Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Miejsca do magazynowania pomagają chronić dane w przypadku wystąpienia awarii dysku i umożliwiają zwiększenie ilości miejsca w miarę dodawania dysków do komputera. Za pomocą funkcji Miejsca do magazynowania można tworzyć grupy (pule magazynu) złożone z dwóch lub większej liczby dysków, a następnie tworzyć z nich dyski wirtualne (miejsca do magazynowania). W tych miejscach do magazynowania są zwykle przechowywane dwie kopie danych. Nawet jeśli jeden dysk zawiedzie, nadal będziesz dysponować nietkniętą kopią danych. Jeśli zostało mało miejsca do magazynowania, dodaj więcej dysków do puli magazynu.

Potrzebne są co najmniej dwa dodatkowe dyski (oprócz dysku, na którym zainstalowano system Windows). Mogą to być wewnętrzne lub zewnętrzne dyski twarde lub dyski półprzewodnikowe (SSD). Z funkcją Miejsca do magazynowania można używać dysków różnych typów, między innymi dysków USB, SATA i SAS.
 

 1. Dodaj i podłącz dyski, które chcesz zgrupować za pomocą funkcji Miejsca do magazynowania.

 2. Przejdź do paska zadań, wpisz w polu wyszukiwania ciąg Miejsca do magazynowania i wybierz pozycję Miejsca do magazynowania na liście wyników wyszukiwania.

 3. Wybierz pozycję Utwórz nową pulę i miejsce do magazynowania.

 4. Wybierz dyski, które chcesz dodać do nowego miejsca do magazynowania, a następnie wybierz pozycję Utwórz pulę.

 5. Dodaj do dysku nazwę i literę, a następnie wybierz układ. Opcje Dublowany dwustopniowo, Dublowany trzystopniowo i Parzystość zwiększają ochronę plików w miejscu do magazynowania przed skutkami ewentualnej awarii dysku.

 6. Podaj maksymalny rozmiar, jaki może osiągnąć miejsce do magazynowania, a następnie wybierz pozycję Utwórz miejsce do magazynowania.
   

 • Miejsca proste zaprojektowano pod kątem zwiększonej wydajności, ale nie zapewniają one ochrony plików na wypadek awarii dysku. Najlepiej nadają się do przechowywania danych tymczasowych (takich jak pliki renderowania wideo), plików zapasowych edytora obrazów i pośrednich plików obiektów kompilatora. Aby miejsca proste były użyteczne, wymagają co najmniej dwóch dysków.

 • Miejsca dublowane zaprojektowano pod kątem zwiększonej wydajności i zapewniają one przechowywanie wielu kopii w celu ochrony plików na wypadek awarii dysku. Miejsca dublowane dwustopniowo tworzą dwie kopie plików i są odporne na awarię jednego dysku, natomiast miejsca dublowane trzystopniowo są odporne na awarię dwóch dysków. Doskonale nadają się do przechowywania różnych danych, od udziałów plików ogólnego przeznaczenia po biblioteki wirtualnych dysków twardych. W przypadku sformatowania miejsca dublowanego w systemie plików ReFS system Windows automatycznie dba o integralność danych, co dodatkowo zwiększa odporność plików na awarię dysków. Miejsca dublowane dwustopniowo wymagają co najmniej dwóch dysków, a trzystopniowo — co najmniej pięciu.

 • Miejsca parzystości zaprojektowano pod kątem wydajności magazynowania i zapewniają one przechowywanie wielu kopii w celu ochrony plików na wypadek awarii dysku. Miejsca parzystości najlepiej nadają się do przechowywania danych archiwum i multimediów strumieniowych, takich jak muzyka i wideo. Ten układ miejsc do magazynowania wymaga co najmniej trzech dysków w celu zapewnienia ochrony na wypadek awarii jednego dysku i co najmniej siedmiu dysków w celu zapewnienia ochrony na wypadek awarii dwóch dysków.
   

Po uaktualnieniu do Windows zalecamy uaktualnienie istniejących pul. Uaktualniona pula umożliwia optymalizowanie użycia dysku i usuwanie dysków z puli bez wpływu na możliwości puli w zakresie ochrony dysku na wypadek awarii.

Uwaga: Uaktualnione pule nie są zgodne z poprzednimi wersjami systemu Windows.

