Rozwiązywanie problemów z pobieraniem przewodnika w programie Windows Media Center

Pomoc techniczna dla systemu Windows 7 zakończyła się 14 stycznia 2020 r.

Zalecamy migrację do systemu Windows 10, aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej

Poniżej przedstawiono rozwiązania niektórych typowych problemów, które mogą wystąpić podczas pobierania informacji przewodnika w programie Windows Media Center.

Sporadycznie program Windows Media Center może nie być w stanie pobrać danych przewodnika. Zwykle dzieje się tak z jednego z następujących powodów:

 • Komputer nie ma połączenia z Internetem lub występuje problem z ustawieniami internetowymi.

 • Jeśli komputer łączy się z Internetem za pomocą połączenia telefonicznego, należy upewnić się, że połączenie telefoniczne jest prawidłowo skonfigurowane.

 • Serwer przewodnika nie jest dostępny lub jest tymczasowo wyłączony. Jeśli wcześniejsza konfiguracja przewodnika została zakończona pomyślnie, program Windows Media Center będzie raz dziennie podejmował kolejną próbę pobrania.

 • Dostawca usług przewodnika nie udostępnia informacji przewodnika dla danej lokalizacji.

Jeśli pewna liczba kanałów jest nieprawidłowa, w czasie konfiguracji przewodnika spróbuj wybrać inny zestaw programów telewizyjnych w przewodniku. Jeśli jednak nieprawidłowe informacje o sieci i programie w przewodniku są wyświetlane tylko w przypadku kilku kanałów, możesz edytować numery kanałów, zmienić program telewizyjny lub dodać program telewizyjny do kanału.

Aby edytować numery kanałów

 1. Na ekranie startowym przewiń do kategorii Zadania, wybierz kolejno pozycje Ustawienia, Telewizja, Przewodnik, Edytuj kanały, a następnie wybierz przycisk Edytuj numery. Jeśli obok przycisku Edytuj numery widoczny jest znacznik wyboru, oznacza to, że możesz edytować kanały.

  Uwaga

  Jeśli odbierany jest sygnał telewizyjny typu PAL, SECAM lub DVB-T, przycisk Edytuj numery nie zostanie wyświetlony na ekranie Edytuj kanały. Jeśli przycisk Edytuj numery nie jest widoczny na ekranie, przejdź do znajdującej się w dalszej części tego tematu procedury „Aby zmienić program telewizyjny lub dodać go do kanału (dotyczy tylko bezprzewodowej telewizji cyfrowej, cyfrowej telewizji kablowej oraz sygnału typu PAL i DVB-T)”.

 2. Wybierz pozycję Przywróć domyślne, aby usunąć wszystkie zmiany wprowadzone w programie telewizyjnym w przewodniku.

  Wybranie pozycji Przywróć domyślne powoduje włączenie wszystkich dostępnych kanałów i przywrócenie domyślnego mapowania programu telewizyjnego.

 3. Za pomocą klawiszy strzałek przewijaj listę i odszukaj numer kanału, który ma zostać zmieniony. Zaznaczony kanał zostanie wyświetlony w oknie wstawki.
  Ilustracja okna wstawki 

  Obraz przedstawiający okno wstawki

 4. Wprowadź nowy numer kanału. Jeśli korzystasz z klawiatury, upewnij się, że klawisz NumLockjest włączony.

  Będzie miała miejsce jedna z następujących sytuacji:

  • Nowy numer kanału zostanie zaakceptowany.

  • Nowy numer kanału będzie już istniał w programie telewizyjnym i zostanie wyświetlony monit o rozwiązanie konfliktu.

  W przypadku edytowania wielu numerów kanałów można wybrać pozycję Sortuj listę, aby posortować listę według numerów kanałów i wyświetlić poprawiony program telewizyjny.

 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby powrócić do ustawień przewodnika.

Aby zmienić program telewizyjny lub dodać go do kanału (dotyczy tylko bezprzewodowej telewizji cyfrowej, cyfrowej telewizji kablowej oraz sygnału typu PAL i DVB-T)

 1. Na ekranie startowym przewiń do kategorii Zadania, wybierz kolejno pozycje Ustawienia, Telewizja, Przewodnik, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku edycji kanału z cyfrowym sygnałem telewizyjnym wybierz pozycję Edytuj program telewizji cyfrowej.

