Administrator to osoba, która może na komputerze wprowadzić zmiany wpływające na innych użytkowników komputera. Administratorzy mogą zmieniać ustawienia zabezpieczeń, instalować oprogramowanie i sprzęt, uzyskiwać dostęp do wszystkich plików na komputerze i wprowadzać zmiany na kontach innych użytkowników. Aby zalogować się jako administrator, musisz mieć na komputerze konto użytkownika typu Administrator.

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje konto jest kontem administratora, możesz sprawdzić typ konta po zalogowaniu się. Czynności, które należy wykonać, zależą od tego, czy używasz komputera przyłączonego do domeny, czy należącego do grupy roboczej.

  1. Na ekranie powitalnym wpisz nazwę użytkownika i hasło konta.

  2. Otwórz konta użytkowników, klikając przycisk Start, Ikona przycisku Startpanel sterowania,klikając pozycję Konta użytkowników,klikając pozycję Konta użytkowników, a następnie klikając pozycję Zarządzaj kontami użytkowników Wymagane są uprawnienia administratora. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

    Twoja nazwa użytkownika zostanie wyróżniona, a typ konta zostanie pokazany w kolumnie Grupa.

  1. Na ekranie powitalnym wpisz nazwę użytkownika i hasło konta.

  2. Otwórz konta użytkowników, klikając przycisk Start Ikona przycisku Start, klikając pozycję Panelsterowania , klikając pozycję Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne,klikając pozycję Konta użytkowników ,a następnie klikając pozycję Zarządzaj innym kontem Wymagane są uprawnienia administratora. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

    Typ konta jest wyświetlany poniżej Twojej nazwy użytkownika.

    Jeśli masz typ konta Administrator,jesteś obecnie zalogowany jako administrator.

Jeśli typ konta jest inny niż Administrator, nie możesz się zalogować jako administrator, chyba że znasz nazwę użytkownika i hasło do innego konta na danym komputerze, które jest kontem administratora. Jeśli nie jesteś administratorem, możesz poprosić administratora o zmianę typu Twojego konta.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×