Zrób migawkę, aby skopiować słowa lub obrazy z całego ekranu komputera lub jego części. Użyj narzędzia Wycinanie, aby wprowadzić zmiany lub notatki, a następnie je zapisać i udostępnić.

Możesz przechwytywać dowolne z następujących typów wycinków:

Wycinek dowolny

Obrysuj obiekt dowolnym kształtem.

Wycinek prostokątny

Przeciągnij kursor wokół obiektu w celu utworzenia prostokąta.

Wycinek okna

Wybierz okno, na przykład okno przeglądarki lub okno dialogowe, które chcesz przechwycić.

Wycinek pełnoekranowy

Przechwyć cały ekran.

Po przechwyceniu wycinek jest automatycznie kopiowany do okna narzędzie Wycinanie, gdzie wprowadzasz zmiany, zapisujesz i udostępniasz.  

Otwieranie narzędzia Wycinanie

W systemie Windows 10

  • Wybierz pozycję Start, wprowadź ciąg narzędzie wycinanie, a następnie wybierz Narzędzie Wycinanie z wyników.

  • Naciśnij Windows logo + Shift + S.

W systemie Windows 8.1 lub Windows RT 8.1

Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, wybierz pozycję Wyszukaj, wprowadź ciąg narzędzie wycinanie w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Narzędzie Wycinanie z listy wyników.

W systemie Windows 7

Wybierz przycisk Start, a następnie w polu wyszukiwania na pasku zadań wprowadź ciąg narzędzie wycinanie, po czym wybierz pozycję Narzędzie Wycinanie z listy wyników.

Praca ze zrzutami ekranu

Otwórz narzędzie Wycinanie i wybierz jedną z następujących czynności, aby utworzyć zrzut ekranu i z nim pracować.

W narzędziu Wycinanie wybierz pozycję Tryb. We wcześniejszych wersjach systemu Windows wybierz strzałkę obok przycisku Nowy. Następnie, gdy wybierzesz odpowiedni rodzaj wycinka, zobaczysz, że cały ekran zmienia się nieco na szary. Następnie wybierz obszar ekranu, który chcesz przechwycić (może to być dowolny fragment ekranu).

Opcje trybu narzędzia Wycinanie

  1. Po otwarciu narzędzia Wycinanie otwórz menu, którego obraz chcesz przechwycić. W systemie Windows 7 naciśnij klawisz Esc zanim otworzysz menu.

  2. Naciśnij klawisze Ctrl + PrtScn. Cały ekran uzyska kolor szary, wraz z otwartym menu.

  3. Wybierz pozycję Tryb lub, we wcześniejszych wersjach systemu Windows, wybierz strzałkę obok przycisku Nowy. Wybierz odpowiedni rodzaj wycinka, a następnie wybierz obszar przechwytywania ekranu, który chcesz przechwycić.

Po przechwyceniu wycinka możesz pisać lub rysować na nim lub wokół niego, wybierając przycisk Pióro lub Wyróżnienie. Wybierz Gumkę, aby usunąć narysowane linie.

  1. Po przechwyceniu wycinka wybierz przycisk Zapisz wycinek.

  2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę, lokalizację i typ pliku, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Podczas przechwytywania wycinka z okna przeglądarki i zapisywania go jako pliku HTML adres URL jest wyświetlany poniżej wycinka. Aby zapobiec wyświetlaniu adresu URL:

  1. W narzędziu Wycinanie wybierz przycisk Opcje.

  2. W oknie dialogowymOpcje narzędzia Wycinanie wyczyść pole wyboru Dołączaj adres URL pod wycinkami (tylko format HTML), a następnie wybierz przycisk OK.

Po przechwyceniu wycinka wybierz strzałkę obok przycisku Wyślij wycinek, a następnie wybierz opcję z listy.  

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Alt + M

Wybierz tryb wycinania.

Alt + N

Utwórz nowy wycinek w tym samym trybie, co ostatni.

Shift + klawisze strzałek

Przesuń kursor, aby wybrać różne typy wycinków.

Alt + D

Opóźnienie przechwytywania o 1–5 sekund

Ctrl + C

Kopiuj wycinek do schowka

Ctrl +

Zapisz wycinek

Mając otwarty przechwycony element w narzędziu Wycinanie, wybierz pozycję Edytuj > Edytuj za pomocą aplikacji Paint 3D, aby używać funkcji zmiany rozmiaru, koloru, tekstu i wielu innych.

W folderze, w którym zapisano wycinek, kliknij go prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Drukuj z opcji, a następnie wybierz opcje dotyczące drukowania obrazu.

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz narzędzie wycinanie. Zobaczysz aplikację Narzędzie Wycinanie i listę akcji, które można zastosować. Wybierz polecenie Przypnij do paska zadań.

Najpierw określ menu lub inne elementy, które chcesz przechwycić. W Narzędziu Wycinanie wybierz pozycję Opóźnij, a następnie wybierz wartość, na przykład 5 sekund. Wybierz opcję Tryb, aby rozpocząć 5‑sekundowe odliczanie. W ciągu 5 sekund otwórz menu lub w inny sposób przygotuj obraz. Po 5 sekundach, po wyświetleniu ekranu w kolorze szarym, możesz zaznaczyć za pomocą myszy żądany obszar. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×