  • W przypadku edycji kanału z sygnałem telewizyjnym typu PAL lub DVB-T wybierz pozycję Dodaj program telewizyjny do kanału.

 2. Wybierz kanał, dla którego program telewizyjny ma zostać dodany lub zmieniony.

 3. Na wyświetlonej liście kliknij odpowiednie programy telewizyjne w przewodniku dla danego kanału. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie programów telewizyjnych.

 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz, aby powrócić do ekranu ustawień przewodnika.

Aby wybrać inny zestaw programów telewizyjnych w przewodniku

 1. Na ekranie startowym przewiń do kategorii Zadania, wybierz kolejno pozycje Ustawienia, Telewizja, Przewodnik, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj program telewizyjny w przewodniku.

 2. Aby wybrać nowy wykaz kanałów, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

  Jeśli nie masz pewności, którego dostawcę usług telewizyjnych wybrać, sprawdź to na comiesięcznym rachunku za telewizję kablową.

Informacje przewodnika są pobierane co pewien czas za pośrednictwem Internetu od dostawcy usług programu telewizyjnego w przewodniku. W przewodniku zostanie wyświetlone powiadomienie „Brak dostępnych danych”, jeśli:

 • Program Windows Media Center nie może nawiązać połączenia z Internetem i pobrać nowych informacji przewodnika, a wcześniej pobrane informacje przewodnika są uszkodzone lub utraciły ważność.

 • Dostawca usług programu telewizyjnego w przewodniku nie udostępnia informacji przewodnika dla danej lokalizacji.

 • Oferowana przez Microsoft usługa Elektronicznego przewodnika po programach (EPG) została skonfigurowana jako dostawca programu telewizyjnego. Ta usługa została wycofana w styczniu 2020 r., dlatego, aby nadal odbierać informacje z przewodnika po programach telewizyjnych, trzeba będzie ustawić innego dostawcę.

 

Jeśli sygnał telewizyjny jest dostarczany przez dostawcę telewizji satelitarnej i nie jesteś abonentem kanałów lokalnych, program telewizyjny w przewodniku prawdopodobnie nie będzie obejmował pakietu kanałów lokalnych. Ponieważ programy telewizji cyfrowej w wielu przypadkach dostarczane są na podstawie lokalnych programów telewizyjnych, brak standardowego lokalnego programu telewizyjnego w przewodniku spowoduje brak programu telewizyjnego dla odpowiednich kanałów telewizji cyfrowej.

Aby pobrać program telewizyjny dla kanałów telewizji cyfrowej, można ponownie skonfigurować część przewodnika dotyczącą standardowej telewizji i wybrać innego dostawcę usług telewizyjnych, który udostępnia również kanały lokalne. Po dodaniu kanałów lokalnych kanały telewizji cyfrowej zostaną powiązane z odpowiednimi informacjami przewodnika dotyczącymi kanałów lokalnych.
 

Aby sprawdzić, czy możliwe jest uzyskanie bardziej dokładnych programów telewizyjnych w przewodniku, nawet jeśli nie są one przeznaczone specjalnie dla danego regionu, można spróbować wybrać nowy region, a następnie nowy kod pocztowy. Aby zmienić region i kod pocztowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ekranie startowym przewiń do kategorii Zadania, wybierz kolejno pozycje Ustawienia, Telewizja, Przewodnik, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj program telewizyjny w przewodniku.

 2. Pojawi się monit o potwierdzenie regionu. Kliknij opcję Nie, chcę wybrać inny region, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać inny region.

  Zakończ konfigurację przewodnika, wybierając nowy program telewizyjny, który może lepiej odpowiadać odbieranym kanałom.

Jeśli zostanie wyświetlona informacja o błędzie o numerze 20, 21, 22, 23, 24, 25 lub 82, oznacza to, że wystąpił błąd przetwarzania, w wyniku którego nie powiodło się pobranie przewodnika. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj pobrać zaktualizowany program telewizyjny w przewodniku. Jeśli kolejne próby pobrania przewodnika za pośrednictwem komputera będą kończyły się niepowodzeniem w wyniku błędu przetwarzania, skontaktuj się z producentem komputera w celu uzyskania pomocy.

 

Uwaga

Do odtwarzania i nagrywania programów telewizyjnych w programie Windows Media Center wymagany jest analogowy lub cyfrowy tuner telewizyjny. Jeśli Twój komputer nie jest wyposażony w tuner telewizyjny, może być możliwe dodanie go.


 

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×