win8

Karty czasu pracy

3040761

Metoda księgowania Zużyto produkcji projektu tworzy ujemne wiersze dotyczącego transakcji projektu, jeśli RAF tworzy więcej elementów niż rozpoczęte

Transakcje

3030060

Podziału advance klienta nie kojarzy się do propozycji faktury podczas tworzenia, nawet jeśli jest zaznaczone

Transakcje

3013901

Podczas wykonywania propozycji faktury i dzielenie uzgodnienia odbiorcy kwota zaliczek, formularz odświeża i wybiera wszystkie dostępne transakcje, a nie te, które oznaczone wcześniej

Transakcje

3030060

Podziału advance klienta nie kojarzy się do propozycji faktury podczas tworzenia, nawet jeśli jest zaznaczone

Transakcje

3042978

Niepoprawne załącznika, który należy do innego projektu jest wyświetlane w formularzu transakcji projektu, wybierając przycisk "Wyświetl załącznik"

Transakcje

3031488

Rabaty przewoźnik nie są rozpoznawane podczas pola "Strona" i "Magazyn" są określone w zarządzanie transportem (TMS)

Zarządzanie transportem

3048095

Rzeczywista waga nie jest używany w formularzu workbench trasy stawek

Zarządzanie transportem

3027218

Pola Data dostawy nie decyduje o obliczanie daty dostawy i nie może być poprawnie wypełniona pól obciążenia

Zarządzanie transportem

3057671

Raport Faktura handlowa nakłada się na linii podczas drukowania go do pliku PDF

Zarządzanie transportem

3038320

Nieoczekiwanie można skonsolidować różne typy zamówień w nowe obciążenia

Zarządzanie transportem

3023659

Forma oferty transportu nie zawiera żadnych informacji o kursie

Zarządzanie transportem

3057924

Nie można "wydrukować BOL przed potwierdzeniem wysyłki" na włączonego elementu-WAX nawet wtedy, gdy włączona w ustawieniach magazynem TRAX jest włączony

Zarządzanie transportem

3027126

Ocena TMS i routingu nie działa w przypadku zamówień przeniesienia towarów, które nie korzystają z systemu zarządzania magazynem (WMS)

Zarządzanie transportem

3029631

Nie istnieje łącze między datą wysyłki na obciążenia i wysyłki zaproszeniu do składania ofert w TMS

Zarządzanie transportem

3023363

Opłaty dodatkowe nie mają zastosowania na poziomie obciążenia

Zarządzanie transportem

3046972

Obliczenia stawki LTL nie obsługują poprawnie wagi mniej przyrostami 100 funtów

Zarządzanie transportem

3042872

Jeśli użytkownik przypadkowo ponownie otworzyć sprawdzania aktualizacji oprogramowania, nie można wypełnić go ponownie, zatrzymuje się na post-synchronise lub wstępnie synchronizować kroki.

Lista kontrolna uaktualniania

3042983

Pracowników przypisanych do projektu są usuwane z formularza przypisania pracownika sprawdzania poprawności projektu, gdy pracownik jest połączone z zadaniem w spp

Sprawdzanie poprawności

3031937

Adres przelewu niewłaściwe jest wyświetlany na raportu zawiadomienia o płatności, korzystając z płatności elektronicznych

Dostawcy

3057384

Podatek nie jest obliczany na fakturze retencji po zaksięgowaniu faktury dostawcy, która jest wymagana przez prawo kanadyjskie

Zatrzymanie płatności od dostawcy

3034967

Zmniejszyć pobrana ilość nie działa z zamówienia przeniesienia

Magazyn i transport

3019834

Problem z wydajnością ukończenia pracy ręcznej pracy stworzone przez znajduje się numer identyfikacyjny

Magazyn i transport

3030212

InventDim zduplikowane rekordy są tworzone, co powoduje, że błędy w WHS Jeśli identyfikator numer identyfikacyjny zawiera końcowe spacje

Magazyn i transport

3023497

Nie można potwierdzić przesyłkę ze względu na kwestię stan dyspozycji partii

Magazyn i transport

3031123

"Wybierz pola" Lista jest pusta, podczas próby dodania pól w formularzu Wysyłka

Magazyn i transport

3019832

Poprawa wydajności potwierdzenie statku ładunków dla zamówień przeniesienia całej

Magazyn i transport

3048623

Nie można usunąć wiersza obciążenia, ponieważ ma odpowiadającego mu pracy błąd podczas próby usunięcia obciążenia po usunięciu wszystkich prac związanych z obciążeniem

Magazyn i transport

3015806

Wstrzymane zamówienia sprzedaży może być zwolnione do magazynu za pomocą modułu zarządzania magazynem

