Ochrona komputera przed wirusami

Ten temat zawiera informacje o sposobach ochrony komputera przed wirusami, które mogą go uszkodzić. Zawiera także porady dotyczące podejmowania działań zapobiegawczych w celu ochrony komputera, a także wskazówki z zakresu ochrony komputera, znajdowania i usuwania wirusów oraz uzyskiwania informacji o problemach z zabezpieczeniami.

Pomaganie w zabezpieczeniu komputera przed wirusami

Można podjąć wiele działań zapobiegawczych, aby chronić komputer przed wirusami i innymi zagrożeniami.

 • Używaj aplikacji chroniącej przed złośliwym kodem. Zainstalowanie i regularne aktualizowanie aplikacji zabezpieczającej ułatwia ochronę komputera przed wirusami i innymi rodzajami złośliwego oprogramowania. Aplikacje chroniące przed złośliwym kodem skanują komputer w poszukiwaniu wirusów, programów szpiegujących i innego złośliwego oprogramowania próbującego zainfekować pocztę e-mail, system operacyjny lub pliki. Nowe zagrożenia mogą pojawiać się codziennie, więc należy regularnie sprawdzać w witrynie internetowej producenta oprogramowania chroniącego przed złośliwym kodem, czy są dostępne aktualizacje.

  Windows Defender to bezpłatne oprogramowanie dostępne w ramach systemu Windows chroniące przed złośliwym kodem, które można aktualizować automatycznie za pośrednictwem usługi Windows Update. Możesz również przejrzeć listę Dostawcy oprogramowania zabezpieczającego dla klientów, aby wyszukać aplikacje antywirusowe, które działają z systemem Windows.

 • Nie otwieraj wiadomości e-mail od nieznanych nadawców ani załączników, których nie rozpoznajesz. Wiele wirusów jest dołączanych do wiadomości e-mail — rozprzestrzeniają się one zaraz po otwarciu załącznika. Najlepiej nie otwierać żadnego załącznika, o ile nie jest on oczekiwany.

 • Zablokuj wyskakujące okienka w przeglądarce internetowej. Wyskakujące okienka to małe okna przeglądarki, które są wyświetlane na tle oglądanej witryny internetowej. Chociaż większość z nich jest tworzona do celów reklamowych, to mogą także zawierać złośliwy lub niebezpieczny kod. Blokowanie wyskakujących okienek może uniemożliwić wyświetlanie niektórych lub wszystkich takich okien. W programie Windows Internet Explorer blokowanie wyskakujących okienek jest domyślnie włączone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie ustawień zabezpieczeń i prywatności w programie Internet Explorer.

 • Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer, upewnij się, że filtr SmartScreen jest włączony. Filtr SmartScreen w programie Internet Explorer chroni przed wyłudzaniem informacji i przed atakami złośliwego oprogramowania, wyświetlając ostrzeżenie, jeśli witryna internetowa lub lokalizacja pobierania została zgłoszona jako niebezpieczna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Filtr SmartScreen: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

 • Zwracaj uwagę na powiadomienia filtru WindowsSmartScreen. Zachowaj ostrożność przy uruchamianiu nierozpoznanych aplikacji pobranych z Internetu. Często zdarza się, że nierozpoznane aplikacje są niebezpieczne. Gdy pobierasz z Internetu i uruchamiasz aplikację, filtr SmartScreen używa informacji o jej reputacji w celu ostrzeżenia Cię, jeśli ta aplikacja nie jest dobrze znana i może mieć złośliwe działanie.

 • Regularnie aktualizuj system Windows. Firma Microsoft okresowo wydaje specjalne aktualizacje zabezpieczeń, które pomagają chronić komputer. Te aktualizacje mogą pomóc w zapobieganiu atakom wirusów i innego złośliwego oprogramowania, niwelując ewentualne luki w zabezpieczeniach.

  Możesz włączyć usługę Windows Update, aby mieć pewność, że system Windows będzie automatycznie otrzymywał te aktualizacje.

