Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows Vista zawiera wszystkie aktualizacje, które zostały wydane od opublikowania dodatku SP1. 

Jak uzyskać dodatek SP2

Zalecanym (i najprostszym) sposobem uzyskania dodatku SP2 jest włączenie funkcji automatycznego aktualizowania w aplecie Windows Update w Panelu sterowania i poczekanie, aż system Windows Vista powiadomi, że dodatek SP2 jest gotowy do zainstalowania. Wystarczy kilka kliknięć, aby rozpocząć instalację, a reszta procesu przebiega automatycznie.

Aby zainstalować dodatek SP2, należy wcześniej zainstalować dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.

Aby dowiedzieć się, czy dodatek SP2 jest już zainstalowany

Kliknij przycisk Start, Ikona przycisku Startprawym przyciskiem myszy pozycję Komputer,a następnie kliknij polecenie Właściwości.

Jeśli dodatek Service Pack 2 znajduje się na liście w sekcji wydanie systemu Windows, dodatek SP2 jest już zainstalowany na komputerze i nie musisz postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przed zainstalowaniem dodatku SP2 zalecane jest wykonanie następujących czynności:

 • Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta administratora, upewnij się, że wszyscy inni użytkownicy komputera są wylogowani, a następnie zamknij wszystkie otwarte programy.

 • Utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych plików i umieść ją w lokalizacji zewnętrznej, takiej jak zewnętrzny dysk twardy, dysk DVD lub CD albo dysk flash USB.

 • W przypadku korzystania z komputera przenośnego podłącz go do gniazdka ściennego i nie odłączaj ani nie uruchamiaj komputera ponownie w czasie instalacji.

 • W razie potrzeby zaktualizuj wszystkie sterowniki urządzeń. W tym celu możesz skorzystać z usługi Windows Update lub przejść do witryny internetowej producenta urządzenia.

 • Jeśli do komputera jest podłączony zasilacz awaryjny (UPS), przed instalacją dodatku SP2 odłącz kabel szeregowy połączenia z tym urządzeniem. Instalacja automatycznie podejmuje próbę wykrycia urządzeń podłączonych do portów szeregowych, a urządzenia UPS mogą powodować problemy w procesie wykrywania. Komputer może pozostać podłączony do zasilania przy użyciu urządzenia UPS.

 • Niektóre programy antywirusowe mogą uniemożliwić lub spowolnić instalację dodatku SP2. W związku z tym można spróbować tymczasowo wyłączyć oprogramowanie antywirusowe. Należy jednak mieć świadomość zagrożeń, jakie są z tym związane, oraz pamiętać o włączeniu oprogramowania antywirusowego po zakończeniu instalacji dodatku Service Pack.

 • Upewnij się, że na dysku jest dostępna wystarczająca ilość wolnego miejsca do zainstalowania dodatku SP2 (większość tego miejsca zostanie zwolniona po zakończeniu instalacji).

Metoda instalacji

Szacunkowa ilość wymaganego wolnego miejsca na dysku

Windows Update

 • Oparty na procesorze x86: 684 MB

 • Oparty na procesorze x64: 863 MB

Pobranie dodatku SP2 z witryny internetowej firmy Microsoft

 • Oparty na procesorze x86: od 1,8 GB do 3 GB

 • Oparty na procesorze x64: od 3,2 GB do 5 GB

Zintegrowana instalacja dla przedsiębiorstw i specjalistów IT

 • Oparty na procesorze x86: 10 GB

 • Oparty na procesorze x64: 13 GBJeśli na komputerze skonfigurowano automatyczne instalowanie aktualizacji, usługa Windows Update wyświetli monit o zainstalowanie dodatku SP2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli monit o zainstalowanie dodatku SP2 nie zostanie wyświetlony, wykonaj następujące czynności:

Aby zainstalować dodatek SP2 za pomocą usługi Windows Update

 1. Upewnij się, że nawiązano połączenie z Internetem.

 2. Kliknij przycisk Start, Ikona przycisku Startpozycję Wszystkie programy,a następnie kliknij pozycję Windows Update.

 3. W okienku z lewej strony kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje.

 4. Kliknij pozycję Wyświetl dostępne aktualizacje. Na liście aktualizacji wybierz pozycję Dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows (KB948465),a następnie kliknij pozycję Zainstaluj Wymagane są uprawnienia administratora. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Uwaga: Jeśli dodatku SP2 nie ma na liście, może to oznaczać, że przed zainstalowaniem dodatku SP2 trzeba zainstalować inne aktualizacje. Zainstaluj wszystkie aktualizacje wymienione jako Zalecane lub Ważne, wróć do strony usługi Windows Update, a następnie kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Twój komputer może kilkakrotnie uruchomić się ponownie podczas instalacji.

 6. Po zakończeniu instalacji zaloguj się do komputera po wyświetleniu monitu logowania systemu Windows. Może zostać wyświetlone powiadomienie informujące o tym, czy aktualizacja przebiegła pomyślnie.

 7. Jeśli oprogramowanie antywirusowe zostało wyłączone, włącz je.

W przypadku wystąpienia problemów z uzyskaniem dodatku Service Pack za pośrednictwem witryny Windows Update dodatek SP2 można pobrać jako autonomiczny pakiet instalacyjny z witryny internetowej Centrum pobierania Microsoft, a następnie zainstalować go ręcznie.

Aby ręcznie zainstalować dodatek SP2 przy użyciu autonomicznego pakietu instalacyjnego

 1. W zależności od tego, czy używasz 32-, czy 64-bitowej wersji systemu Windows Vista, pobierz aktualizację dla wersji 32-bitowej lub pobierz aktualizację dla wersji 64-bitowych.

  Aby określić, czy używasz 32-bitowej, czy 64-bitowej wersji systemu Windows Vista, kliknij przycisk Start Ikona przycisku Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer,a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. Aby od razu zainstalować dodatek SP2, naciśnij lub kliknij przycisk Otwórz lub Uruchom, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby zainstalować dodatek SP2 później, kliknij opcję Zapisz w celu skopiowania pliku instalacyjnego na komputer. Gdy zechcesz zainstalować dodatek Service Pack, otwórz plik skopiowany na komputer.

 3. Na stronie Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista — Zapraszamy kliknij przycisk Dalej.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Twój komputer może kilkakrotnie uruchomić się ponownie podczas instalacji.

 5. Po zakończeniu instalacji zaloguj się do komputera po wyświetleniu monitu logowania systemu Windows. Zostanie wyświetlone powiadomienie z informacją o tym, czy aktualizacja przebiegła pomyślnie.

 6. Jeśli oprogramowanie antywirusowe zostało wyłączone, włącz je.

W przypadku samodzielnego zainstalowania dodatku SP2 można go odinstalować. Jeśli jednak dodatek SP2 był oryginalnie zainstalowany na komputerze (instalacja zintegrowana), odinstalowanie go jest niemożliwe.

Aby odinstalować dodatek SP2

 1. Kliknij przycisk Start, Ikona przycisku Startpozycję Panel sterowania, a następnie pozycję Programy.

 2. W obszarze Programy i funkcje kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

 3. Na stronie Odinstaluj aktualizację kliknij pozycję Dodatek Service Pack dla systemu Microsoft‌ Windows (KB948465), a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×