Magazyn i transport

3065746

Nie widzisz przycisku "Zarządzanie drukowaniem" w formularzu "Parametry zarządzania magazynem" ze względu na zabezpieczenia dostępu

Magazyn i transport

3014390

Formularz Historia inwentaryzacji nie wyświetla pracownik, który wykonał zliczanie

Magazyn i transport

3064850

Formularz Pack nie czyści po zamknięciu kontenera

Magazyn i transport

3024105

Nie można migrować WMSI/II do WHS R3, gdy nowy element zwolnionego produktu bez hierarchii rezerwacji

Magazyn i transport

3049011

Kończenie pracy ręcznie może prowadzić do nieprawidłowego działania pozostające na nagłówek wave z "Wykonywanie operacji biznesowych jako CIL" została wyłączona

Magazyn i transport

3052440

Ilość pracy, ilość pozostała i pracy jednostki miary są niepoprawne, po pracy jest zakończona i wycofane i jest tworzona nowa fala

Magazyn i transport

3046115

Raport "Lista obciążenia" w module Zarządzanie magazynem nie zawiera pola "Numer identyfikacyjny"

Magazyn i transport

3012879

Rachunki frachtu są zawsze tworzone podczas potwierdzania trasy, nawet wtedy, gdy nie są one wymagane

Magazyn i transport

3051350

Żądanie uzupełnienia potrzebuje możliwości potrącenia i konsolidacji

Magazyn i transport

2995227

Należy lokalizacja odłożenia w pracy, taka sama jak lokalizacja wejściowa z operacji marszruty, który zużywa materiał

Magazyn i transport

3057138

Włączenie zamówień przeniesienia w punktach pakowania

Magazyn i transport

3018213

Znaki pola skróty klawiaturowe dla urządzeń przenośnych są zbyt krótkie

Zarządzanie magazynem

3025322

Numer identyfikacyjny musi być określony dla ten błąd lokalizacji podczas procesu Zamknij kontenera Jeśli lokalizacja opakowania jest numer identyfikacyjny (LP) kontrolowane i włączony parametr "Wczesnego torby ponownego użycia"

Zarządzanie magazynem

3029694

Pole wyboru automatyczny proces nie działa w przypadku szablonów pracy produkcji

Zarządzanie magazynem

3048591

Ręczne nie akceptuje całkowitej ilości podczas odbierania zamówień przeniesienia numerów identyfikacyjnych (LP)

Zarządzanie magazynem

3020795

W regulacji nie należy wziąć pod uwagę wymiar lokalizacji

Zarządzanie magazynem

3040164

Pole "Ilość pracy utworzony" w obciążenia planowania workbench zawiera niewłaściwe jednostki miary

Zarządzanie magazynem

3033180

Istnieje poważne potencjalne blokowania dla użytkowników urządzeń RF podczas dzielenia działa

Zarządzanie magazynem

3031012

Funkcji pobranie krótkiego kończy się w nieobsługiwanym stanie podczas pobierania klastra

Zarządzanie magazynem

3021003

Wybierz pracy wykonywanej przez elementy nie są zgrupowane w przypadku system grupowania i niepoprawny Zapis wstępny

Zarządzanie magazynem

3020862

Klaster pobrania błąd występuje podczas procesu anulowanie wiersza pracy

Zarządzanie magazynem

3022947

Wymiar magazynowy numer partii musi być określona. Aktualizacje zostały anulowane błąd podczas korzystania z ruchu przez szablon po zainstalowaniu KB3015802

Zarządzanie magazynem

3066243

Błąd śledzenia stosu, gdy zaznaczenie tego pola wyboru wymiary magazynowe w postaci stałej lokalizacji

Zarządzanie magazynem

3017977

Nie można wycofać pracy nagłówka dla obciążenia, ponieważ jest to także związane z obciążenie(-a) błąd podczas cofania pracy, który jest połączony z więcej niż jednego ładunku

Zarządzanie magazynem

3022004

List przewozowy (BOL) czy nie Aktualizuj poprawnie po unpicking ilość w przeniesieniu zamówień

Zarządzanie magazynem

3015802

Ruch przez szablon zawiera niepoprawne ilość

Zarządzanie magazynem

3061633

Brak etykiet numerów identyfikacyjnych numeru partii i numeru seryjnego, który są tworzone od zakupu WMS otrzymują lub rut wykonaną pracę

Zarządzanie magazynem

3017578

Adres odpowiednie strony nie może być wypełniona na list przewozowy (BOL)

Zarządzanie magazynem

3037405

Warianty wymiarów produktu nie są wyświetlane na liście rozwijanej poprawnie w formularzu Pack jako część procesu kontenera w systemie zarządzania magazynem

Zarządzanie magazynem

3056610

Importuj zawiadomień o Wysyłce dla zamówienia zakupu, gdzie wiersze mają sam element są łączone.

