Zbiorczy pakiet aktualizacji dla Office PerformancePoint Server 2007: 14 września 2010

W tym artykule opisano problem Microsoft Office PerformancePoint Server 2007, który został rozwiązany w pakiecie aktualizacji zbiorczej z 14 września 2010.

W tym artykule opisano następujące zagadnienia dotyczące pakiet aktualizacji zbiorczej:

 • Problemy, które rozwiązuje pakiet aktualizacji zbiorczej.

 • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu aktualizacji zbiorczej.

 • Czy po zainstalowaniu pakietu aktualizacji zbiorczej należy ponownie uruchomić komputer.

 • Czy pakiet aktualizacji zbiorczej zastępuje inny pakiet aktualizacji zbiorczej.

 • Czy trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

 • Pliki, które zawiera pakiet aktualizacji zbiorczej.


Pakiet aktualizacji zbiorczej jest dostępna dla programu Office PerformancePoint Server 2007. Numer kompilacji tego pakietu aktualizacji zbiorczej jest 3.0.4512.00. Wersji programu Office PerformancePoint Server 2007 musi być zainstalowany przed zastosowaniem tej aktualizacji zbiorczej. Numer kompilacji wersji dla Office PerformancePoint Server 2007 jest 3.0.3520.0.

Problem planowania programu PerformancePoint Server 2007

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej rozwiązuje następujący problem, który nie był wcześniej udokumentowany w żadnym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Rozważ następujący scenariusz:

 • Otwórz japońskiej wersji programu Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 Planning Business Modeler, a następnie połącz z witryną modelu.

 • Możesz utworzyć wystąpienia przypisania formularza dla wszystkich użytkowników w roli biznesowej.

 • Dodawanie nowego użytkownika do roli biznesowej.

 • Kliknij Tak, gdy zostanie wyświetlony monit do utworzenia wystąpienia przypisania formularza dla nowo dodany użytkownik.

 • Podczas próby zapisania witryny modelu.

W tym scenariuszu pojawić następujący komunikat o błędzie:

次の割り当てをユーザーに割り当てることができませんでした.

Uwaga Poniżej przedstawiono tłumaczenie na język angielski ten komunikat o błędzie:

Próba przypisania następujących przypisań do użytkowników nie powiodła się.


 • Zaleca się sporządzenie kopii zapasowej wszystkich baz danych dla Office PerformancePoint Server 2007 przed zastosowaniem tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

 • Aby odinstalować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, wykonaj następujące kroki:

  1. W aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowaniakliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pokaż aktualizacje .

  2. Kliknij aktualizację zbiorczą, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Obsługiwana aktualizacja zbiorcza jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta zbiorcza aktualizacja jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, w których występuje ten problem, należy zastosować tę aktualizację zbiorczą.

Jeśli Zbiorcza aktualizacja jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli nie ma tej sekcji, należy przesłać żądanie do obsługi klienta firmy Microsoft i pomocy technicznej w celu uzyskania aktualizacji zbiorczej.

Uwaga: Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej określonej aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support


Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest aktualizacja zbiorcza. Jeśli język nie jest widoczny, to dlatego aktualizacji zbiorczej nie jest dostępna dla danego języka.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki, które jest zawarte w tej aktualizacji zbiorczej kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

983228 opis programu Office PerformancePoint Server 2007 poprawka: 14 czerwca 2010 r.

Poniższa lista zawiera wymagania wstępne dotyczące aktualizacji zbiorczej:

 • Aby zastosować tę zbiorczą aktualizację, musi mieć programu PerformancePoint Server 2007, która ma kompilacji 3.0.3520.00 lub nowszej kompilacji.

  Uwaga Na wszystkich komputerach, które mają składnik podlegający usterce zainstalowane oprogramowanie PerformancePoint Server 2007, należy zastosować tę aktualizację zbiorczą.

 • Aby zastosować tę aktualizację zbiorczą, uruchom planowania programu PerformancePoint pliki instalacyjne, które są odpowiednie dla danej sytuacji:

  • Plik instalacyjny Pplsrv.msp serwera planowania
   Uruchom ten plik instalacji na serwerze planowania.

  • Plik instalacyjny planowania plik klienta programu Excel Pplxcli.msp
   Uruchom ten plik instalacji na wszystkich komputerach klienckich, które są uruchomione w dodatku programu PerformancePoint dla programu Excel.

  • Plik instalacyjny plik planowania Business Modeler Pbmcli.msp
   Uruchom ten plik instalacji na wszystkich komputerach klienckich, które są uruchomione narzędzie do modelowania biznesowego planowania programu PerformancePoint.

Kompilacji serwera planowania programu PerformancePoint jest taka sama, jak dla narzędzia do modelowania biznesowego planowania i dla dodatku programu PerformancePoint dla programu Excel. Aby uzyskać kompilacji serwera planowania programu PerformancePoint, użyj jednej z następujących metod.

 1. In Planning Business Modeler kliknij Temat Planning Business Modeler w menu Pomoc .

 2. W oknie dialogowym Temat Planning Business Modeler zauważyć numer wersji narzędzia do modelowania biznesowego planowania.

 1. W programie Microsoft Office Excel 2007 kliknij kartę programu PerformancePoint .

 2. Na karcie PerformancePoint kliknij temat w grupie pomocy .

 3. W oknie dialogowym dotyczące dodatku programu PerformancePoint dla programu Excel zawiadomienie numer wersji z dodatku programu PerformancePoint dla programu Excel.

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej.Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje wszystkie wcześniej wydane wersje programu Office PerformancePoint Server 2007.

Aby zastosować jeden z pakietów przez tę zbiorczą aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×