Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla programu Internet Explorer 11

Świadczenie pomocy technicznej dla programu Internet Explorer 11 zakończyło się 15 czerwca 2022 r. Jeśli którakolwiek odwiedzana witryna wymaga programu Internet Explorer 11, możesz ją ponownie załadować w trybie programu Internet Explorer w przeglądarce Microsoft Edge. Zalecamy przejście na przeglądarkę Microsoft Edge , aby cieszyć się szybszym, bezpieczniejszym i nowocześniejszym środowiskiem przeglądania.

Rozpoczynanie pracy w przeglądarce Microsoft Edge

Program Internet Explorer udostępnia wiele opcji ułatwiających przeglądanie sieci Web.

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Powiększenie.

 2. Wybierz wstępnie zdefiniowany poziom powiększenia lub określ poziom niestandardowy, wybierając pozycję Niestandardowe i wpisując wartość powiększenia.

 1. Otwórz program Internet Explorer i naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić pasek menu.

 2. Wybierz pozycję Widok, a następnie wybierz pozycję Rozmiar tekstu.

 3. Wybierz większy lub mniejszy rozmiar tekstu.

Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić dalej, lub naciskaj klawisze Shift+Tab, aby przechodzić wstecz między elementami ekranu, takimi jak:

 • linki w postaci tekstu lub obrazów,

 • pola tekstowe w formularzach witryn internetowych,

 • hotspoty na mapach obrazów,

 • pasek adresu,

 • pasek kart,

 • ramki HTML,

Ponadto można nacisnąć klawisz F7, aby przez przeglądanie przy użyciu kursora zaznaczać tekst i poruszać się po stronie internetowej za pomocą standardowych klawiszy nawigacyjnych na klawiaturze — Home, End, Page Up, Page Down oraz klawiszy strzałek.

Aby wybrać czcionki witryny internetowej

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia i wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Wybierz kartę Ogólne, a następnie w obszarze Wyglądwybierz pozycję Czcionki.

 3. Wybierz czcionki, które mają być używane, wybierz przycisk OK, a następnie ponownie wybierz przycisk OK.


Aby wybrać kolory witryny sieci Web

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia i wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Wybierz kartę Ogólne, a następnie w obszarze Wygląd wybierz pozycję Kolory.

 3. Wyczyść pole wyboru Użyj kolorów systemu Windows.

 4. W przypadku każdego koloru, który chcesz zmienić, zaznacz pole danego koloru, wybierz nowy kolor, a następnie wybierz przycisk OK.

 5. Wybierz pozycję OK, a następnie ponownie wybierz pozycję OK.


Aby zastąpić wszystkie ustawienia czcionki i koloru dla witryn internetowych

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia i wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Wybierz kartę Ogólne, a następnie w obszarze Wygląd wybierz pozycję Dostępność.

 3. Zaznacz pola wyboru Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web, Ignoruj style czcionek określone na stronach sieci Web i Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web.

 4. Wybierz przycisk OK, a następnie ponownie wybierz przycisk OK.

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia i wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Wybierz kartę Zaawansowane.

 3. Wprowadź jedną lub więcej z następujących zmian:

  • Ustaw kursor w celu określenia miejsca odczytywania lub powiększania zawartości. W kategorii Dostępność zaznacz pole wyboru Przenieś karetkę systemową ze zmianami fokusu/wyboru.

  • Wyświetlaj tekst zamiast obrazów. W obszarze Dostępność zaznacz pole wyboru Zawsze rozwijaj tekst alternatywny dla obrazów. W obszarze Multimedia wyczyść pole wyboru Pokaż obrazy.

  • Wyeliminuj problemy z działaniem czytnika zawartości ekranu lub oprogramowania do rozpoznawania głosu spowodowane efektami przejścia między stronami. W obszarze Przeglądanie wyczyść pole wyboru Użyj płynnego przewijania. W obszarze Multimedia wyczyść pole wyboru Pokaż obrazy.

  • Wyeliminuj zakłócenia w działaniu czytnika zawartości ekranu spowodowane dźwiękami odtwarzanymi na stronach internetowych. W obszarze Multimedia wyczyść pole wyboru Odtwarzaj dźwięki na stronach sieci Web.

 4. Wybierz przycisk OK.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×