Dodawanie lub usuwanie kont na komputerze osobistym

W tym artykule opisano sposób dodawania lub usuwania konta na komputerze osobistym. Korzystanie z różnych kont na współużytkowanym komputerze osobistym umożliwia wielu osobom korzystanie z tego samego urządzenia — przy czym wszystko to obejmuje udostępnienie każdej osobie jej własnych informacji logowania oraz dostęp do własnych plików, ulubionych w przeglądarce i ustawień pulpitu.

Ponadto, jeśli korzystasz z tego samego komputera na potrzeby własnych i służbowych projektów, możesz chcieć dodać inne konta na komputerze.

Uwaga

Jeśli masz nowe urządzenie, możesz zobaczyć konto o nazwie „defaultuser0” — to konto jest nieaktywne i nie wpłynie na urządzenie ani nie zapewni dostępu innym osobom. Jeśli chcesz je usunąć, możesz uruchomić ponownie urządzenie, a następnie zalogować się ponownie.

Dodawanie osób na komputerze domowym

Najlepszym sposobem na dodanie osoby na komputerze jest spowodowanie jej zalogowania się przy użyciu konta Microsoft. Dowiedz się więcej o kontach Microsoft z artykułu Logowanie się za pomocą konta Microsoft.

W przypadku wersji Windows 10 Home i Windows 10 Professional:

 1. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Konta >Rodzina i inni użytkownicy.

 2. W obszarze Inni użytkownicy wybierz pozycję Dodaj kogoś innego do tego komputera.

 3. Wprowadź informacje o koncie Microsoft tej osoby, a następnie postępuj zgodnie z monitami.

Jeśli musisz usunąć informacje logowania danej osoby z komputera:

 1. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Konta > Rodzina i inni użytkownicy. 

 2. Wybierz imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, a następnie wybierz pozycję Usuń. Zwróć uwagę, że nie spowoduje to usunięcia konta Microsoft tej osoby, a spowoduje jedynie usunięcie jej informacji logowania z komputera.

Dodawanie osób do komputera służbowego

Najlepiej, aby każdy użytkownik, który korzysta z komputera udostępnionego w pracy lub szkole, miał swoje własne konto Microsoft. Dowiedz się więcej o kontach Microsoft z artykułu Logowanie się za pomocą konta Microsoft.

Aby dodać osobę z istniejącym kontem Microsoft:

 1. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Konta > Inni użytkownicy (w niektórych wersjach systemu Windows może to być oznaczone jako Inne osoby lub Rodzina i inni użytkownicy).

 2. W obszarze Użytkownicy w pracy lub szkole wybierz pozycję Dodaj użytkownika w pracy lub szkole.

 3. Wprowadź konto użytkownika danej osoby, wybierz typ konta, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

Jeśli musisz usunąć informacje logowania danej osoby z komputera:

 1. Wybierz pozycję > Start  > Ustawienia > Konta > Inni użytkownicy.

 2. Wybierz imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, a następnie wybierz pozycję Usuń.

 3. Przeczytaj informacje o ujawnianiu i wybierz pozycję Usuń konto i dane. Zwróć uwagę, że nie spowoduje to usunięcia konta Microsoft tej osoby, ale spowoduje usunięcie jej informacji logowania i danych konta z komputera.

Dodawanie kont służbowych na komputerze PC

Jeśli korzystasz z tego samego komputera zarówno do prac własnych, jak i służbowych, możesz chcieć dodać różne konta na komputerze, aby ułatwić korzystanie z plików, aplikacji i informacji powiązanych z poszczególnymi kontami. Gdy uzyskujesz dostęp do danych służbowych, następuje połączenie z domeną Twojej organizacji i uzyskanie dostępu do jej zasobów.

Aby dodać kolejne konto na komputerze:

 1. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Konta > Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki .

 2. Wybierz pozycję Połącz, a następnie postępuj zgodnie z monitami, aby dodać konta.

Jeśli musisz usunąć konto z komputera:

 1. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Konta > Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki .

 2. Zaznacz konto, które chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Rozłącz.

 3. Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić swoje działania. Zapamiętaj, że nie spowoduje to całkowitego usunięcia konta, spowoduje jedynie usunięcie dostępu z komputera.

  Uwaga

  Jeśli konto jest jedynym kontem na komputerze albo kontem podstawowym na komputerze, nie można go usunąć. 

   

Dodawanie kont używanych przez aplikacje

Aby ułatwić i przyspieszyć logowanie do swoich kont, możesz dodać konta dla poszczególnych aplikacji. 

Aby dodać konto używane przez aplikacje na komputerze:

 1. Wybierz pozycję Start  > Ustawienia  > Konta > Poczta e-mail i konta .

 2. Aby dodać konto używane przez pocztę e-mail, kalendarz lub kontakty, wybierz pozycję Dodaj konto w obszarze Konta używane przez pocztę e-mail, kalendarz i kontakty. W przypadku innych aplikacji wybierz pozycję Dodaj konto Microsoft lub Dodaj konto służbowe.

 3. Postępuj zgodnie z monitami, aby dodać konto.

Aby usunąć z komputera konto używane przez aplikacje:

 1. Wybierz pozycję Start  > Ustawienia  > Konta > Poczta e-mail i konta .

 2. Zaznacz konto, które chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

 3. Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić swoje działania.

Dodawanie osób do grupy rodzinnej

Jeśli do komputera dodasz konta Microsoft Twojej rodziny, możesz skonfigurować je jako rodzinę Microsoft. Jest to bezpłatna usługa pomagająca rodzinom utrzymać kontakt oraz zwiększyć bezpieczeństwo dzieci na urządzeniach z systemem Windows 10, konsoli Xbox One i urządzeniach z systemem Android z zainstalowaną aplikacją Microsoft Launcher.

Uwaga

Jeśli masz problem z dodaniem konta Microsoft, zobacz Często zadawane pytania dotyczące konta Microsoft.

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×