 • Używaj zapory. Zapora systemu Windows lub dowolna inna aplikacja zapory może powiadamiać o podejrzanych działaniach, gdy wirus lub robak próbuje połączyć się z komputerem. Może także blokować wirusy, robaki, a także udaremniać podejmowane przez hakerów próby pobierania potencjalnie szkodliwych aplikacji na komputer użytkownika.

 • Korzystaj z ustawień prywatności przeglądarki internetowej. W przypadku niektórych witryn internetowych Twoje informacje osobiste mogą być używane do ukierunkowanej reklamy, oszustw i kradzieży tożsamości.

  Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer, możesz w dowolnej chwili dostosować ustawienia prywatności lub przywrócić domyślne ustawienia prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie ustawień zabezpieczeń i prywatności w programie Internet Explorer.

 • Upewnij się, że Kontrola konta użytkownika jest włączona. Jeśli na komputerze mają zostać wprowadzone zmiany, które wymagają uprawnień na poziomie administratora, Kontrola konta użytkownika informuje o tym i umożliwia zatwierdzenie tej zmiany. Kontrola konta użytkownika może zapobiegać wprowadzaniu niepożądanych zmian przez wirusy. Aby otworzyć funkcję Kontrola konta użytkownika, szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, a następnie naciśnij pozycję Wyszukiwanie. (W przypadku używania myszy należy wskazać prawy górny róg ekranu, przesunąć wskaźnik myszy w dół i kliknąć pozycję Szukaj.) W polu wyszukiwania wpisz wyrażenie kontrola konta użytkownika, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zmień ustawienia kontroli konta użytkownika.

 • Wyczyść pamięć podręczną i historię przeglądania Internetu. Większość przeglądarek przechowuje informacje o odwiedzonych witrynach internetowych, a także informacje podawane przez Ciebie, takie jak imię i nazwisko oraz adres. Przechowywanie tych informacji na własnym komputerze może być pomocne, jednak istnieją sytuacje, w których może być potrzebne całkowite lub częściowe usunięcie tych danych (na przykład w sytuacji, gdy korzystasz z komputera publicznego i nie chcesz pozostawiać na nim informacji osobistych). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie historii przeglądania.

Lista kontrolna zabezpieczeń systemu Windows

Warto korzystać ze wszystkich dostępnych w systemie Windows sposobów ułatwiających ochronę i zabezpieczanie komputera.

The Action Center icon.

Centrum akcji. Centrum akcji pozwala zagwarantować, że zapora jest włączona, ochrona przed złośliwym kodem jest zaktualizowana, a aktualizacje są automatycznie instalowane na komputerze.

The Windows Defender icon.

Windows Defender. Usługa Windows Defender ułatwia zapobieganie instalowaniu na komputerze wirusów, programów szpiegujących i innego złośliwego lub niechcianego oprogramowania bez wiedzy użytkownika.

Administrator password needed icon.

Windows SmartScreen. Filtr Windows SmartScreen pomaga w zwiększeniu bezpieczeństwa komputera, ostrzegając przed uruchomieniem nierozpoznanych aplikacji i plików pobranych z Internetu.

Administrator password needed icon.

Kontrola konta użytkownika. Gdy Kontrola konta użytkownika jest włączona, przed zainstalowaniem oprogramowania lub otwarciem określonych aplikacji, które mogą stanowić zagrożenie dla komputera lub narazić go na niebezpieczeństwo, jest wyświetlany monit o zgodę.

The File History icon.

Historia plików. Historia plików umożliwia regularne automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików osobistych, takich jak zdjęcia, dokumenty lub pliki muzyczne. Jeśli wystąpi awaria sprzętu zainstalowanego w komputerze, możesz przywrócić dowolne wersje najważniejszych plików.

The Windows Update icon.

Windows Update. Usługa Windows Update umożliwia automatyczne pobieranie i instalowanie najnowszych aktualizacji dla komputera.

The Windows Firewall icon.

