Błędy certyfikatów: często zadawane pytania

Użyj najnowszej przeglądarki zalecanej przez firmę Microsoft

Przyspiesz, zabezpieczenia i prywatność dzięki u Microsoft Edge. 

Wypróbuj teraz

Czasami jest zwracany komunikat o błędzie z informacją, że wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń witryny internetowej. Certyfikat witryny umożliwia programowi Internet Explorer nawiązanie bezpiecznego połączenia z daną witryną. Błędy certyfikatów występują, gdy istnieje problem z certyfikatem lub użyciem certyfikatu przez serwer sieci Web. Dzięki ostrzeżeniom dotyczącym błędów certyfikatów program Internet Explorer pozwala zwiększyć bezpieczeństwo informacji.

Komunikat o błędzie

Znaczenie

Certyfikat zabezpieczeń tej witryny internetowej został odwołany

Nie należy ufać tej witrynie internetowej. To zwykle oznacza, że certyfikat zabezpieczeń został uzyskany lub użyty przez witrynę internetową w podstępny sposób.

Adres tej witryny internetowej nie odpowiada adresowi zawartemu w certyfikacie zabezpieczeń

Witryna internetowa używa certyfikatu, który został wystawiony dla innego adresu internetowego. Taka sytuacja może również wystąpić, jeśli firma mająca kilka witryn internetowych używa tego samego certyfikatu w różnych witrynach internetowych.

Certyfikat zabezpieczeń tej witryny internetowej jest nieaktualny

Bieżąca data jest wcześniejsza albo późniejsza niż okres ważności certyfikatu. Witryny internetowe muszą odnawiać swoje certyfikaty w urzędzie certyfikacji, aby zapewnić ich aktualność. Nieaktualne certyfikaty mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

Certyfikat zabezpieczeń tej witryny internetowej nie pochodzi z zaufanego źródła

Certyfikat został wystawiony przez urząd certyfikacji, który nie jest rozpoznawany przez program Internet Explorer. Witryny wyłudzające informacje często używają fałszywych certyfikatów, które powodują wystąpienie tego błędu.

Program Internet Explorer znalazł problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny internetowej

Program Internet Explorer znalazł problem z certyfikatem, który nie pasuje do żadnej innej kategorii błędów. Może on być spowodowany tym, że certyfikat został uszkodzony, zmieniony, zapisany w nieznanym formacie lub nie można go odczytać. Nie należy ufać tożsamości witryny, jeśli występuje ten błąd certyfikatu.

Certyfikat witryny internetowej umożliwia identyfikację serwera sieci Web. Jeśli certyfikat zawiera błąd, może to znaczyć, że połączenie zostało przechwycone lub że serwer sieci Web fałszywie przedstawia swoją tożsamość. Jeśli masz całkowitą pewność co do tożsamości witryny internetowej i wiesz, że bezpieczeństwo połączenia nie zostało naruszone, a także rozumiesz zagrożenia, możesz zdecydować się na przejście do tej witryny. Zalecamy jednak, aby nie ignorować ostrzeżeń dotyczących certyfikatów.
 

Tak. Chociaż nie jest to zalecane, możesz wybrać pozycję Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane) na stronie zawierającej ostrzeżenie o błędzie certyfikatu, aby przejść do danej witryny. Jeśli zignorujesz stronę ostrzeżenia i przejdziesz do witryny, która przedstawiła certyfikat zawierający błąd, program Internet Explorer zapamięta ten certyfikat do czasu zamknięcia przeglądarki. W przypadku powrotu do witryny nie będą wyświetlane kolejne ostrzeżenia dotyczące certyfikatu do czasu ponownego uruchomienia programu Internet Explorer.
 

Nie. W programie Internet Explorer nie można wyłączyć sprawdzania certyfikatów. Pojawienie się błędu certyfikatu oznacza, że odwiedzana witryna internetowa ma problemy z certyfikatem. Nie oznacza to problemu z programem Internet Explorer.
 

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×