Zarządzanie magazynem

3018327

Dostawy nie mogą być anulowane lub poprawione po wykonaniu poprzez wydanie dokumentów przyjęcia produktów

Zarządzanie magazynem

3048896

Ilość o liniach ładunkowych nie może być zmienione na podstawie Błąd zmiany ilości wierszy źródłowych podczas próby użycia pozostałe do dostarczenia do anulowania zamówienia sprzedaży

Zarządzanie magazynem

3019975

Odwrotnie pracy dla produktów wsadowych zarządzane przy użyciu dyrektywy lokalizacji kończy się niepowodzeniem.

Zarządzanie magazynem

3028043

Surowce i materiały pracy pobrania nie rozpoznaje odpowiednią ilość zapasów podczas dwóch elementów pracy okazja z samym palet (rezerwacja partii FEFO)

Zarządzanie magazynem

3040768

Rezerwacja określonej partii i numer seryjny z wiersza zamówienia sprzedaży nie jest możliwe z logiki rezerwacji zarządzania magazynem

Zarządzanie magazynem

3027418

Niepoprawny identyfikator pracy jest podłączony do ładowania, gdy obciążenie jest skojarzony z przesyłek 2 i 2 zleceń roboczych

Zarządzanie magazynem

3015369

Plan cyklu licznik "Tylko puste" lokalizacje nie są wyświetlane lokalizacje

Zarządzanie magazynem

3064529

Kontener tkwi w stanie "Otwarty", po zakończeniu pracy poza urządzenia przenośnego

Zarządzanie magazynem

3062537

Wyświetlanie i Wybieranie listy prac z urządzenia przenośnego

Zarządzanie magazynem

3034785

Problemy z wydajnością podczas otwierania formularza inwentaryzacji dostępnych zapasów i podczas otwierania formularza zmieniając wyświetlane wymiary w WMS

Zarządzanie magazynem

3057235

Konsolidacja strategii nie działa po użyciu przesunięcie magazynowe

Zarządzanie magazynem

3034786

Problemy z wydajnością podczas otwierania formularza "Dostępnych zapasów według lokalizacji" w WMS

Zarządzanie magazynem

3027940

Brakujące pola Firma TMS listu przewozowego

Zarządzanie magazynem

3049950

Nie można zarezerwować z wielu numerów partii w rezerwacji partii FEFO

Zarządzanie magazynem

3040709

Pierwszy — ważność — pierwsze wyszło (FEFO) rezerwacji nie należy wziąć pod uwagę najlepsze przed datą (BBD) lub data zakończenia (ED)

Zarządzanie magazynem

3040850

Nie można przejść z formularza wszystkie obciążenia do szczegółów Wave, jeśli istnieje więcej fale z ładunkiem, a nie wszystkie prace obciążenia mogą być pokazywane w formularzu

Zarządzanie Wave

3063766

Żądanie uzupełnienia pracy nie jest tworzony, jeśli pochodzących z prac sprzedaży jest podzielona

Zarządzanie Wave

3063421

Opakowania ProfileID nie są domyślnie

Zarządzanie Wave

3058652

Fala przetwarzania w systemie zarządzania magazynem nie rozpoznaje dostępnych zapasów po uprzedniej awaryjnego procesu Wave

Zarządzanie Wave

3051494

Uzupełniania na żądanie ignoruje kwerendy w nagłówku dyrektywa lokalizacji

Zarządzanie Wave

3051251

Nie można ustawić atrybuty szablonu fala 2 i 3 na szablonach wave

Zarządzanie Wave

3058339

Nazwa metody księgowania Wave, które mogą być edytowane nieoczekiwanie

Zarządzanie Wave

3062667

Nie można edytować rekordu w błąd ładowania danych (WHSLoadLine), podczas przetwarzania fali, która zawiera wysyłek do zwolnienia do magazynu

Zarządzanie Wave

3060671

Nie można dodać zamówienie sprzedaży i wysyłka zamówienia przeniesienia do tej samej fali

Zarządzanie Wave

3030862

Potrącona zaliczka na podatek niepoprawnie oblicza się wraz z kursu wymiany w przypadku potrąconej zaliczki na podatek w walucie innej niż waluta sprawozdawcza firmy

