Symptomy

W przypadku korzystania z programu Microsoft Office Accounting Professional lub Microsoft Office Accounting Express może wystąpić jedna z następujących problemów:

 • Zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Wystąpił następujący błąd programu Word: połączenie zostało odrzucone przez wywoływanego. (Wyjątek z HRESULT: 0x80010001 (RPC_E_CALL_REJECTED)).

 • Służba księgowa przestaje odpowiadać.

 • Księgowy nie przestanie odpowiadać.

Ten problem występuje, jeśli jest spełniony dowolny z następujących warunków:

 • Eksportujesz dokument do programu Microsoft Office Word.

 • Eksportujesz dokument do wiadomości e-mail.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ w programie Word nie włączono opcji Pokaż wszystkie okna na pasku zadań .

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, Włącz opcję Pokaż wszystkie okna na pasku zadań w programie Word. W tym celu użyj jednej z następujących metod w zależności od używanej wersji programu Word.

Microsoft Office Word 2007

 1. Otwórz dokument w programie Microsoft Office Word 2007.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, kliknij pozycję Opcje programu Word, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Wyświetlaniekliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pokaż wszystkie okna na pasku zadań .

 4. Kliknij przycisk OK.

Microsoft Office Word 2003

 1. Otwórz dokument w programie Microsoft Office Word 2003.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 3. Na karcie Widok kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru okna na pasku zadań .

 4. Kliknij przycisk OK.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×