Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo.

Firma Microsoft uaktualnia sposób, w jaki pytamy o pozwolenie wykorzystania twoich danych głosowych aby ulepszyć produkty oparte na technologii rozpoznawania mowy. W rezultacie, oprócz ustawień głosu, zauważysz również zmiany w sposobie zarządzania twoimi danymi głosowymi. 

Oto krótkie omówienie tłumaczące, co mamy dokładnie na myśli:

  • Za twoim pozwoleniem klipy głosowe, czyli nagrania audio tego, co mówisz, kiedy używasz głosu do porozumiewania się z produktami i usługami Microsoft, będą od czasu do czasu próbkowane i odsłuchiwane w celu usprawnienia technologii rozpoznawania mowy i szkolenia modeli rozpoznawania mowy. Twoje klipy głosowe mogą być odsłuchiwane tylko przez pracowników i zleceniobiorców firmy Microsoft, a także wykorzystywane tylko w celach ulepszenia technologii rozpoznawania mowy.

  • Nawet jeśli nie zgadzasz się na użycie twoich klipów głosowych, nadal możesz korzystać z produktów i usług w obsłudze głosowej.

  • Zmieniamy również sposób, w jaki zarządzamy danymi głosowymi, co wpłynie na dane głosowe, które widzisz na pulpicie nawigacyjnym prywatności. Klipy głosowe będą utajniane podczas przechowywania—nie będą one powiązane z twoim kontem lub żadnymi innymi identyfikatorami firmy Microsoft, które mogłyby zostać powiązane z tobą. Nowe dane głosowe nie będą się już więcej pojawiały na pulpicie nawigacyjnym prywatności twojego konta Microsoft. 

  • Aby wspomóc te zmiany, wprowadzone zostaną nowe ustawienia głosu dla poszczególnych produktów. Dla pewności, że zmiany te wprowadzamy jednakowo we wszystkich naszych produktach, przestaliśmy rejestrować jakiekolwiek dane głosowe w celu ulepszenia produktu od 30 października 2020 r. Nie będziemy rejestrować danych głosowych dla pobierania próbek i odsłuchiwania ich w celu ulepszenia produktu jeśli nie wyrazisz zgody na wykorzystanie klipów głosowych w tym celu. 

  • Zmiany te nie wpłyną na żadne dane głosowe zgromadzone i zachowane wcześniej przez Microsoft na bazie produktów lub funkcji przed 30 października 2020 r.

  • Aby dowiedzieć się więcej na temat firmy Microsoft i ochronie Twojej prywatności, zapoznaj się z informacjami w sekcji Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft.

Co to są klipy głosowe?

Klipy głosowe to nagrania audio tego, co mówisz kiedy używasz głosu w celu komunikacji z produktami i usługami firmy Microsoft. Kiedy używasz głosu w celu komunikacji z naszymi produktami, technologia rozpoznawania mowy automatycznie generuje dźwięk tego, co zostało powiedziane do słów tak aby usługi firmy Microsoft mogły dać odpowiedź. Na przykład, gdy używasz Cortany aby ustawić przypomnienie, technologia rozpoznawania mowy używana jest aby przekształcić twoją komendę głosową w tekst, a co za tym idzie, pozwolić Cortanie ustawić przypomnienie dla ciebie. Nasze nowe ustawienia głosu wraz ze zgodą na uczestnictwo pozwalają firmie Microsoft na zebranie próbek i odsłuchiwanie klipów głosowych w celu ulepszenia technologii rozpoznawania mowy. 

Dlaczego Microsoft prosi mnie o przekazanie klipów głosowych?

Używamy klipów głosowych w celu szkolenia naszej technologii rozpoznawania mowy aby stawała się coraz lepsza, dokładniejsza i bardziej precyzyjna dla ciebie i każdej osoby mówiącej w twoim języku. Na przykład, codzienne użycie produktów z obsługą głosową pomagają naszym modelom rozpoznawania mowy uczyć się i lepiej rozpoznawać skomplikowane i zróżnicowane aspekty ludzkiej mowy, takie jak akcenty, języki regionalne a także konstrukcje zdaniowe. Próbkowanie klipów głosowych pomaga również ulepszać naszą technologię w rozumieniu mowy w różnych warunkach akustycznych, na przykład wśród hałasu dobiegającego z otoczenia lub w kompletnej ciszy. 

Te ulepszenia umożliwiają nam opracowywanie lepszych funkcji z obsługą głosu, które przynoszą korzyść użytkownikom wszystkich naszych produktów i usług.

Co robi firma Microsoft by chronić moją prywatność?