Potrąconej zaliczki na podatek

3066494

Towary składowe zlecenia produkcyjnego są "Fizyczne zarezerwowane" po zlecenia produkcyjnego został raport jako zakończone

Integracja WMS

3066530

Nie można utworzyć pracy wglądu w magazynie zarządzania wyrobów gotowych, gdy RAF'ing produkcji wielu zamówień z klienta systemu AX

Integracja WMS

3066672

Nie zgłoszono ją jako gotowe (RAF) elementu, który został włączony dla procesów zarządzania (WMS) magazynu za pomocą formularza rejestracji zadania

Integracja WMS

3034999

Ilość przekracza ilość rozpoczęta błąd przy próbie zgłoszenia wyrobów gotowych w ilości większej niż rozpoczęta ilość dla szarży produkcyjnej

Integracja WMS

3051622

Magazyn, problem z wydajnością uzupełnienia zarządzania (WHS)

Zarządzanie pracownika i pracy

3062832

Numer identyfikacyjny określony w przypadku błędu kontrolowanej lokalizacji numerów identyfikacyjnych podczas próby resetowania zlecenia produkcyjnego lub odwrócić dziennika dla elementu RAF do lokalizacji platerowane, powlekane-licencji

Zarządzanie pracownika i pracy

3015005

Numer seryjny nie istnieje w tej lokalizacji błędu podczas przesyłania potwierdzeń na urządzeniach RF elementów śledzonych szeregowego z innych niż WMS WMS

Zarządzanie pracownika i pracy

3057691

Identyfikator strefy nie jest zapisywany na odłożenie pracy

Zarządzanie pracownika i pracy

3037711

Automatyzacja przetwarzania nie działa w przypadku pracy "gotowe towary Odłożony"

Zarządzanie pracownika i pracy

3025253

Ruch przez szablon traci wprowadzonych danych po pierwszym ruchu zakończone i należy ponownie wprowadzić dane

Zarządzanie pracownika i pracy

3065927

Role użytkownika WMS właściwie nie można edytować kwerendy szablonu pracy

Zarządzanie pracownika i pracy

3049688

Nie można zdefiniować kwerendy na kod szablonu pracy, który został utworzony wcześniej bez zapisywania czas utworzenia

Zarządzanie pracownika i pracy

3060838

Strategia kierunku konsolidacji lokalizacji ignoruje wariantów produktu

Zarządzanie pracownika i pracy

3059049

Limitów składowania ignorować dostępnych zapasów, gdy podstawowa jednostka miary (JM) przyjęcia zapasów różni się od dostępnych zapasów

Zarządzanie pracownika i pracy

3056538

Identyfikator grupowania pracy wartość nie zostanie znaleziony w błąd mapy, gdy element menu zostanie zmieniona ze wskazówkami grupując"użytkownika" do na przykład "None"

Zarządzanie pracownika i pracy

3051622

Magazyn, problem z wydajnością uzupełnienia zarządzania (WHS)

Zarządzanie pracownika i pracy

3027964

Na stronie listy wszystkich ciężarów formant, aby dostęp do pracy jest wyłączona dla pracy przychodzącej

Zarządzanie pracownika i pracy

3057725

Uczestnika token "Exp projektu recenzent" nie można rozpoznać żadnego błędu użytkownika podczas przetwarzania przepływu pracy raportu wydatków międzyfirmowych

Przepływ pracy

3044356

Koszt stan dokumentu zmienia się na "Zatwierdzone" mimo, że nie wszystkie wiersze zostały zatwierdzone po odwołaniu dwukrotnie wiersz raportu wydatków odrzucone

Przepływ pracy

3046868

BudgetControlAccountingJournalProcessor.initializeForJournalBudgetCheck została wywołana niepoprawnie błąd podczas zatwierdzania przepływu pracy kW dostawcy

Przepływ pracy

3065356

Zatrzymane (błąd): próba odczytania błąd indeksu tablicy jest niedozwolony po eskalacji elementu pracy właściciela przepływu pracy

Przepływ pracy


Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń 9 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 obejmuje następujące poprawki binarne.