Zapora systemu Windows. Włączenie Zapory systemu Windows pomaga zapobiegać uzyskaniu przez hakerów i złośliwe oprogramowanie (na przykład wirusy) dostępu do komputera za pośrednictwem Internetu.

Uzyskiwanie informacje o najnowszych problemach z zabezpieczeniami

Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows mogą pomóc w ochronie przed nowymi i stałymi zagrożeniami prywatności oraz komputera.

Aktualizowanie oprogramowania antywirusowego

Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie chroniło przed nowymi wirusami, musi być regularnie aktualizowane. Większość programów antywirusowych aktualizuje się automatycznie, ale można również ręcznie aktualizować posiadane oprogramowanie.

System Windows nie zawiera oprogramowania antywirusowego, ale potrafi wykryć i monitorować wiele programów antywirusowych zainstalowanych przez Ciebie lub producenta komputera. Stan oprogramowania antywirusowego jest zwykle wyświetlany w Centrum akcji.

 1. Otwórz Centrum akcji, klikając przycisk StartStart button icon, klikając pozycję Panel sterowania, a następnie w obszarze System i zabezpieczenia klikając pozycję Zapoznaj się ze stanem komputera.

 2. Kliknij przycisk strzałki  obok pozycji Zabezpieczenia, aby rozwinąć sekcję.

 3. Jeśli system Windows wykryje oprogramowanie antywirusowe, zostanie ono wyświetlone w obszarze Ochrona przed wirusami.

 4. Kliknij pozycję Aktualizuj teraz.

Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows

 1. Otwórz Zaporę systemu Windows, klikając przycisk StartStart button icon, a następnie klikając pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz wyrażenie zapora, a następnie kliknij pozycję Zapora systemu Windows.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Włącz lub wyłącz Zaporę systemu WindowsIkona administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Kliknij pozycję Włącz Zaporę systemu Windows w obszarze każdej lokalizacji sieciowej, którą chcesz chronić, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby zapora uniemożliwiała komunikację wszystkich programów (także programów, które wcześniej mogły się komunikować przez zaporę), zaznacz pole wyboru Blokuj wszystkie połączenia przychodzące, łącznie z aplikacjami na liście dozwolonych programów.

Jeśli musisz wyłączyć Zaporę systemu Windows

Ostrzeżenie

 • Nie należy wyłączać Zapory systemu Windows, jeśli żadna inna zapora nie jest włączona. Wyłączenie Zapory systemu Windows powoduje, że komputer (i sieć, jeśli istnieje) jest bardziej narażony na szkodliwe działanie robaków lub hakerów.

 1. Otwórz Zaporę systemu Windows, klikając przycisk StartStart button icon, a następnie klikając pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz wyrażenie zapora, a następnie kliknij pozycję Zapora systemu Windows.

 2. Kliknij pozycję Włącz lub wyłącz Zaporę systemu WindowsIkona administratoraJeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Kliknij pozycję Wyłącz Zaporę systemu Windows (niezalecane) w obszarze każdego typu sieci, którego nie chcesz chronić, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

Włączanie i wyłączanie Kontroli konta użytkownika

Kontrola konta użytkownika może pomóc w zablokowaniu wprowadzania nieautoryzowanych zmian na komputerze. Kontrola konta użytkownika wyświetla powiadomienie, zanim na komputerze zostaną wprowadzone zmiany wymagające uprawnień na poziomie administratora. Zmiany tego typu mogą mieć wpływ na zabezpieczenia komputera lub ustawienia dotyczące innych osób korzystających z komputera. Zalecamy pozostawienie Kontroli konta użytkownika włączonej, ponieważ pomaga ona w zabezpieczeniu komputera.

 1. Otwórz ustawienia Kontroli konta użytkownika, klikając przycisk StartStart button icon, a następnie klikając pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz wyrażenie kontrola konta użytkownika, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć Kontrolę konta użytkownika, przesuń suwak, aby znajdował się na pozycji Nie powiadamiaj nigdy, a następnie kliknij przycisk OK. Ikona administratoraJeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Aby Kontrola konta użytkownika została wyłączona, musisz ponownie uruchomić komputer.

