Może nie być możliwości uzyskania ostatniej wersji systemu Windows 10, jeśli używane gry stosują starsze, niezgodne wersje oprogramowania BattlEye. W takim przypadku należy spróbować wykonać poniższe kroki, aby umożliwić komputerowi zaktualizowanie systemu Windows 10 do wersji 1903:

  • Upewnij się, że na komputerze są zainstalowane najnowsze wersje gier, dzięki czemu będzie również zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania BattlEye. (Niektóre platformy gier umożliwiają sprawdzenie poprawności plików gry, co może potwierdzić, że instalacja jest w pełni aktualna.)

  • Odinstaluj BattlEye, używając https://www.battleye.com/downloads/UninstallBe.exe, a następnie otwórz ponownie grę.

  • Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz grę ponownie.

  • Odinstaluj i zainstaluj grę ponownie.

Aby zapewnić nienaruszone bezpieczeństwo podczas grania, firma Microsoft wstrzymała aktualizowanie urządzeń z wersjami oprogramowania BattlEye, których dotyczy problem. Oznacza to, że aktualizacja systemu Windows 10 do wersji 1903 nie będzie oferowana na tych komputerach osobistych aż do usunięcia lub zastąpienia niezgodnych wersji oprogramowania Battleye. Zalecamy niepodejmowanie prób ręcznego aktualizowania za pomocą przycisku Aktualizuj teraz ani narzędzia Media Creation Tool dopóki problem nie zostanie rozwiązany przez zainstalowanie zaktualizowanej wersji oprogramowania BattlEye.

Dla oprogramowania BattlEye jest dostępna aktualizacja wypełniająca lukę do gier, w przypadku których występują znane problemy. Aby uzyskać listę ostatnio używanych gier korzystających z BattlEye, przejdź dowitryny internetowej BattlEye. Aby uzyskać więcej BattlEye opcji rozwiązywania problemów, przejdź do strony usługi BattlEye.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×