Po zakończeniu działania Instalatora pakietu Microsoft Office użytkownik jest proszony o wybranie zakresu uczestnictwa w usługach oferowanych przez firmę Microsoft, takich jak ważne aktualizacje produktów i Diagnostyka pakietu Office. Jeśli opcje te nie zostaną wówczas skonfigurowane, to nie ma powodu do obaw — można je zmienić w każdej chwili.

Ważne:  Żadne informacje zbierane przez firmę Microsoft lub dostarczane jej nie są używane do identyfikacji użytkowników ani do kontaktowania się z nimi. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące pakietu Office.

Zmienianie ustawień

Zmienianie ustawień usługi Windows Update

Uwaga: Jeśli produkt pakietu Microsoft Office został zainstalowany przy użyciu technologii Szybka instalacja pakietu Microsoft Office, zamiast usługi Microsoft Update należy użyć aktualizacji produktów technologii Szybka instalacja. W pakiecie Office 2010 należy kliknąć pozycję Plik > Pomoc > Opcje aktualizacji, a następnie kliknąć odpowiednią opcję. W pakiecie Office 2013 należy kliknąć pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji, a następnie kliknąć odpowiednią opcję.

Jeśli używasz systemu Windows 8 (dotyczy pakietów Office 2010 i 2013)

 1. Na pasku Panel funkcji w obszarze Aplikacje wyszukaj pozycję Panel sterowania.

 2. Kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Windows Update.

 3. Kliknij przycisk Change Settings (Zmień ustawienia).

 4. Wybierz odpowiednie ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli używasz systemu Windows 7 (dotyczy pakietów Office 2010 i 2013)

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Windows Update.

 3. Kliknij przycisk Change Settings (Zmień ustawienia).

 4. Wybierz odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli używasz systemu Windows Vista (dotyczy tylko pakietu Office 2010)

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W obszarze Zabezpieczenia kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia.

 3. Wybierz odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli używasz systemu Windows XP (dotyczy tylko pakietu Office 2010)

 1. Przejdź do witryny internetowej Microsoft Update.

 2. Kliknij przycisk Change Settings (Zmień ustawienia).

 3. W obszarze To stop using Microsoft Update (Aby przestać korzystać z usługi Microsoft Update) zaznacz pole wyboru Disable Microsoft Update software and let me use Windows Update only (Wyłącz oprogramowanie usługi Microsoft Update i pozwól mi korzystać tylko z usługi Windows Update).

 4. Kliknij przycisk Apply changes now (Zastosuj zmiany teraz), a następnie kliknij przycisk Yes (Tak).

Początek strony

Zmienianie ustawień opcji prywatności

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania > Opcje prywatności.

 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru opcji, którą chcesz zmienić.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Więcej informacji o poszczególnych opcjach

Użyj zalecanych ustawień

Uwaga: Jeśli produkt pakietu Microsoft Office został zainstalowany przy użyciu technologii Szybka instalacja pakietu Microsoft Office, zamiast usługi Microsoft Update należy użyć aktualizacji produktów technologii Szybka instalacja. W pakiecie Office 2010 należy kliknąć pozycję Plik > Pomoc > Opcje aktualizacji, a następnie kliknąć odpowiednią opcję. W pakiecie Office 2013 należy kliknąć pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji, a następnie kliknąć odpowiednią opcję.

 • Systemy Windows Vista, Windows 7 i Windows 8     Wybranie tego ustawienia powoduje włączenie usługi Microsoft Update i funkcji aktualizacji automatycznych. Ważne i zalecane aktualizacje są automatycznie instalowane w przypadku pakietu Office i innego oprogramowania firmy Microsoft. Ważne aktualizacje zapewniają istotne korzyści, takie jak lepsza ochrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa i prywatności. Zwiększają także niezawodność komputera i oprogramowania. Jeśli używane oprogramowanie łączy się z usługą w trybie online, ważne aktualizacje mogą być instalowane w razie potrzeby, aby umożliwić dostęp do danej usługi. Zalecane aktualizacje dotyczą mniej ważnych problemów i pozwalają ulepszyć działanie oprogramowania. Użytkownikowi może być też oferowane nowe i opcjonalne oprogramowanie firmy Microsoft, związane między innymi z pakietem Office. Nowe oprogramowanie nie będzie instalowane automatycznie.

