Dyktowanie tekstu za pomocą rozpoznawania mowy

Komputerowi z systemem Windows można podyktować tekst. Możliwe jest na przykład podyktowanie tekstu w celu wypełnienia formularzy online lub podyktowanie tekstu w edytorze tekstów, na przykład w programie WordPad, aby napisać list.


Gdy mówisz do mikrofonu, rozpoznawanie mowy Windows konwertuje słowa mówione na tekst wyświetlany na ekranie.

Aby podyktować tekst

 1. Otwórz rozpoznawanie mowy, klikając przycisk Start, Ikona przycisku Startpozycję Wszystkie programy,akcesoria, pozycję Ułatwieniadostępu , a następnie klikając pozycję Rozpoznawanie mowy Windows.

 2. Powiedz "start listening" (zacznij słuchać) lub kliknij przycisk Mikrofon, aby uruchomić tryb słuchania.

 3. Otwórz program, którego chcesz użyć, lub zaznacz pole tekstowe, do którego chcesz podyktować tekst.

 4. Wypowiedz tekst, który chcesz podyktować.Istnieje kilka sposobów poprawiania błędów powstałych podczas dyktowania. Można powiedzieć „correct that” („popraw to”), aby poprawić ostatnio wypowiedziany tekst. Aby poprawić pojedynczy wyraz, powiedz „correct” („popraw”), a następnie powiedz wyraz, który ma zostać poprawiony. Jeśli wyraz pojawia się więcej niż raz, wszystkie jego wystąpienia zostaną wyróżnione i będzie możliwe wybranie wystąpienia, które ma zostać poprawione. Wyrazy, które są często interpretowane niepoprawnie lub które w ogóle nie są rozpoznawane, można dodać do słownika mowy.

Aby użyć okna dialogowego panelu wyrazów alternatywnych

 1. Otwórz rozpoznawanie mowy, klikając przycisk Start, Ikona przycisku Startpozycję Wszystkie programy,akcesoria,klikając pozycję Ułatwienia dostępu ,a następnie klikając pozycję Rozpoznawanie mowy Windows.

 2. Powiedz "start listening" (zacznij słuchać) lub kliknij przycisk Mikrofon, aby uruchomić tryb słuchania.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby poprawić ostatnio wypowiedziany tekst, powiedz „correct that” („popraw to”).

  • Aby poprawić pojedynczy wyraz, powiedz „correct” („popraw”), a następnie powiedz wyraz, który ma zostać poprawiony.

 4. W oknie dialogowym Panel alternatywny wywiesz numer obok pozycji, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Aby zmienić wybór, w oknie dialogowym Alternates panel (Panel wyrazów alternatywnych) powiedz „spell” („przeliteruj”) i wypowiedz numer elementu, który ma zostać zmieniony, a następnie powiedz „OK”.


Aby użyć słownika mowy

 1. Otwórz rozpoznawanie mowy, klikając przycisk Start, Ikona przycisku Startpozycję Wszystkie programy,akcesoria,klikając pozycję Ułatwienia dostępu ,a następnie klikając pozycję Rozpoznawanie mowy Windows.

 2. Powiedz "start listening" (zacznij słuchać) lub kliknij przycisk Mikrofon, aby uruchomić tryb słuchania.

 3. Powiedz „open Speech Dictionary” („otwórz słownik mowy”).

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać wyraz do słownika, kliknij pozycję Add a new word (Dodaj nowy wyraz) lub wypowiedz jej nazwę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

  • Aby zapobiec dyktowaniu określonego wyrazu, kliknij pozycję Prevent a word from being dictated (Zapobiegaj dyktowaniu wyrazu) lub wypowiedz jej nazwę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

  • Aby poprawić lub usunąć wyraz, który już istnieje w słowniku, kliknij pozycję Change existing words (Zmień istniejące wyrazy) lub wypowiedz jej nazwę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Uwaga: Rozpoznawanie mowy jest dostępne tylko w następujących językach: angielskim, chińskim tradycyjnym, chińskim uproszczonym, francuskim, hiszpańskim, japońskim i niemieckim.
Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×