Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Symptomy

W programie Microsoft Project po wprowadzeniu zmian w podzadanie te zmiany mogą nie być odzwierciedlane w zadaniu sumarycznym tego podzadania. Jeśli na przykład zmienisz ilość prac nad podzadaniem, to całkowita wartość prac na poziomie podsumowania może nie zostać odpowiednio skorygowana.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli opcja obliczania dla programu Microsoft Project jest Ręczna. W programie Project 2010 i późniejszej sytuacji może wystąpić sytuacja, gdy zadanie sumaryczne jest ustawione na tryb zadania zaplanowane ręcznie i/lub obliczenie tego projektu po wyłączeniukażdej edycji.

Rozwiązanie

Project 2010, 2013

Metoda 1:Zmień tryb zadania zadania sumarycznego na zaplanowane automatycznie. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Widok kliknij pozycję wykres Gantta Chart.

  2. Kliknij zadanie sumaryczne .

  3. Na karcie zadanie kliknij pozycję Zaplanuj automatycznie.

Uwaga: Mimo że domyślny tryb zadania dla nowych zadań w programie Project 2010 i 2013 jest zaplanowany ręcznie, możesz zmienić ustawienia w przypadku wszystkich nowych zadań. Na karcie zadanie w grupie harmonogram kliknij pozycję tryb, a następnie kliknij pozycję automatyczny harmonogram. Wszystkie zadania wprowadzone w tym projekcie będą miały domyślny tryb zadania zaplanowane automatycznie.Metoda 2:Zmienianie ustawienia Oblicz ten projekt po każdym ustawieniu Edytuj na wtym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie plik kliknij pozycję Opcje.

  2. Kliknij pozycję harmonogram

  3. W obszarze Oblicz ten projekt po każdej modyfikacjikliknij pozycję włączone.

  4. Kliknij przycisk OK.

Project 2003, 2007

Aby obejść ten problem, Zmień Opcje obliczania dla ustawienia programu Microsoft Project na Automatyczne. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Obliczanie .

  2. W obszarze Opcje obliczania dla programu Microsoft Projectkliknij pozycję automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK.

Stan

Takie działanie jest celowe.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×