Pomoc techniczna dla systemu Windows 8.1 zakończy się 10 stycznia 2023 r.

Dziękujemy za Twoją lojalność. Chcemy Ci pomóc w przygotowaniach i zalecamy przejście na komputer z systemem Windows 11, aby zachować wsparcie techniczne i bezpieczeństwo.

Dowiedz się więcej

System Windows zawiera sterowniki wielu urządzeń, takich jak drukarki, wyświetlacze, klawiatury i telewizory. Sterownik to oprogramowanie służące do współdziałania urządzenia z komputerem. Każde urządzenie wymaga sterownika do współdziałania z komputerem. W większości przypadków urządzenie automatycznie zaczyna działać po podłączeniu.

System Windows może też pobierać oprogramowanie i informacje o urządzeniach. Może to obejmować aplikację opracowaną przez producenta w celu dołączania do urządzenia albo informacje ułatwiające rozróżnianie podobnych urządzeń, takie jak nazwa produktu, producent i numer modelu.

Sterowniki są aktualizowane od czasu do czasu. System Windows może je aktualizować automatycznie. Można też samodzielnie instalować zaktualizowane sterowniki. Ważne jest, aby instalować zaktualizowane sterowniki pochodzące z pewnego źródła. System Windows powiadamia użytkownika w przypadku wykrycia podejrzanego lub niebezpiecznego sterownika, który nie powinien być instalowany.

Usługa Windows Update sprawdza dostępność zaktualizowanych sterowników i oprogramowania dla urządzeń i instaluje je automatycznie. Włączając na stałe usługę Windows Update, można zapewnić poprawne działanie urządzeń i ich optymalną obsługę.

Uwaga: Na komputerach z systemem Windows RT 8.1 sterowniki, aplikacje i informacje o urządzeniach są zawsze automatycznie pobierane i instalowane przez system Windows.

Aby sprawdzić, czy automatyczne aktualizowanie jest włączone

  1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Windows Update.

  3. Naciśnij lub kliknij pozycję Zmień sposób instalowania aktualizacji.

  4. W obszarze Aktualizacje ważne wybierz opcję Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane).

Jeśli urządzenie zostało dostarczone z dyskiem, może on zawierać oprogramowanie instalujące sterownik. Zanim zainstalujesz sterownik z dysku, przejrzyj dołączone do niego informacje, aby upewnić się, że obsługuje on używaną przez Ciebie wersję systemu Windows.

Możesz też wyszukać nowe sterowniki w witrynie internetowej producenta. W sekcjach pomocy technicznej takich witryn internetowych są często dostępne aktualizacje sterowników. Pobierz najnowszy sterownik dla swojego urządzenia i wykonaj instrukcje instalacji podane w witrynie internetowej. Zwykle można nacisnąć dwukrotnie lub kliknąć dwukrotnie pobrany plik, aby zainstalować sterownik na komputerze.

Jeśli sterownik dostarczony na dysku albo pobrany z witryny internetowej nie zostanie automatycznie zainstalowany, może być wymagana instalacja ręczna.

Aby ręcznie zainstalować sterownik

Aby wykonać te czynności, trzeba się zalogować jako administrator.

  1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Szukaj. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie).

  2. W polu wyszukiwania wprowadź ciąg Menedżer urządzeń, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

  3. Na liście kategorii sprzętu naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie kategorię danego urządzenia, a następnie naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie to urządzenie. Aby na przykład wyświetlić kartę wideo, naciśnij lub kliknij pozycję Karty graficzne, a następnie naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie nazwę karty wideo.

  4. Naciśnij lub kliknij kartę Sterownik, naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizuj sterownik i postępuj zgodnie z instrukcjami.  Ikona administratora Może pojawić się monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie wyboru.

Niekiedy może zostać wyświetlone powiadomienie, że sterownik jest niepodpisany, został zmieniony od czasu podpisania lub nie może zostać zainstalowany przez system Windows. Zaleca się, aby nie instalować sterowników niepodpisanych lub zmienionych.

Podpisany cyfrowo sterownik zawiera podpis cyfrowy będący elektronicznym zabezpieczeniem, które wskazuje wydawcę oprogramowania oraz umożliwia sprawdzenie, czy ktoś je modyfikował od momentu podpisania. Jeśli sterownik został podpisany przez wydawcę, który potwierdził swoją tożsamość w urzędzie certyfikacji, można mieć pewność, że sterownik rzeczywiście pochodzi od tego wydawcy i nie był zmieniany.

Jeśli podczas instalowania sterownika zostanie wyświetlone którekolwiek z następujących powiadomień, należy zatrzymać instalację i odwiedzić witrynę internetową producenta urządzenia w celu uzyskania podpisanego cyfrowo sterownika urządzenia.

System Windows nie może zweryfikować wydawcy tego oprogramowania sterownika.

Ten sterownik nie ma podpisu cyfrowego albo podpis nie został zweryfikowany przez urząd certyfikacji. Nie należy instalować tego sterownika, jeśli nie pochodzi on z dysku producenta lub od administratora systemu.

Ten sterownik nie został podpisany

Sterownik nie został podpisany cyfrowo przez zweryfikowanego wydawcę. Sterownik mógł zostać zmieniony w celu dołączenia złośliwego oprogramowania, które może uszkodzić komputer lub posłużyć do kradzieży informacji. W rzadkich sytuacjach uprawnieni wydawcy modyfikują sterowniki po ich cyfrowym podpisaniu, ale niepodpisane sterowniki należy instalować wyłącznie z dysku dostarczonego przez producenta urządzenia.

Nie ma niestety wiarygodnych źródeł informacji wskazujących, kto opublikował niepodpisany sterownik. Zawartość niepodpisanego sterownika może zmienić dowolna osoba i nie istnieje sposób określenia przyczyny wprowadzenia takiej zmiany. Większość producentów podpisuje cyfrowo tworzone przez siebie sterowniki przed ich publicznym udostępnieniem.

System Windows wymaga sterownika podpisanego cyfrowo

Sterownika bez ważnego podpisu cyfrowego lub zmienionego po podpisaniu nie można zainstalować w 64-bitowych wersjach systemu Windows. To powiadomienie jest wyświetlane tylko w przypadku próby zainstalowania takiego sterownika w 64-bitowej wersji systemu Windows.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×