Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W tym przewodniku opisano najpopularniejsze funkcje ułatwień dostępu w p Windows i Microsoft Office. Ponadto te produkty obejmują technologię Windows i Microsoft Office, które są przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących. Aby uzyskać pełniejszą omówienie,załaduj własny pełny przewodnik.

Jeśli masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft dla osób Answer Desk. Ten zespół może pomóc w używaniu wielu popularnych technologii pomocników, które obsługują w językach angielskim, hiszpańskim, francuskim i amerykańskim języku migowym (ASL).

Jeśli jesteś użytkownikiem rządowym, komercyjnym lub przedsiębiorstwa, zobacz Obsługa ułatwień dostępu w przedsiębiorstwie.  
Aby rozwiązać typowe problemy i dowiedzieć się więcej o niektórych funkcjach ułatwień dostępu, w tym o niektórych funkcjach w tym przewodniku, zapoznaj się z listą ułatwień dostępu w kanale YouTube pomocy technicznej firmy Microsoft.

W tym przewodniku:

Instalowanie aktualizacji za Cortana pomocą Narratora Windows 10

Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu w programie Windows 10

Korzystanie z funkcji ułatwień dostępu w aplikacji Office

Instalowanie aktualizacji za Cortana pomocą Narratora Windows 10

W tej sekcji pokazano, jak możesz używać mowy narratora i programu Cortana, aby poprowadzić Cię przez Windows instalacji i konfigurowania komputera.

Instalowanie Windows Za pomocą Narratora

Po uruchomieniu komputera możesz za pomocą Narratora zainstalować Windows.

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + Windows logo +Enter, aby uruchomić Narratora.

 2. Wybierz ustawienia języka i czasu, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj teraz

 3. W WindowsAktywuj klucz produktu wprowadź klucz produktu.

 4. Zaznacz pole wyboru Akceptuję postanowienia licencyjne.

 5. Wybierz pozycję Uaktualnij lub Instalacja niestandardowa.

Aktywuj Cortana, aby pomóc w skonfigurowaniu Windows

Po Windows można aktywować Cortana, aby pomóc w pracy.

 1. Wybierz sieć

 2. Wprowadź informacje o koncie Microsoft. Jeśli nie masz konta Microsoft, wybierz pozycję Nie masz konta? Utwórz je!

 3. Wybierz pozycję Dostosuj lub Użyj funkcji Express Ustawienia

 4. Wybierz pozycję Tak, Cortana osobistego asystenta.

Zobacz Pobieranie Windows 10

Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu w programie Windows 10

Ułatwienia dostępu umożliwiają skonfigurowanie ustawień i programów ułatwień dostępu dostępnych w Windows.

Zobacz Ułatwianie korzystania z komputera

Zobacz Windows 10 pomocy dotyczącej ułatwień dostępu

Włączanie opcji ułatwienia dostępu

W Windows można uzyskać dostęp do często używanych opcji ułatwień dostępu bezpośrednio z ekranu logowania. Naciśnij klawisze Windows logo +   U, aby otworzyćDasmia ustawień programu Access.

Aby otworzyć ustawienia ułatwień dostępu na urządzeniu z ekranem dotykowym, szybko przesuń palcem do od prawej krawędzi ekranu i wybierz pozycję Wszystkie Ustawienia > Ułatwienia dostępu.

Słuchanie tekstu czytanego na głos przez Narratora

Narrator to wbudowany czytnik zawartości ekranu, który odczytuje na głos tekst na ekranie i opisuje zdarzenia, takie jak powiadomienia lub spotkania w kalendarzu. Aby uruchomić lub zatrzymać Narratora, naciśnij klawisze Ctrl + Windows logo + Enter. Na Windows Urządzenia przenośne naciśnij klawisze logo Windows + klawisz głośności, aby włączyć/wyłączyć Narratora. Aby otworzyć ustawienia Narratora, naciśnij klawisze Ctrl + Windows logo + N

Narrator może przeskakiwać między nagłówkami i punktami orientacyjnmi w aplikacjach. Aby włączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Caps Lock + spacja, a następnie użyj następujących skrótów klawiaturowych:

 • Przyciski: Naciśnij klawisze B/Shift + B.

 • Pole kombi: Naciśnij klawisze C/Shift + C

 • Punkty orientacyjne:Naciśnij klawisze D/Shift + D

 • Pole Edycji: Naciśnij klawisze E/Shift + E

 • Pole formularza: Naciśnij klawisze F/Shift + F

 • Nagłówki: Naciśnij klawisze H/Shift + H.

