Dodawanie lub usuwanie kont na komputerze osobistym

W tym artykule opisano sposób dodawania lub usuwania konta na komputerze osobistym. Korzystanie z różnych kont na współużytkowanym komputerze osobistym umożliwia wielu osobom korzystanie z tego samego urządzenia — przy czym wszystko to obejmuje udostępnienie każdej osobie jej własnych informacji logowania oraz dostęp do własnych plików, ulubionych w przeglądarce i ustawień pulpitu.

Ponadto, jeśli korzystasz z tego samego komputera na potrzeby własnych i służbowych projektów, możesz chcieć dodać inne konta na komputerze.

Uwaga: Jeśli masz nowe urządzenie, możesz zobaczyć konto o nazwie „defaultuser0” — to konto jest nieaktywne i nie wpłynie na urządzenie ani nie zapewni dostępu innym osobom. Jeśli chcesz je usunąć, możesz uruchomić ponownie urządzenie, a następnie zalogować się ponownie.

Dodawanie osób na komputerze domowym

Najlepszym sposobem na dodanie osoby na komputerze jest spowodowanie jej zalogowania się przy użyciu konta Microsoft. Dowiedz się więcej o kontach Microsoft z artykułu Logowanie się za pomocą konta Microsoft.

W przypadku wersji Windows 10 Home i Windows 10 Professional:

 1. Wybierz pozycję rozpocznij > Ustawienia > konta >rodziny & innych użytkowników.

 2. W obszarze Inni użytkownicy wybierz pozycję Dodaj kogoś innego do tego komputera.

 3. Wprowadź informacje o koncie Microsoft tej osoby, a następnie postępuj zgodnie z monitami.

Jeśli musisz usunąć informacje logowania danej osoby z komputera:

 1. Wybierz pozycję rozpocznij > Ustawienia > konta > rodziny & osymulacjach użytkowników.

 2. Wybierz imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, a następnie wybierz pozycję Usuń. Zwróć uwagę, że nie spowoduje to usunięcia konta Microsoft tej osoby, a spowoduje jedynie usunięcie jej informacji logowania z komputera.

Dodawanie osób do komputera służbowego

Najlepiej, aby każdy użytkownik, który korzysta z komputera udostępnionego w pracy lub szkole, miał swoje własne konto Microsoft. Dowiedz się więcej o kontach Microsoft z artykułu Logowanie się za pomocą konta Microsoft.

Aby dodać osobę z istniejącym kontem Microsoft:

 1. Wybierz pozycję rozpocznij > Ustawienia > kont > innych użytkowników (w niektórych wersjach systemu Windows może być ona oznaczona jako inna osoba lub rodzina & innych użytkowników).

 2. W obszarze Użytkownicy w pracy lub szkole wybierz pozycję Dodaj użytkownika w pracy lub szkole.

 3. Wprowadź konto użytkownika danej osoby, wybierz typ konta, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

Jeśli musisz usunąć informacje logowania danej osoby z komputera:

 1. Wybierz pozycję rozpocznij > Ustawienia > konta > Osymulowaniu użytkownikom.

 2. Wybierz imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, a następnie wybierz pozycję Usuń.

 3. Przeczytaj informacje o ujawnianiu i wybierz pozycję Usuń konto i dane. Zwróć uwagę, że nie spowoduje to usunięcia konta Microsoft tej osoby, ale spowoduje usunięcie jej informacji logowania i danych konta z komputera.

Dodawanie kont służbowych na komputerze PC

Jeśli korzystasz z tego samego komputera zarówno do prac własnych, jak i służbowych, możesz chcieć dodać różne konta na komputerze, aby ułatwić korzystanie z plików, aplikacji i informacji powiązanych z poszczególnymi kontami. Gdy uzyskujesz dostęp do danych służbowych, następuje połączenie z domeną Twojej organizacji i uzyskanie dostępu do jej zasobów.

Aby dodać kolejne konto na komputerze:

 1. Wybierz pozycję rozpocznij > Ustawienia > konta > dostęp do pracy lub szkoły .

 2. Wybierz pozycję Połącz, a następnie postępuj zgodnie z monitami, aby dodać konta.

Jeśli musisz usunąć konto z komputera:

 1. Wybierz pozycję rozpocznij > Ustawienia > konta > dostęp do pracy lub szkoły .

 2. Zaznacz konto, które chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Rozłącz.

 3. Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić swoje działania. Zapamiętaj, że nie spowoduje to całkowitego usunięcia konta, spowoduje jedynie usunięcie dostępu z komputera.

  Uwaga: Jeśli konto jest jedynym kontem na komputerze albo kontem podstawowym na komputerze, nie można go usunąć. 

Dodawanie kont używanych przez aplikacje

Aby ułatwić i przyspieszyć logowanie do swoich kont, możesz dodać konta dla poszczególnych aplikacji. 

Aby dodać konto używane przez aplikacje na komputerze:

 1. Wybierz pozycję rozpocznij > Ustawienia > konta > poczty e-mail & kont .

 2. Aby dodać konto używane przez pocztę e-mail. Kalendarz lub kontakty wybierz pozycję Dodaj konto w obszarze konta używane przez pocztę e-mail, kalendarz i kontakty. W przypadku innych aplikacji wybierz pozycję Dodaj konto Microsoft lub Dodaj konto służbowe.

 3. Postępuj zgodnie z monitami, aby dodać konto.

Aby usunąć z komputera konto używane przez aplikacje:

 1. Wybierz pozycję rozpocznij > Ustawienia > konta > poczty e-mail & kont .

 2. Zaznacz konto, które chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

 3. Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić swoje działania.

Dodawanie osób do grupy rodzinnej

Jeśli do komputera zostały dodane konta Microsoft z rodziny, możesz skonfigurować je jako rodzinę firmy Microsoft. Jest to bezpłatna usługa pomagająca rodzinom utrzymać kontakt oraz zwiększyć bezpieczeństwo dzieci na urządzeniach z systemem Windows 10, konsoli Xbox One i urządzeniach z systemem Android z zainstalowaną aplikacją Microsoft Launcher.

Uwaga: Jeśli masz problem z dodaniem konta Microsoft, zobacz często zadawane pytania dotyczące konta Microsoft.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×