Po dodaniu nowych dysków do istniejącej puli warto zoptymalizować użycie dysku. Spowoduje to przeniesienie części danych na nowo dodany dysk, zapewniając optymalne wykorzystanie możliwości puli. Domyślnie tak się stanie, gdy dodasz nowy dysk do uaktualnionej puli w programie Windows zobaczysz pole wyboru Optymalizuj, aby rozłożyć istniejące dane na wszystkie dyski wybrane podczas dodawania dysku. Jeśli jednak to pole wyboru zostanie wyczyszczone lub dyski zostaną dodane przed uaktualnieniem puli, trzeba ręcznie zoptymalizować użycie dysku. Aby to zrobić, wpisz na pasku zadań w polu wyszukiwania ciąg Miejsca do magazynowania i wybierz pozycję Miejsca do magazynowania na liście wyników wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Optymalizuj użycie dysku.
 

Jeśli utworzono pulę w Windows lub uaktualniono istniejącą pulę, będzie można usunąć z niego dysk. Dane przechowywane na tym dysku zostaną przeniesione na inne dyski w puli, umożliwiając swobodne korzystanie z dysku do innych celów.

 1. Przejdź do paska zadań, wpisz Miejsca do magazynowania w polu wyszukiwania i wybierz pozycję Miejsca do magazynowania z listy wyników wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Zmień ustawienia > Dyski fizyczne, aby zobaczyć wszystkie dyski w puli.

 3. Znajdź dysk, który chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Przygotuj do usunięcia > Przygotuj do usunięcia. Pozostaw komputer włączony do czasu przygotowania dysku do usunięcia. Może to potrwać kilka godzin, w zależności od ilości danych przechowywanych na dysku.

 4. Aby przyspieszyć proces przygotowywania dysku, uniemożliw dyskowi przejście w stan uśpienia (opcjonalnie). Wybierz pozycję Uruchom> Ustawienia> System> & baterii> ekran i uśpienie. Obok opcji Po podłączeniu umieść urządzenie w tryb uśpienia po wybraniu opcji Nigdy.

 5. Gdy dysk jest wymieniony jako Gotowy do usunięcia, wybierz pozycję Usuń > Usuń dysk. Teraz można odłączyć dysk od komputera.

Uwaga: Jeśli wystąpią problemy podczas próby przygotowania dysku do usunięcia, może to znaczyć, że nie masz wystarczającej ilości wolnego miejsca w puli, aby przechować wszystkie dane z dysku, który chcesz usunąć. Spróbuj dodać do puli nowy dysk o rozmiarze równym rozmiarowi dysku, który chcesz usunąć, a następnie ponów próbę.

Miejsca do magazynowania pomagają chronić dane w przypadku wystąpienia awarii dysku i umożliwiają zwiększenie ilości miejsca w miarę dodawania dysków do komputera. Za pomocą funkcji Miejsca do magazynowania można tworzyć grupy (pule magazynu) złożone z dwóch lub większej liczby dysków, a następnie tworzyć z nich dyski wirtualne (miejsca do magazynowania). W tych miejscach do magazynowania są zwykle przechowywane dwie kopie danych. Nawet jeśli jeden dysk zawiedzie, nadal będziesz dysponować nietkniętą kopią danych. Jeśli zostało mało miejsca do magazynowania, dodaj więcej dysków do puli magazynu.

Potrzebne są co najmniej dwa dodatkowe dyski (oprócz dysku, na którym zainstalowano system Windows). Mogą to być wewnętrzne lub zewnętrzne dyski twarde lub dyski półprzewodnikowe (SSD). Z funkcją Miejsca do magazynowania można używać dysków różnych typów, między innymi dysków USB, SATA i SAS.
 

 1. Dodaj i podłącz dyski, które chcesz zgrupować za pomocą funkcji Miejsca do magazynowania.

 2. Przejdź do paska zadań, wpisz w polu wyszukiwania ciąg Miejsca do magazynowania i wybierz pozycję Miejsca do magazynowania na liście wyników wyszukiwania.

 3. Wybierz pozycję Utwórz nową pulę i miejsce do magazynowania.

 4. Wybierz dyski, które chcesz dodać do nowego miejsca do magazynowania, a następnie wybierz pozycję Utwórz pulę.

 5. Dodaj do dysku nazwę i literę, a następnie wybierz układ. Opcje Dublowany dwustopniowo, Dublowany trzystopniowo i Parzystość zwiększają ochronę plików w miejscu do magazynowania przed skutkami ewentualnej awarii dysku.

 6. Podaj maksymalny rozmiar, jaki może osiągnąć miejsce do magazynowania, a następnie wybierz pozycję Utwórz miejsce do magazynowania.
   

 • Miejsca proste zaprojektowano pod kątem zwiększonej wydajności, ale nie zapewniają one ochrony plików na wypadek awarii dysku. Najlepiej nadają się do przechowywania danych tymczasowych (takich jak pliki renderowania wideo), plików zapasowych edytora obrazów i pośrednich plików obiektów kompilatora. Aby miejsca proste były użyteczne, wymagają co najmniej dwóch dysków.

