Aplikacje klasyczne w systemie Windows 10 a prywatność

Aplikacje klasyczne to szczególny typ aplikacji, które nie proszą o zezwolenie na dostęp do danych skojarzonych z ustawieniami prywatności w systemie Windows 10 w taki sam sposób, jak to robią aplikacje z Microsoft Store. Niektóre aplikacje klasyczne mogą nawet nie prosić o zezwolenie na dostęp do danych osobowych przechowywanych na urządzeniu. Ponadto aplikacje klasyczne nie są wyświetlane na liście aplikacji na stronach ustawień prywatności pozwalającej wybrać aplikacje, które mogą używać danych skojarzonych z danym ustawieniem prywatności.

Co to są aplikacje klasyczne? Aplikacje klasyczne są zwykle pobierane z Internetu lub instalowane za pomocą nośnika (np. dysku CD, DVD lub urządzenia magazynującego USB). Są one uruchamiane za pomocą pliku .EXE lub .DLL i zazwyczaj pracują na urządzeniu, w odróżnieniu od aplikacji internetowych (które działają w chmurze).

Przeczytaj zasady ochrony prywatności dotyczące dowolnej instalowanej aplikacji klasycznej, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób mogą one używać danych osobowych przechowywanych na Twoim urządzeniu. Należy także sprawdzić, czy zainstalowane aplikacje klasyczne oferują własne opcje kontroli dostępu do danych osobowych. Aby jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko, że aplikacja lub usługa może uzyskać dostęp do danych osobowych, gdy ustawienie prywatności jest wyłączone, należy instalować aplikacje i usługi z zaufanych źródeł.

Istnieją różnego stopnia wyjątki określające, w jaki sposób aplikacja klasyczna może uzyskać dostęp do danych osobowych i korzystać z nich na urządzeniu, które wykraczają poza mechanizmy kontroli prywatności dostępne w systemie Windows 10.

Lokalizacja. Nawet w przypadku wyłączenia ustawienia lokalizacji urządzenia niektóre usługi i aplikacje innych firm mogą używać innych technologii (takich jak Bluetooth, Wi-Fi, modem sieci komórkowej itp.) do określania lokalizacji Twojego urządzenia z różną dokładnością. Firma Microsoft wymaga, aby inni deweloperzy oprogramowania, którzy opracowują aplikacje dla naszego sklepu Microsoft Store lub opracowują aplikacje przy użyciu narzędzi firmy Microsoft, respektowali ustawienia lokalizacji systemu Windows, chyba że uzyskali od Ciebie wszelkie wymagane przez prawo zgody na ustalanie Twojej lokalizacji. Aby zapewnić bardziej kompleksową ochronę Twojej lokalizacji, możesz rozważyć wyłączenie radiowych składników urządzenia, takich jak Wi-Fi, Bluetooth, modem sieci komórkowej i GPS, które mogą być używane przez aplikację do ustalenia Twojej dokładnej lokalizacji. Jednak utrudni to korzystanie z innych funkcji, takich jak telefonowanie (w tym wybieranie numerów alarmowych), obsługa wiadomości, łączność z Internetem oraz łączenie się z urządzeniami peryferyjnymi, np. słuchawkami.

Aparat, mikrofon i inne ustawienia prywatności związane bezpośrednio z urządzeniem peryferyjnym. Wyłączenie tych ustawień prywatności może nie wpływać na niektóre aplikacje klasyczne. Na przykład aplikacja, która instaluje sterownik, może używać aparatu lub mikrofonu, pomijając możliwość kontroli dostępu przez system Windows. Aby zapewnić bardziej kompleksową ochronę danych osobowych skojarzonych z tymi ustawieniami, możesz rozważyć wyłączenie tych urządzeń, na przykład odłączyć lub wyłączyć aparat lub mikrofon.

Inne ustawienia prywatności. W przypadku innych ustawień prywatności, które nie zostały wymienione powyżej, brak jest możliwych do podjęcia kroków zapewniających, że aplikacje klasyczne nie będą uzyskiwały dostępu do danych osobowych bez Twojej wiedzy, chyba że zrezygnujesz z zainstalowania lub używania aplikacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×