Tworzenie konta Microsoft

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Konta, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Inne konta.

 3. Naciśnij lub kliknij polecenie Dodaj konto.

 4. Wprowadź informacje o koncie umożliwiające danej osobie logowanie się do systemu Windows. Można to zrobić na cztery sposoby:

  1. Jeśli dodawana osoba ma już konto Microsoft, wprowadź je teraz.

  2. Jeśli dodawana osoba nie ma konta Microsoft, możesz je utworzyć przy użyciu adresu e-mail tej osoby. Wprowadź adres e-mail najczęściej używany przez tę osobę.

  3. Jeśli dodawana osoba nie ma adresu e-mail, naciśnij lub kliknij pozycję Utwórz konto, aby otrzymać nowy adres e-mail. Jest to bezpłatne.

  4. Jeśli dodawana osoba to dziecko, naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj konto dziecka.

 5. Ukończ konfigurowanie konta, wykonując wyświetlane instrukcje.

Tworzenie konta lokalnego

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij przycisk Ustawienia ,a następnie kliknij pozycję Zmień ustawieniakomputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Konta, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Inne konta.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj konto, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zaloguj się bez użycia konta Microsoft (niezalecane).

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Konto lokalne.

 5. Wprowadź nazwę użytkownika dla nowego konta.

 6. Jeśli chcesz, aby ta osoba logowała się za pomocą hasła, wprowadź i potwierdź hasło, dodaj wskazówkę dotyczącą hasła, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli komputer znajduje się w domenie, w zależności od ustawień zabezpieczeń domeny możesz pominąć ten krok i w razie możliwości nacisnąć lub kliknąć przycisk Dalej.

 7. Naciśnij lub kliknij przycisk Zakończ.

Mój komputer należy do domeny

 1. Otwórz Microsoft Management Console klikając przycisk Start, Ikona przycisku Start , wpisz mmc w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wymagane są uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub podaj potwierdzenie.

 2. W lewym okienku programu Microsoft Management Console kliknij pozycję Użytkownicy i grupy lokalne.

  Jeśli nie widzisz informacji Lokalni użytkownicy i grupy, prawdopodobnie ta przystawka nie została dodana do Microsoft Management Console. Aby ją zainstalować, wykonaj następujące czynności:

  1. W programie Microsoft Management Console kliknij menu Plik, a następnie kliknij pozycję Dodaj/Usuń przystawkę.

  2. Kliknij pozycję Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  3. Kliknij pozycję Komputer lokalny, kliknij pozycję Zakończ, a następnie kliknij pozycję OK.

 3. Kliknij folder Użytkownicy.

 4. Kliknij pozycję Akcja, a następnie kliknij pozycję Nowy użytkownik.

 5. Wpisz odpowiednie informacje w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 6. Po ukończeniu tworzenia kont użytkowników kliknij przycisk Zamknij.

Mój komputer należy do grupy roboczej

 1. Aby otworzyć Konta użytkowników, kliknij przycisk Start, Ikona przycisku Startpozycję Panelsterowania , kliknij pozycję Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne ,a następnie kliknij pozycję Konta użytkowników.

 2. Kliknij pozycję Zarządzaj innym kontem. Wymagane są uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub podaj potwierdzenie.

 3. Kliknij pozycję Utwórz nowe konto.

 4. Wpisz nazwę, którą chcesz nadać kontu użytkownika, kliknij typ konta, a następnie kliknij pozycję Utwórz konto.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×