Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Firma Microsoft zmieniła sposób klasyfikowania aktualizacji zabezpieczeń związanych z wydawanymi dokumentami Security Advisory i biuletynami zabezpieczeń. Ta zmiana ułatwi administratorom przedsiębiorstw jednoznaczne identyfikowanie aktualizacji mających wpływ na zabezpieczenia.

Ta zmiana zapewnia następujące możliwości:

  • Firma Microsoft może dokładniej klasyfikować aktualizacje związane z biuletynami zabezpieczeń, do których nie przypisano oceny ważności MSRC. Na przykład aktualizacjaMS13-038: Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 9: 14 maja 2013nie ma przypisanej oceny ważności. Obecnie ocena ważności MSRC będzie określana jako „Nieprzypisana”.

  • Firma Microsoft może poprawnie klasyfikować aktualizacje opisane w dokumentach Security Advisory, które nie są związane z luką w zabezpieczeniach w kodzie firmy Microsoft, ale mają wpływ na zabezpieczenia.

W przypadku tego typu problemów z zabezpieczeniami klienci będą zazwyczaj informowani, że ocena ważności MSRC została określona jako „Nieprzypisana”. Ponadto klienci powinni mieć świadomość, że firma Microsoft nie zmieni klasyfikacji biuletynów i dokumentów wydanych wcześniej niż w maju 2013.

Dotychczas zawartość dotycząca zabezpieczeń wydawana razem z dokumentem Security Advisory była klasyfikowana jako aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami (zazwyczaj jako aktualizacja „Krytyczna”). Obecnie taka zawartość będzie klasyfikowana jako „aktualizacja zabezpieczeń” z oceną ważności MSRC określoną jako „Nieprzypisana”. Może to dezorientować administratorów przedsiębiorstw, którzy wiedzą o danym dokumencie Security Advisory, ale nie widzą odpowiedniej aktualizacji zabezpieczeń w konsoli programu Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) na serwerze. Ta zmiana umożliwi administratorom przedsiębiorstw szybsze identyfikowanie aktualizacji wpływających na zabezpieczenia oraz efektywniejsze kojarzenie zawartości dotyczącej zabezpieczeń, która jest związana z dokumentami Security Advisory.

Biuletyny zabezpieczeń firmy Microsoft również mogą być klasyfikowane w ten sposób. Na przykład podczas badania luki w zabezpieczeniach firma Microsoft może ustalić, że można ją wykorzystać w jednej z wersji określonego produktu, ale nie jest to możliwe w innym produkcie używającym podobnego kodu. W takiej sytuacji firma Microsoft proaktywnie zaoferuje kompleksowe rozwiązanie obejmujące oba produkty. W przypadku takich problemów (gdy aktualizacja jest wydawana w celu zapewnienia kompleksowej ochrony) firma Microsoft również może klasyfikować pakiety, stosując ocenę ważności MSRC na poziomie „Nieprzypisana”.

Streszczenie

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×