Numer w Bazie Wiedzy

Tytuł

Obszar

3062107

Produkcja AOS zużywa całą pamięć i ostatecznie awarii z powodu pętli cyklicznej w bufDesc_t::getRec

Usługa AOS

3024743

Podstawy wymiaru podatku w stopce przyjęcia nie pasują do wartości w transakcji w programie Retail POS

AX sieci sprzedaży

3064337

Towary nie zostaną znalezione podczas skanowania lub wprowadzanie kodów kreskowych po zainstalowaniu poprawki KB3048540

AX sieci sprzedaży

3057404

Klawiatura znika po wpisaniu pojedynczego znaku w numerycznej w programie Retail POS, podczas korzystania z klawiatury ekranowej w POSReady 7, na ekranie dotykowym

AX sieci sprzedaży

3052166

Kategoria i opis informacji w ekran wyszukiwania danych produktu jest obcięta i mogą być przeglądane tylko z tekst aktywowany, który nie jest dostępny na wszystkie ekrany dotykowe

AX sieci sprzedaży

3018234

W programie Retail POS rabatu wiersza odbiorcy nie jest stosowane do towarów, które są skojarzone z grupą rabatu wiersza

AX sieci sprzedaży

3049870

Szuflada kasowa niepotrzebnie otwiera pomimo poprawnej konfiguracji

AX sieci sprzedaży

3056121

Program Retail POS przestać działać z rabatem za skład i dopasować scenariusz rabatu podczas dodawania dużej ilości do transakcji sprzedaży

AX sieci sprzedaży

3039036

e-Commerce publikowanie kończy się niepowodzeniem, jeśli pole wyboru "Migawki podjęcie" jest włączona w katalogu i nadal się niepowodzeniem, jeśli węzły zostały zdezaktywowane w hierarchii sieci sprzedaży

Zaplecze

Dodaj tłumaczenia etykiet do modułów za pomocą Kreatora projektu usług SQL Server Analysis Services nie wszystkie elementy są tłumaczone.

Zaplecze

3059313

Assorting tylko jedną odmianę wyniki głównego produktu we wszystkich wariantach są różne

Zaplecze

3061541

Post CU8 kanały aktualizacji bazy danych nie są stosowane do środowisku, w którym został już uaktualniony do CU8 lub post CU8 poprawki binarne

Zaplecze

3046477

Nowoczesne POS (MPOS) aktualizacji stycznia 2015 (aktualizacje UX i odbiorcy)

Kanały

3036878

Nieobsługiwany wyjątek jest wyświetlana w formularzu Pokaż arkusz podczas korzystania z transakcji pre-CU8 na EPOS CU-8

Kanały

3033163

Nowoczesne POS (MPOS) Aktualizacja dla stycznia 2015 (aktualizacje siły odpowiedzi) jest dostępna

Kanały

3061541

Nie ma żadnych opcji, aby pominąć ekran powitalny w nowoczesnych POS

Kanały

3061541

Należy poprawić błędy związane z aktywacją urządzenie i śledzenia błędów po stronie klienta w nowoczesnych POS

Kanały

3055227

[Aktywacja urządzenia DCR] Poprawić błędy aktywacji urządzenia/śledzenie dla lepiej debugowania

Kanały

3061541

Nowoczesne POS nie obsługuje depozytów i wpłat na konto odbiorcy

Kanały

3053964

Nowoczesne POS nie obsługuje wyświetlania informacji odbiorcy faktury, takie jak program Retail POS nie

Kanały

3025411

Awarię klienta systemu AX, podczas tworzenia nowego zamówienia zakupu

Klient

3054299

Personalizacja nie działa prawidłowo na CU8 lub wyższa jądra

Formanty

3042543

Stan jest polem wymaganym w adresu wysyłki dla zamówienia danego klienta utworzone w nowoczesnych POS

Zamówienia odbiorcy

3064044

Wariant brakuje informacji w formularzu wysyłki i dostawy podczas tworzenia zamówienia klienta

Zamówienia odbiorcy

3020859

Nie można ukończyć częściowego zwrotu dla zamówienia zafakturowany odbiorca

Zamówienia odbiorcy

3037982

Pola niestandardowe w wierszu transakcji sprzedaży, nie są przywracane po odwołaniu transakcji w programie Retail POS

Dostosowywanie i zestaw SDK

3036621

Aktualizacja pliku pomocy punktu sprzedaży detalicznej dla AX 2012 R3 Zbiorcza aktualizacja 8

Wdrażanie i Konfiguracja

3044068

Narzędzie konfiguracji kanału sprzedaży detalicznej wywołuje skrypt CreateDatabase wiele razy i nie ma zastosowania niestandardowych skryptów uaktualniania

Wdrażanie i Konfiguracja

3063014

Błąd RetailDatabaseUtility.exe: 0: DBUtilityCoreCreateStoreDatabase: CheckDatabase nie powiodło się błąd podczas uaktualniania bazy danych magazynu

Wdrażanie i Konfiguracja

3047627

Nie można utworzyć autoraportu po uaktualnieniu do systemu AX 2012 R3 CU8 lub nowszej kompilacji binarne

