Instalowanie dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7

Pomoc techniczna dla Windows 7 zakończyła się 14 stycznia 2020 r.

Zalecamy migrację do systemu Windows 10, aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej

Zalecanym (i najprostszym) sposobem uzyskania dodatku SP1 jest włączenie funkcji automatycznego aktualizowania w aplecie Windows Update w Panelu sterowania i poczekanie, aż system Windows 7 powiadomi, że dodatek SP1 jest gotowy do zainstalowania. Instalacja trwa około 30 minut, a mniej więcej w połowie tego procesu wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.

Aby sprawdzić, czy Windows 7 dodatek SP1 jest już zainstalowany na komputerze, wybierz przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję komputer, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Jeśli dodatek Service Pack 1 jest wymieniony w obszarze Windows Edition, dodatek SP1 jest już zainstalowany na komputerze PC.

Przed rozpoczęciem

Sprawdź, czy Twój komputer jest 32- czy 64-bitowy

Musisz sprawdzić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa (x86) lub 64-bitowa (x64) w wersji Windows 7. Wybierz przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie wybierz pozycję Właściwości. Wersja Windows 7 jest wyświetlana obok pozycji Typ systemu.

Wymagania dotyczące miejsca na dysku

Upewnij się, że na dysku komputera jest wystarczająca ilość wolnego miejsca do zainstalowania dodatku SP1.

Metoda instalacji

Szacowana ilość wymaganego wolnego miejsca na dysku

Aktualizacja systemu Windows

architektura x86 (32-bitowa): 750 MB

architektura x64 (64-bitowa): 1050 MB

Pobranie dodatku SP1 z witryny internetowej firmy Microsoft

architektura x86 (32-bitowa): 4100 MB

architektura x64 (64-bitowa): 7400 MB

Wykonywanie kopii zapasowej ważnych plików

Przed zainstalowaniem aktualizacji warto wykonać kopię zapasową ważnych plików, zdjęć i klipów wideo na zewnętrznym dysku twardym, dysku flash USB lub w chmurze.

Podłączanie zasilania i nawiązywanie połączenia z Internetem

Upewnij się, że Twój komputer jest podłączony do zasilania i że masz połączenie z Internetem.

Wyłączanie oprogramowania antywirusowego

Niektóre programy antywirusowe mogą uniemożliwić lub spowolnić instalację dodatku SP1. Przed rozpoczęciem instalacji możesz tymczasowo wyłączyć oprogramowanie antywirusowe. Pamiętaj jednak o zagrożeniach, które się z tym wiążą, i włącz ponownie to oprogramowanie po zainstalowaniu dodatku SP1.

Instalowanie dodatku SP1 dla systemu Windows 7 za pomocą usługi Windows Update (zalecane)

Jeśli na komputerze skonfigurowano automatyczne instalowanie aktualizacji, usługa Windows Update wyświetli monit o zainstalowanie dodatku SP1. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aktualizację.

Aby ręcznie zainstalować dodatek SP1 z witryny Windows Update:

 1. Wybierz przycisk Start > Wszystkie programy > Windows Update.

 2. W lewym okienku wybierz pozycję Wyszukaj aktualizacje.

 3. Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek ważne aktualizacje, wybierz link, aby wyświetlić dostępne aktualizacje. Na liście aktualizacji wybierz pozycję Dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows (KB976932), a następnie wybierz pozycję OK.

  Uwaga: Jeśli dodatku SP1 nie ma na liście, może to oznaczać, że przed zainstalowaniem dodatku SP1 trzeba zainstalować inne aktualizacje. Zainstaluj wszystkie ważne aktualizacje, a następnie wykonaj ponownie powyższe kroki, aby wyszukać dodatek SP1.

 4. Wybierz pozycję Zainstaluj aktualizacje. Wymagane są uprawnienia administratoramoże zostać wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub o potwierdzenie wyboru.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować dodatek SP1.

 6. Po zainstalowaniu dodatku SP1 zaloguj się do komputera. Może zostać wyświetlone powiadomienie informujące o tym, czy aktualizacja przebiegła pomyślnie. Jeśli oprogramowanie antywirusowe zostało wyłączone przed instalacją, włącz je z powrotem.

Pobieranie i instalowanie dodatku SP1 dla systemu Windows z Centrum pobierania Microsoft

Jeśli nie możesz zainstalować dodatku SP1 za pośrednictwem usługi Windows Update, możesz pobrać pakiet instalacyjny z Centrum pobierania Microsoft, a następnie zainstalować dodatek SP1 ręcznie.

 1. Przejdź do strony pobierania dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 w witrynie firmy Microsoft w sieci Web.

 2. Wybierz pozycję Instrukcje instalacji, aby zobaczyć, jakie pakiety są dostępne do pobrania, i zanotuj ten, którego potrzebujesz.

 3. Wybierz odpowiedni język z listy rozwijanej, a następnie wybierz pozycję Pobierz.

 4. Wybierz pakiety do zainstalowania, wybierz pozycję Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować dodatek SP1. Twój komputer może kilkakrotnie uruchomić się ponownie podczas instalacji.

 5. Po zainstalowaniu dodatku SP1 zaloguj się do komputera. Może zostać wyświetlone powiadomienie informujące o tym, czy aktualizacja przebiegła pomyślnie. Jeśli oprogramowanie antywirusowe zostało wyłączone przed instalacją, włącz je z powrotem.

Rozwiązywanie problemów występujących podczas instalowania dodatku SP1 dla systemu Windows

Jeśli próba zainstalowania dodatku SP1 powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie z informacją, że instalacja nie zakończyła się pomyślnie, przyczyną może być problem z usługą Windows Servicing Store, która służy do instalowania aktualizacji, lub oprogramowanie antywirusowe uniemożliwiające zainstalowanie aktualizacji.

Aby podjąć próbę rozwiązania tego problemu, wykonaj poniższe kroki, a następnie spróbuj ponownie zainstalować dodatek SP1.

Pobieranie i uruchamianie Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu

 1. Wybierz w tabeli link odpowiadający wersji systemu Windows działającej na komputerze.

  Wersja systemu Windows

  Link do Centrum pobierania Microsoft

  Windows 7 32-bitowy (x86)

  Pobierz

  Windows 7 64-bitowy (x64)

  Pobierz

  Na stronie Centrum pobierania Microsoft wybierz język, a następnie wybierz pozycję Pobierz. Pobranie i zainstalowanie narzędzia może potrwać kilka minut.

 2. Aby od razu zainstalować narzędzie, wybierz pozycję Otwórz lub Uruchom, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Aby skorzystać z narzędzia później, wybierz pozycję Zapisz i pobierz pliki instalacyjne na komputer.

 3. Na ekranie Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update wybierz pozycję Tak lub OK.

 4. Na ekranie Instalacja zakończona wybierz pozycję Zamknij.

 5. Spróbuj ponownie zainstalować dodatek Service Pack.

Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update

Jeśli komputer nie może znaleźć lub zainstalować aktualizacji, narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update może pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

 1. Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania.

 2. W polu wyszukiwania wpisz rozwiązywanie problemów, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów.

 3. W obszarze System i zabezpieczenia wybierz pozycję Rozwiąż problemy z usługą Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

 4. Po zakończeniu pracy narzędzia do rozwiązywania problemów spróbuj ponownie zainstalować dodatek Service Pack.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×