Konfigurowanie sygnału telewizyjnego w programie Windows Media Center

Pomoc techniczna dla systemu Windows 7 zakończyła się 14 stycznia 2020 r.

Zalecamy migrację do systemu Windows 10, aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej

Czy wiesz, że możesz oglądać i nagrywać telewizję na żywo na komputerze? Potrzebujesz jedynie programu Windows Media Center, sygnału telewizyjnego i zgodnego tunera telewizyjnego.

Jeśli nie znasz jeszcze programu Media Center, zobacz Wprowadzenie do programu Windows Media Center, aby nauczyć się jego obsługi.

W różnych regionach są dostępne różne sygnały telewizyjne i należy pamiętać, że tuner powinien być zgodny z sygnałem telewizyjnym, z którym chcesz się połączyć. Poniżej przedstawiono niektóre typowe scenariusze dotyczące sygnału telewizyjnego, które pomogą określić typ odbieranego sygnału oraz wymagany typ tunera. (Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do tunera lub odwiedź witrynę internetową producenta, aby określić typ sygnałów, z którymi tuner jest zgodny.)

 

Typ sygnału obsługiwany przez tuner telewizyjny

Źródło sygnału

Dostępne możliwości

NTSC

Kabel analogowy

Skonfiguruj sygnał telewizyjny bezpośrednio z gniazda ściennego telewizji kablowej lub odbiornika za pomocą nadajnika podczerwieni.

ATSC

Antena

Skonfiguruj sygnał bezpośrednio z anteny (informacje na temat skanowania w poszukiwaniu sygnału można znaleźć w poniższej sekcji).

ClearQAM

Kabel cyfrowy

Skonfiguruj sygnał telewizyjny bezpośrednio z gniazda ściennego telewizji kablowej lub odbiornika za pomocą nadajnika podczerwieni.
Należy pamiętać, że dostępność kanałów przy zastosowaniu tej metody jest zależna od regionu, a niektóre kanały prawdopodobnie będzie trzeba dodać ręcznie w programie Media Center w celu ich prawidłowego dostrojenia.

Telewizja kablowa premium o wysokiej rozdzielczości (OCUR)

Kabel cyfrowy

Skonfiguruj sygnał telewizyjny bezpośrednio z gniazda ściennego telewizji kablowej lub odbiornika za pomocą nadajnika podczerwieni, aby odbierać podstawowe kanały cyfrowej telewizji kablowej.
Skonfiguruj sygnał cyfrowej telewizji kablowej przy użyciu tunera cyfrowej telewizji kablowej i karty CableCARD (dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych).

 

Jeśli wiele tunerów jest zainstalowanych w komputerze lub podłączonych do niego, istnieje możliwość skonfigurowania wielu sygnałów telewizyjnych. Umożliwia to jednoczesne nagrywanie programów na różnych kanałach. Można nawet odbierać dwa typy sygnału przy użyciu hybrydowego tunera telewizyjnego. Jednak program Media Center może nie zapewniać dostępu do obu sygnałów jednocześnie.
 

Jeśli sygnał telewizyjny pochodzi z gniazda ściennego telewizji kablowej lub anteny naziemnej, wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować go w programie Media Center:

 1. Podłącz kabel sygnału telewizyjnego do gniazda TV-IN w zgodnym tunerze telewizyjnym na komputerze z zainstalowanym programem Media Center.

  Jeśli komputer jest wyposażony w więcej niż jeden tuner, możesz podzielić sygnał telewizyjny przy użyciu rozdzielacza, a następnie podłączyć go do każdego z tunerów. Umożliwi to jednoczesne nagrywanie wielu programów lub oglądanie programu na żywo podczas nagrywania innego programu. Aby można było odbierać sygnał telewizyjny przy użyciu wielu tunerów, do każdego tunera telewizyjnego musi być podłączony sygnał telewizyjny, a sygnał dla każdego tunera musi być taki sam.

 2. Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do pozycji Zadania, wybierz pozycję Ustawienia, wybierz pozycję Telewizja, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj sygnał telewizyjny.

 3. Wyświetlenie komunikatu z informacją, że zmiana ustawień będzie mieć wpływ na nagrywanie telewizji, oznacza, że sygnał został już skonfigurowany. Aby ponownie przejść przez proces konfiguracji, wybierz przycisk Tak.

 4. Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować sygnał telewizyjny. Te czynności zależą od typu posiadanego tunera lub tunerów oraz typu programów w abonamencie.

 5. Jeśli na ekranie Wynik wykrywania sygnału telewizyjnego tuner lub tunery są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami, wybierz pozycję Tak, konfiguruj sygnał telewizyjny przy użyciu tych wyników, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Jeśli tuner telewizyjny nie jest wyświetlany na ekranie, upewnij się, że jest poprawnie podłączony do komputera, a odpowiednie sterowniki zostały zainstalowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

 6. Na ekranie Dostawca sygnału telewizyjnego przewiń listę i wybierz dostawcę sygnału, który najbardziej odpowiada Twojej lokalizacji i usłudze, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 7. Wybierz przycisk Zakończ.