Deweloperów i narzędzia dla partnerów

3064753

Błąd: NazwaPotomka błąd podczas próby eksportowania AX modeli za pomocą narzędzia AXUtil

Deweloperów i narzędzia dla partnerów

3019641

Powiadomienia z zawieszonej transakcji nie są dostępne w transakcji odwołane

Rabaty i ceny

3064041

Ceny z rabatem zawierająca podatek nie jest wyświetlany na stronie szczegółów i strony listy produktów

Rabaty i ceny

3034745

Oryginalne wartości kolumny cena wynosi zero w programie Retail POS po cenie zastąpić

Rabaty i ceny

3018230

Kwoty rabatu łączonego są niepoprawne, gdy produkty są agregowane na przyjęciu programu Retail POS

Rabaty i ceny

3040026

Cena osadzony w kodzie kreskowym jest ignorowany, a produkt dzwoni, z ceną zerową cenę podstawową na produkt jest równa 0

Rabaty i ceny

3023959

Wymieszać i rabaty dopasowania nie działają, jeśli można również użyć ustawienia Retail Store "ceny zawierają podatek"

Rabaty i ceny

3046521

Nieprawidłowy element ceny w przypadku elementów z cenami przesłonięte zostaną uwzględnione w mix i rabatach

Rabaty i ceny

3058200

CRT cen silnika "Najlepsza cena" logika jest niepoprawny dla ujemnych zapasów (zwrócone)

Rabaty i ceny

3026772

Zniżki i promocje nie są stosowane do elementu wymienianych podczas sprzedaży i zwróci przedmiot w programie Retail POS

Rabaty i ceny

3015739

Ciąg znaków jest automatycznie konwertowany na liczbę całkowitą w tabeli tymczasowej podczas pliku źródłowym XML zawiera liczby, nawet jeśli tymczasowej tabeli docelowej pole jest zdefiniowane jako ciąg

DIXF

3028224

Partia cykliczne utworzone za pomocą DMFStagingWriterController zakończy się w błąd, gdy plik nie istnieje w folderze Przychodzące

DIXF

3024050

Rozszerzenia DIXF oraz poprawki dla R3

DIXF

3041054

Znaczniki strony Enterprise Portal (EP) powinno dostarczyć układ semantyczne ułatwień dostępu

Moduł Enterprise Portal

3049625

Kolumna o nazwie 'CaseWorkflowWorkflowitem.AssignToQueueTime' już należy do tego błędu elementu DataTable po kliknięciu przycisku sygnalizacji, aby wyświetlić filtrowane rekordy w Enterprise Portal (EP)

Moduł Enterprise Portal

3047359

Wybór daty Enterprise Portal (EP) powinien mieć tekst alt, co oznacza, że fokus na formant wyboru daty

Moduł Enterprise Portal

3058217

Nie wszystkie zużycia obiektów GDI jest zwalniane po zamknięcia otwarte formularzy lub listy stron, zgodnie z oczekiwaniami

Formularze

3063642

Transakcja wydatkowa zmienia znak z ujemnej na pozytywne po zawieszające oraz przywołując transakcji w punkcie sprzedaży

Przychodów i kosztów

3047321

Wyłączone z asortymentem element jest widoczny w programie Retail POS, jeśli ma sam kod kreskowy jako uwzględniony towar

Zapasy

3035170

Konwersja nie powiedzie się, po konwersji daty i godziny z ciągu znaków przy użyciu formatów fiński do wydawania karty lojalnościowej w programie Retail POS

Lojalnościowych

3017781

Program lojalnościowy nie działa zgodnie z oczekiwaniami w punkcie sprzedaży, przy obliczaniu punktów odkupionych

Lojalnościowych

3067612

Abonent nie może odbierać danych, jeśli nazwa grupy definicji plakat chińskich znaków

MDM

3038978

Nie było żadnych błędów błędy sprawdzania poprawności podczas sprawdzania poprawności wymiarów

Dodatki pakietu Office

3032095

List rozwijanych niepoprawne jest wyświetlany w polu "dni robocze" podczas edycji dziennika ceny umowy zakupu w dodatek Excel

Dodatki pakietu Office

3064679

Publikowanie z dodatek programu Excel wciąż łamane z wielu środowisk

Dodatki pakietu Office

3063117

Zaokrąglanie do zapłaty w walutach nie działa w retail POS

Płatności i przetargów

3063651

Zaokrąglanie do zapłaty w walutach nie występuje w programie Retail POS

Płatności i przetargów

2986909

Płatność kartą kredytową dla zamówienia danego klienta w sprzedaży detalicznej nie powiedzie się, gdy księgowanie jest zdefiniowany dla ustawienia karty

