Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

nowa przeglądarka Microsoft Edge  ułatwia przeglądanie, wyszukiwanie, zakupy online i nie tylko. Jak wszystkie nowoczesne przeglądarki, program Microsoft Edge umożliwia zbieranie i przechowywanie danych na Twoim urządzeniu, takich jak pliki cookie, oraz wysyłanie informacji do firmy Microsoft, takich jak historia przeglądania, aby program był tak bogaty w funkcje, szybki i spersonalizowany, jak to tylko możliwe. 

Ilekroć zbieramy te dane, chcemy mieć pewność, że jest to właściwy wybór dla użytkownika. Niektóre osoby niepokoi fakt zbierania historii przeglądania Internetu. Dlatego informujemy, które dane są przechowywane na urządzeniu użytkownika czy przez nas zbierane. Dajemy Ci możliwość kontrolowania, które dane są zbierane. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w programie Microsoft Edge, radzimy zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności

Jakie dane są zbierane lub przechowywane i dlaczego

Firma Microsoft używa danych diagnostycznych do ulepszania produktów i usług. Korzystamy z tych danych, aby lepiej zrozumieć, jak działają nasze produkty i gdzie należy wprowadzić ulepszenia. 

Przeglądarka Microsoft Edge zbiera zestaw wymaganych danych diagnostycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo przeglądarki Microsoft Edge, jej aktualność i działanie zgodnie z oczekiwaniami. Firma Microsoft wierzy w minimalizację zakresu gromadzonych informacji i stosuje ją w praktyce. Dążymy do gromadzenia tylko potrzebnych informacji i przechowywania ich tylko tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia świadczenia usługi lub przeprowadzania analiz. Ponadto możesz kontrolować, czy opcjonalne dane diagnostyczne skojarzone z urządzeniem są udostępniane firmie Microsoft w celu rozwiązywania problemów z produktem i ulepszania produktów i usług Microsoft. 

Podczas korzystania z funkcji i usług w programie Microsoft Edge dane diagnostyczne dotyczące sposobu korzystania z tych funkcji są wysyłane do firmy Microsoft. Przeglądarka Microsoft Edge zapisuje na urządzeniu historię przeglądania — informacje na temat odwiedzanych witryn internetowych. W zależności od ustawień ta historia przeglądania jest wysyłana do firmy Microsoft, co ułatwia nam znajdowanie i rozwiązywanie problemów oraz usprawnianie naszych produktów i usług dla wszystkich użytkowników. Kolekcją opcjonalnych danych diagnostycznych możesz zarządzać w przeglądarce, wybierając pozycję Ustawienia i nie tylko > Ustawienia> Prywatność, wyszukiwanie i usługi oraz włączając lub wyłączając pozycję Pomóż ulepszać produkty firmy Microsoft, wysyłając opcjonalne dane diagnostyczne dotyczące sposobu używania przeglądarki, odwiedzanych witryn internetowych i raportów o awariach. Obejmuje to również dane dotyczące testowania nowych rozwiązań. Aby zakończyć wprowadzanie zmian tego ustawienia, uruchom ponownie program Microsoft Edge. 

Włączenie tego ustawienia umożliwi udostępnianie tych opcjonalnych danych diagnostycznych firmie Microsoft przez inne aplikacje używające przeglądarki Microsoft Edge, takie jak aplikacje do przesyłania strumieniowego wideo hostujące platformę internetową Microsoft Edge w celu strumieniowego przesyłania wideo. Ta platforma internetowa Microsoft Edge będzie wysyłać do firmy Microsoft informacje dotyczące sposobu używania platformy internetowej przez Ciebie i odwiedzane witryny w aplikacji.  To gromadzenie danych jest określane przez ustawienie opcjonalnych danych diagnostycznych w ustawieniach prywatności, wyszukiwania i usług w przeglądarce Microsoft Edge. 

W przypadku systemu Windows 10 te ustawienia są wyznaczane na podstawie ustawień danych diagnostycznych systemu Windows. Aby zmienić ustawienia danych diagnostycznych, wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Prywatność > Diagnostyka i opinie.