  • Aby włączyć Kontrolę konta użytkownika, przesuń suwak, aby wybrać powiadomienia, które chcesz otrzymywać, a następnie kliknij przycisk OK. Ikona administratoraJeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Jak znaleźć i usunąć wirusa?

Jeśli odpowiedź na dowolne z poniższych pytań brzmi „tak”, być może na Twoim komputerze jest wirus.

 • Czy komputer działa bardzo wolno? Typowym objawem obecności wirusa jest obniżenie wydajności komputera znacznie poniżej normalnego poziomu. Jednak niska wydajność komputera może też mieć inne przyczyny, takie jak dysk twardy wymagający defragmentacji, za mało pamięci RAM lub oprogramowanie szpiegujące i programy typu adware na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji o oprogramowaniu szpiegującym, zobacz Jak sprawdzić, czy komputer został zainfekowany programem szpiegującym.

 • Czy pojawiają się nieoczekiwane komunikaty lub programy są uruchamiane automatycznie? Niektóre wirusy potrafią uszkodzić system Windows lub niektóre programy. W wyniku tych uszkodzeń mogą nieoczekiwanie pojawiać się komunikaty, programy mogą być automatycznie uruchamiane lub zamykane, a system Windows może nagle zostać zamknięty.

 • Czy modem lub dysk twardy działa nadmiarowo? Wirus pocztowy rozsyła się w wielu kopiach za pomocą wiadomości e-mail. Sygnałem wskazującym jego obecność może być stałe podświetlenie diody aktywności modemu szerokopasmowego lub zewnętrznego oraz odgłos ciągle pracującego dysku twardego komputera. Te objawy nie zawsze oznaczają wirusa komputerowego, ale w połączeniu z innymi problemami mogą wskazywać, że doszło do zainfekowania komputera wirusem.

 • Aby sprawdzić, czy na komputerze są wirusy, przeskanuj go za pomocą programu antywirusowego. Nowe wirusy pojawiają się codziennie, więc koniecznie należy aktualizować program antywirusowy. Aby uzyskać więcej informacji o zabezpieczeniach komputera, odwiedź stronę Bezpieczeństwo w domu w witrynie internetowej firmy Microsoft. Aby dowiedzieć się, jak usunąć złośliwe oprogramowanie (złośliwy kod) z komputera, przejdź na stronę internetową Microsoft Safety Scanner.

Szybkim sposobem na sprawdzenie, czy na komputerze jest wirus, jest użycie usługi Windows Defender. Ta usługa chroniąca przed złośliwym kodem jest dołączona do systemu Windows i ułatwia identyfikowanie oraz usuwanie wirusów, programów szpiegujących i innego złośliwego oprogramowania.

Uwaga

W używasz Windows 8.1, możesz uruchomić skaner lub aplikację chroniącą przed złośliwym kodem dostarczoną przez inną firmę. Aby zapewnić bezproblemowe działanie komputera, należy zainstalować i uruchomić tylko jedną aplikację chroniącą przed złośliwym oprogramowaniem.

W systemie Windows RT 8.1 usługa Windows Defender jest zawsze włączona i nie można jej wyłączyć.

Skanowanie komputera przy użyciu usługi Windows Defender

 1. Otwórz usługę Windows Defender, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu, naciskając pozycję Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij pozycję Wyszukiwanie), wpisując wyrażenie „defender” w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Windows Defender.

 2. W obszarze Opcje skanowania wybierz typ skanowania, które chcesz uruchomić:

  • Szybkie skanowanie sprawdza tylko te obszary komputera, które są najbardziej narażone na zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem, oraz wszystkie uruchomione w danym momencie aplikacje.

  • Pełne skanowanie sprawdza wszystkie pliki na komputerze. W zależności od komputera to skanowanie może potrwać godzinę lub dłużej.

