Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Świadczenie pomocy technicznej dla przeglądarki Internet Explorer zakończyło się 15 czerwca 2022 r.

Przeglądarka Internet Explorer 11 została trwale wyłączona poprzez aktualizację przeglądarki Microsoft Edge w niektórych wersjach systemu Windows 10. Jeśli którakolwiek odwiedzana witryna wymaga programu Internet Explorer 11, możesz ją ponownie załadować w trybie programu Internet Explorer w przeglądarce Microsoft Edge. Zalecamy przejście na przeglądarkę Microsoft Edge , aby cieszyć się szybszym, bezpieczniejszym i nowocześniejszym środowiskiem przeglądania.

Rozpoczynanie pracy w przeglądarce Microsoft Edge

Korzystając ze skrótów klawiaturowych programu Internet Explorer, można szybko wykonać wiele różnych czynności lub pracować bez użycia myszy. Nie wszystkie skróty działają zarówno w programie Internet Explorer, jak i w programie Internet Explorer na pulpicie.

Najważniejsze skróty

Aby to wykonać

Naciśnij tę
Internet Explorer 11

Naciśnij tę
Internet Explorer dla komputerów stacjonarnych

Dodanie bieżącej witryny do ulubionych

Ctrl + D

Crtl+D

Zamknięcie karty

Ctrl + W

Ctrl + W

Przejście do strony głównej

(Niedostępne)

Alt + Home

Usunięcie historii przeglądania

(Niedostępne)

Ctrl + Shift + Delete

Uzyskanie dostępu do Pomocy i obsługi technicznej

F1

F1

Otwarcie historii przeglądania

(Niedostępne)

Ctrl + H

Otwarcie nowej karty

Ctrl + T

Ctrl + T

Otwarcie nowego okna przeglądania InPrivate

Ctrl + Shift + P

Ctrl + Shift + P

Wydrukowanie bieżącej strony

Ctrl + P

Ctrl + P

Odświeżenie strony

F5

F5

Przełączenie między kartami

Ctrl+klawisz Tab

Ctrl+klawisz Tab

Wyświetlenie poleceń aplikacji (pasek adresu, często odwiedzane witryny itd.)

Alt + D

(Niedostępne)

Wyświetlenie pobranych plików

Ctrl + J

Ctrl + J

Wyszukaj

Aby to wykonać

Skrót klawiaturowy w programie Internet Explorer 11

Naciśnij tę
Internet Explorer dla komputerów stacjonarnych

Otwarcie zapytania wyszukiwania na pasku adresu

Ctrl + E

Ctrl + E

Otwarcie zapytania wyszukiwania w nowej karcie

(niedostępne)

Alt + Enter

Otwarcie paska adresu (w celu wyświetlenia historii, elementów ulubionych i dostawców wyszukiwania)

Ctrl + strzałka w dół

Ctrl + strzałka w dół

Wyszukiwanie na podstawie skopiowanego tekstu

Ctrl + Shift + L

Ctrl + Shift + L

Powiększenie

Aby to wykonać

Naciśnij tę
Internet Explorer 11

Naciśnij tę
Internet Explorer dla komputerów stacjonarnych

Powiększenie (+10%)

Ctrl+znak plus

Ctrl+znak plus

Pomniejszenie (-10%)

Ctrl+znak minus

Ctrl+znak minus

Powiększenie do 100%

Ctrl + 0

Ctrl + 0

Skróty programu Internet Explorer na pulpicie

Te skróty będą działać tylko w przeglądarce klasycznej.

