Ekran Zaawansowane opcje rozruchu umożliwia uruchomienie systemu Windows w zaawansowanych trybach rozwiązywania problemów. Menu można otworzyć, włączając komputer i naciskając klawisz F8 przed uruchomieniem systemu Windows.

Użycie niektórych opcji, takich jak tryb awaryjny, powoduje uruchomienie systemu Windows w postaci ograniczonej — tylko z podstawowymi elementami. Jeśli problem nie pojawia się ponownie po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym, można uznać, że jego przyczyną nie są ustawienia domyślne ani podstawowy zestaw sterowników urządzeń i usług. Inne opcje służą do uruchamiania systemu Windows z zaawansowanymi funkcjami przeznaczonymi głównie dla administratorów systemu i specjalistów IT. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową firmy Microsoft dla specjalistów IT.

Napraw komputer

Udostępnia listę narzędzi do odzyskiwania systemu umożliwiających rozwiązanie problemów dotyczących uruchamiania, wykonanie diagnostyki lub przywrócenie systemu. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli narzędzia są zainstalowane na dysku twardym komputera. Jeśli masz dysk instalacyjny systemu Windows, narzędzia do odzyskiwania systemu znajdują się na tym dysku.

Tryb awaryjny

Uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i usług.

Aby uruchomić system w trybie awaryjnym:

 1. Wyjmij z komputera dyskietki, dyski CD i DVD, a następnie uruchom ponownie komputer. Kliknij przycisk Start , kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij (lub strzałkę obok przycisku Zablokuj ), a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli komputer ma zainstalowany jeden system operacyjny, podczas ponownego uruchamiania komputera naciśnij i przytrzymaj klawisz F8. Klawisz F8 trzeba nacisnąć, zanim zostanie wyświetlone logo systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, musisz spróbować ponownie: zaczekaj, aż pojawi się monit o zalogowanie się do systemu Windows, a następnie wyłącz komputer i uruchom go ponownie.

  • Jeśli komputer ma więcej niż jeden system operacyjny, użyj klawiszy strzałek, aby wyróżnić system operacyjny, który chcesz uruchomić w trybie awaryjnym, a następnie naciśnij klawisz F8.

 3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij odpowiednią opcję trybu awaryjnego i naciśnij klawisz Enter.

 4. Zaloguj się na komputerze za pomocą konta użytkownika z uprawnieniami administratora.

 • Tryb awaryjny z obsługą sieci. Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym ze sterownikami sieci oraz usługami umożliwiającymi dostęp do Internetu lub innych komputerów w sieci.

 • Tryb awaryjny z wierszem polecenia. Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym z oknem wiersza polecenia zamiast zwykłego interfejsu systemu Windows. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów.

 • Włącz rejestrowanie rozruchu. Tworzy plik ntbtlog.txt zawierający listę wszystkich sterowników, które są instalowane podczas rozruchu, co może być pomocne w zaawansowanym rozwiązywaniu problemów.

 • Włącz wideo w niskiej rozdzielczości (640 × 480). Uruchamia system Windows z bieżącym sterownikiem wideo oraz niskimi wartościami ustawień rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Tego trybu można użyć do zresetowania ustawień ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie rozdzielczości ekranu.

 • Ostatnia znana dobra konfiguracja (zaawansowane). Uruchamia system Windows z zastosowaniem ostatniej konfiguracji rejestru i sterowników, która działała poprawnie.

 • Tryb przywracania usług katalogowych. Uruchamia kontroler domeny systemu Windows z działającą usługą Active Directory w celu przywrócenia usługi katalogowej. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów.

 • Tryb debugowania. Uruchamia system Windows w zaawansowanym trybie rozwiązywania problemów przeznaczonym dla informatyków i administratorów systemu.

 • Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie komputera po błędzie systemu. Zapobiega automatycznemu ponownemu uruchamianiu systemu Windows w przypadku wystąpienia błędu powodującego awarię systemu Windows. Tę opcję należy wybierać tylko w przypadku „zapętlenia” pracy systemu Windows, gdy po pojawieniu się błędu systemu Windows następuje na przemian próba ponownego uruchomienia i ponowny błąd.

 • Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników. Umożliwia instalowanie sterowników zawierających niepoprawne podpisy.

 • Uruchom system Windows normalnie. Uruchamia system Windows w normalnym trybie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×