  • Niestandardowe skanowanie sprawdza tylko pliki i lokalizacje wybrane przez użytkownika.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Skanuj teraz.

Ręczne usuwanie wirusa

Usługa Windows Defender zwykle automatycznie usuwa wirusy. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne ręczne usunięcie wirusa. Może to być procedura techniczna, która powinna być stosowana po wyczerpaniu innych możliwości i którą powinni stosować tylko użytkownicy znający rejestr systemu Windows i wiedzący, jak wyświetlać i usuwać pliki systemowe i pliki programów w systemie Windows.

 1. Najpierw uruchom aplikację chroniącą przed złośliwym kodem, aby poznać nazwę wirusa. Jeśli nie masz aplikacji chroniącej przed złośliwym kodem lub jeśli posiadana aplikacja nie wykrywa wirusa, wciąż można go zidentyfikować, szukając wskazówek dotyczących jego zachowania.

 2. Zapisz tekst komunikatu wyświetlanego przez wirusa lub, w przypadku otrzymania wirusa za pośrednictwem poczty e-mail, temat wiadomości albo nazwę dołączonego do niej pliku.

 3. Następnie wyszukaj w witrynie internetowej dostawcy oprogramowania antywirusowego lub w Centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem informacje dotyczące zanotowanych danych i spróbuj ustalić nazwę wirusa oraz sposób jego usunięcia.

Po usunięciu wirusa może być konieczne ponowne zainstalowanie niektórych programów lub przywrócenie utraconych informacji. Regularne wykonywanie kopii zapasowych plików może zapobiec utracie danych w przypadku ponownej infekcji komputera. Jeśli wcześniej kopie zapasowe nie były wykonywane, teraz jest dobry moment, żeby zacząć to robić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przywracanie plików lub folderów za pomocą historii plików.

Jak odinstalować oprogramowanie chroniące przed wirusami i programami szpiegującymi?

Jeśli używasz jednocześnie kilku programów chroniących przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym, komputer może mieć mniejszą wydajność, działać mniej stabilnie lub nieoczekiwanie ponownie się uruchamiać. Przed zainstalowaniem programu Microsoft Security Essentials lub w razie chęci rozwiązania problemów za pomocą programu Microsoft Security Essentials (w tym problemów dotyczących instalacji), musisz najpierw całkowicie usunąć z komputera wszystkie programy zabezpieczające dostęp do Internetu.

Przestroga

Nie należy wyłączać Zapory systemu Windows, jeśli żadna inna zapora nie jest włączona. Po usunięciu aktualnie zainstalowanych programów zabezpieczających dostęp do Internetu Twój komputer nie jest chroniony.

Uruchom ponownie komputer, wykonując te instrukcje. Zapisz je, wydrukuj lub utwórz zakładkę do tej strony (oznacz ją jako ulubioną), aby łatwiej znaleźć ten temat.

 1. W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz wyrażenie appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Odinstaluj wszelkie inne programy zabezpieczające dostęp do Internetu widoczne na liście zainstalowanych programów.

 3. Uruchom ponownie komputer.

Uwaga

 • Niektórych aplikacji zabezpieczających dostęp do Internetu nie można odinstalować całkowicie. Być może trzeba będzie pobrać i uruchomić narzędzie do usuwania poprzedniej aplikacji zabezpieczeń, aby całkowicie ją usunąć.

 • Jeśli używasz innego programu antyszpiegowskiego razem z programem Microsoft Security Essentials, zalecamy wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym w tym innym programie. Więcej informacji zawiera dokumentacja dołączona do programu antyszpiegowskiego.

Ważne

 • Jeśli program antywirusowy jest wyłączony lub nie jest zainstalowany, należy skorzystać z następujących wskazówek:

  • Nie pobieraj ani nie otwieraj plików ze źródeł, którym nie ufasz.

  • Nie odwiedzaj witryn internetowych, którym nie ufasz.

  • Nie otwieraj załączników wiadomości e-mail od osób, którym nie ufasz.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×