Użyj najnowszej przeglądarki zalecanej przez firmę Microsoft

Uzyskaj szybkość, bezpieczeństwo i prywatność dzięki u Microsoft Edge. 

Wypróbuj teraz

Program Internet Explorer udostępnia wiele opcji ułatwiających przeglądanie sieci Web.

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Powiększenie.

 2. Wybierz wstępnie zdefiniowany poziom powiększenia lub określ poziom niestandardowy, wybierając pozycję Niestandardowe i wpisując wartość powiększenia.

 1. Otwórz program Internet Explorer i naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić pasek menu.

 2. Wybierz pozycję Widok, a następnie wybierz pozycję Rozmiar tekstu.

 3. Wybierz większy lub mniejszy rozmiar tekstu.

Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić dalej, lub naciskaj klawisze Shift+Tab, aby przechodzić wstecz między elementami ekranu, takimi jak:

 • linki w postaci tekstu lub obrazów,

 • pola tekstowe w formularzach witryn internetowych,

 • hotspoty na mapach obrazów,

 • pasek adresu,

 • pasek kart,

 • ramki HTML,

Ponadto można nacisnąć klawisz F7, aby przez przeglądanie przy użyciu kursora zaznaczać tekst i poruszać się po stronie internetowej za pomocą standardowych klawiszy nawigacyjnych na klawiaturze — Home, End, Page Up, Page Down oraz klawiszy strzałek.

Aby wybrać czcionki witryny internetowej

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia i wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Wybierz kartę Ogólne, a następnie w obszarze Wyglądwybierz pozycję Czcionki.

 3. Wybierz czcionki, które mają być używane, wybierz przycisk OK, a następnie ponownie wybierz przycisk OK.


Aby wybrać kolory witryny sieci Web

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia i wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Wybierz kartę Ogólne, a następnie w obszarze Wygląd wybierz pozycję Kolory.

 3. Wyczyść pole wyboru Użyj kolorów systemu Windows.

 4. W przypadku każdego koloru, który chcesz zmienić, zaznacz pole danego koloru, wybierz nowy kolor, a następnie wybierz przycisk OK.

 5. Wybierz pozycję OK, a następnie ponownie wybierz pozycję OK.


Aby zastąpić wszystkie ustawienia czcionki i koloru dla witryn internetowych

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia i wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Wybierz kartę Ogólne, a następnie w obszarze Wygląd wybierz pozycję Dostępność.

 3. Zaznacz pola wyboru Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web, Ignoruj style czcionek określone na stronach sieci Web i Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web.

 4. Wybierz przycisk OK, a następnie ponownie wybierz przycisk OK.

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia i wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Wybierz kartę Zaawansowane.

 3. Wprowadź jedną lub więcej z następujących zmian:

  • Ustaw kursor w celu określenia miejsca odczytywania lub powiększania zawartości. W kategorii Dostępność zaznacz pole wyboru Przenieś karetkę systemową ze zmianami fokusu/wyboru.

  • Wyświetlaj tekst zamiast obrazów. W obszarze Dostępność zaznacz pole wyboru Zawsze rozwijaj tekst alternatywny dla obrazów. W obszarze Multimedia wyczyść pole wyboru Pokaż obrazy.

  • Wyeliminuj problemy z działaniem czytnika zawartości ekranu lub oprogramowania do rozpoznawania głosu spowodowane efektami przejścia między stronami. W obszarze Przeglądanie wyczyść pole wyboru Użyj płynnego przewijania. W obszarze Multimedia wyczyść pole wyboru Pokaż obrazy.

  • Wyeliminuj zakłócenia w działaniu czytnika zawartości ekranu spowodowane dźwiękami odtwarzanymi na stronach internetowych. W obszarze Multimedia wyczyść pole wyboru Odtwarzaj dźwięki na stronach sieci Web.

 4. Wybierz przycisk OK.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×