Zbiorcza aktualizacja stref czasowych z grudnia 2013 dla systemów operacyjnych Windows

Podsumowanie

Ta aktualizacja zastępuje aktualizację opisaną w artykule 2863058 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB), która została wydana w sierpniu 2013. Wszystkie dodatkowe zmiany dotyczące stref czasowych wydane jako poprawki po opublikowaniu aktualizacji 2863058 zostały wprowadzone w tej aktualizacji. Jeśli aktualizacja 2863058 została już wdrożona, zapoznaj się z opisami zmian określonych stref czasowych, które zostały opisane w tym artykule, aby ustalić, czy konieczne jest natychmiastowe wdrożenie tej aktualizacji. Jeśli nie wpływa to bezpośrednio na system, możesz zaplanować wdrożenie w następnej dostępnej szansie sprzedaży. Zalecamy wdrożenie najnowszej zbiorczej aktualizacji stref czasowych systemu Windows w celu zagwarantowania spójności bazy danych strefy czasowej we wszystkich systemach.Ważne

  • Przed zastosowaniem aktualizacji opisanej w tym artykule należy zwrócić uwagę na potencjalne problemy, które mogą mieć wpływ na program Microsoft Outlook. Aby uzyskać więcej informacji o tych problemach, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: sposób adresowania zmian dotyczących stref czasowych przy użyciu narzędzia do aktualizacji danych stref czasowych dla programu Microsoft Office Outlook

  • Skumulowane aktualizacje stref czasowych zawierają tylko dane, które zostały zmienione dla określonego regionu lub zostały dodane w celu zachowania zgodności z innymi wersjami systemów operacyjnych. Dlatego jeśli klucz strefy czasowej zostanie usunięty, po zastosowaniu zbiorczej aktualizacji stref mogą nie zostać przywrócone niektóre oryginalne wartości.Uwaga Nie zalecamy usuwania żadnych kluczy rejestru związanych z strefami czasowymi. Na komputerze, który ma niepełne klucze stref czasowych, najpierw Przywróć klucze strefy czasowej ze znanej dobrej kopii zapasowej. Następnie Zastosuj aktualizację.

Więcej informacji

Aktualizacja opisana w tym artykule zmienia dane strefy czasowej w celu uwzględnienia zmian czasu letniego w kilku krajach. Aktualizacja opisana w tym artykule jest zbiorczym pakietem aktualizacji, zawierającym wszystkie wcześniejsze zmiany dotyczące stref czasowych systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu zmian DST na inne produkty firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu zmian DST na inne produkty firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak skonfigurować czas letni dla systemów operacyjnych Microsoft Windows Uwaga Po zastosowaniu tej aktualizacji może zostać wyświetlony komunikat podobny do następującego:

Nie można zainstalować aktualizacji, ponieważ nowsza lub ta sama aktualizacja strefy czasowej została już zainstalowana w systemie. Ten komunikat oznacza, że została już zastosowana Poprzednia aktualizacja lub aktualizacje systemu Windows albo Witryna Microsoft Update automatycznie zainstalowała tę aktualizację. Do zaktualizowania systemu operacyjnego Windows nie jest wymagana żadna dodatkowa akcja.

Informacje o aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Wykaz usługi Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update . Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach onlineFirma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Ogólne zmiany wprowadzone przez tę aktualizację

Od czasu poprzedniej aktualizacji zbiorczej stref czasowych systemu Windows wprowadzono następujące zmiany:

  • Godzina w połowie Atlantyku: Strefa czasowa w połowie Atlantyku jest przestarzała w tej aktualizacji.

  • Maroko (czas standardowy): Maroko rozszerzył datę zakończenia DST w 2013 od 29 września 2013 do 27 października 2013. Począwszy od 2014, okres DST w Maroku rozpoczyna się o godzinie 2:00 w ostatniej niedzielę marca, a kończy się w dniu 3:00 w ostatniej niedzielę w październiku.

