Streszczenie

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia i poprawki w funkcji systemu Windows Server 2016 techniczne Podgląd 5. Eliminuje to również następujące luki w systemie Windows:

  • 3198467 MS16-142: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 8 listopada 2016

  • 3199647 MS16-138: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft wirtualny dysk twardy: 8 listopada 2016

  • 3199173 MS16-137: Aktualizacja zabezpieczeń dla metody uwierzytelniania systemu Windows: 8 listopada 2016

  • 3193706 MS16-134: Aktualizacja zabezpieczeń dla Sterownik typowego systemu plików dziennika: 8 listopada 2016

  • 3199120 MS16-132: Aktualizacja zabezpieczeń dla składnika grafiki firmy Microsoft: 8 listopada 2016

  • 3199151 MS16-131: Aktualizacja zabezpieczeń dla sterowania wideo firmy Microsoft: 8 listopada 2016

  • 3199172 MS16-130: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft Windows: 8 listopada 2016

Aktualizacje systemu Windows Server 2016 mają charakter kumulacyjny. W związku z tym ten pakiet zawiera wszystkie poprzednio wydane poprawki.

Jeśli zainstalowano poprzednie aktualizacje, tylko nowe poprawki, które są zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane na twoim komputerze. Jeśli instalujesz pakiet aktualizacji systemu Windows Server 2016 po raz pierwszy pakiet dla wersji x64 jest 795 MB.

Jak uzyskać tę aktualizację

Windows Update

Jeśli komputer jest skonfigurowany do akceptowania aktualizacji systemu Windows, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie.

Metoda 2: Katalog Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web Katalogu usługi Microsoft Update .

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących instalowania tej aktualizacji.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydaną aktualizację 3195038.

Informacje o pliku

Aby uzyskać listę plików, które znajdują się w tej aktualizacji zbiorczej Pobierz informacje o plikach aktualizacji zbiorczej 3199442.

Powiązane artykuły

Zobacz więcej informacji na temat terminologii stosowanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×