Jeśli tuner telewizji cyfrowej został skonfigurowany podczas procesu konfiguracji, można wykonać skanowanie, aby znaleźć dodatkowe kanały, które mogą być dostępne. Można również sprawdzić siłę sygnału dla poszczególnych kanałów i wyłączyć kanały, dla których odbierany sygnał nie jest wystarczająco silny.

 • Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do pozycji Zadania, wybierz pozycję Ustawienia, wybierz pozycję Telewizja, wybierz pozycję Sygnał telewizyjny, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Skanuj, aby wyszukać więcej kanałów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Program Media Center wyszuka dodatkowe kanały, które mogą być dostępne dla tunera telewizyjnego.

  • Wybierz pozycję Siła sygnału anteny telewizji cyfrowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Program Media Center przeskanuje osobno poszczególne kanały i wyświetli ich siłę sygnału. Na ekranie Regulacja anteny telewizji cyfrowej i wybór kanałów możesz wyczyścić pole wyboru obok kanałów, których sygnał jest słaby lub niedostępny, aby nie były wyświetlane w przewodniku.

Uwaga

Gdy skanowanie dodatkowych kanałów w programie Media Center wygląda na ukończone, program może nadal działać w tle. Jeśli oczekiwane kanały nie zostały wyświetlone podczas tego skanowania, warto zaczekać około 15 minut przed ponowną próbą wyszukiwania.


 

Wielu abonentów telewizji kablowej lub satelitarnej ma odbiornik telewizji kablowej (czasami nazywany przystawką STP) lub odbiornik telewizji satelitarnej. Możesz skonfigurować sygnał telewizyjny, aby przechodził przez jedno z takich urządzeń w drodze do komputera z programem Media Center.

Odbiorniki telewizji kablowej i satelitarnej mogą obsługiwać kanały w standardowej lub wysokiej rozdzielczości. W programie Media Center cyfrowy sygnał wysokiej rozdzielczości przesyłany za pomocą tych odbiorników zostanie przekształcony na analogowy sygnał standardowej rozdzielczości.

 1. Podłącz kabel ze źródła (gniazda ściennego) do wejścia telewizji kablowej w odbiorniku telewizji kablowej lub satelitarnej.

  Jeśli masz dwa odbiorniki telewizji kablowej lub satelitarnej, których chcesz używać z programem Media Center, możesz rozdzielić sygnał telewizyjny z gniazda ściennego do tych odbiorników przy użyciu rozdzielacza. Do wejścia telewizji kablowej każdego odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej musi być podłączony sygnał telewizyjny.

 2. Podłącz kabel z wyjścia odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej do gniazda TV-IN odpowiedniego tunera telewizyjnego w komputerze z programem Media Center.

  Jeśli Twój komputer jest wyposażony w więcej niż jeden tuner telewizyjny, upewnij się, że do wejścia TV-IN każdego tunera jest podłączony sygnał telewizyjny. (To oznacza, że dla każdego tunera w komputerze z programem Media Center jest wymagany jeden odbiornik telewizji kablowej lub satelitarnej.)

 3. Podłącz nadajnik podczerwieni do komputera i odbiornika. (Nadajnik podczerwieni to małe urządzenie na podczerwień dostarczane z wieloma pilotami do programu Media Center i tunerami telewizyjnymi. Więcej informacji zawiera dokumentacja dołączona do nadajnika podczerwieni.)

 4. Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do pozycji Zadania, wybierz pozycję Ustawienia, wybierz pozycję Telewizja, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj sygnał telewizyjny.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć sygnał telewizyjny, w zależności od typu tunera lub tunerów, do których jest podłączony kabel, jak również typu programów w abonamencie.

Jeśli korzystasz z usług cyfrowej telewizji kablowej lokalnego dostawcy telewizji kablowej i posiadasz komputer mający specjalny certyfikat Digital Cable Ready możesz oglądać i nagrywać cyfrową telewizję kablową w programie Media Center. Wymaga to kilku elementów: tunera cyfrowej telewizji kablowej, który jest urządzeniem stanowiącym wyposażenie większości komputerów z certyfikatem Digital Cable Ready, oraz karty CableCARD, czyli urządzenia, które należy włożyć do tunera telewizji kablowej, aby móc obierać sygnał cyfrowej telewizji kablowej. Karta CableCARD zastępuje dekoder cyfrowy i można ją uzyskać tylko od dostawcy cyfrowej telewizji kablowej uczestniczącego w programie. Odpowiednia karta CableCARD włożona do zgodnego tunera cyfrowej telewizji kablowej umożliwia oglądanie kanałów cyfrowej telewizji kablowej (w standardowej i wysokiej rozdzielczości) dostępnych w abonamencie dostawcy telewizji kablowej.


Zalecane jest, aby tuner i sygnał cyfrowej telewizji kablowej został skonfigurowany przez technika dostawcy usług telewizji kablowej. Wiele z poniższych kroków powinno być wykonywanych przez techników.

 1. Jeśli masz komputer z certyfikatem Digital Cable Ready, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta komputera, aby skonfigurować tuner telewizji cyfrowej.