Aby to wykonać

Skrót klawiaturowy

Dodawanie ciągu „www.” na początek i na koniec tekstu wpisanego na pasku adresu

Ctrl+Enter

Wyświetlenie listy wpisanych adresów

F4

Przeniesienie kursora w lewo do następnej przerwy w tekście na pasku adresu

Ctrl + strzałka w lewo

Przeniesienie kursora w prawo do następnej przerwy w tekście na pasku adresu

Ctrl + strzałka w prawo

Przejście wstecz na liście sugestii Autouzupełniania

Strzałka w dół

Przejście do przodu na liście sugestii Autouzupełniania

Klawisz Strzałka w górę

Zaznaczenie tekstu na pasku adresu

Alt + D

Aby to wykonać

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie wybranego linku

Klawisz Enter

Wyświetlenie menu skrótów dla linku

Shift + F10

Znalezienie czegoś na stronie

Ctrl + F

Przejście do strony głównej

Alt + Home

Przejście do następnej strony

Alt+strzałka w prawo

Przejście do poprzedniej strony

Backspace lub Alt + strzałka w lewo

Przejście wstecz między elementami na stronie internetowej (działa tylko przy wyłączonym przeglądaniu na kartach)

Ctrl+Shift+klawisz Tab

Przejście między elementami na stronie internetowej (działa tylko przy wyłączonym przeglądaniu na kartach)

Ctrl+Tab lub F6

Przejście do początku dokumentu

Strona główna

Przejście do końca dokumentu

End

Otwarcie nowego dokumentu w programie Internet Explorer

Ctrl + O

Otwarcie nowego okna

Ctrl + N

Zapisanie bieżącej strony

Ctrl + S

Przewinięcie do początku dokumentu

Klawisz Strzałka w górę

Przewinięcie do końca dokumentu

Strzałka w dół

Zatrzymanie pobierania strony

Esc

Przełączenie między widokiem pełnoekranowym a zwykłymi widokami

F11

Rozpoczęcie przeglądania przy użyciu kursora

Klawisz F7

Aby to wykonać

Skrót klawiaturowy

Skopiowanie zaznaczonych elementów do Schowka

Ctrl + C

Wycięcie zaznaczonych elementów i skopiowanie ich do Schowka

Ctrl + X

Wklejenie zaznaczonych elementów ze Schowka

Ctrl + V

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie sieci Web

Ctrl + A

Aby to wykonać

Skrót klawiaturowy

Dodanie witryny do ulubionych

Ctrl + D

Przeniesienie zaznaczonego elementu w górę na liście ulubionych w oknie dialogowym Organizowanie ulubionych

Alt + strzałka w górę

Przeniesienie zaznaczonego elementu w dół na liście ulubionych (w oknie dialogowym Organizowanie ulubionych)

Alt+strzałka w dół

Otwarcie menu Dodaj do ulubionych

Alt+Z

Otwarcie menu Ulubione na pasku menu

Alt + A

Otwarcie okna dialogowego Organizowanie ulubionych

Kombinacja klawiszy: Ctrl + B

Przypięcie Centrum ulubionych i wyświetlenie historii

Ctrl+Shift+H

Wyświetlenie elementów ulubionych

Ctrl+I i Alt+C

Wyświetlenie kanałów informacyjnych

Ctrl + G

Wyświetlenie historii

Ctrl + H

Aby to wykonać

Skrót klawiaturowy

Otwarcie menu Plik

Alt+F

Otwarcie menu Edycja

Alt+E

Otwarcie menu Widok

Alt + V

Otwórz menu Ulubione

Alt + A

Otwarcie menu Narzędzia

Alt + T

Otwarcie menu Pomoc

Alt+H

Aby to wykonać

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie fokusu do paska powiadomień

Alt + N

Kliknięcie paska powiadomień

Spacja

Aby to wykonać

Skrót klawiaturowy

Zamknięcie karty

Ctrl + W

Zamknięcie kart w tle

Ctrl + F4

Otwarcie linku w nowej karcie w tle

Ctrl+kliknięcie

Otwarcie linku na nowej karcie na pierwszym planie

Ctrl+Shift+kliknięcie

Zduplikowanie karty

Ctrl + K

Otwarcie nowej karty

Ctrl + T

Ponowne otwarcie ostatnio zamkniętej karty

Ctrl + Shift + T

Przełączenie między kartami

Crtl+Tab lub Crtl+Shift+Tab

Przejście do ostatniej karty

Ctrl+9

Przejście do karty o określonym numerze

Ctrl+n (gdzie „n” oznacza numer z zakresu od 1 do 8)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×