 • Element: Naciśnij klawisze I/Shift + I

 • Link: Naciśnij klawisze K/Shift +K.

 • Akapit: Naciśnij klawisze P/Shift + P

 • Przycisk radiowy: Naciśnij klawisze R/Shift + R

 • Tabela: Naciśnij klawisze T/Shift + T

 • Pole wyboru: Naciśnij klawisze X/Shift + X

 • Przechodzenie między poziomami nagłówków: Naciśnij od 1 do 9 lubShift/1-9

Zobacz Wprowadzenie do Narratora.

Oglądanie elementów na ekranie przez Lupę

Lupa to narzędzie, które powiększa ekran, dzięki czemu lepiej widać wyrazy i obrazy. Możesz powiększyć cały ekran lub tylko jego część i przenieść lupę w inne miejsce na pulpicie. Lupa może również wygładzić krawędzie obrazów i tekstu po jego powiększeniu.

Inne skróty klawiaturowe:

 • Otwórz ustawienia lupy: Naciśnij klawisze Ctrl + Windows logo + M

 • Włączanie funkcji Lupa i Powiększanie: naciśnij klawisze Windows logo + znak plus (+)

 • Pomniejszanie: Naciśnij klawisz Windows logo + znak minus (-)

 • Zamknij Lupę: Naciśnij klawisze Windows logo + Esc 

Zobacz Używanie lupy, aby ułatwić wyświetlanie zawartości ekranu.

Poprawa widoczności przy dużym kontraście

Duży kontrast powoduje zwiększenie kontrastu kolorów między pierwszym planem a tłem na ekranie, dzięki czemu tekst i obrazy są bardziej odrębne i łatwiejsze do zidentyfikowania. Aby włączyć duży kontrast, naciśnij lewy Alt + lewy Shift + Print Screen.

W ustawieniach wysokiego kontrastu można wybrać różne motywy. Naciśnij klawisz Windows logo +   U,a następnie wybierz pozycję Duży kontrast. Wybierz z menu rozwijanego kompozycję o dużym kontraście, a następnie wybierz pozycję Zastosuj.

Zobacz Korzystanie z trybu wysokiego kontrastu.  

Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów

Jeśli tekst i inne elementy na pulpicie są zbyt małe, można je powiększyć bez zmieniania rozdzielczości ekranu i włączania lupy.

Aby zmienić rozmiary:

 1. Otwórz ustawienia, naciskając klawisze Windows logo  + I

 2. Wybieranie ekranu > systemowego

 3. W obszarze Zmień rozmiar tekstu, aplikacjii innych elementów wybierz odpowiednie rozmiary.

Korzystanie z funkcji ułatwień dostępu w aplikacji Office

Microsoft Office zawiera wbudowane funkcje ułatwień dostępu zaprojektowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Możesz także dostosować opcje w programie Office do indywidualnych potrzeb i preferencji dotyczących wzroku.

Opcje ułatwić dostęp w programie Office

Typowe ustawienia ułatwień dostępu możesz dostosować w opcjach ułatwień dostępu w programach Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

Aby znaleźć opcje ułatwić dostęp:

 1. Otwórz aplikację Office aplikacji.

 2. Wybierz pozycję Plik> Opcje> ułatwienia dostępu

 3. Dostosuj opcje ułatwień dostępu.

Powiększanie i pomniejszanie dokumentów

Możesz zwiększyć rozmiar stron w dokumentach programu Word, PowerPoint slajdach, Excel arkuszach kalkulacyjnych i innych dokumentach w Office.

 • Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć, naciśnij klawisze Ctrl + przycisk kółka myszy w górę/w dół

 • Suwak na pasku stanu umożliwia powiększanie i pomniejszanie. Możesz również określić powiększenie z karty Widok na Wstążce.­­­

Zobacz Powiększanie i pomniejszanie dokumentu, prezentacji lub arkusza

Używanie narzędzi Edukacja w programie Word

Edukacja Narzędzia są dostępne w Microsoft 365 wersji Microsoft Word.

Aby używać Edukacja w programie Word 2016:

 1. Otwórz dowolny Microsoft Word dokumentu.

 2. Na karcie Widokw sekcji Immersywna wybierz pozycję Narzędzia Edukacja widoku

 3. Wybierz dowolną z następujących opcji:

  • Szerokość kolumny

  • Kolor strony

  • Odstępy w tekście

  • Sylaby

  • Czytaj na głos

Wyświetlanie Edukacja w programie Word

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×