 2. Zanotuj adres urządzenia i numer seryjny karty CableCARD widoczny na karcie CableCARD. (Te numery będą potrzebne w procesie aktywacji w kroku 7.)

 3. Włóż kartę CableCARD do tunera cyfrowej telewizji kablowej. (Ten krok jest zwykle wykonywany przez technika dostawcy cyfrowej telewizji kablowej.)

 4. Podłącz kabel ze źródła sygnału telewizji kablowej (gniazdo ścienne) do gniazda TV-IN tunera cyfrowej telewizji kablowej. (Ten krok jest zwykle wykonywany przez technika dostawcy cyfrowej telewizji kablowej.)

 5. Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do pozycji Zadania, wybierz pozycję Ustawienia, wybierz pozycję Telewizja, wybierz pozycję Konfiguruj sygnał telewizyjny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować sygnał.

 6. Skontaktuj się z dostawcą usług, aby skojarzyć kartę CableCARD z tunerem cyfrowej telewizji kablowej — spowoduje to aktywację obu urządzeń i umożliwi odbieranie programów cyfrowej telewizji kablowej. Konieczne będzie podanie dostawcy usług następujących informacji:

  • Identyfikator karty CableCARD Ten numer będzie widoczny w programie Windows Media Center na stronie Zadzwoń do firmy świadczącej usługi telewizji kablowej. (Przykład: 000-298-933-268-5)

  • Identyfikator hosta Ten numer będzie widoczny w programie Windows Media Center na stronie Zadzwoń do firmy świadczącej usługi telewizji kablowej. (Przykład: 029-000-000-104-7)

  • Identyfikator danych Ten numer będzie widoczny w programie Windows Media Center na stronie Zadzwoń do firmy świadczącej usługi telewizji kablowej. (Przykład: 132-028-947-08)

  • Adres urządzenia Ten numer znajduje się na karcie CableCARD. (Przykład: 000-02989-33268-246)

  • Numer seryjny karty CableCARD Ten numer znajduje się na karcie CableCARD. (Przykład: NG3549TA0113)

Uwagi

Jeśli masz tuner cyfrowej telewizji kablowej (lub inny tuner cyfrowy), ale nie korzystasz z usługi cyfrowej telewizji kablowej, możesz oglądać i nagrywać telewizję naziemną o wysokiej rozdzielczości (HDTV; czasami nazywaną ATSC), telewizję o standardowej rozdzielczości oraz kanały cyfrowej telewizji kablowej, które nie są szyfrowane (takie jak nieszyfrowane kanały QAM), za pomocą anteny.

Na niektórych kanałach premium cyfrowej telewizji kablowej może być nadawana zawartość chroniona, której nie można nagrywać.

 

 

 

Jeśli komputer został uaktualniony z systemu Windows Vista do systemu Windows 7, można zachować ustawienia sygnału telewizyjnego sprzed uaktualnienia.

 1. Wybierz kolejno przycisk Start, pozycję Wszystkie programy, a następnie pozycję Windows Media Center.

 2. Jeśli program Media Center wykryje poprzednie ustawienia sygnału telewizyjnego, zostanie wyświetlone powitalne pytanie, czy chcesz skonfigurować telewizję przy użyciu tych samych ustawień. Wybierz pozycję Tak, użyj poprzednich ustawień telewizyjnych, a następnie wybierz przycisk OK.

 3. Po zakończeniu stosowania poprzednich ustawień telewizyjnych w programie Media Center wybierz pozycję Zakończ.

Uwagi

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że konfiguracja telewizji nie powiodła się, upewnij się, że zainstalowano najnowszy sterownik tunera telewizyjnego. Aby uzyskać informacje na temat pobierania i instalowania najnowszego sterownika, zobacz Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

Jeśli zainstalowano najnowsze sterowniki tunera telewizyjnego, ale program Media Center nadal nie może skonfigurować sygnału tą metodą, spróbuj skonfigurować sygnał telewizyjny bez zachowywania ustawień z systemu Windows Vista.


 

Jeśli występują problemy z konfiguracją sygnału telewizyjnego, spróbuj użyć narzędzia do rozwiązywania problemów z tunerem telewizyjnym, aby automatycznie znaleźć i usunąć niektóre typowe problemy.

Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z tunerem telewizyjnym, wybierając przycisk Start, a następnie wybierając pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów. W okienku z lewej strony wybierz pozycję Wyświetl wszystko, a następnie wybierz pozycję Skonfiguruj tuner telewizyjny.

 

Uwagi

Podczas konfiguracji może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie programu o nazwie PlayReady. Program PlayReady umożliwia odtwarzanie chronionej zawartości programów telewizyjnych premium dostawcy usług w programie Media Center.

Jeśli podczas konfigurowania tunera telewizyjnego zostanie wyświetlony komunikat o błędzie — na przykład błędzie pobierania lub instalacji programu PlayReady — może być konieczne ponowne przeprowadzenie całego procesu instalacji, aby sygnał telewizyjny mógł działać prawidłowo.

 

 

 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×