Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Istnieje kilka rodzajów klawiatur komputerowych. Najpopularniejsza jest zewnętrzna klawiatura fizyczna podłączana do komputera. System Windows ma jednak wbudowane narzędzie ułatwień dostępu o nazwie Klawiatura ekranowa, którego można używać zamiast klawiatury fizycznej.

Do używania klawiatury ekranowej nie jest wymagany ekran dotykowy. Wszystkie klawisze standardowe są wyświetlane na ekranie, więc można je wybierać za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego. Można też użyć pojedynczego klawisza fizycznego lub grupy klawiszy do przechodzenia między kolejnymi klawiszami na ekranie.

Uwaga: Komputer z ekranem dotykowym także jest wyposażony w klawiaturę dotykową. Klawiatura dotykowa wyświetli się, jeśli dotkniesz obszaru wewnątrz pola tekstowego, gdy komputer będzie w trybie tabletu.

Aby otworzyć klawiaturę ekranową

Przejdź do menu Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu > klawiatury i włącz przełącznik Klawiatura ekranowa. Na ekranie pojawi się klawiatura, za pomocą której można nawigować po ekranie i wprowadzać tekst. Klawiatura pozostanie na ekranie, dopóki jej nie zamkniesz.

Uwaga: Aby otworzyć klawiaturę ekranową z poziomu ekranu logowania, wybierz przycisk Ułatwienia dostępu w prawym dolnym rogu ekranu logowania, a następnie wybierz pozycję Klawiatura ekranowa.

Aby zmienić sposób wprowadzania informacji przy użyciu klawiatury ekranowej

Po otwarciu klawiatury ekranowej wybierz klawisz Opcje, a następnie wybierz odpowiednie opcje:

 • Użyj dźwięku kliknięcia: użyj tej opcji, jeśli chcesz usłyszeć dźwięk po naciśnięciu klawisza.

 • Pokaż klawisze, aby ułatwić poruszanie się po ekranie: użyj tej opcji, jeśli klawiatura ekranowa ma mieć klawisze umożliwiające zmianę jego położenia na ekranie.

 • Włącz klawiaturę numeryczną: użyj tej opcji, aby rozwinąć klawiaturę ekranową, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną.

 • Klikanie klawiszy: użyj tego trybu, jeśli wolisz wprowadzać tekst, naciskając lub klikając klawisze ekranowe.

 • Najedź kursorem na klawisze: użyj tego trybu, jeśli za pomocą myszy lub joysticka wskazujesz klawisze klawiatury ekranowej. Znaki, na które wskazujesz, są wprowadzane automatycznie po wskazaniu ich przez określony czas. Użyj suwaka Czas trwania wskaźnika myszy , aby dostosować opóźnienie.

 • Przeskanuj klawisze: użyj tego trybu, jeśli klawiatura ekranowa ma ciągle skanować klawiaturę. W trybie przeglądania są wyróżniane obszary, w których można wpisywać znaki klawiatury przez naciśnięcie skrótu klawiaturowego albo za pomocą przełącznikowego urządzenia wejściowego bądź urządzenia symulującego kliknięcie myszą. Użyj suwaka Szybkość skanowania, aby ustawić szybkość pasującą do Twoich preferencji. Możesz również wybrać dowolną kombinację następujących opcji, aby wybrać klawisz:

  • Joystick, pad lub inne urządzenie do grania

  • Klawisz klawiatury, który można wybrać z listy

  • Kliknięcie myszą

 • Użyj podpowiadania tekstu: Użyj tej opcji, jeśli klawiatura ekranowa ma sugerować wyrazy podczas pisania, aby nie trzeba było wpisywać całych wyrazów. Możesz również wybrać, czy chcesz wstawić spację po każdym przewidywanym wyrazie.

Uwagi: 

 • Podpowiadanie tekstu jest dostępne tylko w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli chcesz używać jednego z tych języków, a nie został on zainstalowany, zainstaluj pliki języka dla danego języka.

 • Jeśli podczas używania trybu aktywowania wskaźnikiem albo trybu przeglądania klawiatura ekranowa zostanie przypadkowo zminimalizowana, można ją przywrócić, wskazując ją na pasku zadań (w przypadku trybu aktywowania wskaźnikiem) lub naciskając klawisz przeglądania (w przypadku trybu przeglądania).

