Historia aktywności pomaga śledzić Twoje działania na urządzeniu, gromadząc informacje o aplikacjach i usługach, z których korzystasz, plikach, które otwierasz, oraz witrynach internetowych, które przeglądasz. Twoja historia aktywności jest przechowywana lokalnie na Twoim urządzeniu, a jeśli zalogowano się na urządzeniu za pomocą konta służbowego lub szkolnego i udzielono Ci zgody, usługa Windows wysyła historię Twojej aktywności do firmy Microsoft. Firma Microsoft używa danych o historii aktywności, aby oferować Ci spersonalizowane możliwości (np. porządkowanie Twoich działań na podstawie czasu użytkowania) i trafniejsze sugestie (np. przewidywanie, czego możesz potrzebować, na podstawie historii aktywności).

Poniższe Windows korzystają z historii aktywności. Po kolejnych wydaniach i aktualizacjach systemu Windows wracaj do tej strony, aby dowiedzieć się, jakie dodatkowe usługi i funkcje korzystają z historii aktywności:

 • Oś czasu. Wyświetlaj oś czasu działań i w razie potrzeby wznawiaj te działania ze swojego urządzenia. Przypuśćmy na przykład, że edytujesz na urządzeniu dokument programu Word, ale nie możesz zakończyć tej edycji przed końcem dnia pracy. Jeśli zostało zaznaczone pole wyboru Przechowuj historię mojej aktywności na tym urządzeniu na stronie Ustawienia historii aktywności, zobaczysz tę aktywność programu Word na osi czasu następnego dnia, a przez kilka następnych dni możesz wznowić pracę nad tą aktywnością. Jeśli zalogowano się na urządzeniu za pomocą konta służbowego i zaznaczono pole wyboru Wyślij historię mojej aktywności do firmy Microsoft i nie udało Ci się zakończyć przed opuszczeniem biura w ciągu dnia, możesz wznowić pracę nad nim później z innego urządzenia.

 • Microsoft Edge. Gdy będziesz używać Starsza wersja Microsoft Edge historii przeglądania, zostanie ona uwzględniona w historii aktywności. Historia aktywności nie jest zapisywana podczas przeglądania za pomocą okien InPrivate.

Jeśli zalogowano się na urządzeniu za pomocą konta służbowego i włączona jest ustawienie wysyłania historii aktywności firmy Microsoft, firma Microsoft używa danych historii aktywności do włączania funkcji między urządzeniami. Oznacza to, że nawet jeśli przełączysz się z jednego urządzenia na inne, będziesz w stanie wyświetlać powiadomienia o swoich działaniach i wznawiać je. Na przykład historia Twojej aktywności może być również wysyłana do firmy Microsoft, gdy korzystasz z Windows urządzenia. Na swoim urządzeniu z systemem Windows możesz kontynuować działania rozpoczęte na tych innych urządzeniach.

Firma Microsoft będzie również używać Twojej historii aktywności do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft, gdy jest włączone ustawienie wysyłania historii aktywności do firmy Microsoft. Robimy to, stosując techniki uczenia maszynowego, aby lepiej rozumieć, w jaki sposób klienci na ogół korzystają z naszych produktów i usług. Diagnozujemy również, gdzie klienci napotykają błędy, a następnie pomagamy w ich rozwiązywaniu.

Ustawienia konta Microsoft nie umożliwiają wysyłania historii aktywności do firmy Microsoft, ale historia Twojej aktywności będzie przechowywana na urządzeniu w celu śledzenia działań, które robisz.

W przypadku wielu kont: Historia aktywności jest zbierana i przechowywana lokalnie dla każdego konta lokalnego, konta Microsoft lub konta służbowego, które zostało przez Ciebie skojarzone z urządzeniem w programie Ustawienia > Accounts > Email & accounts ( Konta e-mail &). Gdy zdecydujesz się wysłać historię aktywności swojego konta służbowego do firmy Microsoft, działania z podstawowego konta służbowego na tym urządzeniu są wysyłane do firmy Microsoft. Jeśli masz więcej niż jedno urządzenie i wiele kont na jednym lub kilku z tych urządzeń, możesz wyświetlić historię aktywności z konta podstawowego jednego urządzenia na drugim urządzeniu (jako na koncie pomocniczym). Możesz również zobaczyć te konta w u Windows 10 w obszarze Historia aktywności > Prywatność Ustawienia> oraz w aplikacji Windows 11 w obszarze Ustawienia> Prywatność & Historia aktywności zabezpieczeń> ,gdzie możesz odfiltrować działania z określonych kont z wyświetlania na osi czasu. Ukrycie konta nie powoduje usunięcia danych z urządzenia ani z chmury. W sekcji poniżej podano więcej szczegółów na temat zarządzania swoimi danymi.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak produkty i usługi firmy Microsoft korzystają z tych danych w celu personalizowania funkcji z jednoczesnym przestrzeganiem twojej prywatności, zobacz Zasady zachowania poufności informacji.

Zarządzanie ustawieniami historii aktywności

Na Twoim urządzeniu

Aby zatrzymać zapisywanie historii aktywności lokalnie na urządzeniu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W Windows 10 wybierz Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Prywatność > Historia aktywności.

  • W Windows 11 wybierz pozycję Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Prywatność & zabezpieczenia > historia aktywności.

 2. Wyczyść pole wyboru Przechowuj historię mojej aktywności na tym urządzeniu.

Otwórz ustawienia historii aktywności

Uwagi: 

 • Jeśli wyłączysz to ustawienie, nie będziesz mieć możliwości używania żadnych funkcji na urządzeniu, które korzystają z historii aktywności, takich jak oś czasu. Nadal będzie można wyświetlać historię przeglądania w programie Microsoft Edge.

 • W poprzednich wersjach programu Windows to ustawienie nosiło nazwę Zechć, Windows zbieranie moich działań z tego komputera.

Aby zatrzymać wysyłanie historii aktywności konta służbowego do firmy Microsoft

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W Windows 10 wybierz Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Prywatność > Historia aktywności.

  • W Windows 11 wybierz pozycję Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Prywatność & zabezpieczenia > historia aktywności.

 2. Wyczyść pole wyboru Wyślij moją historię aktywności do firmy Microsoft.

Uwagi: 

 • W poprzednich wersjach programu Windows to ustawienie nosiło nazwę Pozwól Windows synchronizowanie moich działań z tego komputera z chmurą.

 • Windows dodatkowe ustawienia prywatności, które sterują tym, czy aktywność aplikacji i dane historii przeglądania są wysyłane do firmy Microsoft, na przykład ustawienie Dane diagnostyczne.

Możesz wyczyścić i usunąć zarówno historię aktywności przechowywaną na urządzeniu, jak i historię aktywności wysyłaną do chmury firmy Microsoft. 

Aby wyczyścić historię aktywności

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W Windows 10 wybierz Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Prywatność > Historia aktywności.

  • W Windows 11 wybierz pozycję Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Prywatność & zabezpieczenia > historia aktywności.

 2. W obszarze Wyczyść historię aktywnościwybierz pozycję Wyczyść.

Jeśli masz wiele kont, a Twoje konto służbowe jest podstawowym kontem na urządzeniu, wyczyszczenie historii aktywności spowoduje usunięcie wszelkiej historii aktywności w pracy i/lub szkole zsynchronizowanej z chmurą.

Na osi czasu możesz wyczyścić poszczególne działania lub wszystkie działania z jednego dnia. Aby to zrobić, kliknij działanie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz preferowaną opcję.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×