Nasze zautomatyzowane oprogramowanie sprawia, że twoje klipy głosowe są utajniane. Oznacza to, że usuwamy wszelkie powiązania z twoim kontem Microsoft lub jakiekolwiek identyfikatory urządzeń, które mogłyby zostać powiązane z tobą. Automatycznie usuwamy również długie ciągi liczbowe takie jak numery telefonów, numery ubezpieczenia czy numery kart kredytowych. Usuwamy też wszystko, co brzmi jak adres e-mail.

Pamiętaj, że jeśli pozwolisz innym korzystać z obsługi głosowej produktu lub usługi firmy Microsoft, na którą wyraziłeś zgodę, jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że osoby te rozumieją i zgadzają się na wykorzystanie ich klipów głosowych przez Microsoft tak, jak zostało to wcześniej opisane. Miej na uwadze, że jeśli inne dźwięki są słyszalne podczas nagrywania klipów głosowych, mogą one zostać również zarejestrowane.

Kto ma dostęp do moich klipów głosowych?

Pracownicy firmy Microsoft oraz dostawcy działający w imieniu tej firmy będą mogli przeglądać twoje klipy głosowe w celu opracowywania i ulepszania technologii dotyczących rozpoznawania mowy. Zanim pracownik lub dostawca rozpocznie przeglądanie danych głosowych, zapewniamy użytkownikom ochronę prywatności (przy zastosowaniu metod eliminacji elementów pozwalających na identyfikację danych) wymagając zawarcia umów z właściwymi dostawcami i ich pracownikami o zachowaniu poufności, a także żądając, aby pracownicy i dostawcy spełniali wysokie standardy ochrony prywatności. 

Gdzie i jak długo przechowywane są moje klipy głosowe?

Po tym, jak twoje klipy głosowe ulegną utajnieniu, przechowywane są na bezpiecznym, zaszyfrowanym serwerze. Przechowujemy klipy głosowe, które zostały przeznaczone do próbkowania i przesłuchania do dwóch lat. W tym czasie możemy je poddać próbkowaniu. Jeśli klip głosowy ulegnie próbkowaniu, możemy przechowywać go dłużej niż dwa lata po to, aby kontynuować szkolenie i ulepszanie naszych modeli rozpoznawania mowy. 

Jakich produktów dotyczą te zmiany?

Nowe ustawienia głosu będą dostępne dla poszczególnych produktów. W ciągu następnych miesięcy kontrolki danych oraz ustawienia będą uaktualniane na różnych produktach firmy Microsoft, m.in. Microsoft Translator, SwiftKey, Windows, Cortana, HoloLens, Mixed Reality, czy tłumaczenie głosowe usługi Skype. W międzyczasie bez twojego pozwolenia klipy głosowe nie będą próbkowane do osłuchania w celu ulepszenia produktu.

Zmiana ta nie wpływa na wszystkie produkty firmy Microsoft, które integrują technologię rozpoznawania mowy. Na przykład dla Xboxa, mimo iż posiada on funkcje głosowe, nie jest przewidywany plan próbkowania i odsłuchiwania klipów głosowych klientów w celach ulepszenia produktu. Nie przewiduje się też uaktualniania ustawień głosu.

Ponadto, w aplikacjach i usługach Office, które posiadają funkcje głosowe, nie prowadzi się próbkowania ani odsłuchiwania plików głosowych klientów.

Zmiany te nie wpłyną również na inne nagrania dźwiękowe przechowywane w innych usługach, takich jak nagrania spotkań w aplikacji Microsoft Teams. 

Dlaczego dane głosowe nie są dłużej wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym prywatności na stronie: account.microsoft.com?

Dla pewności, że zmiany te wprowadzamy jednakowo we wszystkich naszych produktach, przestaliśmy rejestrować jakiekolwiek dane głosowe w celu ulepszenia produktu od 30 października 2020 r.  

Jakiekolwiek klipy głosowe, które zgodziłeś się przekazać po 30 października 2020 r. nie będą powiązane z twoim kontem Microsoft. Z tego powodu nowe dane głosowe nie będą się już więcej pojawiały na pulpicie nawigacyjnym prywatności twojego konta. Dane głosowe wcześniej zebrane przez Microsoft i powiązane z twoim kontem będą dalej wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym prywatności dopóki nie zachowamy ich kopii. 

Chociaż klipy głosowe nie są już powiązane z twoim kontem, informacje dotyczące aktywności głosowej mogą nadal być użyte przez produkty firmy Microsoft zgodnie z warunkami użytkowania, a także być powiązane z twoim kontem Microsoft. Aby wyświetlić lub wyczyścić inne dane dotyczące aktywności skojarzone z Twoim kontem Microsoft, przejrzyj sekcję dotyczącą danych aktywności na stronie głównej pulpitu nawigacyjnego prywatności, gdzie można zarządzać danymi aktywności, na przykład historią wyszukiwania i historią przeglądania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×