Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Świadczenie pomocy technicznej dla przeglądarki Internet Explorer zakończyło się 15 czerwca 2022 r.

Przeglądarka Internet Explorer 11 została trwale wyłączona poprzez aktualizację przeglądarki Microsoft Edge w niektórych wersjach systemu Windows 10. Jeśli którakolwiek odwiedzana witryna wymaga programu Internet Explorer 11, możesz ją ponownie załadować w trybie programu Internet Explorer w przeglądarce Microsoft Edge. Zalecamy przejście na przeglądarkę Microsoft Edge , aby cieszyć się szybszym, bezpieczniejszym i nowocześniejszym środowiskiem przeglądania.

Rozpoczynanie pracy w przeglądarce Microsoft Edge

Z sieci Web można pobierać pliki wielu typów: dokumenty, obrazy, filmy, aplikacje, rozszerzenia, paski narzędzi do przeglądarki itp. Gdy wybierzesz plik, który chcesz pobrać, program Internet Explorer zapyta, co zrobić z tym plikiem. Oto przykłady tego, co można zrobić z plikiem (zależy to od typu pobieranego pliku):

 • Otwarcie pliku w celu jego wyświetlenia bez konieczności zapisywania go na komputerze.

 • Zapisanie pliku na komputerze w domyślnej lokalizacji pobierania. Gdy program Internet Explorer wykona skanowanie bezpieczeństwa i pobierze plik, można otworzyć ten plik lub folder, w którym go zapisano, albo wyświetlić plik w Menedżerze pobierania.

 • Zapisanie pliku pod inną nazwą, z innym rozszerzeniem lub w innej lokalizacji pobierania na komputerze.

 • Uruchomienie aplikacji, rozszerzenia lub pliku innego typu. Gdy program Internet Explorer wykona skanowanie bezpieczeństwa, plik zostanie otwarty i uruchomiony na komputerze.

 • Anulowanie pobierania i powrót do przeglądania sieci Web.

Na komputerze można też zapisywać mniejsze pliki, na przykład pojedyncze obrazy. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, link lub plik, który chcesz zapisać, a następnie wybierz pozycję Zapisz obraz jako lub Zapisz element docelowy jako.

Znajdowanie pobranych plików na komputerze

Menedżer pobierania śledzi obrazy, dokumenty i inne pliki pobrane z sieci Web. Pobrane pliki są automatycznie zapisywane w folderze Pobrane. Ten folder znajduje się zazwyczaj na tym samym dysku, na którym jest zainstalowany system Windows (na przykład C:\użytkownicy\nazwa_użytkownika\pobrane). Zawsze można przenieść pobrane pliki z folderu Pobrane do innych miejsc na komputerze.

Aby wyświetlić pliki pobrane podczas korzystania z programu Internet Explorer, otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Wyświetl pobrane . Możesz sprawdzić, co pobrano z sieci Web, gdzie te elementy są przechowywane na komputerze, i wybrać akcje do podjęcia w związku z pobranymi plikami.

Zmienianie domyślnego folderu pobranych plików na komputerze

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Wyświetl pobrane .

 2. W oknie dialogowym Wyświetlanie pobranych plików wybierz pozycję Opcje w lewym dolnym rogu.

 3. Wybierz inną domyślną lokalizację pobierania, wybierając pozycję Przeglądaj, a następnie przycisk OK po zakończeniu.

Dlaczego niektórych plików nie można otworzyć w programie Internet Explorer

Do wyświetlania niektórych plików w przeglądarce program Internet Explorer używa dodatków, takich jak Adobe Reader. Jeśli nie można otworzyć pliku, który wymaga dodatku, być może masz starszą wersję dodatku, która wymaga zaktualizowania.

Ostrzeżenia dotyczące pobierania i zabezpieczeń — informacje

Gdy pobierasz plik, program Internet Explorer sprawdza, czy nic nie wskazuje na to, że plik jest złośliwy lub potencjalnie szkodliwy dla komputera. Jeśli program Internet Explorer określi pobieranie jako podejrzane, zostaniesz o tym powiadomiony, aby użytkownik mógł zdecydować, czy zapisać, uruchomić lub otworzyć plik. Nie wszystkie pliki, dla których są wyświetlane ostrzeżenia, są złośliwe, ale w przypadku każdego pliku trzeba upewnić się, że jest pobierany z zaufanej witryny i że na pewno ma zostać pobrany.

Jeśli zobaczysz ostrzeżenie o zabezpieczeniach z ostrzeżeniem informujące, że nie można zweryfikować wydawcy tego programu, oznacza to, że program Internet Explorer nie rozpoznaje witryny lub organizacji z prośbą o pobranie pliku. Zanim zapiszesz lub otworzysz pobierany plik, upewnij się, że znasz jego wydawcę i mu ufasz.

Pobieranie plików z sieci Web zawsze jest obciążone pewnym ryzykiem. Poniżej podano niektóre środki ostrożności, które mogą pomóc w zabezpieczeniu komputera podczas pobierania plików:

 • Zainstaluj program antywirusowy i korzystaj z niego.

 • Pliki pobieraj tylko z zaufanych witryn internetowych.

 • Jeśli plik zawiera podpis cyfrowy, upewnij się, że podpis jest prawidłowy i że plik pochodzi z zaufanej lokalizacji. Aby wyświetlić podpis cyfrowy, wybierz link wydawcy w oknie dialogowym zabezpieczeń, które jest wyświetlane podczas pobierania pliku po raz pierwszy.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×