WPROWADZENIE

Pakiety aktualizacji zbiorczej dla września 2014 r. zawiera najnowsze poprawki dla programu Microsoft Office 2013 i dla serwerów pakietu Office 2013.

Zaleca się test poprawki, przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie poprawki zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzednich pakietach aktualizacji. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, który zawiera poprawki, które są potrzebne.

Rozwiązanie

Jak uzyskać pakiety aktualizacji zbiorczej 2014 września

Zestaw pakietów aktualizacji zbiorczej obsługiwane są teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak każde opakowanie jest przeznaczona do usunięcia tylko te aplikacje, które są wymienione w tym artykule. Pakiety należy stosować tylko w systemach, w których występują te problemy. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na którykolwiek z tych problemów, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny pakiet aktualizacji, zawierający poprawki do tych pakietów aktualizacji zbiorczej.


Uwaga Jeśli wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, być może trzeba utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Pakiety, które są zawarte w aktualizacji zbiorczej z września 2014

Łącze do artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, który omawia każdej poprawki będą zwalniane artykułu staje się dostępne. Aby uzyskać określoną poprawkę, skontaktuj się z obsługą i poprosić o poprawki, podając numer artykułu bazy wiedzy Knowledge Base.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów 2013 pakietu Office, które zostały rozwiązane w tej aktualizacji zbiorczej kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Aktualizacje klienta pakietu Office 2013

Nazwa pakietu poprawek

Numer artykułu bazy wiedzy Knowledge Base

Produkt

Excel-x-none.msp

2889874 KB2889874 poprawka dla programu Excel 2013 września 9 2014 (Excel-x-none.msp)

Program Excel 2013

Xmleditverbhandler-x-none.msp

2883063 KB2883063 poprawka dla pakietu Office 2013 września 9 2014 (Xmleditverbhandler-x-none.msp)

Pakiet Office 2013

Outlook-x-none.msp

2889873 KB2889873 poprawka dla programu Outlook 2013 września 9 2014 (Outlook-x-none.msp)

Program Outlook 2013

Project-x-none.msp

2889883 KB2889883 poprawka dla projektu 2013 września 9 2014 (Project-x-none.msp)

Program Project 2013

Visio-x-none.msp

2889882 KB2889882 poprawka dla programu Visio 2013 września 9 2014 (Visio-x-none.msp)

Program Visio 2013

Word-x-none.msp

2889881 KB2889881 poprawka dla programu Word 2013 września 9 2014 (Word-x-none.msp)

Program Word 2013

Pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu SharePoint Foundation 2013, 2013 serwera programu SharePoint i Project Server 2013

Nazwa pakietu poprawek

Numer artykułu bazy wiedzy Knowledge Base

Produkt

Pakiet serwera projektu

2883072 , 9 września 2014 Zbiorcza aktualizacja pakietu Project Server 2013

Serwer Project Server 2013

Pakiet serwera programu SharePoint

2883068 , 9 września 2014 Zbiorcza aktualizacja dla programu SharePoint Server 2013 pakiet

Serwera programu SharePoint 2013

Serwer programu SharePoint Foundation-package

2883087 , 9 września 2014 Zbiorcza aktualizacja pakietu SharePoint Foundation 2013

Program SharePoint Foundation 2013

Aktualizacje dla poszczególnych serwerów

Nazwa pakietu poprawek

Numer artykułu bazy wiedzy Knowledge Base

Produkt

Projectserverwfe-x-none.msp; Projectservermui-<Language-Code>.msp

2889856 KB2889856 poprawka dla programu SharePoint Server 2013 września 9 2014 (Projectserverwfe-x-none.msp; Projectservermui-< kod języka > .msp)

Serwer Project Server 2013

Sts-x-none.msp

Kb2889884 2889884 poprawkę poprawka dla programu SharePoint Foundation 2013 września 9 2014 (Sts-x-none.msp)

Program SharePoint Foundation 2013

Wss-x-none.msp; Wssmui-<Language-Code>.msp

2889872 KB2889872 poprawka dla programu SharePoint Server 2013 września 9 2014 (Wss-x-none.msp; Wssmui-< kod języka > .msp)

Serwera programu SharePoint 2013

Ifswfe-x-none.msp; Ifsmui-<Language-Code>.msp

2883089 KB2883089 poprawka dla programu SharePoint Server 2013 września 9 2014 (pliku Ifswfe-x-none.msp; Ifsmui-< kod języka > .msp)

Serwera programu SharePoint 2013

Coreserver-x-none.msp; Coreservermui-<Language-Code>.msp

2883088 KB2883088 poprawka dla programu SharePoint Server 2013 września 9 2014 (pliku Coreserver-x-none.msp; Coreservermui-< kod języka > .msp)

Serwera programu SharePoint 2013

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne dotyczące poszczególnych pakietów są wymienione w odpowiednich artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×