 • System Windows XP     Wybranie tego ustawienia powoduje włączenie usługi Microsoft Update i funkcji aktualizacji automatycznych. Aktualizacje o wysokim priorytecie są automatycznie instalowane w przypadku pakietu Office i innego oprogramowania firmy Microsoft. Aktualizacje o wysokim priorytecie zapewniają istotne korzyści, takie jak lepsza ochrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa i prywatności. Zwiększają także niezawodność komputera i oprogramowania. Jeśli używane oprogramowanie łączy się z usługą w trybie online, aktualizacje o wysokim priorytecie mogą być instalowane w razie potrzeby, aby umożliwić dostęp do danej usługi. W ramach działania tej funkcji użytkownik będzie również otrzymywał powiadomienia o nowym oprogramowaniu.

Ponadto dostępne są następujące usługi:

 • Pomoc online, gdy komputer jest połączony z Internetem

  Ta usługa umożliwia wyszukiwanie zawartości Pomocy w witrynie Office.com i określanie, czy zaktualizowana zawartość Pomocy ma być pobierana na komputer.

 • Zwiększanie trafności wyników przeszukiwania Pomocy online

  Ta usługa wykrywa programy pakietu Office na komputerze i zapewnia lepsze wyniki wyszukiwania przeprowadzanego w witrynie Office.com w sieci Web.

 • Aktualizacje poprawiające niezawodność

  Ta usługa umożliwia automatyczne otrzymywanie na komputer aktualizacji, które ułatwiają śledzenie i rozwiązywanie problemów związanych z nieoczekiwanym zamykaniem programów oraz awariami systemu.

 • Program poprawy jakości obsługi klienta

  Ta usługa oferuje uczestnictwo w programie poprawy jakości obsługi klienta, którego celem jest ulepszanie pakietu Microsoft Office.

Początek strony

Zainstaluj tylko aktualizacje

Uwaga: Jeśli produkt pakietu Microsoft Office został zainstalowany przy użyciu technologii Szybka instalacja pakietu Microsoft Office, zamiast usługi Microsoft Update należy użyć aktualizacji produktów technologii Szybka instalacja. W pakiecie Office 2010 należy kliknąć pozycję Plik > Pomoc > Opcje aktualizacji, a następnie kliknąć odpowiednią opcję. W pakiecie Office 2013 należy kliknąć pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji, a następnie kliknąć odpowiednią opcję.

 • Systemy Windows Vista, Windows 7 i Windows 8     Wybranie tego ustawienia powoduje włączenie usługi Microsoft Update i funkcji aktualizacji automatycznych. Ważne i zalecane aktualizacje są automatycznie instalowane w przypadku pakietu Office i innego oprogramowania firmy Microsoft. Ważne aktualizacje zapewniają istotne korzyści, takie jak lepsza ochrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa i prywatności. Zwiększają także niezawodność komputera i oprogramowania. Jeśli używane oprogramowanie łączy się z usługą w trybie online, ważne aktualizacje mogą być instalowane w razie potrzeby, aby umożliwić dostęp do danej usługi. Zalecane aktualizacje dotyczą mniej ważnych problemów i pozwalają ulepszyć działanie oprogramowania. Użytkownikowi może być też oferowane nowe i opcjonalne oprogramowanie firmy Microsoft, związane między innymi z pakietem Office. Nowe oprogramowanie nie będzie instalowane automatycznie.

 • System Windows XP     Wybranie tego ustawienia powoduje włączenie usługi Microsoft Update i funkcji aktualizacji automatycznych. Aktualizacje o wysokim priorytecie są automatycznie instalowane w przypadku pakietu Office i innego oprogramowania firmy Microsoft. Aktualizacje o wysokim priorytecie zapewniają istotne korzyści, takie jak lepsza ochrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa i prywatności. Zwiększają także niezawodność komputera i oprogramowania. Jeśli używane oprogramowanie łączy się z usługą w trybie online, aktualizacje o wysokim priorytecie mogą być instalowane w razie potrzeby, aby umożliwić dostęp do danej usługi. W ramach działania tej funkcji użytkownik będzie również otrzymywał powiadomienia o nowym oprogramowaniu.

Początek strony

Nie wprowadzaj zmian

W przypadku wybrania tego ustawienia żadne aktualizacje nie będą automatycznie pobierane na komputer, funkcja Diagnostyka pakietu Office nie będzie mogła określać ani rozwiązywać problemów z zainstalowanymi programami pakietu Office, a firma Microsoft nie będzie mogła zbierać żadnych informacji ułatwiających ulepszanie pakietu Office.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×