Opcje odzyskiwania systemu mogą być pomocne w naprawie systemu Windows w przypadku wystąpienia poważnego błędu. Aby użyć opcji odzyskiwania systemu, potrzebny będzie dysk instalacyjnym systemu Windows lub dostęp do opcji odzyskiwania zapewnionych przez producenta komputera. Jeśli nie masz dostępu do żadnego z tych środków, w celu uzyskania dostępu do opcji odzyskiwania systemu możesz utworzyć dysk naprawy systemu.

 1. Otwórz narzędzie kopia zapasowa i przywracanie, klikając przycisk Start , klikając pozycję Panel sterowania, klikając pozycję system i konserwacja, a następnie klikając pozycję kopia zapasowa i przywracanie.

 2. W okienku z lewej strony kliknij pozycję Tworzenie dysku naprawy systemu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.  Wymagane są uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwaga: Jeśli pojawi się monit o włożenie dysku instalacyjnego systemu Windows, oznacza to, że na komputerze nie można znaleźć plików potrzebnych do utworzenia dysku naprawy systemu. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7.

 1. Włóż dysk naprawy systemu do stacji dysków CD lub DVD.

 2. Uruchom ponownie komputer, używając przycisku zasilania komputera.

 3. Jeśli pojawi się monit, naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku naprawy systemu.

  • Jeśli nie skonfigurowano uruchamiania komputera z dysku CD lub DVD, zapoznaj się z informacjami dostarczonymi razem z komputerem. Być może będzie konieczna zmiana ustawień systemu BIOS komputera.

 4. Wybierz ustawienia językowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz opcję odzyskiwania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Porada: Wydrukuj niniejsze instrukcje i przechowuj je w bezpiecznym miejscu razem z dyskiem naprawy systemu.

Uruchamianie komputera z dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB

Uruchomienie (rozruch) komputera przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB może być konieczne w następujących sytuacjach:

 • Instalowanie lub ponowne instalowanie systemu Windows 7.

 • Odzyskiwanie systemu Windows 7 po poważnym błędzie. Jeśli uruchomienie systemu Windows na komputerze nie jest w ogóle możliwe, za pomocą dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB możesz uzyskać dostęp do Narzędzia do naprawy systemu podczas uruchomienia oraz innych narzędzi dostępnych w menu Opcje odzyskiwania systemu. Te narzędzia mogą pomóc w przywróceniu działania systemu Windows 7.

Uwaga: Jeśli korzystasz z komputera typu Tablet lub innego komputera z ekranem dotykowym, może być konieczne podłączenie klawiatury i myszy w celu użycia Narzędzia do naprawy systemu podczas uruchomienia oraz innych narzędzi dostępnych w menu Opcje odzyskiwania systemu.

 1. Włącz komputer, włóż dysk instalacyjny lub podłącz dysk flash USB systemu Windows 7, a następnie wyłącz komputer.

 2. Uruchom ponownie komputer.

 3. Kiedy pojawi się odpowiedni monit, naciśnij dowolny klawisz, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 4. Po wyświetleniu strony Instalowanie systemu Windows kliknij przycisk Zainstaluj teraz, aby rozpocząć proces instalacji, lub kliknij pozycję Napraw komputer, aby uzyskać dostęp do opcji odzyskiwania systemu.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli strona Instalowanie systemu Windows nie pojawia się i nie jest wyświetlany monit o naciśnięcie dowolnego klawisza, być może konieczne jest wskazanie stacji dysków DVD komputera lub dysku flash USB jako pierwszego urządzenia startowego. W tym celu należy zmienić ustawienia w systemie podstawowych operacji wejścia/wyjścia (BIOS) komputera.

Uwaga: Większość nowych komputerów można uruchomić z urządzenia USB, ale niektóre starsze komputery mogą nie obsługiwać tej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z komputerem lub odwiedź witrynę internetową producenta.

Przed zmianą ustawień systemu BIOS sprawdź informacje dołączone do komputera lub przejdź do witryny internetowej producenta. Konkretne procedury uzyskiwania dostępu do systemu BIOS i zmieniania ustawień mogą być różne w zależności od producenta komputera. Ponadto wybór urządzenia używanego do uruchomienia komputera czasami jest możliwy bez konieczności zmieniania ustawień systemu BIOS.

Ostrzeżenie: Zachowaj ostrożność podczas zmieniania ustawień systemu BIOS. Interfejs systemu BIOS jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników. Zmiana niektórych ustawień może uniemożliwić poprawne uruchomienie komputera.

 1. Włącz komputer, włóż dysk instalacyjny lub podłącz dysk flash USB systemu Windows 7, a następnie uruchom ponownie komputer.

 2. Nowsze komputery często wyświetlają menu uruchamiania (lub rozruchu). W menu uruchamiania wybierz polecenie „BIOS setup” („Konfiguracja systemu BIOS”), „BIOS settings” („Ustawienia systemu BIOS”) lub podobne.

  Procedury różnią się w zależności od producenta systemu BIOS. Zazwyczaj trzeba nacisnąć odpowiedni klawisz (na przykład F2, F12, Delete, Esc) lub kombinację klawiszy natychmiast po włączeniu komputera, ale jeszcze przed uruchomieniem systemu Windows. Jeśli pojawi się logo systemu Windows, spróbuj ponownie. W tym celu poczekaj na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie wyłącz i ponownie uruchom komputer.

 3. Pojawi się ekran konfiguracji systemu BIOS. Na ekranie konfiguracji systemu BIOS wybierz opcję „Boot order” („Kolejność rozruchu”) lub podobną. Ustawienia kolejności rozruchu mogą również znajdować się w obszarze „Advanced settings” („Ustawienia zaawansowane”) lub o podobnej nazwie.

 4. Wybierz stację dysków DVD lub dysk flash USB jako pierwsze urządzenie startowe. Dysk flash USB może znajdować się w obszarze „Removable devices”(„Urządzenia wymienne”) lub o podobnej nazwie.

 5. Zapisz zmiany ustawień, a następnie opuść system BIOS.

 6. Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom system Windows 7 z dysku instalacyjnego lub dysku flash USB w sposób opisany wcześniej.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×