Zmienianie uprawnień dotyczących notesu zajęć

Kiedy nauczyciel opuszcza szkołę lub zmienia zajęcia, często trzeba przenieść jeden lub więcej notesów zajęć między nauczycielami. Ten skrypt umożliwia administratorowi informatycznemu skopiowanie całej zawartości notesu zajęć z usługi OneDrive poprzedniego nauczyciela do usługi OneDrive nowego nauczyciela. Skrypt spowoduje też ponowne wyzwolenie zainicjowania obsługi administracyjnej i uprawnień API, aby upewnić się, że notes zajęć w nowej lokalizacji będzie poprawnie skonfigurowany oraz że cała zawartość obszaru współpracy, biblioteki zawartości i notesów uczniów będzie poprawnie skonfigurowana. Ponadto do wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym otwarcie notesu w lokalizacji usługi OneDrive nowego nauczyciela.

W tym przykładzie omówiono następujące elementy interfejsu API. Uzyskiwanie tokenu dostępu przy użyciu operacji POST programu Azure PowerShell do przenoszenia notesu zajęć

Azure PowerShell — za pomocą tego programu uzyskiwany jest token dostępu umożliwiający komunikację z interfejsem API notesów zajęć programu OneNote. Dwa Microsoft 365 konta OneDrive ze OneDrive — w tym przykładzie notes znajdujący się w OneDrive nauczyciela zostanie OneDrive i przekierowyny na konto OneDrive innego OneDrive. Aby się upewnić, OneDrive konto jest ustawione, zaloguj się Microsoft 365 i kliknij niebieską ikonę "OneDrive" w ikonie Uruchamianie aplikacji. Jeśli nastąpi przejście do usługi OneDrive, wszystko jest gotowe. Notes zajęć programu OneNote utworzony przy użyciu interfejsu API notesów zajęć programu OneNote — jest to notes, który za pomocą przykładu zostanie przeniesiony między nauczycielami.

Zmienianie uprawnień

 1. Uzyskaj identyfikator klienta zgodnie z opisem uwierzytelniania przy użyciu usługi Azure AD (aplikacje przedsiębiorstwa). Gdy pojawi się monit o podanie identyfikatora URI przekierowania, wystarczy: „http://localhost”:

 2. Pobierz to repozytorium w postaci pliku ZIP na komputer lokalny i wypakuj pliki. Ewentualnie sklonuj repozytorium, tworząc kopię lokalną Git.

  Dodaj akapit z wcięciem pod numerem kroku przez umieszczenie kursora przed tagiem /para i naciśnięcie klawisza Enter.

 3. Edytuj plik OneNoteClassNotebooksApiSample.ps1. Znajdź i zamień następujące tokeny na rzeczywiste wartości:

  <AZURE_AD_TENANT_NAME> — twoja dzierżawa usługi Microsoft 365, na przykład "contoso.com".

  <CLIENT_ID> — identyfikator klienta aplikacji, na przykład „471afe29-4aee-4bc5-9aaf-468ee5bbe20a”.

  <MY_ADMIN_LOGIN> — nazwa logowania administratora IT Microsoft 365.

  <MY_ADMIN_PASSWORD> — hasło dostępu administratora Microsoft 365 IT.

  <NOTEBOOK_ID> — identyfikator notesu do przeniesienia.

  <SOURCE_TEACHER_ID> — nazwa logowania nauczyciela, który był pierwszym właścicielem notesu.

  <DESTINATION_TEACHER_ID> — nazwa logowania nowego nauczyciela, który otrzyma notes.

 4. Gdy wszystkie powyższe symbole zastępcze zostaną zamienione na rzeczywiste wartości (pamiętaj, aby ująć poszczególnych wartości w cudzysłowy), po prostu uruchom skrypt.

 5. Po pomyślnym wykonaniu skryptu otrzymasz ciąg zawierający numer korelacji. Zachowaj go, ponieważ może on pomóc w zbadaniu ewentualnych problemów z przeniesieniem.

 6. Przejdź do folderu docelowego OneDrive w którym zostanie wyświetlony folder o nazwie "Notesy zajęć". W tym folderze znajdziesz notes zajęć, który został przeniesiony przez skrypt od nauczyciela źródłowego. Ten proces może potrwać kilka minut.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×