  • Libia (czas standardowy): Libia nie zakończył przełożonego czasu na 2013. Od 2014 jest on pozostawać w formacie UTC + 2 bez DST.

  • Fidżi (czas standardowy): Data końcowa okresu LETNIego zmieniła się w dniu 2014 od 26 stycznia do 19 stycznia ().

Zmiany dotyczące stref czasowych wprowadzone przez tę aktualizację

Zmiany dotyczące stref czasowych są zestawione w poniższej tabeli.

Nazwa klucza strefy czasowej

Nazwa wyświetlana

Nowy początek czasu letniego

Nowy koniec DST

Podklucz TZI

Środkowy Atlantyk (czas standardowy)

(UTC — 02:00) Środkowy Atlantyk — stary

N/d (przestarzałe)

N/d (przestarzałe)

N/d (przestarzałe)

Maroko (czas standardowy)

CZASU Casablanca0

Ostatnia niedziela marca 02:00:00.000

Ostatnia niedziela października: 00:00.000

HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time\Dynamic DST Wartość DWORD funkcji FirstEntry: 000007d7 Wartość DWORD funkcji LastEntry: 000007de Wartość SZESNASTKOWa 2007: 00, 00, 00, 00, 00; 00, 00, 00, C4, FF, FF, FRF, 00, 00; 00; 1,00; 00; 00; 00; 1,00; 00; 00; 00; 1,00; 1,00; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 10,00; 00; 1,00; 00 Wartość SZESNASTKOWa 2008: 00, 00, 00, 00, 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 08, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 3B, 00, 3B, 00, E7, 03, 00, 00, 05, 00, 05, 00, E7, 03, 00, 3b Wartość SZESNASTKOWa 2009: 00, 00, 00, 00, 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, 3B, 00, 3B, 00, E7, 03, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 3B, 00, E7, 03 Wartość SZESNASTKOWa 2010: 00, 00, 00, 00, 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 01, 1,00, 00, E7, 00, 3B, 00,, 03, 00, 00, 05, 00, 01, 00, E7, 03 Wartość SZESNASTKOWa 2011: 00, 00, 00, 00, 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3B, 00, 3B, 00, E7, 03, 00, 00, 04, 00, 01, 00, E7, 03, 00, 3B, 00,, 03 Wartość SZESNASTKOWa 2012: 00, 00, 00, 00, 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00; 04; 00; 00; 00; 00; 1,00; 00; 02; 00; 00; 05; 00; 02; 00; 00 Wartość SZESNASTKOWa 2013: 00, 00, 00, 00, 00; 00, 00, 00, C4, FF, FF, FRF, 00, 00; 0a, 00; 00; 00; 05; 00; 00; 02; 1,00; 00; 00; 00; 00; 00; 04; 00; 00; 00; 00; 00; 1,00; 00; 00; 00. Wartość SZESNASTKOWa 2014: 00, 00, 00, 00, 00; 00, 00, 00, C4, FF, FF, FRF, 00, 00; 0a; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 1,00; 00; 00; 00; 00; 0,03; 00; 1,00; 00; 05; 00; 02; 00; 00

Libia (czas standardowy)

(UTC + 02:00) Tripoli

Brak (brak DST)

Brak (brak DST)

HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Libya Standard Time\Dynamic DST Wartość DWORD funkcji FirstEntry: 000007db Wartość DWORD funkcji LastEntry: 000007de Wartość SZESNASTKOWa 2011: 88, FF, FF, FRF, 00; 00, 00, 00, C4, FF, FF, FRF, 00, 00; 00; 1,00; 00; 00; 00; 1,00; 00; 00; 00; 1,00; 1,00; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 10,00; 00; 1,00; 00 Wartość SZESNASTKOWa 2012: C4, FF, FF, FRF, 00; 00, 00, 00, C4, FF, FF, FRF, 00, 00; 0b, 00, 06, 00; 02; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 01; 00; 00; 00; 01; 00; 00; 00 Wartość SZESNASTKOWa 2013: C4, FF, FF, FRF, 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00; 00; 05; 00; 05; 00; 01; 00; 00 Wartość SZESNASTKOWa 2014: 88, FF, FF, FRF, 00; 00, 00, 00, C4, FF, FF, FRF, 00, 00; 00; 1,00; 00; 00; 00; 1,00; 00; 00; 00; 1,00; 1,00; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 10,00; 00; 1,00; 00