Płatności i przetargów

3041234

System jest sumowana wydajności wszystkich zasobów przy planowaniu zleceń produkcyjnych z nieskończonej pojemności przez grupę zasobów

Planowanie

3018233

W programie Retail POS pole Ilość w postaci ilości zestaw nie zezwala wprowadzanie więcej niż 6 znaków

Dodatki typu plug-in

3031749

Interakcji przechwytywania podpisu w programie Retail POS nie jest przystosowany do dostosowywania

Dodatki typu plug-in

3028719

Funkcja Solver jest uruchomiony niestabilna

Konfiguracja produktu

3034737

"Cena jednostkowa z podatkiem" i "Cena razem z podatkiem" jest obliczany nieprawidłowo po elementy są agregowane do drukowania na przyjęciu

Przychody i dokumenty

3049524

Przyjęcia brakuje numeru od czasu do czasu potwierdzenia programu Retail POS

Przychody i dokumenty

3064988

EPOS nie może pobrać informacji wariantu przy wywoływaniu zawieszonej transakcji

Przychody i dokumenty

3033943

Nie można usunąć kod kraju i kod pocztowy z pola "Przechowywać adres" w układ paragonu

Przychody i dokumenty

3024775

Przycisk, aby wyłączyć tryb szkolenia czasami ma etykietę "Aktywuj szkolenie tryb" zamiast

Rejestr i operacji kasy

3062225

Transakcja nie zawiera elementów, które mogą być zwrócone błąd podczas próby zwrotu transakcji, dwa razy, po pojawieniu się błędu komunikat informujący, że nie dołączono RTS i transakcja jest usuwany z ekranu transakcji

Rejestr i operacji kasy

3053025

Dodawanie elementów w formularzu Sprawdzanie ceny w programie Retail POS wymaga dwa razy wybór wariantu

Rejestr i operacji kasy

3066719

Identyfikator karty upominkowej, więcej niż 9 cyfr nie może być wprowadzane za pomocą numeryczny

Rejestr i operacji kasy

3049870

Szuflada kasowa niepotrzebnie otwiera pomimo poprawnej konfiguracji

Rejestr i operacji kasy

3061136

Szczegóły deklaracji środków płatniczych są niepoprawne podczas zmiany jest otwarty na dłużej niż jeden dzień i jedną lub więcej deklaracji środków płatniczych są wykonywane codziennie

Rejestr i operacji kasy

3064989

Problem z wydajnością w EPOS podczas dodawania pozycji wiersza, jeśli istnieje duża liczba powiadomień w systemie

Rejestr i operacji kasy

3029473

Paragon jest pusty, gdy użytkownik próbuje ponownie wydrukować paragon deklaracji środków płatniczych lub sejfu w punkcie sprzedaży

Rejestr i operacji kasy

3031055

Element nie jest zagregowane i pokazuje cena zerowa lub powoduje błąd, gdy istniejący element zostanie dodany ponownie do wycofanych transakcji

Rejestr i operacji kasy

3050367

Transakcji zwrotu w programie Retail POS prowadzi do błędu 1002, gdy system Windows używa ustawień regionalnych turecki (Turcja)

Zwraca i wolnych przestrzeni

3049083

Kwoty podatku są obliczane niepoprawnie, gdy cena zawiera podatek i transakcji zwrotu odbywa się w innym sklepie

Zwraca i wolnych przestrzeni

3059268

Odwołane transakcji nie jest już wyświetlane są informacje wariantu

Zwraca i wolnych przestrzeni

3058937

Program Retail POS pozwala tego samego towaru mają być zwrócone więcej niż jeden raz, jeśli sprzedaż i zwrot początkowe są uwzględniane w różnych pakietach w trakcie jednego zadania P

Zwraca i wolnych przestrzeni

3022496

Rosja/RUS: Obrachunkowy X / końcowego raportu sprzedaży operacje nie są prawidłowo obsługiwane - CU8 znany problem

Federacja Rosyjska

3019897

Rosja: Nie można utworzyć nowego adresu odbiorcy w EPOS - CU8 znany problem

Federacja Rosyjska

3048672

Insert_recordset nie działa dla tabeli TempDB, jeśli "* 1" jest używany symbol wieloznaczny

Serwer

3033361

Indeksy pól, gdzie IncludedColumn jest ustawiona na wartooć Tak nie są rozpoznawane jako unikatowe indeksy mają zostać dodane do SQL