Od 6 marca 2024 r. dane diagnostyczne przeglądarki Microsoft Edge są zbierane oddzielnie od danych diagnostycznych systemu Windows na urządzeniach z systemem Windows 10 (wersja 22H2 i nowsza) oraz urządzeniach Windows 11 (wersja 23H2 i nowsze) w Europejskim Obszarze Ekonomicznym. W tych wersjach systemu Windows i na wszystkich innych platformach możesz zmienić ustawienia w programie Microsoft Edge, wybierając pozycję Ustawienia i nie  tylko > Ustawienia  > Prywatność, wyszukiwanie i usługi . W niektórych przypadkach ustawienia danych diagnostycznych mogą być zarządzane przez organizację.  

Gdy chcesz coś wyszukać, program Microsoft Edge może podawać sugestie dotyczące wyszukiwanego elementu. Aby włączyć tę funkcję, wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko > Ustawienia > Prywatność, wyszukiwanie i usługi > Pasek adresu i wyszukiwanie i włącz opcję Pokazuj mi sugestie wyszukiwania i witryn na podstawie wpisywanych przeze mnie znaków. W momencie rozpoczęcia pisania informacje wprowadzane w pasku adresu będą wysyłane do domyślnego dostawcy wyszukiwania, aby zapewnić Ci natychmiastowe sugestie wyszukiwania i sugerowane witryny internetowe. 

W przypadku przeglądania InPrivate lub w trybie gościa program Microsoft Edge gromadzi informacje na temat sposobu korzystania z przeglądarki w zależności od ustawień danych diagnostycznych systemu Windows lub ustawień prywatności programu Microsoft Edge, ale automatyczne podpowiedzi są wyłączone i nie są zbierane informacje o odwiedzanych witrynach. W momencie zamknięcia wszystkich okien InPrivate program Microsoft Edge usunie Twoją historię przeglądania, pliki cookie, dane witryn, hasła, adresy i dane dotyczące formularzy. Nową sesję InPrivate możesz uruchomić, wybierając pozycję Ustawienia i nie tylko na komputerze lub pozycję Karty na urządzeniu mobilnym. 

Program Microsoft Edge zawiera również funkcje zwiększające bezpieczeństwo Twoje i Twojej zawartości w Internecie. Filtr Windows Defender SmartScreen automatycznie blokuje witryny internetowe i pobierane materiały, które zgłoszono jako złośliwe. Windows Defender SmartScreen porównuje adres odwiedzanej strony internetowej z zapisaną na urządzeniu listą adresów stron internetowych uważanych przez firmę Microsoft za wiarygodne. Adresy niewystępujące na tej liście oraz adresy pobieranych plików zostaną przesłane do firmy Microsoft w celu sprawdzenia ich przy użyciu często aktualizowanej listy stron internetowych i pobieranych plików, które zgłoszono do firmy Microsoft jako niebezpieczne lub podejrzane. 

Aby przyspieszyć i ułatwić wykonywanie męczących zadań, takich jak wypełnianie formularzy czy wpisywanie haseł, program Microsoft Edge może zapisywać odpowiednie informacje. Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z tych funkcji, program Microsoft Edge będzie przechowywał te informacje na Twoim urządzeniu. Jeśli włączono funkcję synchronizacji dla wypełniania formularzy, takich jak adresy czy hasła, te informacje zostaną wysłane do chmury Microsoft i będą przechowywane na koncie Microsoft w celu synchronizowania we wszystkich wersjach programu Microsoft Edge, w których się użytkownik zalogował. Tymi danymi możesz zarządzać z poziomu pozycji Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia  > Profile

Aby zapobiec kopiowaniu niektórych materiałów muzycznych i wideo, niektóre witryny internetowe korzystające z przesyłania strumieniowego przechowują dane zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) na Twoim urządzeniu, w tym unikatowe identyfikatory (ID) i licencje multimediów. Gdy przejdziesz do jednej z tych witryn internetowych, pobierze ona informacje DRM, aby upewnić się, że masz uprawnienia do korzystania z zawartości. 

