Tworzenie dysku odzyskiwania USB

Jeśli wystąpią problemy z komputerem z systemem Windows, dysk odzyskiwania USB może ułatwić ich rozwiązanie, nawet jeśli nie będzie można uruchomić komputera.

Z komputerem mógł zostać dostarczony obraz odzyskiwania służący do odświeżenia komputera lub zresetowania ustawień do stanu początkowego. Obraz odzyskiwania jest przechowywany na specjalnej partycji odzyskiwania na komputerze, która ma zwykle rozmiar od 3 do 6 GB. Aby oszczędzić miejsce na komputerze, możesz usunąć z niego obraz odzyskiwania i zamiast niego używać dysku odzyskiwania. Windows 8.1 zawiera wbudowane narzędzie do tworzenia dysku odzyskiwania USB. System Windows poinformuje Cię, jaki jest rozmiar partycji odzyskiwania: będziesz potrzebować dysku flash USB o co najmniej takim rozmiarze.

Ostrzeżenie: Utworzenie dysku odzyskiwania spowoduje wymazanie wszystkiego, co już znajduje się na dysku flash USB. Użyj pustego dysku flash USB lub, zanim z dysku flash USB utworzysz dysk odzyskiwania USB, przenieś z niego wszystkie ważne dane na inne urządzenie magazynujące.

Aby utworzyć dysk odzyskiwania USB

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Szukaj. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wprowadź dysk odzyskiwania , a następnie wybierz pozycję Utwórz dysk odzyskiwania.

 3. Po otwarciu narzędzia dysk odzyskiwania upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Kopiuj partycję odzyskiwania z komputera do dysku odzyskiwania , a następnie wybierz pozycję dalej.

  Uwaga: Jeśli na komputerze nie ma partycji odzyskiwania, pole wyboru jest wyszarzone. Dysk odzyskiwania zawiera narzędzia do odzyskiwania i obraz rozruchowy, ale nie zawiera obrazu odzyskiwania umożliwiającego odświeżenie lub zresetowanie komputera.

 4. Podłącz do komputera dysk flash USB o co najmniej takim rozmiarze jak ten wskazany na ekranie.

 5. Wybierz dysk USB, którego chcesz użyć dla dysku odzyskiwania, a następnie wybierz pozycję dalej.

 6. Wybierz pozycję Utwórz. Obraz odzyskiwania i niezbędne narzędzia do odzyskiwania zostaną skopiowane na dysk flash USB, co może trochę potrwać (zależnie od komputera i rozmiaru obrazu odzyskiwania).

 7. Po zakończeniu tego procesu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz zachować partycję odzyskiwania na komputerze, wybierz pozycję Zakończ.

  • Jeśli chcesz usunąć partycję odzyskiwania z komputera i zwolnić miejsce na dysku, wybierz pozycję Usuń partycję odzyskiwania. Następnie wybierz pozycję Usuń. Miejsce na dysku zajmowane przez obraz odzyskiwania zostanie zwolnione. Po zakończeniu usuwania wybierz pozycję Zakończ.

   Uwaga: W przypadku niektórych komputerów opcja usunięcia partycji odzyskiwania jest niedostępna. Jeśli tak jest, to znaczy, że na komputerze nie ma partycji odzyskiwania zajmującej dodatkowe miejsce na dysku.

 8. Wyjmij dysk flash USB. Jest to teraz dysk odzyskiwania Windows 8.1 i będzie potrzebny, jeśli kiedykolwiek trzeba odświeżyć lub zresetować ustawienia komputera. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu i nie umieszczaj na nim innych plików ani danych.

  Uwaga: Jeśli Twój komputer został dostarczony z systemem Windows 8 i uaktualniono go do Windows 8.1, dysk odzyskiwania będzie zawierać system Windows 8, a po odświeżeniu lub zresetowaniu komputera musisz przeprowadzić uaktualnienie do Windows 8.1.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×