W kilku wersjach programu Excel wprowadzono serię zmian w obliczeniach wewnętrznych, aby poprawić wyniki z linii trendu wykresu, w przypadku których przecięcie linii trendu jest ustawione na zero (0). Te zmiany w rzeczywistości nie zmieniają linii ani wyglądu, lecz tylko obliczanie wartości R2, jeśli uwzględniono tę adnotację na wykresie. To obliczanie jest wykonywane przy każdym otwarciu skoroszytu programu Excel. W rezultacie ten sam skoroszyt może pokazywać różne obliczenia zależnie od używanej wersji programu Excel. 

Ta sytuacja dotyczy danych na wykresie, który jest sekwencją liczb o stałej długości, wykreślaną jako X i Y: 

X = { x_1,x_2,…,x_N } 

Y = { y_1,y_2,…,y_N }

Linia trendu danych jest równaniem opartym na wartościach wyrażonych jako Z. Aby obliczyć wartość R2, wartości linii trendu Z są obliczane dla wszystkich takich samych wartości X: 

Z = { z_1,z_2,…,z_N } 

Jeśli na przykład równanie linii trendu ma postać: 

Z(x) = 2*e(4x) 

Wtedy zestaw Z jest obliczany dla każdej wartości X: 

Z = { Z(x_1), Z(x_2), …, Z(x_N) } 

Gdzie: 

suma(y) = suma od i=1 do N, wartość y_i w zestawie Y. 

suma(z2) = suma od i=1 do N, wartość z_i2 w zestawie Z. 

suma2(x)= ( suma(x) )2

ln(x) = logarytm naturalny wartości x 

ln2(x) = ( ln(x) )2 

średnia(X) = suma(x) / N 

średnia(ln(x)) = suma( ln(x) ) / N 

Biorąc pod uwagę te dwie sekwencje liczb: Y i Z, program Excel oblicza wartość R2 następująco: 

Wersje programu Excel starsze niż 2005

Dla wielomianowych, liniowych i logarytmicznych linii trendu: 

R2(Z,Y) = ( 2 N suma(yz) - N suma(z2) - suma2(y) ) / ( N suma(y2) - suma2(y) ) 

Dla wykładniczych i potęgowych linii trendu: 

R2(Z,Y) = ( 2 N suma(ln(y) ln(z)) - N suma(ln2(z)) - suma2(ln(y)) ) / ( N suma(ln2(y)) - suma2(ln(y)) ) 

Wersje programu Excel od 2005 do 2013 

Dla wielomianowych i logarytmicznych linii trendu oraz liniowych linii trendu bez ustawionego przecięcia: 

R2(Z,Y) = ( 2 N suma(yz) - N suma(z2) - suma2(y) ) / ( N suma(y2) - suma2(y) ) 

Dla potęgowych linii trendu i wykładniczych linii trendu bez ustawionego przecięcia: 

R2(Z,Y) = ( 2 N suma(ln(y) ln(z)) - N suma(ln2(z)) - suma2(ln(y)) ) / ( N suma(ln2(y)) - suma2(ln(y)) )

Dla liniowych linii trendu z ustawionym przecięciem innym niż zero: 

R2(Z,Y) = suma2( ( y - średnia(Y) )( z - średnia(Z) ) ) / ( suma( ( z - średnia(Z) )2 ) suma( ( y - średnia(Y) )2 ) ) 

Dla liniowych linii trendu z ustawionym przecięciem równym zero: 

R2(Z,Y) = suma(z2) / suma(y2

Dla wykładniczych linii trendu z ustawionym przecięciem innym niż jeden: 

R2(Z,Y) = suma2( ( ln(y) - średnia(ln(y)) )( ln(z) - średnia(ln(z)) ) ) / ( suma( ( ln(z) - średnia(ln(z)) )2 ) suma( ( ln(y) - średnia(ln(y)) )2 ) ) 

Dla wykładniczych linii trendu z ustawionym przecięciem równym jeden: 

R2(Z,Y) = suma( ln2(z) ) / suma( ln2(y) ) 

Program Excel w wersji 2014 lub nowszej

Dla liniowych linii trendu z ustawionym przecięciem równym zero: 

R2(Z,Y) = suma(z2) / suma(y2

  

Dla liniowych linii trendu bez ustawionego przecięcia, liniowych linii trendu z ustawionym przecięciem innym niż zero, wielomianowych, logarytmicznych, wykładniczych i potęgowych linii trendu: 

R2(Z,Y) = suma2( ( y - średnia(Y) )( z - średnia(Z) ) ) / ( suma( ( z - średnia(Z) )2 ) suma( ( y - średnia(Y) )2 ) )

Uwaga: Wielomianowe linie trendu z ustawionymi przecięciami mają więcej błędów precyzji liczbowej niż inne typy linii trendu. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×