 • W przypadku zminimalizowania klawiatury ekranowej i przejścia do trybu tabletu możesz wrócić do klawiatury ekranowej, używając przycisku Widok zadań.

Istnieje kilka rodzajów klawiatur komputerowych. Najpopularniejsza jest zewnętrzna klawiatura fizyczna podłączana do komputera. Jednak system Windows zawiera także narzędzie ułatwiające dostęp — klawiaturę ekranową. Można jej używać zamiast klawiatury fizycznej.

Do używania klawiatury ekranowej nie jest wymagany ekran dotykowy. Wszystkie klawisze standardowe są wyświetlane na ekranie, więc można je wybierać za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego. Można też użyć pojedynczego klawisza fizycznego lub grupy klawiszy do przechodzenia między kolejnymi klawiszami na ekranie.

Uwaga: Komputer z ekranem dotykowym także jest wyposażony w klawiaturę dotykową. Klawiatura dotykowa wyświetli się, jeśli dotkniesz obszaru wewnątrz pola tekstowego, gdy komputer będzie w trybie tabletu.

Aby otworzyć klawiaturę ekranową

Przejdź do menu Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Klawiatura i włącz przełącznik w obszarze Użyj klawiatury ekranowej. Na ekranie pojawi się klawiatura, za pomocą której można nawigować po ekranie i wprowadzać tekst. Klawiatura pozostanie na ekranie, dopóki jej nie zamkniesz.

Uwaga: Aby otworzyć klawiaturę ekranową z poziomu ekranu logowania, wybierz przycisk Ułatwienia dostępu  w prawym dolnym rogu ekranu logowania, a następnie wybierz pozycję Klawiatura ekranowa.

Aby zmienić sposób wprowadzania informacji przy użyciu klawiatury ekranowej

Po otwarciu klawiatury ekranowej wybierz klawisz Opcje, a następnie wybierz odpowiednie opcje:

 • Używaj dźwięku kliknięcia. Użyj tej opcji, aby po naciśnięciu klawisza był odtwarzany dźwięk.

 • Pokaż klawisze, aby ułatwić poruszanie się po ekranie. Użyj tej opcji, aby podświetlać klawisze podczas pisania.

 • Włącz klawiaturę numeryczną. Użyj tej opcji, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną razem z klawiaturą ekranową.

 • Klikaj klawisze. Użyj tego trybu, jeśli wolisz wprowadzać tekst przez klikanie lub naciskanie klawiszy ekranowych.

 • Aktywuj klawisze wskaźnikiem. Użyj tego trybu, aby wskazywać klawisze za pomocą myszy lub joysticka. Wskazywane znaki są wprowadzane automatycznie po określonym czasie wskazywania.

 • Przeglądaj klawisze. Użyj tego trybu, jeśli klawiatura ekranowa ma ciągle przeglądać klawiaturę. W trybie przeglądania są wyróżniane obszary, w których można wpisywać znaki klawiatury przez naciśnięcie skrótu klawiaturowego albo za pomocą przełącznikowego urządzenia wejściowego bądź urządzenia symulującego kliknięcie myszą.

 • Użyj podpowiadania tekstu. Użyj tej opcji, jeśli klawiatura ekranowa ma sugerować wyrazy podczas pisania, aby wyeliminować konieczność wpisywania całych wyrazów.

Uwagi: 

 • Podpowiadanie tekstu jest dostępne tylko w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Jeśli chcesz używać jednego z tych języków, a nie został on zainstalowany, zainstaluj pliki języka dla danego języka.

 • Jeśli podczas używania trybu aktywowania wskaźnikiem albo trybu przeglądania klawiatura ekranowa zostanie przypadkowo zminimalizowana, można ją przywrócić, wskazując ją na pasku zadań (w przypadku trybu aktywowania wskaźnikiem) lub naciskając klawisz przeglądania (w przypadku trybu przeglądania).

 • W przypadku zminimalizowania klawiatury ekranowej i przejścia do trybu tabletu możesz wrócić do klawiatury ekranowej, używając przycisku Widok zadań.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×