Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla programu Internet Explorer 11

Świadczenie pomocy technicznej dla programu Internet Explorer 11 zakończyło się 15 czerwca 2022 r. Jeśli którakolwiek odwiedzana witryna wymaga programu Internet Explorer 11, możesz ją ponownie załadować w trybie programu Internet Explorer w przeglądarce Microsoft Edge. Zalecamy przejście na przeglądarkę Microsoft Edge , aby cieszyć się szybszym, bezpieczniejszym i nowocześniejszym środowiskiem przeglądania.

Rozpoczynanie pracy w przeglądarce Microsoft Edge

W systemie Windows 10

Czasami witryny internetowe nie wyglądają tak, jak zostało to zamierzone — obrazy mogą nie być wyświetlane, menu mogą znajdować się w nieodpowiednim miejscu, a tekst może nakładać się na siebie. Może to być spowodowane problemem ze zgodnością między programem Internet Explorer i witryną, którą odwiedzasz. Czasami można rozwiązać ten problem, dodając witrynę do listy Widok zgodności.

Aby dodać witrynę do listy Widok zgodności

  1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia widoku zgodności.

  2. W polu Dodaj tę witrynę sieci Web wprowadź adres URL witryny, którą chcesz dodać do listy, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

Uwaga: Jeśli po dodaniu witryny do listy Widok zgodności strona wygląda gorzej, może występować problem niezwiązany ze zgodnością i należy usunąć witrynę z tej listy.

Po włączeniu widoku zgodności program Internet Explorer będzie automatycznie wyświetlał tę witrynę w widoku zgodności za każdym razem, gdy ją odwiedzisz. Możesz wyłączyć ten widok, usuwając witrynę z listy zgodności. Nie wszystkie problemy z wyświetlaniem witryn internetowych wynikają z niezgodności przeglądarki. Na sposób wyświetlania strony mogą także wpływać przerwy w połączeniu internetowym, duży ruch lub problemy z daną witryną internetową.

W systemie Windows 7

Jeśli witryna jest niezgodna z programem Internet Explorer 11 dla systemu Windows 7, na pasku adresu będzie Przycisk Widok zgodności przycisk Widok zgodności. Włączenie widoku zgodności może pomóc w rozwiązaniu problemów z wyświetlaniem witryn.

Aby włączyć widok zgodności

  1. Sprawdź, czy na pasku Przycisk Widok zgodności się przycisk Widok zgodności. (Jeśli nie ma tego przycisku, nie ma powodu, aby włączać widok zgodności).

  2. Wybierz przycisk Widok zgodności, Przycisk Widok zgodności wyświetlić witrynę w widoku zgodności.

Aby wyczyścić listę witryn wyświetlanych w widoku zgodności

  1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

  2. W obszarze Historia przeglądania wybierz pozycję Usuń.

  3. W oknie dialogowym Usuwanie historii przeglądania zaznacz pole wyboru Historia, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×