Windows diagnostyce i prywatności aplikacji

Pomoc i informacje dla systemu Windows 11 będą dostępne wkrótce!

W międzyczasie sprawdź, co jest dostępne dla systemu Windows 10 na karcie Windows 10.

Dowiedz się więcej o systemie Windows 11

Logo systemu Windows 11 na niebieskim tle

Aplikacje w systemie Windows 10 są dobrze od siebie odizolowane tak, aby na wzajem nie zakłócały swojej pracy. Są jednak scenariusze, w których jakaś aplikacja może potrzebować dostępu do danych z innych aplikacji (np. aplikacja diagnostyczna powinna mieć dostęp do listy wszystkich działających aplikacji). Jest to szczególnie przydatne podczas tworzenia aplikacji lub w przypadku aplikacji, takich jak Menedżer zadań, które zgłaszają proste informacje na temat działających aplikacji. Niektórych użytkowników niepokoi to, że aplikacja może mieć dostęp do informacji o innych aplikacjach, ale w ustawieniach systemu Windows można zawsze określić, które aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do tego typu danych.

Opcje sterowania diagnostyką aplikacji mogą już być wyłączone, jeśli korzystasz z urządzenia służbowego albo z konta służbowego na urządzeniu prywatnym. W takiej sytuacji u góry strony z ustawieniami diagnostyki aplikacji jest wyświetlony komunikat Niektórymi ustawieniami zarządza Twoja organizacja.

Uwaga: W systemie Windows 10 niektóre aplikacje mogą działać dalej nawet po zamknięciu okna aplikacji. Te aplikacje są często nazywane aplikacjami w tle.

Jakiego rodzaju informacje są dostępne?

W diagnostyce aplikacji udostępniane są tylko niektóre, bardzo określone informacje, w szczególności:

  • Nazwy uruchomionych aplikacji.

  • Nazwy pakietów uruchomionych aplikacji.

  • Nazwa użytkownika, na którego koncie jest uruchomiona aplikacja.

  • Użycie pamięci aplikacji i inne informacje na poziomie procesu, zazwyczaj używane w czasie tworzenia aplikacji.

Jak określić, które aplikacje mogą korzystać z diagnostyki aplikacji

Aby zezwolić określonym aplikacjom i usługom na dostęp lub zablokować go:

  1. Przejdź do przycisku Start , a następnie Ustawienia > prywatność > diagnostyki aplikacji.

  2. Upewnij się, że opcja Zezwalaj aplikacjom na dostęp do informacji diagnostycznych dotyczących Twoich innych aplikacji jest Włączona.

  3. W obszarze Wybierz aplikacje, które mogą mieć dostęp do informacji diagnostycznych dotyczących innych aplikacji skonfiguruj ustawienia aplikacji i usług jako Włączone lub Wyłączone.

Aby uniemożliwić większości aplikacji dostęp do diagnostyki aplikacji:

  1. Przejdź do przycisku Start , a następnie Ustawienia > prywatność > diagnostyki aplikacji.

  2. Upewnij się, że opcja Zezwalaj aplikacjom na dostęp do informacji diagnostycznych dotyczących Twoich innych aplikacji jest Wyłączona. Spowoduje to wyłączenie diagnostyki aplikacji na danym urządzeniu dla Twojego konta, nie wyłączając tej opcji dla kont innych użytkowników.

Wyjątki w ustawieniach prywatności diagnostyki aplikacji

Aplikacje nie będą widoczne w Twojej liście Wybierz aplikacje, które mogą mieć dostęp do informacji diagnostycznych dotyczących innych aplikacji i nie ma na nie wpływu ustawienie Zezwalaj aplikacjom na dostęp do informacji diagnostycznych dotyczących Twoich innych aplikacji. Aby zezwolić na dostęp lub blokować dostęp aplikacjom klasycznym, użyj ustawień w tych aplikacjach.

Uwaga: Jak rozpoznać, czy dana aplikacja jest aplikacją klasyczną? Aplikacje klasyczne są zwykle pobierane z Internetu lub instalowane za pomocą nośnika (np. dysku CD, DVD lub urządzenia magazynującego USB). Są one uruchamiane za pomocą pliku .EXE lub .DLL i zazwyczaj pracują na urządzeniu, w odróżnieniu od aplikacji internetowych (które działają w chmurze). Aplikacje klasyczne można też znaleźć w sklepie Microsoft Store.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×