Fidżi (czas standardowy)

(UTC + 12:00) Fidżi

Czwarta niedziela października, 2014 przy 02:00:00.000

Trzecia Niedziela stycznia 2014 r. o godzinie 03:00:00.000

HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time\Dynamic DST Wartość DWORD funkcji FirstEntry: 000007d8 Wartość DWORD funkcji LastEntry: 000007df Wartość SZESNASTKOWa 2008: 30, FD, FF, FRF, 00; 00, 00, 00, C4, FF, FF, FRF, 00, 00; 00; 1,00; 00; 00; 00; 1,00; 00; 00; 00; 1,00; 1,00; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 00; 10,00; 00; 1,00; 00 Wartość SZESNASTKOWa 2009: 30, FD, FF, FRF, 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 01, 02, 00, 01, 00, 00, 00, 1,00, 00, 00, 00, 00; 0b; 00; 00; 05; 00; 00; 00; 00; 00; 00 Wartość SZESNASTKOWa 2010: 30, FD, FF, FRF, 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00; 03; 0a; 00; 00; 02; 1,00; 00; 00; 10,00; 1,00; 00; 00; 00; 00; 00; 00 Wartość SZESNASTKOWa 2011: 30, FD, FF, FRF, 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 02, 0a, 00, 00, 1,00, 00, 00, 00; 00; 00; 1,00; 00; 00. a; Wartość SZESNASTKOWa 2012: 30, FD, FF, FRF, 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 01, 00, 00; 04; 00; 03; 10,00; 00; 00; 00; 00; 00; 0a; 00; 00; 00; 0,03; 00; 02; 1,00; 00 Wartość SZESNASTKOWa 2013: 30, FD, FF, FRF, 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 01, 00, 00, 03, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 1,00, 00; 0a, 00, 00, 00; 04; 00; 02; 00; 00 Wartość SZESNASTKOWa 2014: 30, FD, FF, FRF, 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 01, 00, 00, 03, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 1,00, 00; 0a, 00, 00, 00; 04; 00; 02; 00; 00 Wartość SZESNASTKOWa 2015: 30, FD, FF, FRF, 00; 00, 00, 00, C4, FRF, FRF, FRF, 00, 00, 00, 00, 00; 04; 00; 03; 10,00; 00; 00; 02; 00; 1,00; 0a; 00; 00; 02; 02; 02; 00; 00; 00; 00

Wymagania wstępne

Windows XP Aby można było zastosować tę aktualizację, musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać dodatek Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP Windows Server 2003 Aby można było zastosować tę aktualizację, musi być zainstalowany dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003 Windows Vista i Windows Server 2008 Aby można było zastosować tę aktualizację, musi być zainstalowany dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows Vista lub system Windows Server 2008 z dodatkiem SP2. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2008   Windows 7 i Windows Server 2008 R2 Nie są wymagane żadne wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji. Ten sam pakiet jest instalowany zarówno w wersji RTM, jak i w wersji z dodatkiem Service Pack 1 systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i dla systemu Windows Server 2008 R2   Windows 8 i Windows Server 2012 Nie są wymagane żadne wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji. System Windows Embedded Standard 7 Nie są wymagane żadne wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji. Ten sam pakiet jest instalowany zarówno w wersji RTM, jak i w wersjach systemu Windows Embedded Standard z dodatkiem Service Pack 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizowania urządzenia do systemu Windows Embedded Standard 7 z dodatkiem SP1, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej należy ponownie uruchomić komputer.  

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×