Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Krótki opis

Klienci, którzy zastosowali pakiet KB4489887 lub nowszy miesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji w systemie Microsoft Server 2008 z dodatkiem SP2 mogą zauważyć zmianę numeru wersji systemu operacyjnego. Składnik „numer kompilacji” numeru wersji uległ zwiększeniu o 1, a numer poprawki uległ zmniejszeniu o wartość około 4000.  

W poprzednich miesięcznych pakietach zbiorczych aktualizacji numer kompilacji pozostawał stały, a zwiększany był tylko składnik dotyczący poprawek (tzw. wartość QFE) numeru wersji. 

Przykład

Numer wersji składa się z czterech części: część główna, dodatkowa, numer kompilacji i poprawki. Format numeru wersji jest następujący: główna.dodatkowa.kompilacja.poprawka 

Użytkownik, który używa systemu Microsoft Server 2008 z dodatkiem SP2 z zainstalowanym najnowszym miesięcznym pakietem zbiorczym aktualizacji z 12 marca 2019 r. (KB4489880) będzie mieć następujący numer wersji: 

  • 6.0.6002.24564  

Użytkownik, który używa systemu Microsoft Server 2008 z dodatkiem SP2 z zainstalowaną wersją zapoznawczą pakietu zbiorczego aktualizacji z 19 marca 2019 r. (KB4489887) lub nowszą będzie mieć następujący numer wersji: 

  • 6.0.6003.20491 (Uwaga: ostatni składnik ciągu może mieć wyższą wartość liczbową, jeśli zainstalowano nowszą aktualizację niż wersja zapoznawcza pakietu zbiorczego aktualizacji z dnia 19 marca 2019 r.). 

Jak można zauważyć zmiany w numerze wersji: 

  • Uruchom polecenie „ver” lub „winver” z wiersza polecenia, aby wyświetlić wersję systemu Windows 

  • Wartości zwracane przez interfejsy API wersji systemu Microsoft Windows 

  • Użyj interfejsów usługi WMI wyświetlających informacje o wersji systemu operacyjnego 

  • Wizualnie w oknach dialogowych właściwości Eksploratora Windows 

Dlaczego następuje ta zmiana ? 

Numery wersji i ich zakresy wewnątrz systemu operacyjnego mają znaczenie dla funkcji wewnętrznych w celu zapewnienia wsparcia technicznego. Numery używane w części poprawki w ramach numeru wersji muszą pozostawać w konkretnym zakresie. Zwiększenie numeru kompilacji z 6002 na 6003 pozwala, aby numery poprawek zaczęły być liczone od nowa, zaczynając od poziomu poprzednio używanych numerów, przy zachowaniu unikatowości całego łańcucha wersji. 

Ta zmiana pozwala, aby system Microsoft Server 2008 z dodatkiem SP2 uzyskiwał przez pozostałą część jego cyklu życia wsparcie techniczne bez problemów związanych z numerami wersji.   

Jakie działanie jest wymagane? 

Jeśli zmiana w numerze wersji jest tylko obserwowana, nie jest wymagana żadna akcja. System Microsoft Server 2008 z dodatkiem SP2 będzie nadal działać i będzie normalnie otrzymywać aktualizacje. 

Jeśli kod aplikacji lub skrypty są zależne od numeru wersji „6002” jako identyfikatora systemu „Windows Vista SP2”, może istnieć potrzeba zaktualizowania tej informacji w celu uwzględnienia nowej wartości „6003”, która teraz odpowiada tej samej wersji systemu Windows Server z dodatkiem SP2, co „6002”. 

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×