Serwer

3023315

Użytkownik nie jest uprawniony do wstawienia rekordu w tabeli "SYSDATABASELOG". Żądanie zostało odrzucone. Nie można utworzyć rekordu w błąd dziennika (SysDataBaseLog) bazy danych podczas dodawania rekordu za pomocą integracji aplikacji (AIF) dla użytkowników bez uprawnień administratora

Serwer

3033361

Indeksy pól, gdzie IncludedColumn jest ustawiona na wartooć Tak nie są rozpoznawane jako unikatowe indeksy mają zostać dodane do SQL

Serwer

3048679

Indeksy pól, gdzie IncludedColumn jest ustawiona na wartooć Tak nie są rozpoznawane jako unikatowe indeksy mają zostać dodane do SQL

Serwer

3034185

Nieprawidłowy identyfikator URI: Format identyfikatora URI nie może być określony błąd podczas próby użycia protokołu https, aby utworzyć folder raportów

Instalator

3014448

SQL Server niejawna konwersja z typu danych Data/Godzina bigint jest niedozwolone. Funkcja CONVERT i ten błąd wykonania kwerendy po zmianie rozszerzonego typu danych Notes na polu Nota w tabeli CaseDetailBase

Program SQL Server

3023193

Raport etykiety są wyświetlane z etykietą identyfikatory zamiast opisu po ponownym uruchomieniu usługi SSRS

Zgłoszenie SRS

3034731

Awaria klienta asynchroniczne, od czasu do czasu, gdy ma zakłóceń sieci

Usługi Synch Service

3032970

System.OverflowException: Przepełnienie konwersji błąd podczas procesu zadania przekazywania P sieci sprzedaży

Usługi Synch Service

3044063

Asynchroniczne klienta i serwera Async ograniczyć rozmiar zestawów danych wysłanych z bazy danych systemu AX do bazy danych kanałów do 2GB

Usługi Synch Service

3032266

Wstrzymaną transakcję monituje o wysyłanie paragonu jako wiadomości e-mail

Transakcje

3051763

Ustawienie "wymagane wprowadzenie ceny jeśli zero" w funkcji punktu sprzedaży profilu nie powoduje wyzwolenia monit kasjer Retail POS dla zero cenie przedmiotu

Transakcje

3046531

Zostanie wyświetlony formularz Wybór kodu kreskowego w formularzu wyszukiwania dla produktów z wariantów

Transakcje

3020843

Powiadomienia typu "Text", które są połączone z produktów mają tekst domyślny

Transakcje

3019287

Identyfikatory transakcji zawieszonych transakcji nie są wyświetlane w formularzu odwołania transakcji w programie Retail POS

Transakcje

3027988

Dodatkowa linia pojawia się w każdej pozycji w programie Retail POS po zastosowaniu KB2978483 lub nowszym

Transakcje

3027986

Zostanie wyświetlony formularz Wybór kodu kreskowego w formularzu wyszukiwania produktu dla produktów z wariantów

Transakcje

3056357

Pola na obiektach SaleLineItem utratę ich wartości, gdy zawieszające oraz przywołując transakcji

Transakcje

3033496

Nie można trwale dodać kolumny Identyfikatora transakcji do formularza transakcji wycofywania w programie Retail POS

Transakcje

3048392

Główne POS wyświetlić przyciski miga, gdy inne przyciski migotanie

Interfejs użytkownika, układy i motywy

3024811

Ścieżka kategorii w formularzu Szczegóły produktu w programie Retail POS jest obcinana.

Interfejs użytkownika, układy i motywy

3060353

Formularz rejestracji adres e-mail do sklep e-Commerce umożliwia mniejszą liczbę znaków niż formularz logowania

Interfejs użytkownika, układy i motywy

3030782

Siatki przycisków punktu sprzedaży detalicznej nieoczekiwanie Przewiń na urządzeniach wielodotyku i monitory

Interfejs użytkownika, układy i motywy

3058867

Podział magazynu Mobile urządzenia Portal witryny aktualizacje jądra

Zarządzanie magazynem

3062537

Wyświetlanie i Wybieranie listy prac z urządzenia przenośnego

Zarządzanie magazynem

3066706

Pojedynczego pliku WSDL nie generują udostępniane za pośrednictwem karty HTTP usługi AIF

Usługi sieci Web

3023339

Typ niestandardowy tekst stały w stanie przepływu pracy nie działa poprawnie

Przepływ pracy

3048540

Serwer AOS w systemie AX2012 R3 CU8 zawiesza się na Application::onTtsNotifyCommit

Języka X ++


Informacje o poprawceObsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMożna również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKlienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Jeśli jesteś klientem i nie masz z firmą Microsoft umowy Premier wsparcia, musi skontaktuj się z partnerem do uzyskania tej poprawki.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×