Program Microsoft Edge również przechowuje pliki cookie, czyli niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu podczas przeglądania Internetu. Wiele witryn internetowych korzysta z plików cookie do przechowywania informacji na temat Twoich preferencji i ustawień, takich jak elementy w koszyku zakupowym, aby nie trzeba było za każdym razem ich dodawać, gdy odwiedzasz witrynę. Niektóre witryny internetowe również korzystają z plików cookie do zbierania informacji na temat Twojej aktywności w Internecie, aby wyświetlać reklamy zgodne z Twoimi zainteresowaniami. W programie Microsoft Edge możesz wyczyścić pliki cookie i uniemożliwić witrynom internetowym zapisywanie plików cookie w przyszłości. 

Microsoft Edge będzie wysyłać żądania „Nie śledź” do witryn internetowych, kiedy ustawienie Wysyłaj żądania „Nie śledź” będzie włączone. Jednak mimo wysłania żądania „Nie śledź” witryny internetowe nadal będą mogły śledzić Twoją aktywność. 

Czyszczenie danych zebranych i przechowywanych przez program Microsoft Edge

Aby wyczyścić przechowywane na urządzeniu informacje dotyczące przeglądania, takie jak zapisane hasła czy pliki cookie, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge i wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko > Ustawienia  > Prywatność, wyszukiwanie i usługi .

  2. W obszarze Wyczyść dane przeglądania wybierz pozycję Wybierz elementy do wyczyszczenia.

  3. W obszarze Zakres czasu wybierz zakres czasu.

  4. Zaznacz pole wyboru obok każdego typu danych, które chcesz wyczyścić, a następnie wybierz pozycję Wyczyść teraz.

  5. Jeśli chcesz, możesz wybrać pozycję Wybierz, co ma być czyszczone przy każdym zamknięciu przeglądarki i wskazać typy danych do czyszczenia.

Dowiedz się więcej na temat tego, co jest usuwane wraz z każdym elementem historii przeglądarki.

Aby wyczyścić historię przeglądania gromadzoną przez Microsoft:

  • Aby zobaczyć historię przeglądania skojarzoną z Twoim kontem, zaloguj się do swojego konta na stronie account.microsoft.com. Ponadto dostępna jest również opcja wyczyszczenia danych przeglądania, które firma Microsoft zgromadziła za pomocą pulpitu nawigacyjnego prywatności Microsoft.

  • Aby usunąć historię przeglądania i inne dane diagnostyczne skojarzone z Twoim urządzeniem z systemem Windows 10, wybierz pozycję Start  > Ustawienia  > Prywatność > Diagnostyka i opinie , a następnie wybierz pozycję Usuń w obszarze Usuń dane diagnostyczne.

Aby wyczyścić poszczególne hasła przechowywane przez program Microsoft Edge na urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

  1. W programie Microsoft Edge wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko > Ustawienia  > Profile , a następnie pozycję Hasła.

  2. W obszarze Zapisane hasła wybierz pozycję Więcej akcji obok nazwy witryny internetowej, a następnie wybierz pozycję Usuń, aby wyczyścić hasło zapisane dla tej witryny.

Jak zarządzać ustawieniami prywatności w programie Microsoft Edge

Aby zmienić poziom ochrony przed śledzeniem, wyczyścić dane przeglądania, pomóc udoskonalać program Microsoft Edge i nie tylko, wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko > Ustawienia > Prywatność, wyszukiwanie i usługi .

Aby wybrać, czy witryny internetowe mogą prosić o zgodę na korzystanie z Twojej lokalizacji, kamery, mikrofonu i nie tylko, wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko > Ustawienia > Uprawnienia witryny.

Aby określić, które typy danych są synchronizowane na Twoich urządzeniach, lub aby całkowicie wyłączyć synchronizowanie, wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia  > Profile > Synchronizuj .

Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony prywatności w programie Microsoft Edge, przeczytaj oficjalny dokument dotyczący ochrony prywatności w programie Microsoft Edge.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×