 • Miejsca dublowane zaprojektowano pod kątem zwiększonej wydajności i zapewniają one przechowywanie wielu kopii w celu ochrony plików na wypadek awarii dysku. Miejsca dublowane dwustopniowo tworzą dwie kopie plików i są odporne na awarię jednego dysku, natomiast miejsca dublowane trzystopniowo są odporne na awarię dwóch dysków. Doskonale nadają się do przechowywania różnych danych, od udziałów plików ogólnego przeznaczenia po biblioteki wirtualnych dysków twardych. W przypadku sformatowania miejsca dublowanego w systemie plików ReFS system Windows automatycznie dba o integralność danych, co dodatkowo zwiększa odporność plików na awarię dysków. Miejsca dublowane dwustopniowo wymagają co najmniej dwóch dysków, a trzystopniowo — co najmniej pięciu.

 • Miejsca parzystości zaprojektowano pod kątem wydajności magazynowania i zapewniają one przechowywanie wielu kopii w celu ochrony plików na wypadek awarii dysku. Miejsca parzystości najlepiej nadają się do przechowywania danych archiwum i multimediów strumieniowych, takich jak muzyka i wideo. Ten układ miejsc do magazynowania wymaga co najmniej trzech dysków w celu zapewnienia ochrony na wypadek awarii jednego dysku i co najmniej siedmiu dysków w celu zapewnienia ochrony na wypadek awarii dwóch dysków.
   

Po uaktualnieniu do Windows zalecamy uaktualnienie istniejących pul. Uaktualniona pula umożliwia optymalizowanie użycia dysku i usuwanie dysków z puli bez wpływu na możliwości puli w zakresie ochrony dysku na wypadek awarii.

Uwaga: Uaktualnione pule nie są zgodne z poprzednimi wersjami systemu Windows.

Po dodaniu nowych dysków do istniejącej puli warto zoptymalizować użycie dysku. Spowoduje to przeniesienie części danych na nowo dodany dysk, zapewniając optymalne wykorzystanie możliwości puli. Domyślnie tak się stanie, gdy dodasz nowy dysk do uaktualnionej puli w programie Windows zobaczysz pole wyboru Optymalizuj, aby rozłożyć istniejące dane na wszystkie dyski wybrane podczas dodawania dysku. Jeśli jednak to pole wyboru zostanie wyczyszczone lub dyski zostaną dodane przed uaktualnieniem puli, trzeba ręcznie zoptymalizować użycie dysku. Aby to zrobić, wpisz na pasku zadań w polu wyszukiwania ciąg Miejsca do magazynowania i wybierz pozycję Miejsca do magazynowania na liście wyników wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Optymalizuj użycie dysku.
 

Jeśli utworzono pulę w Windows lub uaktualniono istniejącą pulę, będzie można usunąć z niego dysk. Dane przechowywane na tym dysku zostaną przeniesione na inne dyski w puli, umożliwiając swobodne korzystanie z dysku do innych celów.

 1. Przejdź do paska zadań, wpisz Miejsca do magazynowania w polu wyszukiwania i wybierz pozycję Miejsca do magazynowania z listy wyników wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Zmień ustawienia > Dyski fizyczne, aby zobaczyć wszystkie dyski w puli.

 3. Znajdź dysk, który chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Przygotuj do usunięcia > Przygotuj do usunięcia. Pozostaw komputer włączony do czasu przygotowania dysku do usunięcia. Może to potrwać kilka godzin, w zależności od ilości danych przechowywanych na dysku.

 4. Aby przyspieszyć proces przygotowywania dysku, uniemożliw dyskowi przejście w stan uśpienia (opcjonalnie). W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg Zasilanie i uśpienie, a następnie wybierz pozycję Ustawienia zasilania i uśpienia. W obszarze Po podłączeniu komputer przechodzi wtryb uśpienia po , wybierz pozycję Nigdy.

 5. Gdy dysk jest wymieniony jako Gotowy do usunięcia, wybierz pozycję Usuń > Usuń dysk. Teraz można odłączyć dysk od komputera.

Uwaga: Jeśli wystąpią problemy podczas próby przygotowania dysku do usunięcia, może to znaczyć, że nie masz wystarczającej ilości wolnego miejsca w puli, aby przechować wszystkie dane z dysku, który chcesz usunąć. Spróbuj dodać do puli nowy dysk o rozmiarze równym rozmiarowi dysku, który chcesz usunąć, a następnie ponów próbę.Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×